Công nghệ | Các gốc hydroxyl bọc trong nước

Các gốc hydroxyl bọc trong nước

Công nghệ gốc hydroxyl bọc trong nước

Công nghệ gốc hydroxyl bọc trong nước

Một lượng lớn các gốc hydroxyl

Khối lượng lớn gốc hydroxyl bọc trong nước được giải phóng ra ngoài không khí. Các gốc hydroxyl này có thể lấy đi hydro có trong vi khuẩn trong không khí*¹, giúp ức chế hoạt động của chúng. Khối lượng gốc hydroxyl càng lớn thì, tác dụng kỳ vọng càng cao*¹.

Cách các gốc hydroxyl bọc trong nước ức chế hoạt động của vi khuẩn

Các gốc hydroxyl bọc trong nước tiếp cận vi khuẩn.

Các gốc hydroxyl bọc trong nước tiếp cận vi khuẩn.

Các gốc loại bỏ hydro khỏi protein trong vi khuẩn.

Các gốc loại bỏ hydro khỏi protein trong vi khuẩn.

Protein trong vi khuẩn bị biến tính (OH+H=H2O) và hoạt động của vi khuẩn bị ức chế.

Protein trong vi khuẩn bị biến tính (OH+H=H2O) và hoạt động của vi khuẩn bị ức chế.

Các gốc hydroxyl bọc trong nước tồn tại lâu hơn và phân tán rộng hơn

Các gốc hydroxyl bọc trong nước được bao bọc bởi lượng nước nhiều hơn khoảng 1.000 lần*² (theo thể tích) so với các ion âm thông thường. Hơn nữa, trong khi tuổi thọ của các ion âm thông thường chỉ từ hàng chục giây đến 100 giây, thì tuổi thọ của các gốc hydroxyl bọc trong nước là khoảng 600 giây (nghiên cứu của Panasonic). Các gốc hydroxyl bọc trong nước có tuổi thọ cao hơn và phân tán trên diện tích rộng hơn.

Ion âm thông thường

Các gốc hydroxyl bọc trong nước

Ion

Cơ chế kéo dài tuổi thọ

Các ion âm thông thường không dễ dàng tiếp cận vi khuẩn vì chúng có xu hướng liên kết với oxy và nitơ có nhiều trong không khí.

Các gốc hydroxyl bọc trong nước không liên kết với oxy hoặc nitơ, vì các nguyên tố này không dễ dàng hòa tan trong nước, vì vậy chúng tiếp cận và ức chế vi khuẩn.

Phân tích quỹ đạo phân tán của luồng khí

Tuổi thọ của các ion âm thông thường là hàng chục đến 100 giây.

Tuổi thọ của các gốc hydroxyl bọc trong nước là khoảng 600 giây.

Thấm sâu vào sợi vải

Các gốc hydroxyl kích thước nano bọc trong nước xâm nhập sâu vào các sợi vải, bao bọc các chất gây dị ứng*³ (phấn hoa, phân/xác ve bét, v.v.), ức chế hoạt động của chúng.

Các hạt hơi nước có kích thước 6.000 nm, trong khi các gốc hydroxyl bọc trong nước có đường kính từ 5 đến 20 nm (nghiên cứu của Panasonic).

Các hạt hơi nước có kích thước 6.000 nm, trong khi các gốc hydroxyl bọc trong nước có đường kính từ 5 đến 20 nm (nghiên cứu của Panasonic).

Các gốc hydroxyl bọc trong nước thấm sâu vào các lớp sợi vải để bao bọc và ức chế hoạt động của các chất gây dị ứng (phấn hoa, phân/xác ve bét, v.v.).

Các gốc hydroxyl bọc trong nước thấm sâu vào các lớp sợi vải để bao bọc và ức chế hoạt động của các chất gây dị ứng (phấn hoa, phân/xác ve bét, v.v.).

Có tính axit nhẹ, tác động nhẹ đối với da và tóc

Các gốc hydroxyl bọc trong nước có tính axit nhẹ và tác động nhẹ với cơ thể con người. Hiệu quả trên da và tóc đã được chứng thực.*⁴

Kiểm chứng tính an toàn

Tính an toàn của các gốc hydroxyl bọc trong nước đã được thử nghiệm và các kết quả thu được như sau.

Mục đích kiểm nghiệm

Tên kiểm nghiệm

Tổ chức kiểm nghiệm

Ảnh hưởng đến nhiễm sắc thể

Kiểm tra nhiễm sắc thể bất thường sử dụng tế bào nuôi cấy

Trung tâm nghiên cứu thử nghiệm sinh học Nhật Bản*5
(Cơ sở tuân thủ tiêu chuẩn GLP thực hành phòng thí nghiệm tốt)

Ảnh hưởng đến cơ quan hô hấp

Thử nghiệm độc tính kiểm soát lặp lại

Phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học sự sống*6
(Tổ chức đã đăng ký với mạng lưới tổ chức điều tra nguyên nhân)

Ảnh hưởng về độc tính và gây ung thư

Thử nghiệm kết hợp độc tính mãn tính và khả năng gây ung thư

Trung tâm an toàn thực phẩm và dược phẩm, viện nghiên cứu Hatano
 (Cơ sở tuân thủ GLP)

Ảnh hưởng đến ADN

Phân tích sao chổi

Trung tâm an toàn thực phẩm và dược phẩm, viện nghiên cứu Hatano
 (Cơ sở tuân thủ GLP)

Ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở nam và nữ và trẻ em chưa sinh

Đơn giản hóa việc thử nghiệm độc tính đối với hệ sinh sản

Trung tâm an toàn thực phẩm và dược phẩm, viện nghiên cứu Hatano
 (Cơ sở tuân thủ GLP)

Công nghệ gốc hydroxyl bọc trong nước kỳ vọng sẽ có nhiều ứng dụng

Công nghệ gốc hydroxyl bọc trong nước kỳ vọng sẽ có nhiều ứng dụng

*¹ Hiệu quả sau 4 giờ trong phòng kiểm nghiệm khoảng 25 m³, không phải trong môi trường sử dụng thực tế
Tổ chức kiểm nghiệm: Trung tâm khoa học môi trường Kitasato
Phương pháp kiểm nghiệm: Đo lường vi khuẩn có trong không khí trong phòng có kích thước khoảng 25 m³
Phương pháp ức chế: Giải phóng các gốc hydroxyl bọc trong nước
Mục tiêu: Một loại vi khuẩn trong không khí
Kết quả kiểm nghiệm: Ức chế hơn 99% hoạt động của vi khuẩn trong 4 giờ (Báo cáo số 24_0301_1)
*² So sánh giữa các ion âm thông thường (kích thước hạt điển hình: 1,3 nm) và các gốc hydroxyl bọc trong nước (kích thước hạt điển hình: 13 nm) (Nghiên cứu của Panasonic)
*³ Hiệu quả sau 8 giờ (phấn hoa) và 24 giờ (phân/xác ve bét) trong phòng kiểm nghiệm có kích thước khoảng 23 m³, không phải trong môi trường sử dụng thực tế
Tổ chức kiểm nghiệm: Trung tâm phân tích sản phẩm của Tập đoàn Panasonic
Phương pháp kiểm nghiệm: Đo lường các chất gây dị ứng bám trên vải trong phòng kiểm nghiệm khoảng 25 m³ bằng phương pháp ELISA
Phương pháp ức chế: Giải phóng các gốc hydroxyl bọc trong nước
Mục tiêu: Chất gây dị ứng bám dính
Kết quả kiểm nghiệm: Ức chế ít nhất 88% hoạt động của vi khuẩn trong 8 giờ (BAA33-130402-F01)
Ức chế ít nhất 60% hoạt động của vi khuẩn trong 24 giờ (BAA33-130304-F04)
*⁴ Đã kiểm nghiệm kết quả tiếp xúc với các gốc hydroxyl bọc trong nước trong 4 tuần (da) và 2 tuần (tóc) khi sử dụng liên tục. Kết quả riêng lẻ có thể thay đổi tùy theo cách sử dụng cũng như các yếu tố thay đổi theo mùa và môi trường (nhiệt độ và độ ẩm). Đối với những vùng da và tóc không tiếp xúc với các gốc hydroxyl bọc trong nước thì sẽ không có tác dụng.
Tổ chức kiểm nghiệm: FGC Research Institute, Ltd.
Phương pháp kiểm nghiệm: 20 phụ nữ 40 ± 2 tuổi tham gia. 10 phụ nữ chạy thiết bị tạo gốc hydroxyl bọc trong nước ở nhà trong 28 ngày, trong khi 10 người còn lại chạy thiết bị không tạo gốc hydroxyl bọc trong nước ở nhà trong 28 ngày và da của họ đã được so sánh đối chiếu.
Phương pháp làm đẹp da: Giải phóng các gốc hydroxyl bọc trong nước
Tổ chức kiểm nghiệm: Trung tâm phân tích sản phẩm Panasonic
Phương pháp kiểm nghiệm: Trong phòng kiểm nghiệm 50 m³ ở nhiệt độ phòng 25 ℃, các lọn tóc (6 lọn) được treo cách một máy tạo gốc hydroxyl bọc trong nước 2 m, hoạt động trong 8 giờ, sau đó tắt trong 16 giờ. Chu kỳ này được lặp lại và các phép đo đã được thực hiện.
Phương pháp làm đẹp tóc: Giải phóng các gốc hydroxyl bọc trong nước
Mục tiêu: Số lọn tóc
*⁵ Trung tâm nghiên cứu thử nghiệm sinh học Nhật Bản và Trung tâm an toàn thực phẩm và dược phẩm là những cơ sở tuân thủ GLP. GLP nhằm mục đích đảm bảo độ tin cậy của các kết quả kiểm nghiệm an toàn khác nhau trên các chất hóa học, và chứng thực sự tuân thủ tiêu chuẩn GLP của các tổ chức kiểm nghiệm và đảm bảo độ tin cậy của kết quả kiểm nghiệm.
*⁶ Phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học sự sống là một tổ chức đã đăng ký của Mạng lưới tổ chức điều tra nguyên nhân, được quản lý bởi Viện công nghệ và đánh giá Quốc gia, một cơ quan hành chính độc lập của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản.

* Các kết quả riêng lẻ có thể khác nhau tùy theo cách sử dụng, các biến số theo mùa và môi trường (nhiệt độ và độ ẩm). Các gốc hydroxyl bọc trong nước giúp ức chế hoạt động của vi-rút và vi khuẩn nhưng không ngăn ngừa nhiễm trùng.