https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=fr_CH&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0} CHF (prix recommandé) # ###.00 000 010 //panasonic-switzerland-purchase-now.ibrandiq.com/fr/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-switzerland-purchase-now.ibrandiq.com/Products/MultipleInstock/Fluid/{0}
Photo de Système Home Cinéma Blu-ray Disc™ 3D connecté SC-BTT105EG

Système Home Cinéma Blu-ray Disc™ 3D connecté SC-BTT105EG

Disques lisibles BD-ROM FULL HD 3D/BD-Video Oui
BD-RE/BD-RE DL (Ver.3) JPEG/MPO Oui
BD-R/BD-R DL (Ver.2) Xvid/MKV Oui
DVD DVD-Video Oui
DVD-R*¹ / DVD-R DL*¹ / DVD-RW*¹ DVD-Video/DVD Video Recording Oui
AVCHD/Xvid/MKV Oui/ Oui*/ Oui*
(*DVD-R/ DVD-R DL)
FLAC/WAV/WMA/AAC/MP3 Oui (DVD-R/ DVD-R DL)
JPEG/MPO Oui (DVD-R/ DVD-R DL)
+R*¹ / +R DL*¹ / +RW*¹ Vidéo/AVCHD Oui
CD, CD-R/-RW CD-DA Oui
Xvid/MKV Oui
FLAC/WAV/WMA/AAC/MP3 Oui
JPEG/MPO Oui
Système audio Canaux de sortie 2.1canaux
Sortie de puissance
Mode Home Cinema (RMS)
Puissance totale 300W
Avant 100W (1kHz, 4ohms, 30% THD)
Centre -
Surround -
Caisson de graves 100W (55Hz, 4ohms, 30% THD)
Dolby Digital Oui
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD Oui
Dolby Pro Logic II -
DTS-HD Master Audio Essential / DTS-HD High Resolution Audio Oui
USB Emplacement Oui
Emplacement Avant Pour la lecture (ou le chargement)
Arrière -
Norme USB USB 2.0 haute vitesse
Lecture FLAC/WAV/WMA/AAC/MP3 Oui
Xvid/MKV/MP4/MPEG-2 Oui
JPEG/MPO Oui
Image de haute qualité Mise à l'échelle 4K (Ultra HD) intégrée*² -
Conversion 2D-3D -
Contrôleur d'effet 3D -
Interpolation Full HD Oui
Lecture 1080/24p*3 Oui
Conversion 1080p avec HDMI Oui
Deep Colour Oui
x.v.Colour*⁴ Oui
Son de haute qualité Son surround 3D de qualité cinéma -
LincsD-Amp -
Connexion pour musique numérique pour iPod/iPhone -
Caisson de graves bass reflex puissant Oui
H.Bass -
Egalisateur/Focus central/niveau de caisson de graves Oui
Utilisation simple Haut-parleurs arrières sans fil -
Application Panasonic Music Streaming*⁵*⁶ Oui
Mode multi-utilisateurs / Interface élégante / Papier peint Oui
Haut-parleur à positionnement réglable -
ARC Oui
Configuration simple Oui
Réseau Applications Internet*⁷ Oui (Simple)
Application Panasonic Music Streaming*⁶ Oui
Technologie sans fil Bluetooth® Oui
aptX®à faible latence -
DLNA (DMP&DMR) -
Technologie de connectivité NFC*⁸ Oui
Miracast™*⁹ -
Système LAN sans fil Possible avec adaptateur en option*10
Accès aux lecteurs réseau Oui
Lecture de disque dur externe*¹¹ Oui
BD-Live™*¹² Oui
Connexion USB pour iPod/iPhone -
Lecture iPod/iPhone (Musique) -
Système de haut-parleurs Avant Configuration 2 haut-parleurs 2 voies, bass reflex
Unité de haut-parleur [env.] Pleine gamme: Type cône 6.5 cm
Haut-parleur d'aigus haute qualité : Type piézo
Centre Configuration -
Unité de haut-parleur [env.] -
Surround Configuration -
Unité de haut-parleur [env.] -
Caisson de graves Configuration 1 haut-parleur 1 voie, bass reflex
Unité de haut-parleur [env.] Haut-parleur de graves : Type cône 16 cm
Connecteurs Sortie HDMI Oui
Sortie vidéo -
Entrée HDMI -
Entrée optique Oui
Port musique -
Entrée audio analogique (AUX) Prise jack Oui
Connecteur LAN (Ethernet) Oui (pour BD-Live™*¹², applications Internet (simple)*⁷ et mise à jour du microprogramme)
Autres Système vidéo PAL/ NTSC
Alimentation AC 220-240V, 50Hz
Consommation électrique Utilisation normale [env.] 46 W
Veille [env.] 0.5W
Préréglages de bande/station FM/30
RDS Oui
Dimensions, poids Unité principale Dimensions (L x H x D) [env.] 430 x 55 x 322 mm
Poids [env.] 2,6 kg
Haut-parleur avant Dimensions (L x H x D) [env.] 83 x 141 x 75 mm
Poids [env.] 0,5 kg
Haut-parleur central Dimensions (L x H x D) [env.] -
Poids [env.] -
Haut-parleur surround Dimensions (L x H x D) [env.] -
Poids [env.] -
Caisson de graves Dimensions (L x H x D) [env.] 156 x 290 x 263 mm
Poids [env.] 3,4 kg
NOTE *1 Plater som er spilt inn og ferdigstilt på innspillingsenheter.
*2 Bare full HD- og SD 24p-innhold kan oppskaleres til 4K2K-oppløsning. For å kunne spille av 4K-oppskalering, må du ha en TV med samme oppløsing.
*3 For BD-ROM/BD-R og DVD-Video via HDMI.
*4 Denne funksjonen fungerer kun når AVCHD-data som er spilt inn ved hjelp av x.v.Colour-teknologi skal gjenskapes. Funksjonen kan ikke benyttes ved bruk av BD-ROM- eller DVD-ROM-plater. HDMI-tilkobling er påkrevd.
*5 Krever at appen er installert på enheten, og at hjemmekinoanlegget er koblet til det samme hjemmenettverket.
*6 Appen fås kjøpt i App Store. Appen fås kjøpt i Google Play™.
*7 Krever bredbåndstilgang.
*8 OS-versjon 4.1 eller senere, Android™-enheter er bare kompatible med NFC.
*9 Kompatibel med Android™-enheter, ver. 4.2 og nyere, og godkjent for bruk med Miracast. Kontakt produsenten av enheten for å få vite om smarttelefonen osv. støtter Miracast.
*10 Ved innkjøp av adapteren DY-WL5 for trådløst LAN.
*11 En ekstern harddisk med en kapasitet på 2 TB eller mindre for behandling av NTFS/FAT32-data, støttes. Avspilling er ikke mulig på enkelte eksterne harddisker.
*12 For å se innholdet, må du sette inn et SD-kort eller en USB flash-stasjon (1 GB ledig plass eller mer/selges separat). Krever bredbåndstilgang.
*13 Hele anlegget med sokkel.
Spillbarheten kan variere avhengig av innholdet, hvilke plater som er brukt og kvaliteten på opptaket. For plate med innspilt innhold til personlig bruk.
•Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

VAREMERKEINFORMASJON:
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ og tilhørende logoer er varemerker som tilhører Blu-ray Disc Association.
«AVCHD» og «AVCHD»-logoen er varemerker tilhørende Panasonic Corporation og Sony Corporation.
DLNA, DLNA-logoen og DLNA CERTIFIED er varemerker, tjenestemerker eller sertifiseringsmerker tilhørende Digital Living Network Alliance.
Bluetooth®-ordmerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av disse merkene av Panasonic Corporation er under lisens. Andre varemerker og firmanavn tilhører sine respektive eiere.
CSR plc eller dets datterselskaper har opphavsretten til aptX®-programvaren. Med enerett. aptX®merket og aptX-logoen er varemerker tilhørende CSR plc eller et at dets datterselskaper, og kan registreres i en eller flere jurisdiksjoner.
Dolby og den doble D-en er registrerte varemerker tilhørende Dolby Laboratories.
DTS, DTS-HD, symbolet, samt DTS sammen med symbolet, er registrerte varemerker, og DTS-HD Master Audio er et varemerke tilhørende DTS, Inc.
Lydkodingteknologien MPEG Layer-3 er lisensiert fra Fraunhofer IIS and Thomson.
Apple og Apple-logoen er varemerker tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke tilhørende Apple Inc.
«Google Play» og «Android» er varemerker tilhørende Google Inc. «Miracast» er et merke eller et registrert varemerke tilhørende Wi-Fi Alliance.
HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og i andre land.
iPhone og iPod er varemerker tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre land.