Space Tune™

Space Tune™

Optimeerib heli vastavalt erinevatele asukohtadele

HC410/412 on HC-sarja esimene toode, millel on Space Tune™ – funktsioon, mis muudab sagedust vastavalt erinevatele asukohtadele.
Nimetatud funktsioonil on eelseaded, mis vastavad kolmele asukohale – seina lähedal, seinal ja nurga lähedal.

Space Tune™
Space Tune™
Space Tune™

Space Tune™ optimeerib helikvaliteeti vastavalt seadme asukohale

Kõlaritest kostvale helile avaldab suurt mõju asukoht ja keskkond, kus seade asub.

Muusika kõlab selliselt nagu peab, kui seade asub kindlal kaugusel seinast, kuid kui ruumilised iseärasused tingivad seadme paigutamise seina lähedale, seinale või nurka, peegeldub heli seinalt tagasi, suurendades sellega helisurvet ja häirides sagedusomadusi ulatuses, kus heli ei kõla enam nii nagu see algselt oli mõeldud.

Space Tune™ on vastselt seadmesse HC410/412 lisatud ja sel on 3 algseadistust — seina lähedal, seina peal ja nurga lähedal — mis muudavad sagedusomadusi vastavalt seadme asukohale, tagades selliselt muusika kõlamise nii nagu see oli mõeldud.

Space Tune™

Valige vastavalt seadme asukohale 3 algseadistuse seast.

 

Seina lähedal

Muudab keskmise ja kõrge vahemiku sagedusomadusi, kompenseerides seintelt ja pinnalt, kuhu seade on asetatud, vastu kajavatest helidest põhjustatud häireid, ning tasakaalustab selliselt keskmise ja kõrge sagedusvahemiku ning madalasagedusliku heli. Tulemusena on hääled selgemad ja levivad kaugemale.

Seina peal

Muudab peamiselt kõrge sagedusvahemiku helisid, kompenseerides sellega seadme paksusest ja seadme taga asuvalt seinalt vastu kajavatest helidest põhjustatud keskmiste ja kõrgete sageduste summutamist. Helid on selgemad ja kostuvad kaugemale.

Nurga lähedal

Muudab madala vahemiku sagedusnäitajaid, et kompenseerida kahelt tagaseinalt ja pinnalt, kuhu seade on asetatud, vastu kajavatest helidest põhjustatud madalate helide summutamist. Kõrvaldades keskmises ja kõrges sagedusvahemikus tekkivaid mõjusid on saadavad helid selgemad ja kostuvad kaugemale.

Helirõhu muutus Space Tune™'iga

Režiim Space Tune™ on VÄLJAS — seina lähedal —

Keskmine kuni madal sagedus (100-300 Hz)

Kui seade on asetatud seina lähedale, võimendavad seinalt tagasi peegelduvad keskmise ja madala sagedusega helid ülemääraselt helirõhku.

Space Tune™
Keskmine kuni kõrge sagedus (2-8 kHz)

Seinalt tagasi peegelduvate helide põhjustatud häired keskmistes kuni kõrgetes sagedusvahemikes tingivad nende sageduste summutamise ja ebaselgeks muutumise.

Space Tune™

Režiim Space Tune™ on SEES — seina lähedal —

Keskmine kuni madal sagedus (100-300 Hz)

Kompenseerib kõlari seina lähedal asumisest põhjustatud helirõhu ülemäärast kasvu keskmises kuni madalas sagedusvahemikus.

Keskmine kuni kõrge sagedus (2-8 kHz)

Parandab sagedusnäitajate häireid keskmises kuni kõrges ning tasakaalustab helirõhku keskmises kuni madalas sagedusvahemikus.

Space Tune™