ข่าว | อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

31 กรกฎาคม 2020
การยืนยันผลในการยับยั้งโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

16 มกราคม 2014
อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบทำลายองค์ประกอบ PM 2.5 และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เกาะติดในฝุ่นเหลืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

20 กุมภาพันธ์ 2012
ผลในการต้านสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบได้รับการยืนยัน

26 มกราคม 2012
ผลในการต้านไวรัสของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบได้รับการยืนยันด้วยทดสอบการกำจัดไวรัส คาดหวังผลลัพธ์ต่อไวรัสดื้อยาชนิดรุนแรงและไวรัสที่ไม่ทราบชนิด

20 ตุลาคม 2009
ผลในการยับยั้งเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากหมูของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบได้รับการยืนยัน

12 พฤษภาคม 2009
ผลในการยับยั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบได้รับการยืนยัน

 * nanoe™ และ nanoe™ X คืออนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่มี nanoe หรือ nanoe X ยังไม่ได้รับการทดสอบและไม่มีการยืนยันประสิทธิภาพหรือผลของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว