Ljetna promocija povrata novca LUMIX – Uvjeti i odredbe

Ljetna promocija povrata novca LUMIX – Uvjeti i odredbe

Registrirajte svoj fotoaparat LUMIX S5M2X, S5M2, S1H, S1R, S1 fotoaparat kod Sudjelujućeg prodavača i ostvarite do 300 EUR povrata novca za fotoaparat kupljen u razdoblju od 22. svibnja 2023. do 2. listopada 2023.

Registrirajte svoj objektiv LUMIX kod Sudjelujućeg prodavača i ostvarite do 500 EUR povrata novca za objektive kupljene u razdoblju od 22. svibnja 2023. do 2. listopada 2023.

Email: Panasonic@promotion-support.com

Promotivno razdoblje (razdoblje kupnje): 22. svibnja 2023. - 2. listopada 2023.

Razdoblje podnošenja zahtjeva: 22. svibnja 2023. – 2. studenoga 2023.

1. ORGANIZATOR PROMOCIJE

Ljetnu promociju povrata novca LUMIX (nadalje: “Promocija”) organizira Panasonic Marketing Europe GmbH, organizačni složka Česka Republika, Križikova 34, 186 00 Praha 8, Češka Republika, kao podružnica Panasonic Marketing Europe GmbH, sa sjedištem u Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Njemačka (“Organizator”).

2. KVALIFICIRANOST

2.1. Promocija je primjenjiva na stanovnike sljedećih zemalja: Njemačka, Austrija, Belgija, Luksemburg, Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Italija, Litva, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švicarska, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Letonija, Andora, Francuska, Kosovo, San Marino. (“Sudjelujuće zemlje”).

2.2. Sudionik mora imati najmanje 18 godina (“Sudionik”). Zaposlenici Organizatora, njegovih podružnica, njihove obitelji, agenti i druge strane koje su izravno uključene u ovu Promociju nemaju pravo sudjelovanja. Promocija je otvorena samo za Sudionike koji kupuju za vlastitu upotrebu, tj. krajnje korisnike. Organizator pridržava pravo provjeriti kvalificiranost Sudionika i/ili isključiti Sudionike prema vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga. Sudjelujući prodavači ne smiju podnositi zahtjeve u ime svojih kupaca. Registracija i zahtjevi od strane sudjelujućeg prodavača, zaposlenika sudjelujućeg prodavača i obitelji zaposlenika nisu dopušteni.

2.3. Za sudjelovanje u promociji, sudionik mora kupiti LUMIX S5M2 ili S5M2X tijelo fotoaparata, kit ("Kvalificirani fotoaparat”) ili objektiv Panasonic (“Kvalificirani objektiv”), (zajedno: “Kvalificirani proizvod(i)”), kako je opisano u Dodatku 1 od Sudjelujućeg prodavača (“Sudjelujući prodavač”) u Sudjelujućoj zemlji tijekom Razdoblja promocije i prijaviti Kvalificirani fotoaparat ili Kvalificirani objektiv u skladu s ovim Uvjetima i odredbama na stranici za prijavu koji vodi naš partner, tvrtka Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland, (“Benamic”), pružajući pri tome informacije navedene u članku 4. Svi Sudjelujući prodavači navedeni su na web-adresi: https://www.panasonic.com/hr/consumer/fotoaparati-i-videokamere/lumix-g-dslm-fotoaparati-learn/clanci/lumix-s5ii-s5iix-i-s-objektivi-cash-back-promocija/participating-retailers-of-lumix-s5ii-s5iix-s-lenses-cash-back-promotion.html i u Dodatku 2. Također provjerite kod svog lokalnog distributera sudjeluje li u ovoj Promociji.

2.4. Svi Kvalificirani proizvodi moraju biti novi i originalni Panasonicovi proizvodi. Kupnja rabljenih, obnovljenih ili prepravljenih proizvoda i proizvoda uvezenih izvan Zemalja sudionica ili proizvoda koji su krivotvoreni ili na bilo koji način krše prava intelektualnog vlasništva Grupe tvrtki Panasonic neće se kvalificirati za ovu promociju. Proizvod kupljen od Amazona neće biti valjan. Organizator će prihvatiti zahtjeve Amazon Marketplace samo ako je preprodavač naveden kao jedan od Sudjelujućih prodavača za ovu Promociju. Zahtjev će biti odbijen za bilo kojeg drugog preprodavača treće strane na platformi Amazon Marketplace. Organizator neće prihvatiti zahtjeve za proizvode kupljene na eBayu (bez obzira jesu li navedeni kao novi ili rabljeni).

3. Povrat novca

3.1. Prilikom sudjelovanja u ovoj Promociji, Sudionik će dobiti povrat novca u iznosu do 300 EUR za svaki Kvalificirani fotoaparat i do 500 EUR za bilo koji Kvalificirani objektiv (“Povrat novca”).

3.2. Povrat novca koji se nudi u okviru ove Promocije je nezamjenjiv, neprenosiv i ne postoji alternativa u obliku gotovine ili kredita. Isplata Povrata novca putem Sudjelujućeg prodavača izričito je zabranjena. Dvostruki zahtjevi za Povrat novca su isključeni.

3.3 Tijekom Promocije, svaki Sudionik može zatražiti Povrat novca za najviše 5 Kvalificiranih proizvoda. Može se podnijeti samo jedan zahtjev po Kvalificiranom proizvodu.

3.4 Ako Povrat novca predstavlja oporezivu korist, poreznu obvezu snosi Sudionik. U skladu s tim, ako vas vaša banka tereti za naknadu, taj trošak će odbiti od iznosa Povrata novca.

3.5 Povrat novca bit će izvršen u roku od 28 dana od provjere vašeg zahtjeva.

4. PROCES PODNOŠENJA ZAHTJEVA

4.1. Da biste zatražili Povrat novca, jednostavno prijavite bilo koji Kvalificirani proizvod online na stranici za prijavu koju Benamic vodi na https://panasonic-summer-cashback.benamic.com/hr/?country_promotion=10000004.

4.2. Zahtjevi koji se odnose na Kvalificirane proizvode kupljene prije ili nakon Razdoblja promocije smatrat će se nevažećima.

4.3. Kako bi zatražio Povrat novca, Sudionik mora dati sljedeće obvezne podatke na stranici za prijavu navedenoj u točki 4.1:

1) Osobni podaci (titula, puno ime, poštanska adresa, država prebivališta, e-mail adresa, broj telefona)

2) Pojedinosti o proizvodu (naziv proizvoda, maloprodajni kanal, naziv trgovine, država kupnje, datum kupnje, serijski broj Kvalificiranog proizvoda, račun ili slika serijskog broja i crtičnog koda). Dostavite dokument s računom koji prikazuje naziv Sudjelujućeg prodavača, datum kupnje i oznaku modela proizvoda.

3) Bankovni podaci

4.4 Nakon što se prijavite, na e-mail ćete dobiti potvrdu o primitku. Svaki zahtjev za Povrat novca ograničen je na jednokratnu upotrebu i ne može se koristiti zajedno s bilo kojim drugim LUMIX S5M2, S5M2X fotoaparatom i promotivnim kuponom ili ponudom za povrat novca.

4.5. Rok za podnošenje zahtjeva je Razdoblje podnošenja zahtjeva. Prijave podnesene prije ili nakon Razdoblja podnošenja zahtjeva neće ispunjavati uvjete za sudjelovanje u Promociji. Sudionik treba osigurati da račun uključuje naziv kupljenog proizvoda (oznaku modela), naziv trgovine i datum kupnje.

4.6. Organizator se neće smatrati odgovornim za bilo kakve tehničke, hardverske, softverske, poslužiteljske kvarove, kvarove web-stranice ili druge kvarove ili štete bilo koje vrste, u mjeri u kojoj to onemogućuje ili na drugi način sprječava Sudionika da sudjeluje u Promociji. Ako online prijava nije moguća iz tehničkih razloga, naš tim za podršku je na raspolaganju na e-mail adresi: panasonic@promotion-support.com.

4.7. Zahtjevi podneseni faksom, telefonom, e-poštom ili poštom neće biti prihvaćeni. Nečitki, nepotpuni ili izmijenjeni obrasci zahtjeva ili ankete smatrat će se ništavnim, kao i obrasci zahtjeva koji nisu ispunjeni u skladu s ovim Uvjetima i odredbama.

4.8. Benamic će provjeriti da li je zahtjev Sudionika u skladu s ovim Uvjetima i odredbama. Zahtjevi nisu važeći za Kvalificirane proizvode koji se vraćaju Sudjelujućem prodavaču, a Sudionik mijenja Kvalificirani proizvod ili mu trgovac vraća plaćeni iznos, u kojem će slučaju Organizator imati pravo tražiti povrat bilo kakvog isplaćenog Povrata novca.

4.9. Organizator neće obraditi zahtjev ako Sudionik ne dostavi valjanu kopiju računa, serijski broj proizvoda i sliku serijskog broja i crtični kod.

4.10 U slučaju da sudionik vrati Kvalificirani proizvod Sudjelujućem prodavaču, Sudionik neće imati pravo tražiti Povrat novca, a svaki zahtjev će nakon toga biti odbačen. Radi izbjegavanja sumnje, ova točka ni na koji način ne zabranjuje pravo Sudioniku da koristi svoja primjenjiva zakonska prava ili prava iz jamstva.

5. PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

5.1. Odgovorni voditelj obrade podataka je Organizator, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Njemačka, data_protection@eu.panasonic.com.

5.2. Organizator će se pridržavati zakonskih odredbi važećeg zakona o zaštiti podataka. Primjenjuju se pravila o privatnosti Organizatora koja se nalaze na: https://www.panasonic.com/hr/zastita-podataka.html

5.3. Benamic će prikupljati i obrađivati osobne podatke u ime Organizatora. Benamic će se pridržavati zakonskih odredbi važećeg zakona o zaštiti podataka. Vrste prikupljenih podataka uključuju osobne podatke, podatke o proizvodu i bankovne podatke kako je navedeno u točki 4.3.

5.4. Svrhe prikupljanja podataka: Benamic će podatke prikupljati, obrađivati i pohranjivati isključivo u svrhu provedbe Promocije. Za prijavu Kvalificiranog proizvoda kod Organizatora ili za marketing putem e-pošte od strane Organizatora, Organizator će prikupljati podatke ako je Sudionik na to pristao tijekom prijave. Ako je Sudionik pristao na marketing putem e-pošte, osobni podaci navedeni pod točkom 4.3 također će se prikupljati, obrađivati i pohranjivati u tu svrhu. Podaci već postojećih kupaca uspoređivat će se i ažurirati s dostavljenim podacima ove Promocije.

5.5. U svrhu provedbe promocije, obrada vaših osobnih podataka temelji se na članku 6. stavku 1. točki (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (“GDPR”). Obrada vaših osobnih podataka u svrhu marketinga putem e-pošte temelji se na članku 6. stavku 1. točki (a) GDPR-a..

5.6. Svi osobni podaci Sudionika neće biti proslijeđeni trećim stranama niti će im biti dostupni za korištenje bez njihovog pristanka. Izuzetak su treće strane, između ostalog agencije koje su ovlaštene za provedbu Promocije, a koje će prikupljati, pohranjivati i koristiti podatke u svrhu provedbe Promocije. Treće strane su u skladu s GDPR-om i imaju potrebne sigurnosne mjere prema dogovoru s Organizatorom u pisanom obliku i imaju ugovore o obradi podataka.

5.7. Benamic će čuvati osobne podatke Sudionika onoliko dugo koliko je potrebno u skladu sa zakonskim zahtjevima i u pravne svrhe te će se oni izbrisati najkasnije 12 mjeseci nakon Završetka promocije.

5.8. Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoj pristanak za marketing putem e-pošte i odjaviti se s newslettera. Može se povući klikom na vezu na "Centar za upravljanje pretplatama na newsletter" koji se nalazi u svakoj e-pošti, putem My Panasonic računa ili kontaktiranjem Organizatora na adresu data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku dobiti besplatne informacije o pohranjenim osobnim podacima Sudionika, njihovom podrijetlu i primatelju te svrsi obrade podataka i, ako je primjenjivo, pravo na ispravak, blokiranje ili brisanje tih podataka u okviru važećih zakonskih odredbi slanjem zahtjeva na adresu data_protection@eu.panasonic.com. Sudionik ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu.

6. OPĆI UVJETI

6.1. Podnošenjem zahtjeva za Povrat novca, smatra se da su Sudionici pročitali i prihvatili ove Uvjete i odredbe.

6.2. Organizator zadržava pravo provjeriti prihvatljivost svih zahtjeva kako bi se zaštitio od lažnih, nevažećih ili ponavljajućih zahtjeva uključujući, bez ograničenja, zahtijevati od sudionika da dokaže da nije vratio Kvalificirani proizvod u roku od 28 dana od datuma isporuke. Loša vjera ili lažni unosi ili zahtjevi koji inače ne ispunjavaju ove Uvjete i odredbe bit će poništeni.

6.3. Organizator pridržava pravo, prema vlastitom nahođenju, izmijeniti ove Uvjete i odredbe u bilo kojem trenutku te izmijeniti ili povući ovu Promociju u bilo kojem trenutku.

6.4 Kako bi otkrio lažne zahtjeve, Promotor zadržava pravo unakrsne provjere povrata proizvoda s relevantnim Sudjelujućim prodavačima u odnosu na primljene zahtjeve za Povrat novca. Promotor zadržava pravo uskratiti Porat novca ako se sumnja da je podnesen lažan ili prijevaran zahtjev.

6.5 Ovi Uvjeti i odredbe uređeni su zakonima Republike Njemačke, isključujući međunarodno pravo o sukobima, posebno Konvenciju UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Međutim, obvezne lokalne zakonske odredbe države u kojoj se nalazi Vaše uobičajeno boravište ili registrirano sjedište ostaju nepromijenjene i prevladat će u slučaju sukoba s njemačkim zakonskim odredbama. Sudovi u Wiesbadenu, Njemačka, imaju isključivu nadležnost za rješavanje bilo kakvih sporova ili potraživanja proizašlih iz ove Promocije ili u vezi s njom.

6.6. Ako bilo koja odredba ovih Uvjeta i odredbi bude nevažeća, preostali Uvjeti i odredbe nastavljaju važiti.

Dodatak 1 – Kvalificirani proizvodi

DC-S1HE-K

€ 200

DC-S1RME-K

€ 200

DC-S1RE-K

€ 200

DC-S1ME-K

€ 200

DC-S1E-K

€ 200

DC-S5M2WE

€ 300

DC-S5M2KE

€ 200

DC-S5M2E

€ 100

DC-S5M2XWE

€ 300

DC-S5M2XKE

€ 200

DC-S5M2XE

€ 100

DC-S1KE-K

€ 200

S-X50E

€ 500

S-R70200E

€ 200

S-R24105E

€ 200

S-E2470E

€ 200

S-E70200E

€ 200

S-R1635E

€ 200

S-S85E

€ 50

S-R70300E

€ 100

S-S24E

€ 100

S-S35E

€ 50

S-S18E

€ 100

S-R1428E

€ 100

Dodatak 2 – Sudjelujući trgovci

AVITEH Audio Video

Kodak Centar d.o.o.