Lumix GH6 Early Bird promotion – Promotion Terms and Conditions

Lumix GH6 Early Bird promotion – Promotion Terms and Conditions

Registrirajte svoj LUMIX GH6 proizvod i besplatno dobijte Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series karticu od 128 GB i +1 godinu produljenja jamstva

Email: Panasonic@promotion-support.com

Razdoblje promocije: 22. veljače 2022. – 30. travnja 2022.

Razdoblje podnošenja zahtjeva: 15. ožujka 2022. – 31. svibnja 2022

1. ORGANIZATOR

1.1. LUMIX GH6 Early Bird Promocija (u daljnjem tekstu "Promocija") promovira [https://www.panasonic.com/hr/consumer/fotoaparati-i-videokamere/lumix-g-dslm-fotoaparati-learn/clanci/lumix-gh6-promocija-za-prve-kupce.html] kao podružnica Panasonic Marketing Europe GmbH, čija je registrirana adresa Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Njemačka ("Organizator").

2. KVALIFICIRANOST ZA SUDJELOVANJE

2.1. Promocija se odnosi na stanovnike sljedećih zemalja: Njemačka, Austrija, Francuska, Belgija, Italija, Švicarska, Nizozemska, Španjolska, Portugal, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Švedska, Danska, Norveška, Finska, UK, Irska (“Zemlje sudionice”).

2.2. Sudionici moraju imati najmanje 18 godina („Sudionik”).

2.3. Za sudjelovanje u Promociji, Sudionik mora kupiti jedan od sljedećih LUMIX GH6 proizvoda: DC-GH6E, DC-GH6ME, DC-GH6LE (“Kvalificirani proizvodi”) od ovlaštenog trgovca u zemlji sudionici u razdoblju od 22. veljače 2022. do 30. travnja 2022. (“Promotivno razdoblje”) i registrirati kvalificirane proizvode u ovlaštenoj prodavaonici pružajući tražene podatke navedene u točki 4.

2.4. Svi kvalificirani proizvodi moraju biti novi i originalni Panasonic proizvodi. Kupnja rabljenih, renoviranih ili obnovljenih proizvoda i proizvoda uvezenih izvan zemalja sudionica ili proizvoda koji su krivotvoreni ili na bilo koji način krše prava intelektualnog vlasništva grupe tvrtki Panasonic neće se kvalificirati za ovu promociju.

3. DAROVI

3.1. Darovi predviđeni za sudjelovanje u Promociji su Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartica od 128 GB i +1 godina produženja jamstva za odgovarajući kvalificirajući proizvod (“Darovi”).

3.2. Darovi ponuđeni u okviru ove promocije su nezamjenjivi, neprenosivi i ne postoji mogućnost gotovine ili kredita.

3.3. U slučaju nepredviđenih okolnosti, Organizator zadržava pravo bez prethodne obavijesti dati alternativne poklone iste ili veće vrijednosti. Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartica od 128 GB nudi se samo do isteka zaliha.

3.4. U slučaju nepredviđenih okolnosti, Organizator zadržava pravo bez prethodne obavijesti dati alternativne poklone iste ili veće vrijednosti.

4. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

4.1. Da biste zatražili darove, registrirajte kvalificirani proizvod u ovlaštenim prodavaonicama nakon kupnje kvalificiranog proizvoda i unutar razdoblja za podnošenje zahtjeva.

4.2. Zahtjevi koji se odnose na kvalificirane proizvode kupljene prije ili nakon Promotivnog razdoblja smatrat će se nevažećim.

4.3. Za preuzimanje poklona Sudionik mora dati sljedeće obvezne podatke:

1) Gdje je kupljen kvalificirani proizvod?

2) Datum kupnje

3) Serijski broj kvalificiranog proizvoda (koji se može naći na dnu proizvoda ili na bočnoj strani kutije proizvoda)

4) Skeniranje/fotografija računa/potvrde o kupnji (kopija cjelokupnog računa o kupnji (ne potvrda o uplati ili potvrda o predbilježbi)

5) Vaša adresa za dostavu kartice CFexpress Type B GOLD serije 128 GB

4.4 Nakon što se registrirate, od ovlaštenog prodavača dobit ćete potvrdu o produženju jamstva. Ako kupite komplet (tijelo kamere i komplet objektiva) DC-GH6LE, DC-GH6ME, registrirajte svoj komplet (koji sadrži tijelo i objektiv) zajedno i istovremeno pod DC -GH6LE, DC-GH6ME, a ne kao dvije pojedinačne registracije (npr. samo tijelo i samo leća). Zasebne prijave neće biti prihvaćene.

4.5. Nakon registracije također ćete u roku od 80 dana dobiti svoju Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series karticu. Također provjerite jeste li naveli točne podatke o adresi za isporuku vaše kartice Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series.

4.5. Rok za podnošenje zahtjeva je od 15. ožujka 2022. do 31. svibnja 2022. (“Razdoblje za podnošenje zahtjeva”). Prijave podnesene nakon razdoblja za podnošenje zahtjeva neće biti prihvatljive za Promociju.

4.6. Organizator neće biti odgovoran za bilo kakve tehničke, hardverske, softverske, poslužiteljske, web stranice ili druge kvarove ili štete bilo koje vrste, u mjeri u kojoj to sprječava Sudionika ili na drugi način ometa sudionika da sudjeluje u Promociji.

4.8. Potraživanje sudionika bit će provjereno u skladu s ovim uvjetima. Zahtjevi nisu valjani u odnosu na kvalificirane proizvode koji se vraćaju prodavaču, a sudionik zamjenjuje kvalificirani proizvod ili prima puni povrat novca, u kojem slučaju Organizator ima pravo tražiti natrag sve date poklone.

4.9. Organizator neće obraditi reklamaciju ako Sudionik ne dostavi valjanu kopiju računa o kupnji, serijski broj proizvoda i sliku serijskog broja i crtičnog koda.

5. POSTUPAK OTKUPA

5.1 Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartica 128 GB bit će poslana na adresu koju je Sudionik dao ovlaštenom prodavaču.

5.2. Ako se Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartica 128 GB ne može isporučiti zbog nevažeće ili netočne adrese koju je dao Sudionik, Organizator nije dužan provoditi daljnju istragu.

5.3. Rizik od propadanja i slučajnog gubitka kartice Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128 GB prelazi na Sudionika nakon slanja.

5.4. Isporuka Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartice od 128 GB obavit će se u roku od 80 dana nakon isteka Razdoblja potraživanja.

5.5. U slučaju da Organizator ne može ispuniti rok isporuke naveden u odjeljku 5.4 iz razloga za koje Organizator nije odgovoran (nedostupnost kartice Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series), Organizator će obavijestiti Sudionika o tome bez odgađanja i istovremeno obavijestiti Sudionika o očekivanom novom datumu isporuke. Slučaj nedostupnosti Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartice 128 GB u tom smislu će se smatrati, posebno, kao neuspjeh dobavljača Organizatora da dostavi proizvod na vrijeme ako je Organizator zaključio sukladno transakcije onda niti Organizator niti njegov dobavljač nisu krivi niti je Organizator dužan nabaviti proizvod u pojedinačnom slučaju. Slučaj nedostupnosti Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartice 128 GB također će se smatrati nepredviđenom okolnosti kao što je bilo koji događaj više sile.

6. PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

6.1. Odgovorni voditelj obrade podataka je Organizator, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, NJEMAČKA; data_protection@eu.panasonic.com

6.2. Organizator će se pridržavati zakonskih odredbi važećeg zakona o zaštiti podataka. Primjenjuju se pravila privatnosti Organizatora, koja se mogu pronaći na:

[https://www.panasonic.com/hr/zastita-podataka.html]

6.3. Vrste prikupljenih podataka: pozdrav, ime i prezime, poštanska adresa, država prebivališta i adresa e-pošte, odgovor na anketu, kvalificirani proizvod, datum i mjesto kupnje kvalificiranog proizvoda.

6.4. Svrhe prikupljanja podataka: Podaci će se prikupljati, obrađivati i pohranjivati isključivo u svrhu provođenja promocije ili za izravni marketing ako je Sudionik na to pristao. Ako je Sudionik pristao na izravni marketing, gore navedene vrste podataka također će se prikupljati, obrađivati i pohranjivati u tu svrhu. Podaci postojećih kupaca uspoređivat će se i ažurirati s navedenim podacima ove promocije.

6.5. Obrada podataka temelji se na članku 6. stavku 1. (a) i (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (“OUOZP”).

6.6. Svi osobni podaci Sudionika neće se prosljeđivati trećim osobama niti im se stavljati na raspolaganje za korištenje bez njihovog pristanka. Iznimka je za treće strane, između ostalog agencije koje su ovlaštene za provođenje Promocije, a koje će prikupljati, pohranjivati i koristiti podatke u svrhu provedbe Promocije. Treće strane su u skladu s OUOZP-om i imaju potrebne sigurnosne mjere kako su dogovorene s Organizatorom u pisanom obliku i imaju uspostavljene Ugovore o obradi podataka.

6.7. Organizator će čuvati osobne podatke sudionika onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjavanja zakonskih zahtjeva i u pravne svrhe, kao što su jamstveni zahtjevi i zahtjevi u vezi s produženim jamstvom, najduže do zastare potraživanja.

6.8. Sudionik može Organizatoru u bilo kojem trenutku izjaviti opoziv korištenja osobnih podataka za izravni marketing i uložiti prigovor na korištenje odgovarajućih osobnih podataka Sudionika za izravni marketing. Ovaj opoziv bit će upućen Organizatoru ili Panasonic podružnici zemlje u kojoj Sudionik ima prebivalište.

6.9. Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku na besplatne informacije o pohranjenim osobnim podacima Sudionika, njihovom podrijetlu i primatelju te svrsi obrade podataka i, ako je primjenjivo, pravo na ispravak, blokiranje ili brisanje ovih podataka unutar okvira mjerodavnih zakonskih odredbi kojima šalje svoj zahtjev data_protection@eu.panasonic.com .

7. OPĆI UVJETI

7.1. Uzimanjem darova, smatra se da su sudionici pročitali i prihvatili ove uvjete i odredbe.

7.2. Organizator zadržava pravo provjeriti prihvatljivost svih zahtjeva kako bi se zaštitio od prijevarnih, nevažećih ili ponavljajućih zahtjeva, uključujući, bez ograničenja, zahtijevati od sudionika da dokaže da nije vratio kvalificirani proizvod u roku od 28 dana od datuma isporuke. Zahtjevi za vraćene kvalificirajuće proizvode, loša namjera ili lažni unosi ili tvrdnje koje inače ne ispunjavaju ove odredbe i uvjete bit će poništene.

7.3. Organizator zadržava pravo, i prema vlastitom nahođenju, izmijeniti ove odredbe i uvjete u bilo kojem trenutku te izmijeniti ili povući ovu promociju u bilo kojem trenutku.

7.4. Može se podnijeti samo jedan zahtjev po kupljenom kvalificiranom proizvodu.

7.5 Za praćenje lažnih potraživanja Organizator zadržava pravo unakrsne provjere povrata proizvoda s relevantnim ovlaštenim prodavačima u odnosu na primljene zahtjeve za poklon. Organizator zadržava pravo uskratiti izdavanje dara (ili poduzeti korake da zahtijeva povrat ako je već dostavljen) ako postoji sumnja da je podnesena lažna ili prevarantska tvrdnja.

7.6. Ovi uvjeti i odredbe regulirani su zakonima Republike Njemačke, isključujući međunarodno pravo sukoba, posebice Konvenciju UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Sudovi u Wiesbadenu u Njemačkoj imaju isključivu nadležnost za rješavanje svih sporova ili zahtjeva koji proizlaze iz ove Promocije ili u vezi s njom.

7.7. Ako bilo koja klauzula ovih uvjeta i odredbi bude nevažeća, valjanost preostalih uvjeta i odredbi ostaje nepromijenjena.