Selecteer kleur
Kopen Koop nu Verkooppunten Kopen bij Panasonic Verkooppunten Niet op voorraad in de Panasonic Online Store

Lumix S5-lanceringsactie – actievoorwaarden

Lumix S5-lanceringsactie – actievoorwaarden
Vul de enquête in en ontvang een gratis lens

E-mail: Panasonic@promotion-support.com

Actieperiode: 02-09-2020 – 30-09-2020
Claimperiode: 01-10-2020 – 31-10-2020

1. De Lumix S5-lanceringsactie (hierna: de actie) wordt uitgevoerd door Panasonic Marketing Europe GmbH, gevestigd te Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Duitsland (de "organisator")

TOELATINGSVOORWAARDEN

2- De actie is van toepassing op inwoners van deelnemende landen * die 18 jaar of ouder zijn.
* Deelnemende landen zijn Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, België, Italië, Zwitserland, Nederland, Spanje, Portugal, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Slovenië, Kroatië, Estland, Litouwen, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland, IJsland, Luxemburg, Monaco, Liechtenstein, Malta, Andorra, Vaticaanstad en San Marino. 

3. Deelname aan de Lumix S5-lanceringsactie is onderhevig aan voltooiing van de enquête. Elke deelnemer die de enquête voltooid en in de periode van 2 september 2020 tot 30 september 2020 ("periode van de lanceringsactie") een LUMIX S5 (DC-S5E-K, DC-S5KE-K) ("in aanmerking komende producten"), aanschaft, komt in aanmerking voor een SIGMA 45mm f/2.8 DG DN | CONTEMPORAR YI Contemporary-lens wanneer de enquête wordt voltooid als onderdeel van deze promotie.
4. Om in aanmerking te komen voor de actie, moeten deelnemers de enquête voltooien (hier beschikbaar) en tijdens de periode van de lanceringsactie een nieuwe LUMIX S5 (DC-S5E-K, DC-S5KE-K)  hebben aangeschaft bij een deelnemende verkoper in de Deelnemende landen *. Claims die betrekking hebben op producten die na de periode van de lanceringsactie zijn aangeschaft, zijn ongeldig.
5. Alleen nieuwe en originele Panasonic-producten komen in aanmerking. Aankopen van tweedehands, volledig herstelde of gereviseerde producten, geïmporteerde producten van buiten de Deelnemende landen * of producten die vals zijn of op enigerlei wijze inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van ondernemingen in de Panasonic-groep, komen niet in aanmerking voor deze actie.

GESCHENK

6. Het geschenk voor deelname aan de actie is een SIGMA 45mm f/2.8 DG DN | CONTEMPORAR Y-lens.
7. Het in het kader van deze actie aangeboden geschenk is niet inwisselbaar en niet overdraagbaar, noch zijn geld, krediet of producten beschikbaar als alternatief.
8. De actie geldt zolang de voorraad strekt.
9. In het geval van onvoorziene omstandigheden behoudt de organisator zich het recht voor om een vergelijkbaar alternatief geschenk van dezelfde of hogere waarde aan te bieden zonder voorafgaande kennisgeving.

CLAIMPROCEDURE

10. Om deel te kunnen nemen aan deze actie, dient de deelnemer in de periode van 2 september 2020 t/m 30 september 2020 (een) in aanmerking komend product(en) aan te schaffen bij (een) deelnemende verkoper(s) en de claim te registreren op Zodra de camera in zijn volledigheid is aangeschaft, kan de klant zich registreren voor inlossing van de actie betreffende de gratis Sigma-lens. Deze claim dient in de periode van 1 oktober 2020 t/m 31 oktober 2020 te worden ingediend. Klanten dienen uiterlijk 31 oktober 2020 een kopie van het volledige aankoopbewijs (geen bewijs van aanbetaling) met daarop het serienummer van het product (te vinden aan de onder- of zijkant van de productverpakking), en een afbeelding van het serienummer en de streepjescode te verstrekken. Aanvragen na deze datum komen niet in aanmerking voor de actie. Op het aankoopbewijs moeten productnaam (het modelnummer), voldane prijs, winkelnaam en aankoopdatum staan vermeld.
11. De promotor kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld indien de deelnemer door storingen in systemen, hardware, software, servers of op de website dan wel storingen of schade van welke aard dan ook, op enigerlei wijze verhinderd wordt om deel te nemen aan de actie.
12. Aanvragen per fax, telefoon, e-mail of post worden niet geaccepteerd. Aanvraagformulieren die onleesbaar, onvolledig of gewijzigd zijn evenals formulieren die niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn ingevuld, worden ongeldig verklaard.
13. Na het indienen van de online registratie ontvangt de deelnemer een automatische e-mail met daarin een ontvangstbevestiging voor zijn of haar aanvraag en de vervolgstappen in de aanvraagprocedure. De aanvraag wordt gecontroleerd in overeenstemming met deze voorwaarden. Een aanvraag is niet geldig als een geldig product wordt geretourneerd aan de winkelier en de deelnemer het aankoopbedrag volledig terugkrijgt. In dat geval kan de promotor eveneens alle geleverde geschenken terugvorderen.
14. Indien de deelnemer geen geldige kopie van de aankoopbon, het serienummer van het product en foto van het serienummer en de barcode kan verstrekken, neemt de promotor de aanvraag niet in behandeling.

INRUILPROCES

15. Na controle en goedkeuring van de registratie kan het tot 28 dagen duren totdat de deelnemer de actieproducten ontvangt. Deelnemers die de actieproducten niet binnen deze richttermijn van 28 dagen hebben ontvangen, dienen uiterlijk 35 dagen na het indienen van hun aanvraag contact op te nemen met de promotor via de bovenstaande gegevens. Na het verstrijken van deze termijn en ook na de uiterste datum voor aanvragen (31.10.2020) is navraag niet langer mogelijk.

PRIVACY & GEGEVENSBESCHERMING

16. De verwerkingsverantwoordelijke is Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, DUITSLAND; datenschutz@eu.panasonic.com
17. De gegevens die worden verzameld: Titel, voor- en achternaam, postadres, land van verblijf en e-mailadres.
18. De doelen waarvoor de gegevens worden verzameld: De gegevens worden uitsluitend verzameld, verwerkt en opgeslagen voor het uitvoeren van de actie. Indien de deelnemer heeft ingestemd met het toezenden van productinformatie en speciale aanbiedingen van Panasonic, worden de bovenstaande soorten gegevens ook in het kader van dit doel verzameld, verwerkt en opgeslagen. De gegevens van bestaande klanten worden vergeleken met en bijgewerkt op basis van de gegevens die worden verstrekt in verband met de actie.
19. Alle gegevens worden 7 dagen na afloop van de actie verwijderd, tenzij dergelijke gegevens nodig zijn voor het toezenden van productinformatie en speciale aanbiedingen van Panasonic. Wanneer de deelnemer zijn of haar toestemming intrekt, worden de betreffende gegevens verwijderd. De betrokkene dient zich voor het intrekken van zijn of haar toestemming te wenden tot de Panasonic-organisatie in zijn of haar land.

ALGEMENE VOORWAARDEN

20. Een aanvrager die het geschenk aanvraagt wordt geacht deze voorwaarden te hebben gelezen en ermee te hebben ingestemd.
21. Ter bescherming tegen onrechtmatige, ongeldige of herhaaldelijke aanvragen behoudt de promotor zich het recht voor de rechtmatigheid van alle aanvragen te controleren, onder meer door bewijs te vorderen van de deelnemer dat het product niet binnen de termijn van 28 dagen na levering is geretourneerd. Aanvragen die verband houden met geretourneerde producten, kwaadwillige of frauduleuze inzendingen of die anderszins niet aan deze voorwaarden voldoen, worden ongeldig verklaard.
22. De promotor kan op elk willekeurig moment deze voorwaarden aanpassen en de actie aanpassen of intrekken.
23. Een geldig product komt bij aanschaf in aanmerking voor slechts één aanvraag.
24. Deze voorwaarden worden beheerst door Duits recht. Locatie is Wiesbaden, Duitsland.