LUMIX Cash Back zimska promocija – Uvjeti i odredbe promocije

LUMIX Cash Back zimska promocija – Uvjeti i odredbe promocije

Prijavite vaš fotoaparat LUMIX S5 ili GH6 koji ste kupili kod sudjelujućeg trgovca i dobijte 1500 HRK (200,00 EUR) povrata

Email: Panasonic@promotion-support.com

Razdoblje promocije (razdoblje za kupnju): 11. listopada 2022. – 31. siječnja 2023.

Razdoblje podnošenja zahtjeva: 11. listopada 2022. – 28. veljače 2023.

1. ORGANIZATOR

1.1. Promociju LUMIX Cash Back zimska promocija (u daljnjem tekstu "Promocija) organizira Panasonic Marketing Europe GmbH, organizačni složka Česka republika, Križikova 34, 186 00 Praha 8, Češka Republika, kao podružnica Panasonic Marketing Europe GmbH, čija je adresa registracije: Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Njemačka ("Organizator").

2. KVALIFICIRANOST

2.1. Promocija je otvorena za sudjelovanje stanovnicima sljedećih zemalja: Njemačka, Austrija, Belgija, Luksemburg, Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Italija, Litva, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švicarska, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Letonija, Andora. (“Zemlje sudionice”).

2.2. Sudionik mora imati najmanje 18 godina (“Sudionik”). Zaposlenici organizatora, njegovih podružnica, njihove obitelji, agenti i druge strane izravno uključene u ovu promociju nemaju pravo sudjelovati. Promocija je otvorena samo za sudionike koji kupuju za vlastitu upotrebu, odnosno za krajnje korisnike. Organizator zadržava pravo provjeriti ispunjavanje uvjeta sudionika i/ili isključiti sudionike prema vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg razloga. Preprodavatelji ne smiju podnositi zahtjeve u ime svojih kupaca. Podnošenje zahtjeva od strane Sudjelujućih trgovaca, njihovih zaposlenika i obitelji tih zaposlenika nije dozvoljeno.

2.3. Da bi sudjelovao u Promociji, Sudionik mora kupiti fotoaparat LUMIX S5 ili GH6 – bilo tijelo fotoaparata, bilo komplet s objektivom – (“Kvalificirani proizvodi”), kao što je opisano u Prilogu 1, od trgovca koji sudjeluje u promociji (“Sudjelujući trgovac”) u Zemlji sudionici u Razdoblju promocije i registrirati Kvalificirane proizvode u skladu s ovim Uvjetima i odredbama na registracijskoj stranici promocije koju vodi naš partner za suradnju, Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irska (“Benamic”), pružajući tražene informacije navedene u točki 4. Svi Sudjelujući trgovci navedeni su na web-mjestu [https://panasonic-winter-cashback.benamic.com/hr/?country_promotion=10000004] i u Prilogu 2. Također provjerite kod svog lokalnog prodavatelja sudjeluju li u ovoj promociji.

2.4. Svi kvalificirani proizvodi moraju biti novi i originalni Panasonic proizvodi. Kupnja rabljenih, renoviranih ili obnovljenih proizvoda i proizvoda uvezenih izvan Zemalja sudionica ili proizvoda koji su krivotvoreni ili na bilo koji način krše prava intelektualnog vlasništva grupe tvrtki Panasonic neće se kvalificirati za ovu promociju. Proizvodi kupljeni na trgovini Amazon neće se uzeti u obzir. Proizvodi kupljeni preko platforme Amazon Marketplace bit će prihvaćeni samo ako je prodavatelj jedan od Sudjelujućih trgovaca u ovoj Promociji. Zahtjevi za proizvode kupljene kod ostalih prodavatelja na platformi Amazon Marketplace neće biti prihvaćeni. Organizator neće prihvatiti zahtjeve za proizvode kupljene preko platforme eBay (bez obzira na to da li su oglašeni kao novi ili rabljeni).

3. Povrat novca

3.1. Sudionici ove Promocije dobit će povrat novca u iznosu od 1500 HRK (200,00 EUR) za svaki Kvalificirani proizvod (“Povrat novca”).

3.2. Povrat novca koji se nudi u okviru ove Promocije je nezamjenjiv, neprenosiv i nije dostupna gotovinska ili kreditna alternativa. Isplata Povrata novca putem Sudjelujućeg trgovca je izričito zabranjena. Dvostruko potraživanje povrata novca je isključeno.

3.3 Tijekom promocije može se zatražiti Povrat novca za najviše 5 Kvalificiranih proizvoda po Sudioniku. Po Kvalificiranom proizvodu može se podnijeti samo 1 zahtjev.

3.4 Ako Povrat novca predstavlja oporezivu korist, poreznu obvezu snosi Sudionik. Sukladno tome, ako vam vaša banka naplati naknadu, vaša će banka takve troškove odbiti od iznosa Povrata novca.

3.5 Povrat novca će biti izvršen u roku od 28 dana od dana proglašenja zahtjeva valjanim.

3.6. Povrat novca isplaćen do (i uključivo) 31. prosinca 2022. izvršit će se u valuti HRK. Povrat novca isplaćen od (i uključivo) 1. siječnja 2023. izvršit će se u valuti EUR.

4. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

4.1. Da biste zatražili Povrat novca, jednostavno registrirajte Kvalificirani proizvod online na stranici za registraciju kojom upravlja Benamic ovdje (https://www.panasonic.com/hr/consumer/fotoaparati-i-videokamere/lumix-g-dslm-fotoaparati-learn/clanci/lumix-winter-cash-back-promotion.html),

4.2. Zahtjevi koji se odnose na Kvalificirane proizvode kupljene prije ili nakon Razdoblja promocije smatrat će se nevažećim.

4.3. Za traženje Povrata novca, Sudionik mora dati sljedeće obvezne podatke na odredišnoj stranici navedenoj u točki 4.1:

1) Osobni podaci (titula, puno ime, poštanska adresa, država prebivališta, adresa e-pošte, broj telefona)

2) Pojedinosti o proizvodu (proizvod, naziv trgovine i/ili prodajnog kanala, zemlja kupnje, datum kupnje, serijski brojevi Kvalificiranih proizvoda, prenesena fotografija serijskih brojeva, prenesena skenirana ili fotografirana kopija računa). Molimo prenesite kopiju računa tako da se na njoj vide naziv Sudjelujućeg trgovca, datum kupnje i oznaka modela proizvoda.

3) Bankovni podaci

4.4 Nakon što izvršite registraciju, primit ćete potvrdu o registraciji putem e-pošte. Svaki zahtjev za Povrat novca ograničen je na jednokratnu upotrebu i ne može se koristiti s bilo kojim drugim promotivnim vaučerom ili ponudom povrata novca za fotoaparate LUMIX S5 ili GH6.

4.5. Rok za podnošenje zahtjeva je Razdoblje podnošenja zahtjeva. Prijave podnesene prije ili nakon Razdoblja podnošenja zahtjeva neće biti prihvaćene. Sudionik treba osigurati da račun o kupnji uključuje naziv kupljenog proizvoda (broj modela), naziv trgovine i datum kupnje.

4.6. Organizator neće biti odgovoran za bilo kakve tehničke, hardverske, softverske, poslužiteljske kvarove, kvarove web stranice ili druge kvarove ili štetu bilo koje vrste, u mjeri u kojoj to sprječava Sudionika ili na drugi način ometa Sudionika da se prijavi za Promociju. Ako online registracija nije moguća iz tehničkih razloga, naš tim za podršku je dostupan putem e-mail adrese Panasonic@promotion-support.com.

4.7. Zahtjevi upućeni telefaksom, telefonom, e-poštom ili poštom neće biti prihvaćeni. Nečitki, nepotpuni ili izmijenjeni obrasci zahtjeva ili ankete smatrat će se nevažećima, kao i obrasci zahtjeva koji nisu ispunjeni u skladu s ovim Uvjetima i odredbama.

4.8. Benamic će provjeriti da li je zahtjev Sudionika u skladu s ovim Uvjetima i odredbama. Zahtjevi nisu valjani za Kvalificirane proizvode koji se vraćaju Sudjelujućem trgovcu, a Sudionik zamjenjuje Kvalificirani proizvod ili prima puni povrat novca, u kojem slučaju Organizator ima pravo tražiti povrat bilo kojeg Povrata novca.

4.9. Organizator neće obraditi zahtjev ako Sudionik ne dostavi valjanu kopiju računa o kupnji, serijski broj proizvoda i sliku serijskog broja i crtičnog koda.

4.10 U slučaju da Sudionik vrati Kvalificirani proizvod Sudjelujućem trgovcu, Sudionik neće imati pravo zahtijevati Povrat novca i svaki zahtjev će nakon toga biti odbačen. Radi izbjegavanja sumnje, ova klauzula ni na koji način ne zabranjuje pravo Sudionika da ostvaruje svoja primjenjiva zakonska ili jamstvena prava.

5. PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

5.1. Odgovorni voditelj obrade podataka je Organizator, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Njemačka; data_protection@eu.panasonic.com

5.2. Organizator će se pridržavati zakonskih odredbi važećeg zakona o zaštiti podataka. Primjenjuje se politika privatnosti organizatora, koja se može pronaći na: [https://www.panasonic.com/hr/zastita-podataka.html]

5.3. Benamic će prikupljati i obrađivati osobne podatke u ime Organizatora. Benamic će se pridržavati zakonskih odredbi važećeg zakona o zaštiti podataka. Vrste prikupljenih podataka uključuju osobne podatke, pojedinosti o proizvodu i bankovne podatke kao što je navedeno pod 4.3

5.4. Svrhe prikupljanja podataka: Benamic će prikupljati, obrađivati i pohranjivati ​​podatke isključivo u svrhu izvođenja ove Promocije. Za registraciju proizvoda kod Organizatora ili za e-mail marketing od strane Organizatora podatke će prikupljati Organizator ako je Sudionik na to pristao tijekom registracije. Ako je Sudionik pristao na marketing putem e-pošte, osobni podaci navedeni pod 4.3 također će se prikupljati, obraditi i pohraniti u tu svrhu. Podaci već postojećih kupaca uspoređivat će se i ažurirati s navedenim podacima ove promocije.

5.5. U svrhu provedbe promocije, obrada vaših osobnih podataka temelji se na članku 6. stavku 1. (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (“GDPR”). Obrada vaših osobnih podataka u svrhu marketinga putem e-pošte temelji se na članku 6 (1) (a) GDPR.

5.6. Svi osobni podaci Sudionika neće se prosljeđivati ​​trećim osobama niti im se stavljati na raspolaganje za korištenje bez njihovog pristanka. Iznimka je za treće strane, između ostalog agencije koje su ovlaštene za provođenje ove Promocije, a koje će prikupljati, pohranjivati ​​i koristiti podatke u svrhu provedbe Promocije. Treće strane su u skladu s GDPR-om i imaju potrebne sigurnosne mjere koje su dogovorene s Organizatorom u pisanom obliku i imaju uspostavljene Ugovore o obradi podataka.

5.7. Benamic će čuvati osobne podatke sudionika koliko god je to potrebno radi ispunjavanja zakonskih zahtjeva i u pravne svrhe, a bit će izbrisani najkasnije 12 mjeseci nakon završetka Promocije.

5.8. Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju suglasnost za e-mail marketing i odjaviti se s newslettera. Može se povući klikom na vezu na “Centar za upravljanje pretplatom na newsletter” koji se nalazi u svakom newsletteru, putem svog računa My Panasonic ili kontaktiranjem Organizatora na data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku na besplatne informacije o pohranjenim osobnim podacima Sudionika, njihovom podrijetlu i primatelju te svrsi obrade podataka i, ako je primjenjivo, pravo na ispravak, blokiranje ili brisanje ovih podataka unutar okvira primjenjivih zakonskih odredbi slanjem zahtjeva na data_protection@eu.panasonic.com. Sudionik ima pravo podnijeti prijavu regulatornom tijelu ako smatra da su njegova prava prekršena.

6. OPĆI UVJETI

6.1. Ako potražuju Povrat novca, smatra se da su Sudionici pročitali i prihvatili ove Uvjete i odredbe.

6.2. Organizator zadržava pravo provjeriti prihvatljivost svih zahtjeva kako bi se zaštitio od prijevarnih, nevažećih ili ponavljajućih zahtjeva, uključujući, bez ograničenja, zahtijevati od Sudionika da dokaže kako nije vratio kvalificirani proizvod u roku od 28 dana od datuma isporuke. Prijevarni unosi ili unosi uneseni u zloj namjeri ili potraživanja koja nisu na drugi način u skladu s ovim Uvjetima i odredbama bit će poništeni.

6.3. Organizator zadržava pravo, i prema vlastitom nahođenju, izmijeniti ove Uvjete i odredbe u bilo kojem trenutku te izmijeniti ili povući ovu Promociju u bilo kojem trenutku.

6.4 Za praćenje lažnih potraživanja Organizator zadržava pravo unakrsne provjere povrata proizvoda sa Sudjelujućim trgovcima u odnosu na primljene zahtjeve. Organizator zadržava pravo uskratiti izdavanje Povrata novca ako postoji sumnja da je učinjen lažni ili prijevarni zahtjev.

6.5 Ovi Uvjeti i odredbe regulirani su zakonima Republike Njemačke, isključujući međunarodno pravo sukoba, posebice Konvenciju UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Međutim, obvezne odredbe lokalnog zakona države u kojoj se nalazi vaše uobičajeno boravište ili sjedište ostaju nepromijenjene i imat će prednost u slučaju sukoba s odredbama njemačkog zakona. Sudovi u Wiesbadenu, Njemačka, imaju isključivu nadležnost za rješavanje svih sporova ili potraživanja koja nastanu iz ove Promocije ili u vezi s njom.

6.6. Ako bilo koja klauzula ovih Uvjeta i odredbi bude nevažeća, valjanost preostalih Uvjeta i odredbi ostaje nepromijenjena.

Prilog 1 – Kvalificirani Proizvodi

DC-S5E-K

DC-S5KE-K

DC-S5EME-K

DC-S5KS85KIT

DC-S5KR73KIT

DC-GH6E

DC-GH6LE

DC-GH6ME

Prilog 2 – Sudjelujući trgovci

AVITEH Audio Video - www.anigota.hr

Canosa Inženjering d.o.o. - www.canosa.com.hr

Kodak Centar d.o.o. - www.aviteh.hr