ผลการทดสอบ | อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

ประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบรวมถึงการยับยั้งกิจกรรมของไวรัส แบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้ การลดความเข้มข้นของกลิ่น และการสร้างความชุ่มชื้น ด้วยประสิทธิภาพที่ได้รับการยืนยันจากการทดลองโดยมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยหลายแห่ง อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบจึงเป็นที่สนใจเนื่องจากมีส่วนช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับอยู่อาศัยที่สะดวกสบายมากขึ้น

ไวรัส

ไวรัส

อนุมูลไฮดรอกซิลที่ถูกกักเก็บในน้ำ [480] (อนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์*¹

พื้นที่ทดสอบ

เวลาในการรับสัมผัส (ชม.)

องค์กรที่ทำการทดสอบ

หมายเลขรายงาน

ที่เกาะติด

โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่
(SARS-CoV-2)

ยับยั้งได้ 99.7%

45 ลิตร

3

มหาวิทยาลัยจังหวัดโอซากา

ไวรัสไข้หวัดนก
(สายพันธุ์ H5N1 และ H9N2)

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

4

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และสัตวแพทยศาสตร์ Obihiro
ศูนย์วิจัยด้านสุขศาสตร์สัตว์และความปลอดภัยของอาหาร

ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากหมู
(A/Narita/2009 (H1N1) pdm)

ยับยั้งได้ 99%

45 ลิตร

6

ไวรัสไข้หวัดใหญ่
(สายพันธุ์ H1N1)

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

4

ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories)

208040534-001

ยับยั้งได้ 99.9%

1,000 ลิตร

2

ศูนย์วิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Kitasato

21_0084_1

Bacteriophage
Φχ174

ยับยั้งได้ 99.9%

10,000 ลิตร

24

ศูนย์วิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Kitasato

21_0143_4

ยับยั้งได้ 99.8%

ประมาณ
25 ลบ.ม.

8

ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories)

13001265005-01

Coxackievirus
(B6)

ยับยั้งได้ 99.1%

45 ลิตร

2

ศูนย์วิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Kitasato

22_0085

ไวรัสโปลิโอ สายพันธุ์ 1
(Lsc-2ab)

ยับยั้งได้ 99.7%

45 ลิตร

2

22_0096

ไวรัส Encephalomyocarditis

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

6

Charles River Biopharmaceutical
Services GmbH

การทดสอบการกำจัดไวรัส

Porcineparvovirus

ยับยั้งได้ 99.7%

45 ลิตร

6

ไวรัส Xenotropic murine leukemia

ยับยั้งได้ 99.999%

45 ลิตร

6

ไวรัส Pseudororabies

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

6

ไวรัส Canine distemper

ยับยั้งได้ 99.7%

45 ลิตร

4

มหาวิทยาลัย Rakuno Gakuen
คณะสัตวแพทยศาสตร์

Canine parvovirus

ยับยั้งได้ 99.8%

45 ลิตร

6

Canine herpesvirus

ยับยั้งได้ 99.5%

45 ลิตร

4

Canine adenovirus

ยับยั้งได้ 99.4%

45 ลิตร

4

มหาวิทยาลัย Yamaguchi
คณะเกษตรศาสตร์

โคโรนาไวรัสในแมว

ยับยั้งได้ 99.3%

45 ลิตร

2

แคลลิซิไวรัสในแมว
(ตระกูลเดียวกับโนโรไวรัส)

ยับยั้งได้ 99.9%

25 ลิตร

2

ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories)

207031493-001

ในอากาศ

Bacteriophage
Φχ174

ยับยั้งได้ 99%

1,000 ลิตร

1.5

ศูนย์วิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Kitasato

20_0154_1

ยับยั้งได้ 99.2%

10,000 ลิตร

4

21_0147

ยับยั้งได้ 99.2%

ประมาณ
25 ลบ.ม.

6

24_0300_1

อนุมูลไฮดรอกซิลที่ถูกกักเก็บในน้ำ [4800] (อนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์*¹

พื้นที่ทดสอบ

เวลาในการรับสัมผัส (ชม.)

องค์กรที่ทำการทดสอบ

หมายเลขรายงาน

ที่เกาะติด

โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่
(SARS-CoV-2)

ยับยั้งได้ 99.99%

45 ลิตร

2

texcell

1140-01

Enterovirus 71
(EV71)
(โรคมือเท้าปาก)

ยับยั้งได้ 99.1%

61 ลิตร

4

สถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่น CAS

MVCCC-2019/T4

ยับยั้งได้ 99.9%

61 ลิตร

6

Coxsackievirus A16
(CA16)
(โรคมือเท้าปาก)

ยับยั้งได้ 99.3%

61 ลิตร

2

สถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่น CAS

MVCCC-2019/T4

ยับยั้งได้ 99.9%

61 ลิตร

4

โคโรนาไวรัสในมนุษย์
(HCoV-229E)

ยับยั้งได้ 99.2%

68 ลิตร

4

สถาบันวิจัยด้านความเชื่อมั่นของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมประเทศจีน

J2003WT8888-00465

แบคทีเรีย

แบคทีเรีย

อนุมูลไฮดรอกซิลที่ถูกกักเก็บในน้ำ [480] (อนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์*¹

พื้นที่ทดสอบ

เวลาในการรับสัมผัส (ชม.)

องค์กรที่ทำการทดสอบ

หมายเลขรายงาน

ที่เกาะติด

Enterohemorrhagic Escherichia coli
(O157)

ยับยั้งได้ 99.99%

45 ลิตร

1

ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories)

208120880-001

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

2

Eurofins

2010/456-3

Enterohemorrhagic
Escherichia coli
(O157)
หมายเหตุ: ตู้เย็น

ยับยั้งได้ 99.99%

45 ลิตร

2

2010/456-4

Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยากลุ่มเมธิซิลิน
(MRSA)

ยับยั้งได้ 99.99%

45 ลิตร

1

ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories)

208120880-002

ยับยั้งได้ 99.99%

45 ลิตร

1

Eurofins

2010/456-1

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

2

มหาวิทยาลัยจังหวัดโอซากา

Escherichia coli

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

1

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

E02-080303IN-01

Staphylococcus aureus

ยับยั้งได้ 99.99%

1,000 ลิตร

24

ศูนย์วิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Kitasato

20_0154_2

ยับยั้งได้ 99.2%

10,000 ลิตร

24

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

E02-090701IN-01

ยับยั้งได้ 99%

10,000 ลิตร

24

ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories)

209071031-001

ยับยั้งได้ 99.1%

ประมาณ
23 ลบ.ม.

8

13044083003-01

ยับยั้งได้ 99%

ประมาณ
23 ลบ.ม.

8

SGS

SHES160600431171

Pseudomonas aeruginosa ที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพสามกลุ่มขึ้นไป
(MDRP)

ยับยั้งได้ 99%

45 ลิตร

2

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย Toho
แผนกควบคุม
และป้องกันการติดเชื้อ

Acinetobacter baumannii ที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพสามกลุ่มขึ้นไป
(MDRAB)

ยับยั้งได้ 99%

45 ลิตร

2

Bacillus

ยับยั้งได้ 99.5%

45 ลิตร

0.5

ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories)

11000924001-01

Micrococcus

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

2

11000924001-02

Serratia

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

2

11000924001-03

Kocuria

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

1

11000922001-01

Staphylococcus pseudintermedius ที่ดื้อต่อยากลุ่มเมธิซิลิน
(MRSP)

ยับยั้งได้ 99.5%

45 ลิตร

2

วิทยาลัยแพทย์ Nippon
มหาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Nippon

Bordetella bronchiseptica

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

2

Pasteurella multocida

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

1

Listeria monocytogenes

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

2

มหาวิทยาลัยจังหวัดโอซากา

Bacillus subtilis

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

4

Mycobacterium smegmatis

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

4

Nocardia asteroids

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

4

Neisseria gonorrhoeae

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

1

Salmonella enterica subsp. enterica

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

2

Haemophilus influenza

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

1

Campylobacter jejuni

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

4

ในอากาศ

Staphylococcus aureus

ยับยั้งได้ 99.9%

1,000 ลิตร

0.34

ศูนย์วิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Kitasato

20_0154_1

ยับยั้งได้ 99%

10,000 ลิตร

4

21_0142

ยับยั้งได้ 99.9%

10,000 ลิตร

3

21_0044

ยับยั้งได้ 99.7%

ประมาณ
25 ลบ.ม.

4

24_0301_1

เชื้อรา

เชื้อรา

อนุมูลไฮดรอกซิลที่ถูกกักเก็บในน้ำ [480] (อนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์*¹

พื้นที่ทดสอบ

เวลาในการรับสัมผัส (ชม.)

องค์กรที่ทำการทดสอบ

หมายเลขรายงาน

ที่เกาะติด

Trichophyton

ยับยั้งได้ 99.7%

40 ลิตร

24

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

E02-061002IN-01

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

8

มหาวิทยาลัยจังหวัดโอซากา

Cladosporium

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

4

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

E02-110801IN-01

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

8

มหาวิทยาลัยจังหวัดโอซากา

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

8

Jห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories)

17145307001-0201

Aspergillus

ยับยั้งได้ 99.5%

45 ลิตร

8

ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories)

11038081001-02

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

8

17145307001-0101

Penicillium

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

4

11028760001-01

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

8

17145307001-0601

Fusarium

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

4

11018692001-02

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

8

17145307001-0401

Eurotium

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

8

ศูนย์วิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Kitasato

22_0455

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

8

ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories)

17145307001-0301

Mucor

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

8

ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories)

11038080001-01

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

8

17145307001-0501

Stachybotrys

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

8

ศูนย์วิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Kitasato

22_0465_2

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

8

ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories)

17145307001-0701

Alternaria

ยับยั้งได้ 99.2%

45 ลิตร

16

ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories)

11038082001-01

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

8

13044083002-01

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

8

SGS

SHES131100435002

Bjerkandera adustra

ยับยั้งได้ 99.0%

ประมาณ
23 ลบ.ม.

8

มหาวิทยาลัย Kanazawa

Candida albicans

ยับยั้งได้ 99.4%

45 ลิตร

2

มหาวิทยาลัย Chiba
ศูนย์วิจัยเชื้อราวิทยาทางการแพทย์

Cryptococcus neoformans

ยับยั้งได้ 99.8%

45 ลิตร

2

Malassezia furfur

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

4

มหาวิทยาลัยจังหวัดโอซากา

ยับยั้งได้ 99.7%

45 ลิตร

4

มหาวิทยาลัย Chiba
ศูนย์วิจัยเชื้อราวิทยาทางการแพทย์

Sporothrix schenckii

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

4

มหาวิทยาลัยจังหวัดโอซากา

Exophiala jeanselmei

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

8

Absidia corymbifera

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

8

Rhodotorula rubra

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

4

Neurospora sitophila

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

8

Schizophyllum commune

ยับยั้งได้ 99.9%

45 ลิตร

4

ในอากาศ

Cladsporium

ยับยั้งได้ 99.9%

ประมาณ
23 ลบ.ม.

1

ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories)

205061541-001

อนุมูลไฮดรอกซิลที่ถูกกักเก็บในน้ำ [4800] (อนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์*¹

พื้นที่ทดสอบ

เวลาในการรับสัมผัส (ชม.)

องค์กรที่ทำการทดสอบ

หมายเลขรายงาน

ที่เกาะติด

Alternaria

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

4AA33-160615-F02

Aspergillus

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

 Candida

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

Malassezia furfur

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

Chaetomium globosum

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
24 ลบ.ม.

8

ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories)

18053279001-0101

Rhizopus oryzae

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
24 ลบ.ม.

8

18053279001-0201

Moraxella osloensis

ยับยั้งได้ 99.4%

ประมาณ
24 ลบ.ม.

8

18084378001-0101

Rhodotorula mucilaginosa

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
24 ลบ.ม.

8

18069887001-0101

PM 2.5

PM 2.5

อนุมูลไฮดรอกซิลที่ถูกกักเก็บในน้ำ [480] (อนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์*¹

พื้นที่ทดสอบ

เวลาในการรับสัมผัส (ชม.)

องค์กรที่ทำการทดสอบ

หมายเลขรายงาน

สารก่อมะเร็ง

เบนโซ [เอ] แอนทราซีน [BaA]

สลายได้
78%

36 ลิตร

8

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

Y13NF141

สลายได้
80%

36 ลิตร

8

SGS

SHES160600431171

เบนโซ [บี] ฟลูออแรนทีน [BbF]

สลายได้
79%

36 ลิตร

8

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

Y13NF142

สลายได้
70%

36 ลิตร

8

SGS

SHES160600431171

เบนโซ [เอ] ไพรีน [BaP]

สลายได้
97%

36 ลิตร

8

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

Y13NF143

สลายได้
99%

36 ลิตร

8

SGS

SHES160600431171

อินดีโน [1,2,3-cd] ไพรีน [IcP]

สลายได้
97%

36 ลิตร

8

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

Y13NF144

สลายได้
80%

36 ลิตร

8

SGS

SHES160600431171

ไดเบนโซ [เอ,เอช] แอนทราซีน [DHa]

สลายได้
81%

36 ลิตร

8

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

Y13NF145

สลายได้
72%

36 ลิตร

8

SGS

SHES160600431171

ไอเสีย ฝนกรด

กรดอะโรเมติก คาร์บ็อกซิลิก
(กรดเบนโซอิก)

สลายได้
99%

ประมาณ
23 ลบ.ม.

16

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

Y13NF135

สลายได้
99%

ประมาณ
23 ลบ.ม.

16

SGS

SHES160600431171

พาราฟิน
(hexadecane)

สลายได้
99%

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

Y13NF136

สลายได้
99%

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

SGS

SHES160600431171

อนุมูลไฮดรอกซิลที่ถูกกักเก็บในน้ำ [4800] (อนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์*¹

พื้นที่ทดสอบ

เวลาในการรับสัมผัส (ชม.)

องค์กรที่ทำการทดสอบ

หมายเลขรายงาน

ไอเสีย ฝนกรด

กรดอะโรเมติก คาร์บ็อกซิลิก
(กรดเบนโซอิก)

สลายได้
99%

ประมาณ
23 ลบ.ม.

8

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

Y17NF096

พาราฟิน
(hexadecane)

สลายได้
99%

ประมาณ
23 ลบ.ม.

16

Y17NF089

สารก่อภูมิแพ้

สารก่อภูมิแพ้

อนุมูลไฮดรอกซิลที่ถูกกักเก็บในน้ำ [480] (อนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์*¹

พื้นที่ทดสอบ

เวลาในการรับสัมผัส (ชม.)

องค์กรที่ทำการทดสอบ

หมายเลขรายงาน

ที่เกาะติด

ไรฝุ่น

ยับยั้งได้ 98%

45 ลิตร

2

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

E02-080204IN-02

ยับยั้งได้ 60%

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

BAA33-130304-F04

Aspergillus

ยับยั้งได้ 93.9%

45 ลิตร

2

สถาบันภูมิแพ้
จากสิ่งแวดล้อมโตเกียว

11MAR076_1

สุนัข

ยับยั้งได้ 99.8%

45 ลิตร

1

11M-RPTAPR047_1

แมว

ยับยั้งได้ 98.6%

45 ลิตร

2

11M-RPTAPR051_1

ต้นซีดาร์

ยับยั้งได้ 99%

45 ลิตร

2

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

E02-080303IN-03

ยับยั้งได้ 88%

ประมาณ
23 ลบ.ม.

8

BAA33-130402-F01

ยับยั้งได้ 87%

ประมาณ
23 ลบ.ม.

8

SGS

SHES160600431171

ต้นไซปรัส

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

1V332-171010-F04

ถูกยับยั้ง

45 ลิตร

1

มหาวิทยาลัย Shinshu
คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ

หญ้าออร์ชาร์ด

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

1V332-171010-F02

ถูกยับยั้ง

45 ลิตร

1

มหาวิทยาลัย Shinshu
คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ

หญ้าแร็กวีด

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

1V332-171010-F01

ถูกยับยั้ง

45 ลิตร

1

มหาวิทยาลัย Shinshu
คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ

อนุมูลไฮดรอกซิลที่ถูกกักเก็บในน้ำ [4800] (อนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์*¹

พื้นที่ทดสอบ

เวลาในการรับสัมผัส (ชม.)

องค์กรที่ทำการทดสอบ

หมายเลขรายงาน

ที่เกาะติด

Dermatophagoides pteronyssinus

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

4AA33-160615-F01

 Alternaria

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

4AA33-160615-F02

Aspergillus

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

Candida

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

Malassezia furfur

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

สุนัข

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

4AA33-160615-F04

แมว

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

กระต่าย

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

1V332-180614-Y03

หนูตะเภา

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

1V332-180806-Y04

หนูแฮมสเตอร์

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

1V332-180806-Y02

หนู

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

1V332-180806-Y03

นกขมิ้น

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

1V332-190202-Y03

นกแก้ว

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

1V332-180806-Y01

แมลงสาบ

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

4AA33-160615-F03

มอด

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

เหาหนังสือ Psocoptera

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

1V332-190130-Y01

ต้นซีดาร์

99%
ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

4AA33-151001-F01

97%
ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

8

ต้นซีดาร์
หมายเหตุ: อิเลคโตรโฟเรซิส

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

4AA33-151015-F01

ต้นไซปรัส

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

4AA33-151028-F01

หญ้าออร์ชาร์ด

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

หญ้าแร็กวีด

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

ต้นไวท์เบิร์ช

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

4AA33-160601-F01

ต้นจิงจูฉ่าย

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

ต้น Alder

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

หญ้าแพมพัส

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

4AA33-160601-F02

มะกอก

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

ต้น Juniper

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

ต้น Casuarina

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

หญ้าทิโมที

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

4AA33-160701-F01

ต้น Humulus Japonicus

ถูกยับยั้ง

ประมาณ
23 ลบ.ม.

24

1V332-180301-F01

กลิ่นไม่พึงประสงค์

กลิ่นไม่พึงประสงค์

อนุมูลไฮดรอกซิลที่ถูกกักเก็บในน้ำ [480] (อนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์*¹

พื้นที่ทดสอบ

เวลาในการรับสัมผัส (ชม.)

องค์กรที่ทำการทดสอบ

หมายเลขรายงาน

ที่เกาะติด

กลิ่นควันบุหรี่

กำจัดกลิ่นได้ภายใน 30 นาที

250 ลิตร

0.5

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

E02-090313MH-01

ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.2 ระดับ

ประมาณ
23 ลบ.ม.

2

BAA33-130125-D01

กำจัดกลิ่นได้

ประมาณ
23 ลบ.ม.

2

SGS

SHES160600431171

เมธิลเมอร์แคปแทน
(กลิ่นกายของผู้สูงอายุ กลิ่นขยะ)

กำจัดกลิ่นได้
ภายใน 15
นาที

250 ลิตร

0.25

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

E02-080219MH-01

ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.2 ระดับ

ประมาณ
24 ลบ.ม.

1

1V332-180316-K21

ไตรเมทิลามีน

ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.0 ระดับ

ประมาณ
24 ลบ.ม.

0.5

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

1V332-180316-K22

อนุมูลไฮดรอกซิลที่ถูกกักเก็บในน้ำ [4800] (อนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์*¹

พื้นที่ทดสอบ

เวลาในการรับสัมผัส (ชม.)

องค์กรที่ทำการทดสอบ

หมายเลขรายงาน

ที่เกาะติด

กลิ่นควันบุหรี่

ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 2.4 ระดับ

ประมาณ
23 ลบ.ม.

0.2

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

4AA33-160615-N04

ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.8 ระดับ

ประมาณ
23 ลบ.ม.

0.2

SGS

SHES160600431171

กลิ่นบาร์บีคิว

ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.2 ระดับ

ประมาณ
23 ลบ.ม.

2

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

4AA33-151221-N01

ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.2 ระดับ

ประมาณ
23 ลบ.ม.

2

SGS

SHES160600431171

กลิ่นสัตว์เลี้ยง

ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.5 ระดับ

ประมาณ
23 ลบ.ม.

1

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

4AA33-160315-A34

ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.5 ระดับ

ประมาณ
23 ลบ.ม.

1

SGS

SHES160600431171

กลิ่นเหงื่อ

ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.1 ระดับ

ประมาณ
23 ลบ.ม.

1

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

4AA33-151221-N01、
Y16HM016

กลิ่นอับชื้น

ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.7 ระดับ

ประมาณ
23 ลบ.ม.

0.5

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

Y16RA002

ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 2.1 ระดับ

ประมาณ
23 ลบ.ม.

0.5

SGS

SHES160600431171

กลิ่นทุเรียน

ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.0 ระดับ

ประมาณ
23 ลบ.ม.

0.5

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

1V332-180402-K01

กรดอะซิติก
(กลิ่นกายของคนอายุน้อย)

ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.6 ระดับ

ประมาณ
23 ลบ.ม.

0.5

Y18HM058

เฮกซานอล
(กลิ่นกายของคนอายุน้อย)

ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.5 ระดับ

ประมาณ
23 ลบ.ม.

0.5

Y18HM054-2

ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.3 ระดับ

ประมาณ
23 ลบ.ม.

1

Y18HM054-1

กรดเฮกซาโนอิก
(กลิ่นกายของคนอายุน้อย กลิ่นเหงื่อ) 

ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.4 ระดับ

ประมาณ
23 ลบ.ม.

1

SGS

SHES160600431171

กรดโนนาโนอิก
(กลิ่นกายของคนอายุประมาณ 30 ปี กลิ่นเหงื่อ)

ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.1 ระดับ

ประมาณ
23 ลบ.ม.

1

ไดอะซิทิล
(กลิ่นกายของคนวัยกลางคน)

ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.1 ระดับ

ประมาณ
23 ลบ.ม.

2

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

Y18HM047-2

โนเนนอล
(กลิ่นกายของผู้เข้าสู่วัยสูงอายุ)

ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.1 ระดับ

ประมาณ
23 ลบ.ม.

1

Y18HM047-1

เมธิลเมอร์แคปแทน
(กลิ่นกายของผู้สูงอายุ กลิ่นขยะ)

ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.2 ระดับ

ประมาณ
24 ลบ.ม.

0.25

1V332-18220-K11

ไตรเมทิลามีน
(กลิ่นขยะ)

ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.4 ระดับ

ประมาณ
24 ลบ.ม.

0.5

1V332-180220-K12

สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง/คุณค่าทางโภชนาการ

สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง/คุณค่าทางโภชนาการ

อนุมูลไฮดรอกซิลที่ถูกกักเก็บในน้ำ [480] (อนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์*¹

พื้นที่ทดสอบ

เวลาในการรับสัมผัส (ชม.)

องค์กรที่ทำการทดสอบ

หมายเลขรายงาน

ที่เกาะติด

เมทามิโดฟอส

ลดลง
92.3%

45 ลิตร

4

Takara Bio, Inc.

80920、
80921

ไดคลอร์วอส

ลดลง
77.1%

45 ลิตร

4

80925、
80926

คลอร์ไพริฟอส

ลดลง
98.0%

45 ลิตร

4

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

08BY397

ไดอะซินอน

ลดลง
89.1%

45 ลิตร

4

อนุมูลไฮดรอกซิลที่ถูกกักเก็บในน้ำ [4800] (อนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์*¹

พื้นที่ทดสอบ

เวลาในการรับสัมผัส

องค์กรที่ทำการทดสอบ

หมายเลขรายงาน

วิตามินซี
(มะม่วง)

เพิ่มขึ้น 16%

45 ลิตร

6 วัน

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

Y19MY154-1

กรดมาลิก
(มะม่วง)

เพิ่มขึ้น 77%

45 ลิตร

6 วัน

การสร้างความชุ่มชื้น

การสร้างความชุ่มชื้น

อนุมูลไฮดรอกซิลที่ถูกกักเก็บในน้ำ [480] (อนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์*¹

พื้นที่ทดสอบ

เวลาในการรับสัมผัส

องค์กรที่ทำการทดสอบ

หมายเลขรายงาน

เส้นผม

ประสิทธิภาพ
ได้รับการยืนยัน

ประมาณ
46 ลบ.ม.

8 ชม. × 15 วัน

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

D01-091005-01TM

ประสิทธิภาพ
ได้รับการยืนยัน

ประมาณ
46 ลบ.ม.

8 ชม. × 15 วัน

SGS

SHES160600431171

ผิวหนัง

ประสิทธิภาพ
ได้รับการยืนยัน

ใช้ภายในบ้าน

28 วัน

สถาบันวิจัย FCG Research Institute, Inc.

No.19104

การสร้างความชุ่มชื้น

ประมาณ
46 ลบ.ม.

1 ชม.

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

D01-071219F-01

ไฮโดรฟิลิก

5 มม.

5 นาที

07BY057

ไฮโดรฟิลิก

3 ซม.

5 นาที

SGS

SHES160600431171

อนุมูลไฮดรอกซิลที่ถูกกักเก็บในน้ำ [4800] (อนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์*¹

พื้นที่ทดสอบ

เวลาในการรับสัมผัส

องค์กรที่ทำการทดสอบ

หมายเลขรายงาน

เส้นผม

ประสิทธิภาพ
ได้รับการยืนยัน

ประมาณ
46 ลบ.ม.

8 ชม. × 4 สัปดาห์

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

USD-KS-15S-009-TM

ผิวหนัง

การสร้างความชุ่มชื้น

ประมาณ
46 ลบ.ม.

1 ชม.

USG-KT-14K-012-TM

*¹ การคำนวณของ Panasonic