บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ | อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์

ผลการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยจังหวัดโอซาก้า

วันที่ได้รับการตีพิมพ์/
ประกาศ

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์

เนื้อหา

1 ธันวาคม 2020

การขจัดฤทธิ์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ด้วยอนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน
Mayo YASUGI, Yasuhiro KOMURA และ Yohei ISHIGAMI

ผลการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย Yamaguchi

วันที่ได้รับการตีพิมพ์/
ประกาศ

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์

เนื้อหา

10 มิถุนายน 2017

ผลของอนุมูลออกซิเจนทำปฏิกิริยาไวต่อการคงคุณภาพของดอกบร็อคโคลี่ที่ผ่านกระบวนการบำบัดด้วยอนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน
(Masahiro Nomura, Sukanya Aiamla-or, Shuhei Tanaka, Masayoshi Shigyo, Yukihiro Masuda, Naoki Yamauchi)

ผลการวิจัยร่วมกับ Harvard School of Public Health

วันที่ได้รับการตีพิมพ์/
ประกาศ

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์

เนื้อหา

9 กรกฎาคม 2012

งานประชุม Healthy Buildings 2012

วิธีใหม่ในการขจัดฤทธิ์ของแบคทีเรียด้วยโครงสร้างนาโนของน้ำที่ผ่านการปรับแต่งเชิงวิศวกรรม (EWNS)
(G. Pyrgiotakis, J. McDevitt, Douce Hunt, Ya Gao, Mai Ishiguro, Yoshito Kubo, Takeshi Imai, Hiroshi Suda, Toshiyuki Yamauchi, Yousuke Mizuyama, Philip Demokritou)

20 มิถุนายน 2012

วิธีใหม่ในการขจัดฤทธิ์ของแบคทีเรียด้วยโครงสร้างนาโนของน้ำที่ผ่านการปรับแต่งเชิงวิศวกรรม
(G. Pyrgiotakis, J. McDevitt, T. Yamauchi, P. Demokritou)

14 มิถุนายน 2012

วิธีใหม่ในการขจัดฤทธิ์ของแบคทีเรียด้วยโครงสร้างนาโนของน้ำที่ผ่านการปรับแต่งเชิงวิศวกรรม
(Pyrgiotakis G, McDevitt J, Yamauchi T, Demokritou P (2012))

12 เมษายน 2012

การขจัดฤทธิ์และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ Serratia Sp. หลังได้รับอนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน
(Imai T, Hiroshi S, Asano Y, et al. (2012))

Our website uses cookies and similar tools to improve its performance and enhance your user experience and by continuing to use this website without changing your settings, you consent to their use. To find out more about the cookies we use or how to change your settings, please see our Cookie Policy. OK