Promotivna akcija za prve kupce proizvoda Lumix GH5M2 – uvjeti i odredbe promotivne akcije

Promotivna akcija za prve kupce proizvoda Lumix GH5M2 – uvjeti i odredbe promotivne akcije

Popunite anketu i dobit ćete besplatno objektiv i bateriju

Adresa e-pošte: Panasonic@promotion-support.com

Razdoblje promotivne akcije za prve kupce: od 25. svibnja 2021. do 31. kolovoza 2021.

Razdoblje preuzimanja poklona: od 1. srpnja 2021. do 15. rujna 2021.

1. PROMOTOR

1.1. Promotivnu akciju za prve kupce proizvoda LUMIX GH5M2 (u nastavku samo „promotivna akcija“) provodi Panasonic Marketing Europe GmbH sa službenom adresom Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Njemačka („promotor“).

2. TKO JE KVALIFICIRAN

2.1. Promotivna akcija odnosi se na osobe s prebivalištem u sljedećim državama: Njemačka, Austrija, Francuska, DROM-COM [samo Eurozona], Monako, Belgija, Luksemburg , Italija, Švicarska, Nizozemska, Španjolska, Portugal, Poljska, Češka Republika, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Slovenija, Hrvatska, Estonija, Litva, Švedska, Danska, Norveška, Finska, Velika Britanija i Irska, Bosna i Hercegovina, Albanija, Latvija, Grčka („države koje sudjeluju“).

2.2. Sudionici moraju imati najmanje 18 godina („sudionik“).

2.3. Da bi sudjelovao u promotivnoj akciji, sudionik mora u razdoblju od 25. svibnja 2021. do 31. kolovoza 2021. („razdoblje promotivne akcije za prve kupce“) od ovlaštenog prodavača u državi koja sudjeluje u promotivnoj akciji kupiti jedan od sljedećih proizvoda LUMIX GH5M2: DC-GH5M2E, DC-GH5M2LE, DC-GH5M2ME („kvalificirajući proizvodi“) i ispuniti anketu koju će dobiti tijekom postupka preuzimanja poklona i traženja informacija navedenog u klauzuli 4.

2.4. Svi kvalificirajući proizvodi moraju biti novi i originalni Panasonicovi proizvodi. Kupnjom rabljenih, servisiranih ili obnovljenih proizvoda i proizvoda uvezenih izvan država koje sudjeluju ili pak proizvoda koji su krivotvoreni ili krše prava intelektualnog vlasništva Panasonicove grupe tvrtki ni na koji se način ne kvalificira za ovu promotivnu akciju.

3. POKLON

3.1. Poklon za sudjelovanje u promotivnoj akciji jest objektiv H-H025 25mm F1.7 i besplatna baterija DMW-BLK22 („poklon“).

3.2. Poklon koji se nudi u ovoj promotivnoj akciji nije zamjenjiv ni prenosiv niti se može zamijeniti za gotovinu ili bon.

3.3. Promotivna je ponuda na snazi dok ima poklona na zalihi.

3.4. U slučaju nepredviđenih okolnosti promotor zadržava pravo ponude zamjenskog poklona iste ili veće vrijednosti bez prethodne obavijesti. 

4. POSTUPAK PREUZIMANJA POKLONA

4.1. Da bi preuzeo poklon, sudionik mora nakon kupnje kvalificirajućeg proizvoda putem interneta registrirati zahtjev za preuzimanje poklona, a zatim i sudjelovati u anketi na koju vodi veza na početnoj stranici registracije – https://www.panasonic.com/hr/consumer/fotoaparati-i-videokamere/lumix-g-dslm-fotoaparati-learn/clanci/promotivna-ponuda-fotoaparata-lumix-gh5m2-za-najbrze-kupce.html.Da bi se kvalificirao za poklon, sudionik mora do kraja ispuniti i poslati anketu.

4.2. Pokušaji preuzimanja poklona povezani s kvalificirajućim proizvodima kupljenim prije ili nakon razdoblja promotivne akcije za prve kupce smatrat će se ništavnima.

4.3. Da bi preuzeo poklon, sudionik se mora registrirati za preuzimanje navođenjem sljedećih obaveznih podataka na početnoj stranici navedenoj u klauzuli 4.1:

1) gdje je kupljen kvalificirajući proizvod

2) datum kupnje

3) serijski broj kvalificirajućeg proizvoda (koji se nalazi na dnu proizvoda ili na boku kutije proizvoda)

4) prenesen sken/fotografija slike serijskog broja i crtičnog koda

5) prenesen sken/fotografija fakture/računa za kupnju (kopija pravog računa, a ne potvrde o uplaćenom predujmu ili o prednarudžbi).

4.4. Vremensko razdoblje preuzimanja poklona je od 1. srpnja 2021. do 15. rujna 2021. („razdoblje preuzimanja poklona”). Prijave nakon razdoblja preuzimanja poklona neće se kvalificirati za promotivnu akciju. Sudionik mora osigurati da račun za kupnju sadrži naziv kupljenog proizvoda (broj modela), cijenu, naziv trgovine i datum kupnje.

4.5. Promotor se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve kvarove ili oštećenja tehničke prirode hardvera, softvera, poslužitelja ili web-mjesta koji bi sprječavali sudionika ili mu na neki drugi način onemogućavali sudjelovanje u promotivnoj akciji.

4.6. Zahtjevi za preuzimanje primljeni putem faksa, telefona, e-pošte ili obične pošte neće se uzimati u obzir. Nečitljivi, nepotpuni ili izmijenjeni obrasci zahtjeva za preuzimanje ili ankete smatrat će se nevažećima jer nisu ispunjeni u skladu s ovim uvjetima i odredbama.

4.7. Nakon dovršetka registracije putem interneta sudionici će dobiti automatsku poruku e-pošte kojom se potvrđuje primitak njihova zahtjeva i navode sljedeći koraci postupka preuzimanja poklona. Sudionikov će zahtjev biti provjeren u skladu s ovim uvjetima i odredbama. Zahtjevi nisu valjani ako se kvalificirajući proizvod naknadno vrati prodavaču i sudionik zamijeni kvalificirajući proizvod ili ostvari potpun povrat sredstava. U tom slučaju promotor može tražiti da mu se vrate svi isporučeni pokloni.

4.8. Promotor neće obraditi zahtjev ako sudionik ne može isporučiti valjani primjerak računa, serijski broj proizvoda i sliku serijskog broja i crtičnog koda.

5. POSTUPAK PREUZIMANJA

5.1 Poklon će biti poslan na adresu koju sudionik navede pri registraciji zahtjeva za preuzimanje poklona.

5.2. Ako se poklon ne može isporučiti jer je sudionik naveo nepotpunu ili netočnu adresu, promotor nije obavezan dalje istraživati.

5.3. Rizik od oštećenja i slučajnog gubitka poklona nakon slanja pada na sudionika.

5.4. Poklon će biti isporučen unutar 2 mjeseca od isteka razdoblja preuzimanja poklona.

5.5. Zahtjevi poslani nakon isteka razdoblja preuzimanja poklona neće biti prihvaćeni.

5.6. U slučaju da promotor ne može ispoštovati datum isporuke naveden u odjeljku 5.4 zbog razloga za koje promotor nije odgovoran (nedostupnost poklona), promotor će bez odlaganja obavijestiti sudionika o tome i istovremeno ga obavijestiti o očekivanom novom datumu isporuke. U tom se smislu smatra da je slučaj nedostupnosti poklona posebno neuspjeh promotorova dobavljača da isporuči poklon na vrijeme ako je promotor dogovorio ispravnu transakciju, nisu krivi ni promotor ni njegov dobavljač ili promotor nije odgovoran za nabavu u tom pojedinačnom slučaju. Smatra se da je nastupio slučaj nedostupnosti poklona i u slučaju nepredviđenih okolnosti, poput bilo kakvog događaja uslijed više sile.

6. ZAŠTITA PRIVATNOSTI I PODATAKA

6.1. Odgovorni voditelj obrade je promotor – Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, NJEMAČKA; datenschutz@eu.panasonic.com

6.2. Promotor će djelovati u skladu sa zakonskim odredbama primjenjivog zakona o zaštiti podataka. Primjenjuje se promotorov pravilnik o zaštiti privatnosti, koji se nalazi ovdje: https://www.panasonic.com/hr/zastita-podataka.html

6.3. Vrste podataka koji se prikupljaju: titula, ime i prezime, adresa, država prebivališta i adresa e-pošte, odgovori na anketu, datum i vrijeme kupnje kvalificirajućeg proizvoda.

6.4. Svrha prikupljanja podataka: podaci će se prikupiti, obraditi i pohraniti s isključivom svrhom provedbe promotivne akcije i u mjeri u kojoj je sudionik pristao na to. Ako je sudionik pristao na primanje informacija o proizvodima i posebnim ponudama od Panasonica, u tu će se svrhu prikupljati, obrađivati i pohranjivati prethodno navedene vrste podataka. Podaci o postojećim kupcima usporedit će se i ažurirati podacima prikupljenim tijekom ove promotivne akcije.

6.5. Obrada podataka temelji se na Članku 6 (1) (b) i (f) te Članku 17 (3) (e) Opće uredbe o zaštiti podatka, točnije na svojevoljnom sudionikovu sudjelovanju, ovim uvjetima i odredbama i legitimnim interesima promotora.

6.6. Nikakvi osobni podaci sudionika neće se prosljeđivati trećim stranama niti im biti davani na korištenje bez sudionikove privole. Napravljena je iznimka za treće strane od kojih je naručena provedba promotivne akcije i koje će prikupljati, pohranjivati i koristiti podatke u svrhu provedbe promotivne akcije. Treće strane djeluju u skladu s Općom odredbom o zaštiti podataka i imaju implementirane nužne sigurnosne mjere dogovorene s promotorom.

6.6. Podaci sudionika izbrisat će se nakon isteka promotivne akcije osim u slučaju da su ti podaci nužni za primanje informacija o Panasonicovim proizvodima i posebnim ponudama. Promotor će arhivirati podatke samo u svrhu pravne obrane i najduže do nastupa zastare za bilo kakve zahtjeve.

6.7. Sudionici mogu u bilo kojem trenutku promotoru izjaviti otkazivanje sudjelovanja u promotivnoj akciji i uputiti prigovor na korištenje odgovarajućih osobnih podataka sudionika u promotivnoj akciji. To se otkazivanje treba poslati promotoru ili Panasonicovoj podružnici u državi u kojoj sudionik ima prebivalište.

6.8. Sudionik u bilo kojem trenutku ima pravo besplatnog pristupa informacijama o sudionikovim pohranjenim osobnim podacima, njihovu podrijetlu i primatelju te svrsi obrade podataka te, ako je to primjenljivo, pravo na ispravak, blokiranje ili brisanje tih podataka u okviru primjenljivih zakonskih uredbi.

7. OPĆI UVJETI

7.1. Smatra se da su upućivanjem zahtjeva za preuzimanje poklona sudionici pročitali i prihvatili ove uvjete i odredbe.

7.2. Promotor zadržava pravo provjere kvalificiranosti svih zahtjeva kako bi se zaštitio od krivotvorenih, nevaljanih ili ponavljanih zahtjeva, uključujući, bez ograničenja, zahtijevanje od sudionika da dokažu da nisu vratili kvalificirajući proizvod u roku od 28 dana nakon datuma isporuke. Zahtjevi utemeljeni na vraćenim kvalificirajućim proizvodima, krivotvoreni zahtjevi ili oni predani s lošom namjerom ili pak zahtjevi koji nekako drugačije ne zadovoljavaju ove uvjete i odredbe smatrat će se nevažećima.

7.3. Promotor zadržava pravo da prema vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku izmijeni ove uvjete i odredbe ili u bilo kojem trenutku prekine ovu promotivnu akciju.

7.4. Smije se uputiti samo jedan zahtjev za preuzimanje poklona po kvalificirajućem proizvodu.

7.5 Radi nadzora krivotvorenih zahtjeva, promotor zadržava pravo provjere povrata proizvoda kod relevantnih ovlaštenih prodavača prema primljenim zahtjevima za preuzimanje poklona. Promotor će biti obaviješten o svim aktivnostima koje mogu uključivati prijevaru. Promotor zadržava pravo neizdavanja poklona (ili poduzimanja koraka za njegovo vraćanje ako je već izdan) ako se sumnja da je pribavljen lažnim ili krivotvorenim zahtjevom.

7.6. Ovi uvjeti i odredbe podliježu zakonima Republike Njemačke do izuzeća međunarodnog zakona o sukobima, posebno Konvencije UN-a o ugovorima za međunarodnu prodaju robe. Isključivu jurisdikciju za sporove ili zahtjeve utemeljene na ovoj promotivnoj akciji ili koji proizlaze iz nje imaju sudovi u njemačkom gradu Wiesbadenu.

7.7. Ako se bilo koja klauzula ovih uvjeta i odredbi proglasi nevaljanom, to neće utjecati na valjanost preostalih uvjeta i odredbi.