ข่าว | อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

ข่าวล่าสุด

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

31 กรกฎาคม 2020
การยืนยันผลในการยับยั้งโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

16 มกราคม 2014
อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบทำลายองค์ประกอบ PM 2.5 และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เกาะติดในฝุ่นเหลืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

20 กุมภาพันธ์ 2012
ผลในการต้านสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบได้รับการยืนยัน

26 มกราคม 2012
ผลในการต้านไวรัสของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบได้รับการยืนยันด้วยทดสอบการกำจัดไวรัส คาดหวังผลลัพธ์ต่อไวรัสดื้อยาชนิดรุนแรงและไวรัสที่ไม่ทราบชนิด

20 ตุลาคม 2009
ผลในการยับยั้งเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากหมูของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบได้รับการยืนยัน

12 พฤษภาคม 2009
ผลในการยับยั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบได้รับการยืนยัน

 * nanoe™ และ nanoe™ X คืออนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่มี nanoe หรือ nanoe X ยังไม่ได้รับการทดสอบและไม่มีการยืนยันประสิทธิภาพหรือผลของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

Our website uses cookies and similar tools to improve its performance and enhance your user experience and by continuing to use this website without changing your settings, you consent to their use. To find out more about the cookies we use or how to change your settings, please see our Cookie Policy. OK