สารจากผู้บริหาร

ในหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาสังคมมากมาย ได้แก่ การทำลายสิ่งแวดล้อม การขาดแคลนอาหาร และปัญหาทางการแพทย์และอนามัย ได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น พร้อมๆ กับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเกิดใหม่ ซึ่งในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็เกิดปัญหาใหม่ๆ ตามมา เช่น ความไม่เท่าเทียมและปัญหาเกี่ยวกับการใช้แรงงาน ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ และเป็นปัญหาระหว่างประเทศ มีผลต่อการจัดกลุ่มทางวัฒนธรรม สำหรับการจัดการกับปัญหาให้เกิดประสิทธิผลนั้น ต้องร่วมมือกันระหว่างองค์กรนานาชาติ รัฐบาล ภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งสมาชิกทั้งหลายในสังคม ซึ่งต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและด้วยความมุ่งมั่นเพื่อที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง พานาโซนิค ได้มุ่งมั่นดำเนินการตามปรัชญาการจัดการที่ว่า “เราจะอุทิศตนให้กับกระบวนการและการพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนผ่านทางกิจกรรมทางธุรกิจของเรา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทั่วโลก” ในสังคมปัจจุบันนี้ แน่นอนว่าการจัดการปัญหาที่ผมเพิ่งได้กล่าวถึง เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหลักปรัชญาการบริหารจัดการของเรา ด้วยประเด็นสำคัญที่ฝังแน่นในใจนี้ เราจึงตัดสินใจออกหนังสือชี้แจงและกำหนดนโยบายเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริษัทของเรา พานาโซนิค มีเป้าหมายที่จะช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและทำหน้าที่เป็นองค์กรสาธารณะของสังคม มุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างความสามัคคีในชุมชนและสิ่งแวดล้อมของโลกผ่านการดำเนินการทางธุรกิจ

Panasonic President Kazuhiro Tsuga

อย่างไรก็ตาม ความจริงที่ว่า ในช่วงสองปีที่ผ่านมา นั่นคือในปีงบประมาณ 2555 และ 2556 พานาโซนิค ได้ขาดทุนอย่างมากและก่อให้เกิดความไม่สะดวกหลายอย่างต่อสังคม เราไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าต้องการได้เพียงพอ ซึ่งเรายอมรับว่าสาเหตุนั้นมาจากการที่ไม่สามารถช่วยเหลือสังคมในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึงนั่นเอง ดังนั้น เมื่อสถานการณ์ปัจจุบันของเราเป็นที่เข้าใจแล้ว เราจึงวางแผนปฏิรูปแผนงานบริหารจัดการระยะกลางในปีงบประมาณ 2557 และจะพยายามจนถึงที่สุดเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางธุรกิจของเรา และผลักดันไปข้างหน้าด้วยกลยุทธ์การเติบโตทีละขั้นตอน โดยเริ่มจากการกำหนด “คุณค่าของลูกค้า” เป็นอันดับแรก

ที่ พานาโซนิค เราได้บ่มเพาะ “ดีเอ็นเออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค" ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจที่มีมาอย่างยาวนาน เราจัดวางดีเอ็นเอนี้ให้เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมและการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งก็คือแนวทางที่เราต้องการสร้าง "ชีวิตที่ดีกว่า" ให้กับลูกค้าของเราตลอดการเดินทางของเขาในช่วงชีวิตหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น ที่บ้าน ในชุมชน ในภาคธุรกิจ การเดินทาง หรือยานพาหนะ คำพูดที่ว่า “ชีวิตที่ดีกว่า” นั้นหมายถึง การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนมากขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น และมีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ละช่วงชีวิตของคนๆ หนึ่งที่ดำเนินไป ล้วนต้องเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลายแขนง ดังนั้น เราจึงตั้งใจที่จะร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมหลักๆ และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มาจากการทำงานร่วมกันนี้

ในอนาคต เราจะทำงานร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจทั่วโลกเพื่อแสดงออกถึงพลังและศักยภาพของพนักงานแต่ละคนของเรา และเราจะทะลุออกนอกกรอบการทำงานที่มีอยู่เพื่อสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม จุดมุ่งหมายของเราคือ การทำให้ "A Better Life A Better World" (ชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น) เกิดขึ้นในชีวิตจริงของลูกค้าทุกคน ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและความเข้าใจมาอย่างต่อเนื่อง

กรกฎาคม 2556
Kazuhiro Tsuga
ประธานบริษัท พานาโซนิค Corporation

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง