Valitse väri
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: Osta SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

MULTISHAPE KAMPANJA – Käyttöehdot

MULTISHAPE KAMPANJA – Käyttöehdot
Rekisteröi MULTISHAPE tuote ja saat toilettilaukun ja hammasharja pään

Sähköposti: Panasonic@promotion-support.com

Kampanja-aika (Ostoaika): 15. marraskuuta 2023 – 31 maaliskuuta 2024

Hakuaika: 15. marraskuuta 2023 - 15. maaliskuuta 2024

1. JÄRJESTÄJÄ

1.1. MULTISHAPE toilettilaukku kampanjan (jäljempänä “Kampanja”) toteuttaa Panasonic Marketing Europe GmbH, filial i Finland, Perintökuja 8, 01510 Vantaa, Finland osana Panasonic Marketing Europe GmbH:ta, jonka rekisteröity toimipaikka on Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Saksa ("Järjestäjä").

2. KELPOISUUS

2.1. Kampanja on voimassa seuraavissa Euroopan unionin maissa: Itävalta, Belgia, Tšekki, Tanska, Suomi, Ranska (Vain EU:n alue ja Korsika), Saksa, Unkari, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Puola, Espanja ja Ruotsi. ("Osallistuvat maat").

2.2. Osallistujan tulee olla vähintään 18 vuotias (“Osallistuja”). Järjestäjän, sen tytäryhtiöiden työntekijät, heidän perheensä, edustajat ja muut tähän kampanjaan suoraan liittyvät tahot eivät ole oikeutettuja osallistumaan. Kampanja on avoinna vain tuotteen itselleen ostaneille ts. loppukäyttäjille. Järjestäjä varaa oikeuden tarkistaa osallistujien kelpoisuuden ja/tai sulkea osallistujat pois oman harkintansa mukaan milloin tahansa mistä syystä tahansa. Jälleenmyyjät eivät saa lähettää hakemusta asiakkaan puolesta. Jälleenmyyjän, jälleenmyyjän työntekijöiden tai perheiden rekisteröinti ja hakemukset eivät ole sallittuja.

2.3 Kampanjaan voi osallistua ostamalla osallistuvan maan jälleenmyyjältä MULTISHAPE tuotteen. Tuote voi olla pääyksikkö, aloituspakkaus tai pääyksikkö minkä tahansa liitteessä 1 kuvatun lisävarusteen (“Hyväksytyt tuotteet”) kanssa. Ostamisen jälkeen tuote on kampanja-aikana rekisteröitävä näiden ehtojen mukaan osallistujan Panasonic-tililtä, joka sisältää kohdassa 3 vaaditut tiedot. Ota huomioon, että yksittäinen MULTISHAPE lisävaruste ei oikeuta osallistumaan kampanjaan. 

2.4. Kaikkien hyväksyttävien tuotteiden tulee olla uusia ja aitoja Panasonic tuotteita. Käytetty, kunnostettu, korjattu, väärennetty, osallistuvien maiden ulkopuolelta hankittu tuote tai muuten Panasonicin immateriaalioikeuksia loukkaava tuote ei ole oikeutettu kampanjaan.

2.5. Kampanjan toilettilaukku tai MULTISHAPE hammasharjan pää ei ole vaihdettavissa tai siirrettävissä, eikä saatavilla ole käteis- tai luottovaihtoehtoa. Toilettilaukun ja MULTISHAPE hammasharjan pää lunastus jälleenmyyjän kautta on nimenomaisesti kielletty. Kaksinkertaisen lunastuksen mahdollisuus on poissuljettu ja yhtä tuotetta kohden voidaan tehdä vain yksi hakemus. Promootiotuotteita on saatavilla niin kauan kuin varastoa riittää.

2.6. Jos promootiotuotteet aiheuttavat veroseuraamuksia, niistä vastaa osallistuja.

3. HAKUPROSESSI

3.1. Promootiotuotteiden lunastamiseksi, luo My Panasonic -tili. Jos sinulla on jo My Panasonic -tili, voit rekisteröidä uuden tuotteen tililtäsi. Osallistujan tulee rekisteröidä kampanja-aikana ostamansa ehdot täyttävä tuote osoitteessa MY PANASONICIIN. Osallistujan on vahvistettava osallistumisensa kampanjaan sähköpostiin lähetettävän linkin kautta. Jos et vahvista osallistumista, et osallistu kampanjaan.

3.2. Ehdot täyttävät tuotteet, jotka on hankittu ennen kampanja-aikaa tai sen jälkeen, eivät ole oikeutettuja kampanjaan.

3.3. Osallistuja on annettava kohdassa 3.1.mainitulle verkkosivulle seuraavat pakolliset tiedot:

1) Henkilötiedot (titteli, koko nimi, postiosoite, asuinmaa, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

2) Tuotetiedot (tuotteen nimi, vähittäismyyntikanava, kaupan nimi, ostomaa, ostopäivä, kuitti)

3.4. Kun olet rekisteröinyt ehdot täyttävän tuotteen, saat siitä vahvistuksen sähköpostiin. Klikkaa sähköpostin vahvistuslinkkiä, niin saat lunastettua promootiotuotteet. Jokainen hakemus on kertakäyttöinen, eikä sitä voi yhdistää muihin MULTISHAPE-kampanjoihin.

3.5. Hakemus on tehtävät hakemusajan puitteissa. Ennen ja jälkeen tehdyt hakemukset eivät osallistu kampanjaan. Osallistujan tulee varmistaa, että ostokuitti sisältää tuotteen nimen (mallinumero), kaupan nimen sekä ostopäivämäärän.

3.6. Järjestäjä ei ole vastuussa mistään teknisistä, laitteisto-, ohjelmisto-, palvelin-, verkkosivusto- tai muista vioista tai minkäänlaisista vahingoista siltä osin kuin tämä estää osallistujaa osallistumasta kampanjaan tai muuten estää osallistujaa osallistumasta kampanjaan. Jos online-rekisteröinti ei ole teknisistä syistä käytettävissä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme osoitteessa Panasonic@promotion-support.com.

3.7. Hakemuksia ei oteta vastaan faksilla, puhelimella tai postilla. Epäselviä, puutteellisia ja muutettuja lomakkeita tai selontekoja ei oteta huomioon, samoin kuin hakemuksia, joita ei ole täytetty ehtojen mukaisesti. 

3.8. Osallistujan hakemus tarkistetaan näiden käyttöehtojen mukaisesti.

4. LUNASTUSPROSESSI

4.1. Promootiotuotteet lähetetään osallistujan My Panasonic -tilille antamaan osoitteeseen.

4.2 Jos promootiotuotteita ei voida toimittaa osallistujan antaman virheellisen osoitteen vuoksi, järjestäjällä ei ole velvollisuutta tutkia asiaa enempää.

4.3.Promootiotuotteiden vahingot ja vahingossa tapahtuvan katoamisen riski siirtyy osallistujalle lähettämisen yhteydessä.

4.4. Promootiotuotteiden toimitus tapahtuu viimeistää 3 kuukautta siitä, kun osallistuja on täyttänyt kampanjan vaatimukset.

4.5. Jos järjestäjä ei pysty toimittamaan kohdassa 4.4. kuvattuna aikana osallistujalle tuotetta syistä, joista järjestäjä ei ole vastuussa (toilettilaukkua tai MULTISHAPE hammasharjan päätä ei ole saatavilla), järjestäjä on välittömästi yhteydessä osallistujaan ja ilmoittaa uuden toimituspäivän. Tässä tapauksessa katsotaan, että toilettilaukun ja/tai MULTISHAPE hammasharja pään puuttuminen johtuu toimittajan epäonnistumisesta tuotteen toimituksessa, jos järjestäjä on tehnyt vastaavan suorituksen, eikä järjestäjä tai toimittaja ole tehnyt virhettä. Toilettilaukun ja/tai MULTISHAPE hammasharjan pään puuttumista pidetään ennalta-arvaamattoman tapauksena, kuten myös muita force major -tapauksia.

5. YKSITYISYYS JA TIETOSUOJA

5.1. Vastuullinen rekisterinpitäjä on järjestäjä, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Saksa, data_protection@eu.panasonic.com.

5.2. Järjestäjä noudattaa sovellettavia tietosuojalain säännöksiä. Järjestäjän tietosuojakäytäntö on voimassa, ja se löytyy osoitteesta:

Evästekäytäntö

5.3. Kerättävien tietojen tyypit: tervehdys, etu- ja sukunimi, postiosoite, asuinmaa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ehdot täyttävä tuote, ehdot täyttävän tuotteen ostopäivä ja -paikka.

5.4. Tietojen keräämisen tarkoitus: Tietoja kerätään, käsitellään ja säilytetään vain kampanjan toteuttamista tai suoramarkkinointia varten siltä osin kuin osallistuja on suostunut siihen luomalla My Panasonic -tilin. Jos osallistuja on antanut suostumuksensa suoramarkkinointiin, myös kohdassa 3.3 lueteltuja tietoja kerätään, käsitellään ja tallennetaan tähän tarkoitukseen. Jo olemassa olevien asiakkaiden tietoja verrataan ja päivitetään tämän kampanjan tietoihin.

5.5. Kampanjan toteuttamista varten henkilötietojesi käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen ("GDPR") artiklan 6 (1) (b) alakohtaan. Henkilötietojesi käsittely sähköpostimarkkinointia varten perustuu GDPR:n artiklaan 6 (1) (a).

5.6. Ilman osallistujan suostumusta mitään osallistujan tietoja ei luovuteta eikä anneta kolmansien osapuolien käyttöön. Poikkeuksena kolmannet osapuolet, jotka käsittelevät hakemukset ja keräävät ja käsittelevät tietoja kampanjan järjestämistä varten. Kolmannet osapuolet noudattavat GDPR:ää sekä järjestäjän kanssa kirjallisesti sovittuja turvatoimia ja tietojenkäsittelysopimusta. 

5.7. Järjestäjä säilyttää osallistujien henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeellista lakisääteisten velvollisuuksien noudattamista ja oikeudellista tarkoitusta varten, kuten takuuvaateita ja pidennettyjä takuita koskevia vaatimuksia, korkeintaan siihen saakka, kun vaateiden vanhentumisaika on umpeutunut.

5.8. Jos osallistuja tilaa uutiskirjeen sähköpostiin, voi osallistuja peruuttaa uutiskirjeen milloin vain. Uutiskirje voidaan perua jokaisessa sähköpostissa olevasta linkistä “Newsletter Subscription Management Centre”, My Panasonic -tililtä tai ottamalla yhteyttä järjestäjään osoitteessa data_protection@eu.panasonic.com

5.9. Osallistujalla on oikeus milloin tahansa saada maksutta tietoa osallistujan tallentamista henkilötiedoista, niiden alkuperästä ja vastaanottajasta sekä tietojenkäsittelyn tarkoituksesta ja tarvittaessa oikeus oikaista, estää tai poistaa nämä tiedot sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti lähettämällä pyyntö osoitteeseen data_protection@eu.panasonic.com.

6. YLEISET EHDOT

6.1. Lunastamalla promootiotuotteet, osallistuja on lukenut ja hyväksynyt nämä käyttöehdot.

6.2. Järjestäjä varaa oikeuden tarkistaa kaikkien hakemusten kelpoisuuden, jotta se voi suojautua vilpiltä, virheellisiltä ja toistuvilta hakemuksilta. Järjestäjä voi vaatia osallistujaa todistamaan, että se ei ole palauttanut ehdot täyttävää tuotetta 28 päivän sisällä tuotteen toimituksesta.

6.3. Järjestäjä varaa oikeuden milloin tahansa oman harkintansa mukaan muuttaa näitä ehtoja tai peruuttaa kampanjan tai muuttaa sen ehtoja.

6.4. Vilpillisten hakemusten valvomiseksi järjestäjä varaa oikeuden tarkastaa vastaanotettujen vaatimusten perusteella tuotepalautukset asianomaisilta jälleenmyyjiltä. Jos järjestäjä epäilee vilpillistä vaatimusta, on järjestäjällä oikeus evätä hakemus.

6.5 These terms and conditions are governed by the laws of the Republic of Germany, to the exclusion of international conflict law, in particular the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods. However, mandatory local law provisions of the state in which Your habitual residence or registered office is situated remain unaffected and will prevail in case of a conflict with German law provisions. The courts of Wiesbaden, Germany shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claims arising out of this Promotion or in connection to it.

6.5. Näitä ehtoja säätelevät Saksan tasavallan lait, poikkeuksena kansainvälinen lainvalintalaki, erityisesti YK:n yleissopimus kansainvälisistä tavaroiden kauppasopimuksista. Kuitenkin sen osavaltion pakolliset paikalliset säännökset, jossa asuinpaikkasi tai rekisteröity kotipaikkasi sijaitsee pysyvät ennallaan ja ovat voimassa, jos ne ovat ristiriidassa Saksan lainsäädännön kanssa. Kampanjassa tai siihen liittyvissä riidoissa ja vaatimuksissa yksinomainen toimivalta on Saksan Wiesbadenin tuomioistuimella.

6.6. Muut ehdot säilyvät voimassa, vaikka jokin näiden ehtojen lauseke on pätemätön

Liite 1 – Hyväksytyt tuotteet

ER-6CT01A303

Osto "hyväksyttynä tuotteena" on voimassa vain ER-CBL1-A301/A311 tai ER-CBN1-A301/311 kanssa

ER-6CT02A303

Osto "hyväksyttynä tuotteena" on voimassa vain ER-CBL1-A301/A311 tai ER-CBN1-A301/311 kanssa

ER-CBL1-A301

Osto "hyväksyttynä tuotteena" on voimassa ilman lisätuotetta

ER-CBL1-A311

Osto "hyväksyttynä tuotteena" on voimassa ilman lisätuotetta 

ER-CBN1-A301

Osto "hyväksyttynä tuotteena" on voimassa ilman lisätuotetta 

ER-CBN1-A311

Osto "hyväksyttynä tuotteena" on voimassa ilman lisätuotetta 

ER-CKL1-A301

Osto "hyväksyttynä tuotteena" on voimassa ilman lisätuotetta

ER-CKL2-A301

Osto "hyväksyttynä tuotteena" on voimassa ilman lisätuotetta 

ER-CKL2-A311

Osto "hyväksyttynä tuotteena" on voimassa ilman lisätuotetta 

ER-CKN1-A301

Osto "hyväksyttynä tuotteena" on voimassa ilman lisätuotetta 

ER-CKN1-A311

Osto "hyväksyttynä tuotteena" on voimassa ilman lisätuotetta 

ER-CKN2-A301

Osto "hyväksyttynä tuotteena" on voimassa ilman lisätuotetta 

ER-CNT1-A301

Osto "hyväksyttynä tuotteena" on voimassa vain ER-CBL1-A301/A311 tai ER-CBN1-A301/311 kanssa

ER-CNT1-A311

Osto "hyväksyttynä tuotteena" on voimassa vain ER-CBL1-A301/A311 tai ER-CBN1-A301/311 kanssa

ER-CSF1-A301

Osto "hyväksyttynä tuotteena" on voimassa vain ER-CBL1-A301/A311 tai ER-CBN1-A301/311 kanssa

ER-CSF1-A311

Osto "hyväksyttynä tuotteena" on voimassa vain ER-CBL1-A301/A311 tai ER-CBN1-A301/311 kanssa

ER-CTB1-A301

Osto "hyväksyttynä tuotteena" on voimassa vain ER-CBL1-A301/A311 tai ER-CBN1-A301/311 kanssa

ER-CTB1-A311

Osto "hyväksyttynä tuotteena" on voimassa vain ER-CBL1-A301/A311 tai ER-CBN1-A301/311 kanssa

ER-CTN1-A301

Osto "hyväksyttynä tuotteena" on voimassa vain ER-CBL1-A301/A311 tai ER-CBN1-A301/311 kanssa

ER-CTN1-A311

Osto "hyväksyttynä tuotteena" on voimassa vain ER-CBL1-A301/A311 tai ER-CBN1-A301/311 kanssa

ER-CTW1-A301

Osto "hyväksyttynä tuotteena" on voimassa vain ER-CBL1-A301/A311 tai ER-CBN1-A301/311 kanssa

ER-CTW1-A311

Osto "hyväksyttynä tuotteena" on voimassa vain ER-CBL1-A301/A311 tai ER-CBN1-A301/311 kanssa

XSHAPE PACK 1 EFSD

Osto "hyväksyttynä tuotteena" on voimassa ilman lisätuotetta

XSHAPE PACK 1 IT

Osto "hyväksyttynä tuotteena" on voimassa ilman lisätuotetta

XSHAPE PACK 1 CEEG

Osto "hyväksyttynä tuotteena" on voimassa ilman lisätuotetta

XSHAPE PACK 1 EU

Osto "hyväksyttynä tuotteena" on voimassa ilman lisätuotetta