Promocija povrata novca za objektive Lumix S – Uvjeti i odredbe promocije

Promocija povrata novca za objektive Lumix S – Uvjeti i odredbe promocije

Registrirajte svoj LUMIX S objektiv kod sudjelujućeg trgovca i ostvarite do 2.260 HRK povrata gotovine

Email: Panasonic@promotion-support.com

Promotivno razdoblje (razdoblje kupnje): 1. kolovoza 2022. – 31. ožujak 2023.

Razdoblje podnošenja zahtjeva: 15. kolovoza 2022. - 30. travnja 2023.

1. PRIREĐIVAČ

1.1. Promociju povrata novca za objektive Lumix S (u daljnjem tekstu "Promocija") priređuje Panasonic Marketing Europe GmbH, organizacijska jedinica Češka Republika, sa sjedištem u Pragu 8 - Karlín, Křižíkova 148/34, poštanski broj 186 00, IČ: 24655121, upisana u Trgovački registar koji vodi Općinski sud u Pragu, odjeljak A, umetak 71469, kao podružnica tvrtke Panasonic Marketing Europe GmbH, čije sjedište je na adresi Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Germany ("Priređivač").

2. PODOBNOST

2.1. Promocija je primjenjiva na stanovnike sljedećih zemalja: Belgija, Luksemburg, Njemačka, Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Estonija, Mađarska, Italija, Litva, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švicarska, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Letonija, Andora. (“Sudjelujuće zemlje”).

2.2. Sudionik mora imati najmanje 18 godina (“Sudionik”). Zaposlenici Priređivača, njegovih podružnica, njihove obitelji, agent i druge strane koje su izravno uključene u ovu Promociju nemaju pravo sudjelovanja. Promocija je otvorena samo za Sudionike koji kupuju za vlastitu upotrebu, tj. krajnje korisnike. Priređivač pridržava pravo provjeriti podobnost sudionika i/ili isključiti sudionike prema vlastitom nahođenju u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga. Prodavači ne smiju podnositi zahtjeve u ime svojih kupaca. Registracija i zahtjevi od strane Sudjelujućeg trgovca na malo, zaposlenika Sudjelujućeg trgovca na malo i obitelji zaposlenika nisu dopušteni.

2.3. Za sudjelovanje u promociji, sudionik mora kupiti jedan od objektiva LUMIX S (“Kvalificirani proizvodi”), kako je opisano u Dodatku 1, od Sudjelujućeg trgovca ("Sudjelujući trgovac”) u Sudjelujućoj zemlji u Promotivnom razdoblju i registrirati Kvalificirane proizvode u skladu s ovim Odredbama i uvjetima na stranici za registraciju koju vodi naš partner za suradnju Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland, ("Benamic”), pružanje traženih informacija navedenih u klauzuli 4. Svi Sudjelujući trgovci navedeni su na https://www.panasonic.com/hr/consumer/fotoaparati-i-videokamere/lumix-g-dslm-fotoaparati-learn/clanci/lumix-s-lens-cashback-promotion.html i u Dodatku 2. Također provjerite kod svog lokalnog distributera sudjeluje li u ovoj promociji.

2.4. Svi Kvalificirani proizvodi moraju biti novi i originalni Panasonicovi proizvodi. Kupnja rabljenih, obnovljenih ili prepravljenih proizvoda te proizvoda uvezenih izvan Sudjelujućih zemalja ili proizvoda koji su krivotvoreni ili na bilo koji način krše prava intelektualnog vlasništva Grupe tvrtki Panasonic neće se kvalificirati za ovu Promociju. Proizvod kupljen od Amazona neće biti valjan. Priređivač će prihvatiti zahtjeve Amazon Marketplace samo ako je preprodavač naveden kao jedan od Sudjelujućih trgovaca za ovu Promociju. Zahtjev će biti odbijen za bilo kojeg drugog preprodavača treće strane na platformi Amazon Marketplace. Priređivač neće prihvatiti zahtjeve za proizvode kupljene na eBayu (bez obzira jesu li navedeni kao novi ili rabljeni). Objektiv(i) koji su dijelovi paketa/kompleta/paketa fotoaparata nisu važeći za ovu promociju. Za sudjelovanje vrijedi samo kupljeni pojedinačni Kvalificirani proizvod.

3. Povrat novca

3.1. Prilikom sudjelovanja u ovoj promociji, sudionik će dobiti povrat novca u iznosu kako slijedi: (“Povrat novca”).

S-X50E

HRK 2,260.00

S-R70200E

HRK 1,500.00

S-R24105E

HRK 755.00

S-E2470E

HRK 2,260.00

S-E70200E

HRK 2,260.00

S-R1635E

HRK 1,130.00

S-S85E

HRK 375.00

S-R70300E

HRK 1,130.00

S-S24E

HRK 755.00

S-S35E

HRK 375.00

S-S18E

HRK 755.00

3.2. Povrat novca koji se nudi u okviru ove promocije je nezamjenjiv, neprenosiv i nema alternativu u obliku gotovine ili kredita. Isplata povrata gotovine putem Sudjelujućeg trgovca izričito je zabranjena. Dvostruki zahtjev za Povrat novca je isključen.

3.3 Tijekom promocije po sudioniku se može zatražiti najviše 5 Kvalificiranih proizvoda. Može se podnijeti samo 1 zahtjev po Kvalificiranom proizvodu.

3.4 Ako Povrat novca predstavlja oporezivu korist, poreznu obvezu snosi Sudionik. Sukladno tome, ako vas vaša banka tereti, takve će troškove vaša banka odbiti od iznosa Povrata novca.

3.5 Povrat novca će biti izvršen u roku od 28 dana od potvrde vašeg zahtjeva

4. PROCES PODNOŠENJA ZAHTJEVA

4.1. Da biste zatražili Povrat novca, jednostavno registrirajte Kvalificirani proizvod online na stranici za registraciju koju Benamic hostira vodi na adresi: https://panasonic-lumixs-lens.benamic.com/hr/?country_promotion=10000004 ,

4.2. Zahtjevi koji se odnose na Kvalificirane proizvode kupljene prije ili nakon Promotivnog razdoblja smatrat će se nevažećima.

4.3. Kako bi zatražio Povrat novca, sudionik mora dati sljedeće obvezne informacije na odredišnoj stranici navedenoj u klauzuli 4.1:

1) Osobne podatke (titulu, puno ime, poštansku adresu, državu prebivališta, e-mail adresu, broj telefona)

2) Pojedinosti o proizvodu (naziv proizvoda, maloprodajni kanal, naziv trgovine, država kupnje, datum kupnje, serijski broj Kvalificiranih proizvoda, prenesena faktura ili slika serijskog broja i crtični kod). Dostavite dokument s fakturom koji prikazuje naziv Sudjelujućeg trgovca, datum kupnje i broj modela proizvoda.

3) Bankovne detalje

4.4 Nakon što se registrirate, na e-mail ćete dobiti potvrdu o primitku. Svaki zahtjev za Povrat novca ograničen je na jednokratnu upotrebu i ne može se koristiti zajedno s bilo kojim drugim promotivnim kuponom za objective LUMIX S ili ponudom Povrata novca.

4.5. Rok za podnošenje zahtjeva je Razdoblje podnošenja zahtjeva kako je navedeno na početku ovih Uvjeta i odredbi. Prijave podnesene prije ili nakon Razdoblja podnošenja zahtjeva neće ispunjavati uvjete za Promociju. Sudionik treba osigurati da račun uključuje naziv kupljenog proizvoda (broj modela), naziv trgovine i datum kupnje.

4.6. Priređivač se neće smatrati odgovornim za bilo kakve tehničke, hardverske, softverske, poslužiteljske, web stranice ili druge kvarove ili štete bilo koje vrste, u mjeri u kojoj to sprječava ili na drugi način sprječava Sudionika da sudjeluje u Promociji. Ako online registracija nije moguća iz tehničkih razloga, naš tim za podršku je dostupan na adresi Panasonic@promotion-support.com.

4.7. Zahtjevi podneseni faksom, telefonom, e-poštom ili poštom neće biti prihvaćeni. Nečitki, nepotpuni ili izmijenjeni obrasci zahtjeva ili ankete smatrat će se ništavnim, kao i obrasci zahtjeva koji nisu ispunjeni u skladu s ovim Uvjetima i odredbama.

4.8. Benamic će provjeriti zahtjev Sudionika u skladu s ovim Uvjetima i odredbama. Zahtjevi nisu važeći za Kvalificirane proizvode koji se vraćaju Sudjelujućem trgovcu, a Sudionik mijenja Kvalificirani proizvod ili prima puni povrat novca, u kojem će slučaju Priređivač imati pravo tražiti povrat bilo kakvog isplaćenog povrata novca.

4.9. Priređivač neće obraditi zahtjev ako Sudionik ne dostavi valjanu kopiju računa o kupnji, serijski broj proizvoda i sliku serijskog broja i crtični kod.

4.10 U slučaju da Sudionik vrati Kvalificirani proizvod Sudjelujućem trgovcu, Sudionik neće imati pravo tražiti Povrat gotovine i svaki zahtjev će nakon toga biti odbačen. Radi izbjegavanja sumnje, ova klauzula ni na koji način ne zabranjuje pravo Sudionika da koristi svoja primjenjiva zakonska prava ili prava iz jamstva

5. PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

5.1. Odgovorni voditelj obrade podataka je Priređivač, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Germany, data_protection@eu.panasonic.com.

5.2. Priređivač će se pridržavati zakonskih odredbi važećeg zakona o zaštiti podataka. Primjenjuju se pravila o privatnosti Priređivača koja se mogu pronaći na:

https://www.panasonic.com/hr/zastita-podataka.html

5.3. Benamic će prikupljati i obrađivati osobne podatke u ime Priređivača. Benamic će se pridržavati zakonskih odredbi važećeg zakona o zaštiti podataka. Vrste prikupljenih podataka uključuju osobne podatke, podatke o proizvodu i bankovne podatke kako je navedeno pod 4.3

5.4. Svrhe prikupljanja podataka: Benamic će podatke prikupljati, obrađivati i pohranjivati isključivo u svrhu provedbe Promocije. Za registraciju Kvalificiranog proizvoda kod Priređivača ili za marketing putem e-pošte od strane Priređivača, Priređivač će prikupljati podatke ako je Sudionik na to pristao tijekom registracije. Ako je Sudionik pristao na marketing putem e-pošte, osobni podaci navedeni pod 4.3 također će se prikupljati, obrađivati i pohranjivati u tu svrhu. Podaci već postojećih kupaca uspoređivat će se i ažurirati s dostavljenim podacima ove Promocije.

5.5. U svrhu provedbe promocije, obrada vaših osobnih podataka temelji se na članku 6. stavku 1. točki (b) Opće uredbe o zaštiti podataka („GDPR“). Obrada vaših osobnih podataka u svrhu marketinga putem e-pošte temelji se na članku 6. stavku 1. točki (a) GDPR-a.

5.6. Svi osobni podaci Sudionika neće biti proslijeđeni trećim stranama niti će im biti dostupni za korištenje bez njihovog pristanka. Izuzetak su treće strane, između ostalog agencije koje su ovlaštene za provedbu Promocije, a koje će prikupljati, pohranjivati i koristiti podatke u svrhu provedbe Promocije. Treće strane su u skladu s GDPR-om i imaju potrebne sigurnosne mjere prema dogovoru s Priređivačem u pisanom obliku i imaju ugovore o obradi podataka..

5.7. Benamic će čuvati osobne podatke sudionika onoliko dugo koliko je potrebno u skladu sa zakonskim zahtjevima I u pravne svrhe te će se izbrisati najkasnije 12 mjeseci nakon završetka Promocije.

5.8. Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoj pristanak za e-mail marketing i odjaviti se s newslettera. Može se povući klikom na vezu na "Centar za upravljanje pretplatama na bilten" koji se nalazi u svakoj e-pošti za bilten, putem vašeg My Panasonic računa ili kontaktiranjem Priređivača na data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku dobiti besplatne informacije o pohranjenim osobnim podacima Sudionika, njihovom podrijetlu i primatelju te svrsi obrade podataka i, ako je primjenjivo, pravo na ispravak, blokiranje ili brisanje tih podataka u okviru važećih zakonskih odredbi slanjem zahtjeva na data_protection@eu.panasonic.com..

6. OPĆI UVJETI

6.1. Zatraživanjem povrata novca, smatra se da su sudionici pročitali i prihvatili ove Uvjete i odredbe.

6.2. Priređivač zadržava pravo provjeriti prihvatljivost svih zahtjeva kako bi se zaštitio od lažnih, nevažećih ili ponavljajućih zahtjeva uključujući, bez ograničenja, zahtijevati od Sudionika da dokaže da nije vratio Kvalificirani proizvod u roku od 28 dana od datuma isporuke. Loša vjera ili lažni unosi ili zahtjevi koji inače ne ispunjavaju ove Uvjete i odredbe bit će poništeni.

6.3. Promotor pridržava pravo, prema vlastitom nahođenju, izmijeniti ove Uvjete i odredbe u bilo kojem trenutku te izmijeniti ili prekinuti ovu Promociju u bilo kojem trenutku.

6.4 Kako bi pratio lažne zahtjeve, Priređivač zadržava pravo unakrsne provjere povrata proizvoda s relevantnim trgovcima koji sudjeluju u odnosu na primljene zahtjeve. Promotor zadržava pravo uskratiti Povrat novca ako postoji sumnja da je podnesen lažan ili prijevaran zahtjev.

6.5 Ovi uvjeti i odredbe regulirani su zakonima Republike Njemačke, isključujući međunarodno sukobljeno pravo, posebno Konvenciju UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Međutim, obvezujuće lokalne zakonske odredbe države u kojoj se nalazi Vaše uobičajeno boravište ili sjedište ostaju nepromijenjene i prevladat će u slučaju sukoba s njemačkim zakonskim odredbama. Sudovi Wiesbadena u Njemačkoj imat će isključivu nadležnost za rješavanje bilo kakvog spora ili potraživanja proizašlih iz ove Promocije ili u vezi s njom.

6.6. Ako bilo koja klauzula ovih uvjeta i odredbi bude nevažeća, valjanost preostalih Uvjeta i odredbi neće se promijeniti.

Dodatak 1 – Kvalificirani proizvodi

S-X50E

S-R70200E

S-R24105E

S-E2470E

S-E70200E

S-R1635E

S-S85E

S-R70300E

S-S24E

S-S35E

S-S18E

Dodatak 2 – Sudjelujući trgovci

AVITEH Audio Video - www.aviteh.hr

Canosa Inženjering d.o.o. - www.canosa.com.hr

Kodak Centar d.o.o. - www.anigota.hr