ประวัติความเป็นมา | อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

ประวัติของอุปกรณ์สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

ประวัติของอุปกรณ์สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

ความเป็นมา

จุดกำเนิดของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในปี 1997 ขณะทำงานในโครงการของอดีตกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการฟอกอากาศในสภาพแวดล้อมสำหรับอยู่อาศัย นักวิจัยของ Panasonic ได้เกิดความสนใจในเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ พวกเขาสงสัยว่าอนุภาคเล็กๆ ของน้ำจะสามารถทำให้เกิดวิธีการใหม่ในการฟอกอากาศได้หรือไม่ และในปี 2001 ทีมงานที่มีนักวิจัยเพียงสองคนก็เริ่มทำการวิจัย

นี่เป็นเทคโนโลยีใหม่อย่างแท้จริงและมีความท้าทายมาก ทีมวิจัยจำเป็นต้องพัฒนาวิธีการยืนยันและเทคนิคในการประเมินตั้งแต่แรกเริ่ม และปรากฏการณ์ปล่อยประจุไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจของกระบวนการก็เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก การทำงานดำเนินต่อไประยะหนึ่งโดยไม่เกิดผล จนถึงจุดหนึ่งการวิจัยก็เกือบจะถูกล้มเลิกไป อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการวิจัยในขณะนั้นตัดสินใจจะพยายามต่อไปโดยกล่าวว่า "เรามาทำต่อกันอีกสักปีเถอะ!" และความทุ่มเทของ Panasonic ที่มีต่อเทคโนโลยีก็ช่วยโครงการนี้เอาไว้ได้ ในที่สุดในปี 2003 ทีมวิจัยก็ประสบความสำเร็จในการสร้างอนุภาคน้ำขนาดนาโนที่สามารถฟอกอากาศได้ เทคโนโลยีอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบจึงถือกำเนิดขึ้น

ความท้าทายที่ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาคุณภาพอากาศ

การทำงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบยังคงดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ จุดเน้นที่สำคัญข้อหนึ่งคือ การยืนยันผลในการยับยั้งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์จากจุลชีพที่ทำให้เกิดโรค (แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส) และสารก่อภูมิแพ้ และการทำลายอนุภาค PM 2.5

ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2009 ด้วยความช่วยเหลือจากองค์กรอิสระด้านการทดสอบ Panasonic ได้สาธิตผลของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบในการต่อต้านไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ๆ และในปี 2012 เราได้ร่วมมือกับองค์กรอิสระด้านการทดสอบในเยอรมนีในการทดสอบการกำจัดไวรัส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนี้ในการกำจัดไวรัส 4 ประเภท (มีและไม่มีเปลือกหุ้ม ประเภท DNA และ RNA) จากการทดสอบนี้ เราจึงประกาศว่าอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบนั้นคาดได้ว่าสามารถให้ผลในการยับยั้งไวรัสใหม่ๆ ที่ไม่ทราบชนิด แม้จะดูเหมือนเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่ากิจกรรมของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบคาดได้ว่าสามารถยับยั้งกิจกรรมของไวรัส การยืนยันนี้ก็ยังนับว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญอย่างยิ่ง

จุดเน้นที่สำคัญอีกข้อหนึ่งในการวิจัยที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องของเราคือ ความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบโดยการเพิ่มความเข้มข้นของอนุมูลที่ถูกสร้างขึ้น ด้วยความพยายามในการแก้ปัญหาความเสี่ยงด้านคุณภาพอากาศที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งโลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน Panasonic จึงก้าวไปข้างหน้าด้วยงานวิจัยเพื่อสร้างอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยมากขึ้น

ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพอากาศนั้นไม่มีขีดจำกัด Panasonic จะพยายามพัฒนาศักยภาพของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพของอากาศและช่วยในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก

ความท้าทายที่ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาคุณภาพอากาศ

ลำดับเวลา

1997

งานวิจัยเกี่ยวกับการฟอกอากาศในสภาพแวดล้อมสำหรับอยู่อาศัยเริ่มต้นขึ้น

2001

การพัฒนาเทคโนโลยีอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบเริ่มต้นขึ้น

2002

การทดลองผลิตอุปกรณ์ต้นแบบในการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบและการทดสอบเริ่มต้นขึ้น

2003

อุปกรณ์ในการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [480] เสร็จสมบูรณ์ (แบบเติมน้ำ)

2005

อุปกรณ์ในการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [480] เสร็จสมบูรณ์ (แบบเพลเทียร์)

2008

การพัฒนาอุปกรณ์ทำปฏิกิริยาสูงในการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบรุ่นถัดไปเริ่มต้นขึ้น

2009

ผลในการยับยั้งไวรัสและแบคทีเรียและการลดสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างได้รับการยืนยัน

ผลในการยับยั้งเชื้อไวรัส Staphylococcus aureus และ Bacteriophage Φχ174 ที่เกาะแน่นและอยู่ในอากาศได้รับการยืนยัน

ผลในการยับยั้งเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากหมูได้รับการยืนยัน

2009
2010

การเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนในละอองเกสรดอกไม้ที่พบได้ตลอดปีได้ัรับการยืนยัน

2011

อุปกรณ์ขนาดเล็กลงที่สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลได้มากขึ้น (แบบเพลเทียร์รุ่นที่ 4) เสร็จสมบูรณ์

ผลในการยับยั้งเชื้อราได้รับการยืนยัน

2011
2012

ผลในการยับยั้งไวรัสได้รับการยืนยันด้วยการทดสอบการกำจัดไวรัส

ผลในการยับยั้งสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสได้รับการยืนยัน

2014

การสลายองค์ประกอบ PM 2.5 และการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เกาะติดในฝุ่นเหลืองได้รับการยืนยัน

2014
2016

อุปกรณ์ในการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [4800] เสร็จสมบูรณ์

ผลในการยับยั้งสารก่อภูมิแพ้จากการหายใจในกลุ่ม “View 39” ทั้งหมดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอาการภูมิแพ้ได้รับการยืนยัน

2020

การยืนยันผลในการยับยั้งโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2)
> ข่าวประชาสัมพันธ์

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [4800] (อนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน) คืออะไร

ในปี 2016 Panasonic ได้เพิ่มประสิทธิภาพขององค์ประกอบที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [480] (สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลได้ 480,000 ล้านอนุมูลต่อวินาที*¹) จึงประสบความสำเร็จในการสร้างอุปกรณ์อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [4800] (สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลได้4.8 ล้านล้านอนุมูล ต่อวินาที*²) ซึ่งสามารถผลิตอนุมูลไฮดรอกซิลได้มากขึ้น 10 เท่า*³ โดยที่ระดับการสร้างโอโซนคงที่

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [480]

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [4800]

ไอออน

ภาพประกอบ

วิธีการ

ระบบปล่อยประจุ

การทำละอองด้วยไฟฟ้าสถิต (การปล่อยประจุแบบโคโรน่า)

การทำละอองด้วยไฟฟ้าสถิต (การปล่อยประจุแบบหลายตัวนำ)

วิธีการควบแน่น

วิธีการแบบเพลเทียร์

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประจุไฟฟ้า

ลบ

ขนาด

5 ถึง 20 นาโนเมตร

อนุมูลไฮดรอกซิล

480,000 ล้าน/วินาที

4.8 ล้านล้าน/วินาที

อายุของไอออน

ประมาณ 600 วินาที

ปริมาณน้ำ
(เทียบกับไอออนลบทั่วไป)

ประมาณ 1,000 เท่า

คุณลักษณะ

เป็นกรดอ่อนๆ

หลักการสร้าง

อุปกรณ์สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [480] เย็นตัวลงและควบแน่นน้ำจากอากาศ ปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูงใส่น้ำที่รวบรวมไว้เพื่อสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ
 

ภายในอุปกรณ์สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [480] อนุมูลจะถูกปลดปล่อยออกมาด้วยการกระจายแบบวงกลม แต่อุปกรณ์สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [4800] จะสร้างพื้นที่พลาสมาวงกว้างโดยการปล่อยประจุที่จุดเดียว ซึ่งสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลได้มากถึง 10 เท่า³*

สภาวะในการปล่อยประจุ

*¹ อุปกรณ์สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [480] ใช้การวัดด้วยวิธี ESR ในเดือนกันยายน ปี 2010 (การวิจัยของ Panasonic)
*² อุปกรณ์สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [4800] ใช้การวัดด้วยวิธี ESR ในเดือนกันยายน ปี 2016 (การวิจัยของ Panasonic)
*³ การเปรียบเทียบระหว่างอุปกรณ์สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ 480,000 ล้านอนุมูลต่อวินาที กับอุปกรณ์สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ 4.8 ล้านล้านอนุมูลต่อวินาที ทำการวัดด้วยวิธี ESR การวิจัยของ Panasonic)