Databeskyttelse

 

Meddelelse om databeskyttelseI henhold til gældende lokal og europæisk lovgivning vedrørende databeskyttelse er vi forpligtet til at informere dig om vores regler for databeskyttelse og brug af cookies på følgende af Panasonics websteder. Det bedes bemærket, at Panasonic kan drive nogle eller alle websteder i dit land (i det følgende kaldet “webstedet”):

    • Lumix G Experience
    • Panasonic eShop
    • My Panasonic

Denne meddelelse om databeskyttelse indeholder en beskrivelse af, hvordan vi indsamler, behandler, bruger og beskytter alle dine personlige oplysninger som identificeret eller identificerbart individ, som er indhentet via webstedet (“persondata”).

Denne meddelelse og vores Cookies-politik gælder for alle persondata, som du videregiver til os med dit samtykke, eller som er indsamlet gennem din brug af webstedet. Når du bruger dette websted, accepterer du denne meddelelses vilkår. 

Webstedet drives af Panasonic Nordic, et datterselskab til Panasonic Marketing Europe GmbH Germany (“Panasonic,” “vi,” “vores,” eller “os”), og Panasonic fungerer som dataansvarlig i relation til persondataene.

1.
Vi beskytter dine data

Vi træffer nødvendige organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger for at beskytte de persondata, vi har kontrol over, såsom kontrol med tilgang, transmission, input og tilgængelighed samt sortering af data. Desværre er ingen datatransmissioner over internettet eller datalagringssystemer 100 % sikre. Hvis du har begrundet mistanke om, at din interaktion med os ikke længere er sikker (f.eks. hvis du føler, at der er sket brud på sikkerheden på en hvilken som helst konto, du måtte have hos os), bedes du straks kontakte os og underrette os herom (se Kontakt os nedenfor). 

2.
Opbevaring af indsamlede data

Vi opbevarer kun dine persondata i så lang tid, det er nødvendigt for at opfylde de respektive formål, som fremgår enten af denne meddelelse eller anden kommunikation til dig, medmindre længere tids opbevaring kræves i henhold til loven, men under ingen omstændigheder i længere tid, end den opbevaringsperiode loven tillader. Derefter bliver dine persondata slettet og/eller returneret i overensstemmelse med loven eller som beskrevet i vores Cookies-politik

3.
Børns brug

Webstedet er ikke henvendt til og må ikke tilgås af personer under femten (15) år, og vi henstiller til, at disse personer ikke videregiver persondata gennem webstedet.

Mindreårige skal have udtrykkelig tilladelse fra forældre eller værge forud for tilgang til eller videregivelse af persondata. 

4.
Indsamling af persondata

Ud over automatisk indsamling af persondata på basis af vores Cookies-politik indsamler vi persondata


• For at kunne besvare dine henvendelser og for at imødekomme dine forespørgsler indsamler Panasonic persondata, som du videregiver ved hjælp af kontaktformularer på dette websted, herunder dit navn, din adresse eller andre persondata, som du anfører i den pågældende formular. Brugerne kan til enhver tid kræve, at deres persondata bliver slettet.

• Panasonic indsamler desuden e-mailadresser og postnumre, hvis du selv abonnerer på vores kampagnemateriale og nyhedsbreve, samt efter vi har modtaget udtrykkeligt samtykke fra dig (således en dobbelt opt-in) om, at Panasonic må sende kampagnemateriale og nyhedsbreve til dig. Brugerne kan til enhver tid afmelde vores kampagnemateriale og nyhedsbreve. Panasonic giver forskellige muligheder for framelding, f.eks. kan du følge “afmeld”-instruktionerne, der fremgår af vores kampagnemateriale og nyhedsbreve.

• Panasonic indsamler persondata, som du videregiver ved at deltage i opslag på sociale medier (dvs. chat, forum eller opslagstavler (bulletin boards)). I sådanne tilfælde indsamles følgende persondata:

   ○ Registreringsoplysninger for at du kan deltage i opslag på sociale medier, som omfatter dit navn, brugernavn, din adgangskode, e-mailadresse, fødselsdag og kontaktoplysninger.
   ○ Oplysninger, som du frivilligt vælger at udveksle for at kunne offentliggøre disse opslag på sociale medier.

• Panasonic indsamler persondata, som du videregiver i forbindelse med deltagelse i online-spil, gratis lodtrækninger, konkurrencer, sweepstakes, dyster eller lignende kampagner (“aktiviteter”), som udbydes på webstedet. (Yderligere samtykke vil blive indhentet for særlige databehandlingsaktiviteter). I sådanne tilfælde indsamles følgende persondata:

   ○ Registreringsoplysninger for at du kan deltage i online-spil, sweepstakes, dyster eller lignende kampagner, som omfatter dit navn, brugernavn, din adgangskode, e-mailadresse, fødselsdag og kontaktoplysninger.

• Persondata, som du videregiver for at kunne deltage i online-spil, sweepstakes, dyster eller lignende kampagner, kan videregives til følgende modtagere:

   ○ Tredjepartssponsorer af sweepstakes, dyster, gratis lodtrækninger, konkurrencer og lignende kampagner, som er identificerbare under hver sweepstake, dyst, gratis lodtrækning, konkurrence eller lignende kampagne.

• Panasonic kan indsamle persondata, som du videregiver ved at uploade indhold (f.eks. video eller billeder) til webstedet. I så tilfælde bliver følgende persondata indsamlet for at kunne offentliggøre indholdet på webstedet:

   ○ dit navn,
   ○ din e-mailadresse,
   ○ indhold, som du vælger at uploade.

• Hvis du køber Panasonic produkter fra vores (eShop) websted, gemmer vi alle kontooplysninger et sikkert sted. Kortoplysninger krypteres i vores sikre webserversystem. Adgang til vores sikre webserver er under streng kontrol.

5. Formål med at indsamle persondata

Forudsat du har givet udtrykkeligt samtykke, bliver persondata brugt til følgende formål:

• Til at sende dig vigtige oplysninger om webstedet, ændringer af dine vilkår, betingelser og politikker samt andre administrative oplysninger.

• Til at administrere disse aktiviteter, for hvilke der kan gælde regler, som kan indeholde yderligere oplysninger om, hvordan vi bruger og videregiver dine persondata, hvorfor vi anbefaler dig at læse reglerne grundigt igennem.

• Til vores forretningsmæssige formål, såsom dataanalyse, revision, udvikling af nye produkter og tjenester, forbedring af vores websted, forbedring af vores tjenester, undersøgelse af brugeradfærd og effekten af vores reklamekampagner.

• Til følgende formål (a) i henhold til gældende lov, (b) til overholdelse af juridiske processer, (c) til at besvare henvendelser fra offentlige og statslige myndigheder, (d) til at håndhæve vores Vilkår og betingelser, (e) til at beskytte vores eller vores tilknyttede selskabers (“tilknyttede selskaber”) aktiviteter, (f) til at beskytte vores og/eller vores tilknyttede selskabers, dine eller andres rettigheder, integritet, sikkerhed eller ejendom samt (g) til at gøre det muligt for os at benytte forhåndenværende retsmidler eller begrænse skader, som vi måtte lide.

•  Lumix G

   ○ Registrering – besøgende på Panasonic “Lumix G Experience” webstedet, som ejer et Lumix G-kamera, har mulighed for at tilmelde eller registrere deres oplysninger. Fordelene ved tilmelding er at modtage meddelelser fra Panasonic med oplysning om nye produkter, nye teknologier, konkurrencer og andre tilbud, som du måtte finde interessant.
   ○ Ud over de oplysninger, du giver ved registrering, indsamler vi oplysninger, når du indsender galleribilleder, eller hvis du sender et spørgsmål eller giver feedback, kan vi notere den pågældende korrespondance ned. Vi kan desuden indhente dit Facebook-id og profil URL samt andre oplysninger via Facebook.
   ○ Lumix G Experience kan give dig mulighed for at tilmelde dig og logge ind ved hjælp af din Facebook-konto. Hvis du tilmelder dig via Facebook, vil Facebook bede dig om tilladelse til at dele visse oplysninger fra din Facebook-konto med Lumix G Experience. Det omfatter dit fornavn, efternavn, køn, generelle placering, et link til din Facebook-profil, din tidszone, fødselsdag, profilbillede, dine “likes” og din liste over venner. Disse oplysninger indsamles af Facebook og videregives til os i henhold til vilkårene i Facebooks regler for beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan kontrollere oplysningerne, som vi modtager fra Facebook, ved hjælp af indstillingerne for personlige oplysninger på din Facebook-konto.
   ○ Hvis du tilmelder dig til Lumix G Experience via Facebook, vil din Lumix G Experience-konto automatisk blive tilsluttet din  Facebook-konto, og oplysninger vedrørende din aktivitet på Lumix G Experience vil blive delt med Facebook og vil blive publiceret på din tidslinje og dine Facebook-venners startside. Hvis du ikke ønsker at dele din Lumix G Experience-aktivitet med dine Facebook-venner, kan du styre dette fra profilsiden på Lumix G Experiences websted.

Hvis det formål, du har givet samtykke til, er opfyldt eller ikke følges yderligere op, vil dine persondata blive slettet.

6.
Følsomme persondata

Vi beder dig om ikke at videregive følsomme persondata til os (f.eks. CPR-nr. eller offentlige ydelser, oplysninger vedrørende race eller etnisk oprindelse, seksuel orientering, politiske holdninger, religion eller anden tro, helbred, straffeattest eller medlemskab af fagforening) på eller gennem webstedet eller andet. Panasonic indsamler eller behandler kun følsomme persondata i forbindelse med dine kontooplysninger i det omfang, det er nødvendigt til faktureringsmæssige formål, og kun hvis brugeren selv har videregivet disse.

7.
Modtagergrupper

•  Ved databehandlere, som handler på vores vegne, forstås serviceudbydere. Serviceudbydere behandler persondata i henhold til vores anvisninger og på baggrund af individuelle databehandlingsaftaler for at sikre, at de er i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Serviceudbydere leverer tjenester, såsom website hosting, dataanalyse, infrastrukturlevering, it-tjenester, kundeservice, e-mail leveringstjenester, revisionstjenester og andre lignende tjenester. Hvis en serviceudbyder befinder sig i et land uden for EU/EØS, og loven i det pågældende land ikke giver samme databeskyttelsesniveau som det i EU/EØS, vil vi sørge for, at serviceudbyderen overholder data-beskyttelsesniveauet i EU/EØS ved at indsætte særlige modelklausuler, der leveres som en skabelon af  EU Kommissionen (“EU Model Terms”).

• Persondata kan desuden videregives af dig på vores message boards, chat, profilsider, blogs og andre tjenester, som vi leverer, og som du kan lægge oplysninger og materiale ud på. Det bedes bemærket, at alle oplysninger, som du lægger ud eller videregiver gennem disse tjenester, vil blive publiceret og gjort tilgængelige for besøgende på webstedet og offentligheden. Vi opfordrer dig på det kraftigste til at være forsigtig, når du vælger at videregive dine persondata eller andre oplysninger på webstedet.

8.
Landespecifikke regler

Du har til enhver tid ret til at anmode om og modtage oplysninger om behandlingen af ​​dine personlige data eller til at gøre indsigelse mod eller opsige indsamling, behandling eller brug af dine personlige oplysninger, herunder at anmode om, at personoplysninger slettes, ved at sende en anmodning til følgende adresse:

Panasonic Nordic, Filial till Panasonic
Marketing Europe GmbH Tyskland
Boks 6060
SE-141 06 SKHLM
SVERIGE

Det er ikke muligt at foretage brugerfeedback uden at skulle indsamle, behandle eller bruge dine personlige oplysninger.

Hvis du finder fejl i dine personlige oplysninger, hvis de er ufuldstændige eller vildledende, vil vi ændre oplysningene på din anmodning.

Links til tredjeparts websteder


Denne meddelelse henvender sig ikke til, og vi ifalder ikke ansvar for tredjeparters integritet, oplysninger eller anden praksis, herunder tredjeparter som driver andre websteder, hvortil dette websted indeholder et link. Medtagelse af et link på webstedet betyder ikke, at vi eller nogen af vores tilknyttede selskaber har godkendt det websted, der linkes til.

Ændringer i denne meddelelse

Vi kan til enhver tid ændre denne meddelelse. Vi skal derfor opfordre dig til løbende at gennemgå denne meddelelse for ændringer. Før meddelelsen ændres væsentligt, vil vi underrette dig, og om nødvendigt vil du blive bedt om at give dit udtrykkelige samtykke til fortsat behandling af dine persondata. De seneste ændringer i denne meddelelse blev foretaget i september 2014.

Kontakt os


Hvis du har spørgsmål vedrørende indsamling, behandling eller brug af dine persondata, eller hvis du ønsker at rette, blokere, berigtige, gøre indsigelse, tilgå, tilbagekalde dit samtykke til denne meddelelse eller slette nogen af dine persondata, bedes du kontakte:

Panasonic Nordic, Filial till Panasonic
Marketing Europe GmbH Germany
Box 6060
SE-141 06 Kungens Kurva
SVERIGE

Eller via e-mail på: support.se@eu.panasonic.com