Het vermijden van vervuilende stoffen tijdens het productieproces

Met het streven naar het beschermen van het milieu en de klanten heeft Panasonic een eigen beheersysteem voor chemische stoffen in producten ontwikkeld en geïmplementeerd, waarbij chemische stoffen in de wereldwijde leveringsketen, productie en gebruik van producten wordt beheerd.

Gebruik van chemicaliën - Controle en zorg in de leveringsketen

Panasonic leeft alle relevante wet- en regelgeving na in elk land en de wetgeving voor chemicaliën in producten wordt steeds strenger. Dit vindt deels plaats in de EU, want vanwege de REACH-wetgeving is communicatie over en openbaarmaking van informatie voor bepaalde chemicaliën verplicht.

Gebruik van chemicaliën - Controle en zorg in de leveringsketen

Als aanvulling voert het bedrijf activiteiten uit in lijn met het fundamentele bedrijfsbeleid voor het verminderen van de impact van chemische stoffen in de productlevenscyclus - van de winning van materialen tot productie, klantgebruik en verwijdering.

Hiervoor heeft het bedrijf “Richtlijnen voor het beheren van chemische stoffen” opgesteld, die de wereldwijde juridische vereisten bevatten en zowel intern door Panasonic als met de leveranciers wordt gebruikt.

Om mensen en het milieu te beschermen heeft Panasonic ook een groepsbreed beheersysteem ontwikkeld voor het monitoren van chemische stoffen in de wereldwijde leveringsketen.

Bekijk onze Wereld-pagina's voor meer informatie over de ontwikkeling van gebruikte chemicaliën.

Aan duurzame productie gerelateerde onderwerpen

Minder CO₂ door meer efficiëntie en samenhangende energieoplossingen

Over het algemeen neemt CO₂-uitstoot toe bij meer energieverbruik. Dus de meest logische en invloedrijke stap is het verminderen van energieverbruik en het verhogen van energie-efficiëntie tijdens het productieproces. Panasonic onderzoekt voortdurend de mogelijkheden voor verdere verbetering en vermindering van het energieverbruik in alle fabrieken - gebaseerd op hun verbruiksdata.

Efficiënt gebruik van waardevolle materialen

Panasonics doel is een circulaire economie die zo weinig mogelijk nieuwe ruwe materialen gebruikt en zoveel mogelijk herstelt uit producten die aan het einde van de levensduur zijn. Uiteindelijk wil het bedrijf het afval uit de productie volledig terugbrengen tot nul.

 

Contact voor vragen over samenwerking

Panasonic Europe B.V
Corporate Communications