“Lumix S Series Kampaania”

“Lumix S Series Kampaania”

1. Korraldaja

"LUMIX S Series Kampaania" kampaania (edaspidi “Kampaania”) korraldajaks on Panasonic Marketing Europe GmbH, registreeritud asukohaga Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Saksamaa (edaspidi "meie").

2. Garantii pikendamine ja osalemistingimused

Tootele LUMIX DC-S5KE-K / DC-S5E-K / DC-S5EME-K / DC-S1RE-K / DC-S1RME-K / DC-S1E-K / DC-S1KE-K / DC-S1ME-K / DC-S1HE-K, mis on osa Kampaaniast, antud 2-aastast garantiiperioodi* pikendatakse tasuta 1 täiendava aasta võrra, kui ostate LUMIX DC- DC-S5KE-K / DC-S5E-K / DC-S5EME-K / DC-S1RE-K / DC-S1RME-K / DC-S1E-K / DC-S1KE-K / DC-S1ME-K / DC-S1HE-K kampaaniaperioodil 01.10.2021 kuni 16.01.2022 (edaspidi “Kampaaniaperiood”) ühes meie volitatud kauplustest - ja registreerite LUMIX DC-S5KE-K / DC-S5E-K / DC-S5EME-K / DC-S1RE-K / DC-S1RME-K / DC-S1E-K / DC-S1KE-K / DC-S1ME-K / DC-S1HE-K ajavahemikul 01.10.2021 kuni 31.01.2022 vastavalt käesolevatele Kampaaniatingimustele meie Kampaanialehel.

Selleks looge lihtsalt oma LUMIX PRO või My Panasonic konto, olenevalt nende saadavusest Teie riigis. Kui Teil on LUMIX PRO või My Panasonic konto juba olemas, lisage oma registreeritud toodetele ostetud LUMIX DC-S5KE-K / DC-S5E-K / DC-S5EME-K / DC-S1RE-K / DC-S1RME-K / DC-S1E-K / DC-S1KE-K / DC-S1ME-K / DC-S1HE-K. Järgmistes riikides - Eestis, Lätis, Leedus - ei ole registreerimislehed saadaval ja Teile antakse Kampaaniatoote ostmise ajal edasimüüja kaudu juurdepääs garantii pikendamise sertifikaadile kas paberkandjal või elektroonilisel kujul.

Kui ostate tingimustele vastava LUMIX DC-S5KE-K / DC-S5EME-K / DC-S1RME-K / DC-S1KE-K / DC-S1ME-K, registreeruge võimaluse korral LUMIX PRO-l (https://www.lumixpro.panasonic.com/). Kui ostate tingimustele vastava LUMIX DC-S5E-K / DC-S1RE-K / DC-S1E-K / DC-S1HE-K ja Teil on vähemalt üks vastav LUMIX PRO objektiiv, registreeruge LUMIX PRO-l (https://www.lumixpro.panasonic.com/), kui see on saadaval. Kui ostate ainult nõuetekohase LUMIX DC-S5E-K / DC-S1RE-K / DC-S1E-K / DC-S1HE-K, registreeruge My Panasonic (https://my.panasonic.eu/), kui see on Teie riigis saadaval). Kontrollige, millised LUMIX PRO tooted vastavad tingimustele (https://www.lumixpro.panasonic.com/).

Siis registreerige oma LUMIX DC-S5KE-K / DC-S5E-K / DC-S5EME-K / DC-S1RE-K / DC-S1RME-K / DC-S1E-K / DC-S1KE-K / DC-S1ME-K / DC-S1HE-K, edastades järgmise kohustusliku teabe:

1) Kust Kampaaniatoode osteti?
2) Ostukuupäev
3) Kampaaniatoote mudeli number
4) Kampaaniatoote seerianumber
5) Laadige üles arve/ostutšekk.

Garantii pikendamine antakse ainult siis, kui registreerute Kampaaniaperioodi jooksul ja esitate ülaltoodud kohustuslikud andmed. Seega sisestage need andmed Kampaaniatoote registreerimisel vastaval kampaanialehel, kui see on saadaval või esitage need Kampaaniaperioodi jooksul edasimüüjale. Kui olete registreerunud või edasimüüjale kõik andmed edastanud, antakse Teile juurdepääs garantii pikendamise sertifikaadile (või on see Teile saadaval paber- või elektroonilises versioonis). Garantiinõude korral on see tõend Teie registreerumise kohta Kampaaniaperioodi jooksul.

Garantiinõude korral tuleb garantiiteenuse saamiseks esitada garantii pikendamise sertifikaat ja ostutõendi originaal koos sellel oleva arve numbri ja KM-iga. Kui eelpool mainitud või Teie isikuandmed on valed või puudulikud, ei anta Teile garantii pikendust.

Korraldaja ei vastuta tehnilise, riist-, tarkvara, serveri, veebisaidi ega muude mistahes rikete ega kahjustuste eest, kuivõrd see takistab Osalejal Kampaaniale registreerumist või muul viisil Kampaanias osalemisel niivõrd, kuivõrd Korraldaja selle eest ei vastuta.

Faksi, telefoni, e-posti või kirja teel tehtud registreerimist ei aktsepteerita, välja arvatud Leedus, Lätis ja Eestis, kus kehtivad teised tingimused.

Loetamatud, muudetud või mittetäielikud registreerimised loetakse kehtetuks, samuti ka registreerimised, mis ei ole täidetud kooskõlas käesolevate Kampaaniatingimustega. Kui ostate DC-S5KE-K / DC-S5EME-K / DC-S1RME-K / DC-S1KE-K / DC-S1ME-K / DC-S5KS85KIT / DC-S5KR73KIT , registreerige oma komplekt (mis sisaldab korpust ja objektiivi) koos DC-S5KE-K / DC-S5EME-K / DC-S1RME-K / DC-S1KE-K / DC-S1ME-K / DC-S5KS85KIT / DC-S5KR73KIT all, mitte kahe eraldi registreerimisena (nt korpus eraldi ja objektiiv eraldi). Eraldi registreerimisi ei aktsepteerita.

3. Osalejad

Osalemine on võimalik alates 18. eluaastast.

4. Meie garantiitingimused

Muus osas kehtivad üldised garantiitingimused, mille leiate aadressilt: https://www.panasonic.com/ee/tugi/garantiid-kasitlev-informatsioon.html?_ga=2.216484566.1120541954.1627386305-2034430874.1611658848

5. Andmekaitse

Kehtib meie privaatsuspoliitika, mille leiate aadressilt: https://www.panasonic.com/ee/privaatsustingimused.html

6. Üldsätted

Selle kampaania raames antavat garantii pikendust ei saa välja vahetada ega üle kanda ning selle asemel ei pakuta alternatiivina sularaha ega laenu.

Antud Kampaanias osalemisega kinnitate ühtlasi, et olete need Kampaaniatingimused läbi lugenud ja nendega nõustunud.

Korraldaja jätab endale õiguse käesolevaid Kampaaniatingimusi muuta ning Kampaaniast loobuda või seda muuta seadusega lubatud piirides, teavitades sellest Osalejaid veebilehel postitatud asjakohase teatega.

7. Üksikute sätete kehtetus

Kui mõni nende Kampaaniatingimuste sätetest muutub või osutub kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud tingimuste sätete kehtivust. Kui Teil on lisaküsimusi, võtke telefoni teel ühendust Panasonic klienditeeninduskeskusega: EE: 00 37 2622 5397

Kõne võib olla tasuline.