Panasonicin ympäristövisio 2050

Panasonicin ympäristövisio 2050

Maailman ympäristöpäivänä 5. kesäkuuta 2017 Panasonic julkisti uuden ympäristövisionsa vuodelle 2050.

Aina yrityksen perustamisesta vuonna 1918 lähtien Panasonic on toteuttanut liiketoimintaansa ihmisten elämää ja yhteiskuntaa kokonaisuutena parantamaan pyrkivän yritysfilosofiansa pohjalta. Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys ovat aina olleet keskeisiä konsernin toiminnassa. ….

Tällä hetkellä Panasonic keskittyy neljälle liiketoiminta-alueelle - kulutuselektroniikka, kodit ja asuminen, autot ja B2B-liiketoiminta - brändisloganin "A Better Life, A Better World" alla. Meille työskenteminen "paremman maailman" saavuttamiseksi tarkoittaa erilaisten yhteiskunnallisten haasteiden, kuten ympäristö, energia ja turvallisuus, parissa työskentelyä samalla, kun teemme osamme kestävän yhteiskunnan toteuttamiseksi ratkaisemalla tällaisia haasteita.

Huomio vihreän energian keksintöihin

Huomio vihreän energian keksintöihin

Yrityksenä olemme työskennelleet jatkuvasti saavuttaaksemme Vihreä suunnitelma 2018 -ohjelmamme tavoitteet. Nyt kun ympäristö- ja energiakysymykset ovat muuttumassa yhä vakavammiksi maailmanlaajuisella tasolla, mietimme omaa osallistumistamme suunnatessamme yrityksen toiselle vuosisadalle.

Seuraavan 50 vuoden ajan huomio on erityisesti puhtaassa energiassa. Tämä siksi, että pyrimme toteuttamaan sekä "parempaa elämää" että "kestävää yhteiskuntaa" hyödyntämällä teknologioitamme täydellä teholla kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Tätä taustaa vasten olemme nyt muotoilleet Panasonicin ympäristövision 2050, joka on pitkän aikavälin visio ympäristön kannalta kestävää hallintaa varten.

 

Panasonicin tuottama energia ylittää käytetyn energian määrän

Panasonicin tuottama energia ylittää käytetyn energian määrän

Pääasiallisena tavoitteena meillä Panasonicilla on tehdä työtä, jotta voimme tuottaa energiaa, joka ylittää käytetyn energian määrän, sekä tehostaa sen käyttöä. Tässä yhteydessä "käytetty" tai kulutettu energia tarkoittaa energiaa, joka käytetään liiketoiminnassamme (valmistuksessa), sekä Panasonicin tuotteiden elinaikanaan käyttämää energiaa. "Tuotettu" energia tarkoittaa niin sanottua puhdasta energiaa, joka on Panasonicin tuotteiden ja palveluiden tuottamaa ja/tai käytettäväksi tuomaa energiaa, kuten aurinkokennojärjestelmät, energian talteenottoon käytetyt akut ja energiaratkaisut.

Tällä hetkellä "tuotetun" energian määrä suhteessa Panasonicin käyttämään energiaan on vain yksi kymmenesosa. Energiankulutuksen vähentämiseksi kehitämme teknologioita, jotka parantavat tuotteiden kykyä hyödyntää energiaa, sekä uudistamme valmistusprosesseja. Tuotetun energian osalta olemme laajentamassa energian tuotanto- ja talteenottoliiketoimintaamme sekä osallistumme erilaisiin yhteisöihin, kuten Hydrogen Society, ja lisäämme tuotetun puhtaan energian määrää.

Siinä ei kuitenkaan ole kaikki. Me Panasonicilla olemme aina nähneet yrityksen yhtenä tekijänä koko yhteiskunnan hyvinvoinnin parantamisessa. Olemme sekä osa yhteiskuntaa että suuri valmistaja, ja keskitymme kahdelle pääalueelle ympäristövision 2050 toteuttamisessa.

Panasonic luo turvallista yhteiskuntaa puhtaan energian avulla

Me Panasonicilla olemme mukana suunnittelemassa ympäristötietoisia, älykkäitä asuintiloja ja infrastruktuuria, jossa energia tuotetaan sähköstä ja/tai vedystä. Tällaiset asuintilat eivät pelkästään sisällä omaa energiantuotantoaan, vaan niiden tuottamaa energiaa voidaan myös siirtää. "Asuintilat" eivät tarkoita vain yksityisiä koteja, vaan kaikenlaisia tiloja, joita käytetään työskentelyyn, opiskeluun ja vapaa-aikaan. Lyhyesti sanottuna, kaikenlaisia rakennuksia, jotka tulevat mieleen, kun ajatellaan sosiaalisen ympäristön parantamista.

Katsotaan esimerkiksi energiantuotantoa. Kehitämme polttokennoteknologioita, jotka käyttävät seuraavan sukupolven aurinkokennoja, sekä puhtaasta energiasta saatua vetyä energianlähteinä. Energian talteenoton osalta Panasonic työskentelee vedyn varastointiin ja/tai toimitukseen liittyvien teknologioiden sekä energian talteenottoon käytettävien akkujen parissa. Tämän avulla voimme lisätä mahdollisuuksia puhtaan energian käyttöön yhteiskunnassa.

 

Samaan aikaan kehitämme myös teknologioita ympäristöystävälliseen, älykkääseen matkustamiseen ja kuljetukseen. Kun sähköajoneuvojen akkuteknologiat kehittyvät, olemme mukana edistämässä siirtymää fossiilisista polttoaineista puhtaaseen energiaan. Turvallisen, liikkuvan yhteiskunnan avuksi kehitetään myös tukijärjestelmiä itsestäänohjautuvaa ajamista varten IoT-teknologiaa käyttäen. Tällä tavalla suunnittelemme toteuttavamme seuraavan sukupolven logistiikka- ja kuljetusratkaisuja, jotka auttavat vähentämään liikenneruuhkia ja ilmansaasteita.

 

Panasonic edistää liiketoimintaa, joka tähtää kestävään yhteiskuntaan

Osana pyrkimyksiä edistää resurssien tehokasta käyttöä, Panasonic tähtää resurssien kestävään käyttöön osien ja materiaalien uudelleenkäytön ja tuotteiden kierrätyksen avulla.

Esimerkiksi osana yrityksen tavoitetta luoda tehtaita, jotka eivät tuota hiilidioksidipäästöjä, valaistuksen vaihdon LED-valoihin suunnitellaan olevan valmis tilikauden 2019 loppuun mennessä kaikissa sopivissa toimipaikoissa. Samalla edistyneiden energianhallintajärjestelmien, kuten FEMS (Factory Energy Management System), käyttöä ja älykästä valmistusta laajennetaan. Lisäksi tähtäämme siihen, että aurinkokennojärjestelmät on otettu käyttöön kaikissa sopivissa toimipaikoissa vuoteen 2020 mennessä.