ประวัติความเป็นมา | อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

ประวัติของอุปกรณ์สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

ประวัติของอุปกรณ์สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

ความเป็นมา

จุดกำเนิดของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในปี 1997 ขณะทำงานในโครงการของอดีตกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการฟอกอากาศในสภาพแวดล้อมสำหรับอยู่อาศัย นักวิจัยของ Panasonic ได้เกิดความสนใจในเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ พวกเขาสงสัยว่าอนุภาคเล็กๆ ของน้ำจะสามารถทำให้เกิดวิธีการใหม่ในการฟอกอากาศได้หรือไม่ และในปี 2001 ทีมงานที่มีนักวิจัยเพียงสองคนก็เริ่มทำการวิจัย

นี่เป็นเทคโนโลยีใหม่อย่างแท้จริงและมีความท้าทายมาก ทีมวิจัยจำเป็นต้องพัฒนาวิธีการยืนยันและเทคนิคในการประเมินตั้งแต่แรกเริ่ม และปรากฏการณ์ปล่อยประจุไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจของกระบวนการก็เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก การทำงานดำเนินต่อไประยะหนึ่งโดยไม่เกิดผล จนถึงจุดหนึ่งการวิจัยก็เกือบจะถูกล้มเลิกไป อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการวิจัยในขณะนั้นตัดสินใจจะพยายามต่อไปโดยกล่าวว่า "เรามาทำต่อกันอีกสักปีเถอะ!" และความทุ่มเทของ Panasonic ที่มีต่อเทคโนโลยีก็ช่วยโครงการนี้เอาไว้ได้ ในที่สุดในปี 2003 ทีมวิจัยก็ประสบความสำเร็จในการสร้างอนุภาคน้ำขนาดนาโนที่สามารถฟอกอากาศได้ เทคโนโลยีอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบจึงถือกำเนิดขึ้น

ความท้าทายที่ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาคุณภาพอากาศ

การทำงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบยังคงดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ จุดเน้นที่สำคัญข้อหนึ่งคือ การยืนยันผลในการยับยั้งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์จากจุลชีพที่ทำให้เกิดโรค (แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส) และสารก่อภูมิแพ้ และการทำลายอนุภาค PM 2.5

ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2009 ด้วยความช่วยเหลือจากองค์กรอิสระด้านการทดสอบ Panasonic ได้สาธิตผลของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบในการต่อต้านไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ๆ และในปี 2012 เราได้ร่วมมือกับองค์กรอิสระด้านการทดสอบในเยอรมนีในการทดสอบการกำจัดไวรัส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนี้ในการกำจัดไวรัส 4 ประเภท (มีและไม่มีเปลือกหุ้ม ประเภท DNA และ RNA) จากการทดสอบนี้ เราจึงประกาศว่าอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบนั้นคาดได้ว่าสามารถให้ผลในการยับยั้งไวรัสใหม่ๆ ที่ไม่ทราบชนิด แม้จะดูเหมือนเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่ากิจกรรมของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบคาดได้ว่าสามารถยับยั้งกิจกรรมของไวรัส การยืนยันนี้ก็ยังนับว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญอย่างยิ่ง

จุดเน้นที่สำคัญอีกข้อหนึ่งในการวิจัยที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องของเราคือ ความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบโดยการเพิ่มความเข้มข้นของอนุมูลที่ถูกสร้างขึ้น ด้วยความพยายามในการแก้ปัญหาความเสี่ยงด้านคุณภาพอากาศที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งโลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน Panasonic จึงก้าวไปข้างหน้าด้วยงานวิจัยเพื่อสร้างอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยมากขึ้น

ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพอากาศนั้นไม่มีขีดจำกัด Panasonic จะพยายามพัฒนาศักยภาพของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพของอากาศและช่วยในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก

ความท้าทายที่ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาคุณภาพอากาศ

ลำดับเวลา

1997

งานวิจัยเกี่ยวกับการฟอกอากาศในสภาพแวดล้อมสำหรับอยู่อาศัยเริ่มต้นขึ้น

2001

การพัฒนาเทคโนโลยีอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบเริ่มต้นขึ้น

2002

การทดลองผลิตอุปกรณ์ต้นแบบในการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบและการทดสอบเริ่มต้นขึ้น

2003

อุปกรณ์ในการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [480] เสร็จสมบูรณ์ (แบบเติมน้ำ)

2005

อุปกรณ์ในการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [480] เสร็จสมบูรณ์ (แบบเพลเทียร์)

2008

การพัฒนาอุปกรณ์ทำปฏิกิริยาสูงในการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบรุ่นถัดไปเริ่มต้นขึ้น

2009

ผลในการยับยั้งไวรัสและแบคทีเรียและการลดสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างได้รับการยืนยัน

ผลในการยับยั้งเชื้อไวรัส Staphylococcus aureus และ Bacteriophage Φχ174 ที่เกาะแน่นและอยู่ในอากาศได้รับการยืนยัน

ผลในการยับยั้งเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากหมูได้รับการยืนยัน

2009
2010

การเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนในละอองเกสรดอกไม้ที่พบได้ตลอดปีได้ัรับการยืนยัน

2011

อุปกรณ์ขนาดเล็กลงที่สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลได้มากขึ้น (แบบเพลเทียร์รุ่นที่ 4) เสร็จสมบูรณ์

ผลในการยับยั้งเชื้อราได้รับการยืนยัน

2011
2012

ผลในการยับยั้งไวรัสได้รับการยืนยันด้วยการทดสอบการกำจัดไวรัส

ผลในการยับยั้งสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสได้รับการยืนยัน

2014

การสลายองค์ประกอบ PM 2.5 และการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เกาะติดในฝุ่นเหลืองได้รับการยืนยัน

2014
2016

อุปกรณ์ในการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [4800] เสร็จสมบูรณ์

ผลในการยับยั้งสารก่อภูมิแพ้จากการหายใจในกลุ่ม “View 39” ทั้งหมดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอาการภูมิแพ้ได้รับการยืนยัน

2020

การยืนยันผลในการยับยั้งโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2)
> ข่าวประชาสัมพันธ์

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [4800] (อนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน) คืออะไร

ในปี 2016 Panasonic ได้เพิ่มประสิทธิภาพขององค์ประกอบที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [480] (สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลได้ 480,000 ล้านอนุมูลต่อวินาที*¹) จึงประสบความสำเร็จในการสร้างอุปกรณ์อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [4800] (สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลได้4.8 ล้านล้านอนุมูล ต่อวินาที*²) ซึ่งสามารถผลิตอนุมูลไฮดรอกซิลได้มากขึ้น 10 เท่า*³ โดยที่ระดับการสร้างโอโซนคงที่

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [480]

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [4800]

ไอออน

ภาพประกอบ

วิธีการ

ระบบปล่อยประจุ

การทำละอองด้วยไฟฟ้าสถิต (การปล่อยประจุแบบโคโรน่า)

การทำละอองด้วยไฟฟ้าสถิต (การปล่อยประจุแบบหลายตัวนำ)

วิธีการควบแน่น

วิธีการแบบเพลเทียร์

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประจุไฟฟ้า

ลบ

ขนาด

5 ถึง 20 นาโนเมตร

อนุมูลไฮดรอกซิล

480,000 ล้าน/วินาที

4.8 ล้านล้าน/วินาที

อายุของไอออน

ประมาณ 600 วินาที

ปริมาณน้ำ
(เทียบกับไอออนลบทั่วไป)

ประมาณ 1,000 เท่า

คุณลักษณะ

เป็นกรดอ่อนๆ

หลักการสร้าง

อุปกรณ์สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [480] เย็นตัวลงและควบแน่นน้ำจากอากาศ ปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูงใส่น้ำที่รวบรวมไว้เพื่อสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ
 

ภายในอุปกรณ์สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [480] อนุมูลจะถูกปลดปล่อยออกมาด้วยการกระจายแบบวงกลม แต่อุปกรณ์สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [4800] จะสร้างพื้นที่พลาสมาวงกว้างโดยการปล่อยประจุที่จุดเดียว ซึ่งสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลได้มากถึง 10 เท่า³*

สภาวะในการปล่อยประจุ

*¹ อุปกรณ์สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [480] ใช้การวัดด้วยวิธี ESR ในเดือนกันยายน ปี 2010 (การวิจัยของ Panasonic)
*² อุปกรณ์สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [4800] ใช้การวัดด้วยวิธี ESR ในเดือนกันยายน ปี 2016 (การวิจัยของ Panasonic)
*³ การเปรียบเทียบระหว่างอุปกรณ์สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ 480,000 ล้านอนุมูลต่อวินาที กับอุปกรณ์สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ 4.8 ล้านล้านอนุมูลต่อวินาที ทำการวัดด้วยวิธี ESR การวิจัยของ Panasonic)

Our website uses cookies and similar tools to improve its performance and enhance your user experience and by continuing to use this website without changing your settings, you consent to their use. To find out more about the cookies we use or how to change your settings, please see our Cookie Policy. OK