Vælg farve
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: Køb Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

Space Tune™

Space Tune™

Optimerer lyden til de forskellige placeringer

HC410/412 er den første i HC-serien, der har Space Tune™, en funktion, der justerer frekvensen, så den passer til de forskellige placeringer.
Denne funktion tilbyder forudindstillinger, der er optimeret til tre placeringer — i nærheden af væggen, på væggen og i nærheden af hjørnet.

Space Tune™
Space Tune™
Space Tune™

Space Tune™ optimerer lydkvaliteten på enhedens placering


Den udsendte lyd fra højttalerne er stærkt påvirket af den placering og det miljø, hvor enheden er placeret.

Musikken lyder som det var meningen, når enheden er placeret i en passende afstand fra en væg, men hvis pladsproblemer kræver, at enheden placeres i nærheden af en væg, monteret på en væg eller sat i et hjørne, springer lyden tilbage fra væggen, hvilket øger lydtrykket og forstyrrer frekvens karakteristikaene til det punkt, at musikken ikke længere lyder som tilsigtet.


Space Tune™-funktionen, der er indbygget i HC410/412 for nyligt, leveres med 3 forudindstillinger — I nærheden af væggen, på væggen og i nærheden af hjørnet — der justerer frekvens karakteristikaene til placeringen, hvor enheden er placeret, så musikken lyder som tilsigtet.

Space Tune™

Vælg mellem 3 forudindstillinger afhængigt af, hvor enheden er placeret.

 

I nærheden af væggen

Juster frekvens karakteristika i mellem-til-høj-området for at imødegå forstyrrelser forårsaget af lyde, der bliver kastet tilbage på bagvæggen og bordpladen, som enheden er placeret på, og afbalancerer mellem-til-høj-området korrekt med det lave område. Som følge heraf er vokaler klarere og udvider længere.

På væggen

Justerer for det meste frekvens karakteristikaene i det høje område for at kompensere for mumlen i mellem-til-høje tonehøjder på grund af enhedens tykkelse og lyde, der bliver kastet tilbage fra bagvæggen. Lyde er klarere og udvides længere.

I nærheden af hjørnet

Justerer frekvens karakteristikaene i det lave område for at kompensere for mumlen i de lave tonehøjder forårsaget af lyde, der bliver kastet tilbage fra de to bagvægge og bordpladen, hvor enheden er placeret. Ved at eliminere påvirkninger i mellem-til-høj-området, er lyde er klarere og udvides længere.

Ændring af lydtryksniveau med Space tune™

Space Tune™-tilstand OFF — i nærheden af væggen —

Mellem-til-lav-område (100-300Hz)

Når enheden er placeret i nærheden af væggen, forstærkes lydtrykket for meget i midten til det lave område ved lyde, der springer væk fra væggen.

09
Mellem-til-høj-område (2-8kHz)

Mellem-til-høje tonehøjder kommer ud som mumlen og er uklare på grund af forstyrrelser i frekvens karakteristika i mellem-til-høj-området forårsaget af lyde, der hopper væk fra væggen.

09

Space Tune™-tilstand ON — i nærheden af væggen —

Mellem-til-lav-område (100-300Hz)

Kompenserer for den overdrevne stigning i lydtrykket i mellem-til-lavt-området forårsaget af højttalerens afstand til væggen.

Mellem-til-høj-område (2-8kHz)

Korrigerer forstyrrelser i frekvens karakteristikaene i mellem-til-høj-området og afbalancerer lydtrykket i mellem-til-lav-området.

Space Tune™