Usporedna studija učinkovitosti Panasonic električnog aparata za brijanje

Usporedna studija učinkovitosti Panasonic električnog aparata za brijanje

Temeljito brijanje kao prvog dana – 5 godina kasnije

Nakon 5 godina brije učinkovito kao i prvog dana

Tvrtka Panasonic angažirala je tvrtku ipi Institut für Produkt-Markt-Forschung GmbH za provođenje objektivnih mjerenja kvalitete brijanja s 3,5 i 5 godina starim u odnosu na nove aparate za brijanje (testiran je model Panasonic ES-LV67). Zaključak ispitivanja jest da se ne mogu pronaći razlike između tvornički novih i umjetno ostarjelih aparata za brijanje ni u jednom od provedenih mjerenja: vrijeme brijanja, učinkovitost brijanja, nježnost za kožu i iritacija kože.

Rezultati ispitivanja primjenjivi su i na ES-LV69, ES-LV97, ES-LV6U, ES-LV9U, ES-LS6A i ES-LS9A zbog identične konstrukcije i materijala (to se odnosi na oštrice brijača).

Aspekti ispitivanja učinkovitosti
Starenje reznih folija aparata za brijanje, glava aparata za brijanje i motora pomoću ipi postolja za ispitivanje izdržljivosti

Aspekti ispitivanja učinkovitosti Starenje reznih folija aparata za brijanje, glava aparata za brijanje i motora pomoću ipi postolja za ispitivanje izdržljivosti

Simulacija za 3,5 godina svakodnevne uporabe
Dnevno vrijeme brijanja cca. 5 minuta x 360 dana x 3,5 godina
Ukupni sati korištenja = 105 sati // predstavlja 1260 ciklusa brijanja

Aspekti ispitivanja učinkovitosti Starenje reznih folija aparata za brijanje, glava aparata za brijanje i motora pomoću ipi postolja za ispitivanje izdržljivosti

Simulacija za 5 godina svakodnevne uporabe
Dnevno vrijeme brijanja cca. 5 minuta x 360 dana x 5 godina
Ukupni sati korištenja = 150 sati // predstavlja 1800 ciklusa brijanja

Starenje plastičnih dijelova aparata za brijanje u klimatskoj komori

Tijekom razdoblja od 100 sati, plastični dijelovi aparata za brijanje bili su izloženi konstantnoj temperaturi od 60 °C.

Starenje plastičnih dijelova aparata za brijanje u klimatskoj komori
Starenje plastičnih dijelova aparata za brijanje u klimatskoj komori

Testiranje na središnjoj lokaciji, ipi institut

Grupa korisnika vrhunskih električnih aparata za brijanje Panasonic i konkurentskih marki (N = 28) brijala se s oba, umjetno ostarjelim i tvornički novim brijačima, koristeći metodu podijeljenog lica.

Objektivna mjerenja vremena brijanja, temeljitosti (prije i nakon brijanja), nježnosti za kožu i iritacije kože na četiri označena mjesta: obraz, vrat, brada, kut usta.

Testiranje na središnjoj lokaciji, ipi institut
Testiranje na središnjoj lokaciji, ipi institut
Testiranje na središnjoj lokaciji, ipi institut

Sva prava na slike pripadaju tvrtki ipi Institute für Produkt-Markt-Forschung GmbH.