Panasonics miljøvision for 2050

Panasonics miljøvision for 2050

Den 5. juni 2017 - Verdens miljødag - bekendtgjorde Panasonics sin nye miljøvision for 2050.

Lige siden firmaets grundlæggelse i 1918 har Panasonic gennemført aktiviteter ud fra sin virksomhedsfilosofi for at forbedre menneskers tilværelse og samfundet som helhed. Beskyttelse af miljøet og bæredygtighed har altid været centrale elementer i koncernens aktiviteter. ….

I øjeblikket fokuserer Panasonic på fire forretningsområder: forbrugerelektronik, bolig, automobiler og B2B under sloganet ”Et bedre liv, en bedre verden”. For os, der arbejder hen imod ”en bedre verden”, betyder det håndtering af forskellige samfundsmæssige udfordringer, herunder miljø, energi og sikkerhed, eftersom vi bidrager til at realisere et bæredygtigt samfund ved at løse sådanne udfordringer.

Fokus på innovation for grøn energi

Fokus på innovation for grøn energi

Som virksomhed har vi arbejdet målrettet mod vores mål for Grøn Plan i 2018. Nu, hvor miljø- og energispørgsmål bliver mere alvorlige på globalt plan, overvejer vi vores bidrag på vej ind i firmaets næste århundrede.

De næste 50 år fokuseres der især på ren energi. Grunden hertil er, at vi sigter mod at hjælpe med at virkeliggøre både ”et bedre liv” og ”et bæredygtigt samfund” under fuld udnyttelse af vores teknologier indenfor alle forretningsområder. På denne baggrund har vi nu formuleret Panasonics miljøvision for 2050, en langsigtet vision for bæredygtig forvaltning.

 

Energi genereret af Panasonic vil overstige den mængde energi, der anvendes

Energi genereret af Panasonic vil overstige den mængde energi, der anvendes

Det overordnede mål er, at vi hos Panasonic vil arbejde hen imod frembringelsen og en mere effektiv udnyttelse af energien, der overstiger den mængde energi, der anvendes. I denne sammenhæng er ”brugt” eller ”forbrugt” energi ensbetydende med den energi, der bruges i vores forretningsaktiviteter (produktion), og den energi, der anvendes i løbet af levetiden for Panasonics produkter. Energi, der er ”frembragt” eller genereret er ensbetydende med såkaldt ren energi. Det er energi, der er genereret og/eller stillet til rådighed af produkter og tjenester fra Panasonic, såsom fotovoltaiske energifremstillingssystemer, akkumulatorer og energiløsninger.

I forhold til energimængden brugt af Panasonic er den aktuelle frembragte energimængde blot en tiendedel. For at reducere energiforbruget udvikler vi teknologier for at forbedre produkternes energimæssige ydeevne og innovative produktionsprocesser. Med hensyn til den genererede energi udvider vi vores forretningsområder indenfor energifremstilling og oplagring såvel som bidrag til sociale systemer som for eksempel et brintsamfund ved at forøge mængden af ren energi.

Men det er ikke alt. Vi hos Panasonic har altid set firmaet som en kilde til velstand for samfundet som helhed. Både som en del af samfundet og som en større producent ser vi på to afgørende områder, når det drejer sig om at virkeliggøre vores Miljøvision for 2050.

Panasonic er i gang med at skabe et trygt og sikkert samfund med ren energi

Hos Panasonic er vi dybt involveret i at designe miljøvenlige, intelligente boligarealer og infrastruktur, hvor energien genereres fra elektricitet og/eller brint. Disse boligarealer har ikke kun mulighed for at generere deres egen energi, men den genererede energi kan også transporteres. Og ”boligarealer” er ikke kun lig med private hjem, men alle typer af arealer til arbejde, studier og fritid. Kort sagt, alle de former for bygninger man kan forestille sig, når det handler om at forbedre det sociale miljø.

Se f.eks. på energifremstilling. Vi udvikler brændselscelleteknologier, der benytter næste generations solceller og brint afledt af ren energi som energikilder. Når det kommer til energilagring arbejder Panasonic med teknologi i forbindelse med opbevaring og/eller levering af bring og akkumulatorer. Dette giver os mulighed for at øge mulighederne for at anvende ren energi i samfundet.

 

Samtidigt arbejder vi også på at udvikle miljøteknologi til miljøbevidst, intelligent rejse og transport. Da teknologien til akkumulatorsystemer i elbiler er under udvikling, bidrager vi til at fremme omlægningen fra fossile brændstoffer til ren energi. Og for at kunne opnå et trygt og mobilt samfund er støttesystemer til selvstændig kørsel med loT-teknologi under videreudvikling. Det er sådan vi vil forsøge at gennemføre næste generations logistik- og transportløsninger for at bidrage til en reduktion af meget tæt trafik og forurening.

 

Panasonic fremmer forretningsområder, der sigter mod et bæredygtigt samfund

Som led i vores bestræbelser på at fremme en effektiv udnyttelse af ressourcerne, satser Panasonic på bæredygtig anvendelse af ressourcerne gennem genbrug af dele, materialer og genanvendelse af produkter.

Som et eksempel på selskabets bestræbelser på at skabe fabrikker med nul CO2-udledning er kontakten til LED-belysning planlagt til at være afsluttet ved udgangen af regnskabsåret 2019 på alle egnede lokaliteter. Samtidig er brugen af avancerede energistyringssystemer så som FEMS (Factory Energy Management System) og intelligent produktion blevet udvidet. Derudover er det vores mål at færdiggøre overtagelsen af fotovoltaiske energifremstillingssystemer på alle relevante kommercielle anlæg inden 2020.