Adatvédelmi Szabályzat

│ Nyomtatható verzió │Mentés │

 

Az európai és az adott országban érvényes adatvédelmi jogszabályok értelmében kötelesek vagyunk Önt tájékoztatni az általunk követett adatkezelési gyakorlatról és a sütik alább megjelölt Panasonic honlapokon történő használatáról. Szeretnénk felhívni szíves figyelmét, hogy Panasonic a következő honlapok akár mindegyikét, esetleg azok közül csak egyeseket üzemelteti az Ön országában (a továbbiakban „Honlap”):

 

• Lumix G Experience
• Panasonic eShop
• My Panasonic

 

Ez az Adatvédelmi Szabályzat kimerítő tájékoztatást ad arról, hogy a Honlapon keresztül gyűjtött Önre vonatkozó, vagy Önnel kapcsolatba hozható személyes adatokat és lényeges körülményeket ("Személyes Adat") miként gyűjtjük, kezeljük, használjuk és védjük.

 

Valamennyi Ön által önként megadott, vagy a Honlap használatával kapcsolatban gyűjtött Személyes Adatra a jelen Adatvédelmi Szabályzat és a Süti Szabályzat rendelkezései az irányadók.

 

Ezt a Honlapot a Panasonic Marketing Europe GmbH (székhelye: Hagenauer Str. 43, DE-65203 Wiesbaden, Német Szövetségi Köztársaság, cégjegyzékszáma: HRB 13178) a Panasonic Marketing Europe South-East Europe Fióktelepen keresztül üzemelteti, mely utóbbi bejegyzett székhelye HU-1117 Budapest, Neumann János utca 1. ("Panasonic” vagy "mi"), és amely a Személyes Adatok tekintetében adatkezelőként járt el.

 

1. Hogyan védjük az Ön Személyes Adatait

 

Minden szükséges szervezési, technikai és adminisztratív intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a kezelésünkben lévő Személyes Adatokat megfelelően védjük. Ez a védelem kiterjed a Személyes Adatokhoz történő hozzáférésre, az adattovábbításra, az adatbevitelre, a Személyes Adatok hozzáférhetővé tételére és elkülönített kezelésére is. Sajnálatos módon az adatok interneten történő továbbításának és adattároló rendszerekben történő tárolásának biztonsága százszázalékosan nem garantálható. Amennyiben megalapozott gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy a velünk történő kapcsolatfelvétel vagy kommunikáció már nem biztonságos (pl. ha úgy érzi, hogy valamelyik nálunk lévő fiókját feltörték), kérjük, azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot és erről értesítsen bennünket (lásd a Kapcsolatfelvétel  pontot lejjebb).

 

2. A Személyes Adatok tárolása

 

Személyes Adatait csak a jelen Adatvédelmi Szabályzatban vagy az Önnek küldött külön értesítésekben meghatározott célok teljesítéséhez szükséges ideig tároljuk (kivéve, ha törvény ennél hosszabb időtartamot határoz meg), de legfeljebb az adatok tárolására törvényileg meghatározott időtartam lejártáig. Ezt követően Személyes Adatait vagy töröljük, vagy az irányadó jog rendelkezései illetve a Süti Szabályzatban részletezett feltételekkel összhangban visszaküldjük Önnek.

 

3. A gyermekekkel kapcsolatos rendelkezések

 

A Honlap nem gyermekek számára készült, azt 16 (tizenhat) éven aluli személyek nem használhatják. Kérjük az ilyen kiskorúakat, hogy a Honlapon keresztül Személyes Adatokat ne adjanak meg.

 

Kiskorúak a Honlapot csak akkor használhatják, illetve Személyes Adataikat csak akkor adhatják meg, ha előtte beszerezték szülőjük, gondviselőjük vagy gyámjuk erre irányuló kifejezett hozzájárulását.

 

4. A Személyes Adatok gyűjtése

 

A Süti Szabályzatunk alapján automatikusan gyűjtött Személyes Adatok mellett az alábbi Személyes Adatokat gyűjtjük:

 

• megkeresései feldolgozása és kérései teljesítése érdekében Panasonic csak olyan Személyes Adatokkal gyűjt, melyeket Ön önkéntesen ad meg a Honlapon elhelyezett űrlapok kitöltése révén. Ilyenek lehetnek az Ön neve, címe, vagy bármilyen más olyan Személyes Adat, melyet Ön az adott űrlapon megad. A felhasználók bármikor kérhetik Személyes Adataik módosítását, kijavítását vagy törlését, illetve Személyes Adataik felhasználását megtilthatják;

 

• Panasonic kérheti e-mail címének vagy irányítószámának megadását is, ha Ön kifejezetten előfizet hírlevelünkre vagy valamilyen más, általunk nyújtott üzleti kommunikációra feltéve, hogy kézhez vettünk azon visszaigazolását, mely szerint Panasonic jogosult Önnek üzleti jellegű kommunikációt továbbítani vagy hírleveleket küldeni (kétszeres opt-in). A felhasználók az ilyen üzleti kommunikációt vagy a hírleveleket bármikor felfüggeszthetik vagy lemondhatják. A lemondás vagy felfüggesztés történhet pl. a lemondás és a felfüggesztés módja tekintetében az üzleti jellegű kommunikációban vagy a hírlevélben leírt lépések megtételével.

 

• Panasonic gyűjthet olyan Személyes Adatokat is, melyeket Ön a közösségi oldalakon (pl. csevegő oldalakon, fórumokon vagy üzenőfalakon) elhelyezett bejegyzések során önkéntesen ad meg. Ilyen esetekben az alábbi Személyes Adatok megadását kérjük:

 

   - regisztrációs információkat, melyek tartalmazzák az Ön nevét, felhasználónevét, jelszavát, email-címét, születési dátumát és elérhetőségi adatait annak érdekében, hogy a Honlapon közösségi bejegyzéseket helyezhessen el;

 

   - olyan információkat, melyeket Ön önkéntesen megoszt az internetes bejegyzés közösségi oldalon történő nyilvánosságra hozatala érdekében.

 

• Panasonic gyűjthet olyan Személyes Adatokat is, melyeket Ön a Honlapon elérhető online játékokban, ingyenes nyereményjátékokban, vetélkedőkben, sorsjátékokban (”Rendezvény”) történő részvétel során önkéntesen ad meg (ilyenkor bizonyos adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységünkhöz további hozzájárulását kérhetjük). Ilyen esetben az alábbi Személyes Adatokat gyűjtjük:

  

   - olyan regisztrációs adatait, melyek tartalmazzák az Ön nevét, felhasználónevét, jelszavát, email-címét, születési dátumát és elérhetőségi adatait annak érdekében, hogy Ön részt vehessen az online játékokban, ingyenes nyereményjátékokban, vetélkedőkön és sorsjátékokban.

 

• az online játékokban, ingyenes nyereményjátékokban, vetélkedőkön és sorsjátékokban történő részvétel céljából Ön által megadott Személyes Adatokat az alábbi harmadik személyek részére továbbíthatjuk:

 

   - az ingyenes nyereményjátékok, vetélkedők és sorsjátékok kapcsán külön megjelölt szponzoroknak.

 

• Panasonic gyűjthet olyan Személyes Adatokat is, melyeket Ön meghatározott tartalmak (pl. videók vagy fényképek) Honlapra történő feltöltésével ad meg. Ilyen esetekben a szóban forgó tartalom Honlapon történő közzététele céljából az alábbi Személyes Adatokat gyűjtjük:

  

   - az Ön neve;
   - az Ön e-mail címe;
   - az Ön által feltölteni választott tartalom.

 

• Ha Ön Panasonic árut vásárol a Honlapon (eShop), az ügylet valamennyi pénzügyi adatát, beleértve az Ön hitel- vagy terhelési kártyájának adatait is, biztonságos szerverünkön titkosítva tároljuk, és a szerverhez történő hozzáférést szigorúan ellenőrizzük.

 

5. A Személyes Adatok gyűjtésének célja

 

Kifejezett hozzájárulása birtokában Személyes Adatait az alábbi célokra használjuk fel:

 

• a Honlappal kapcsolatos, az általunk alkalmazott feltételek, kikötések és üzletszabályzatok módosításával kapcsolatos fontos információk, valamint más adminisztratív információk küldésére;

 

• a Rendezvények szervezése céljából; mivel a Rendezvények feltételei a Személyes Adatok kezelésével és továbbításával kapcsolatosan további információkat tartalmazhatnak, kérjük, hogy a Rendezvények szabályait figyelmesen tanulmányozza át;

 

• üzleti célú saját felhasználás céljára, mint például adatelemzés, auditálás, új termékek vagy szolgáltatások kifejlesztése, a Honlap továbbfejlesztése, szolgáltatásaink javítása, a használati trendek azonosítása, valamint hirdetési kampányaink hatékonyságának meghatározása;

 

• (a) az irányadó jog szerinti célra, (b) peres eljárásokra, (c) a kormányzati és hatósági szervek megkereséseinek megválaszolására, (d) az Általános Felhasználási Feltételek kikötéseinek kikényszerítésére, (e) saját- vagy leányvállalataink („Leányvállalat”) működésének, (f) az Ön, mások vagy saját- és Leányvállalataink jogainak, biztonságának, vagyonának vagy üzleti titkainak védelme, illetve (g) kártérítési igény érvényesítése, vagy a felmerült kár mérséklése érdekében.

 

Lumix G

   

   - regisztráció - a “Lumix G Experience” Panasonic Honlapot meglátogató azon személyek, akiknek Lumix G fényképezőgép van a tulajdonában, adataik megadásával regisztrálhatnak a Honlapon. A regisztráló kameratulajdonosok értesítést kapnak, ha Panasonic új terméket hoz forgalomba, új technológiát vezet be, vetélkedőket indít, illetve az olyan ajánlatokról, amelyek vélhetően az Ön érdeklődésére is számot tarthatnak;

 

   - a regisztrációs során Ön által megadott adatokon túlmenően további adatokat gyűjtünk, valahányszor fényképeket tölt fel, kérdéseket tesz föl, vagy visszajelzés küld részünkre, melyeket egyébként külön rögzítünk; esetenként a Facebookon keresztül beszerezzük az Ön Facebook azonosítóját, profil URL-jét és egyéb Facebook információit;

 

   - a Lumix G Experience oldalára regisztrálhat vagy beléphet a Facebook fiókján keresztül is. Ha a Facebook fiókja útján regisztrál, Facebook az Ön engedélyét kéri ahhoz, hogy Facebook fiókjának bizonyos adatai megossza a Lumix G Experience oldallal. Ilyen adatok lehetnek az Ön családi és utóneve, neme, állandó lakcíme, Facebook profiljának linkje, időzónája, születési dátuma, profilfényképe, lájkjai és barátainak listája. Ezeket az adatokat Facebook gyűjti és bocsátja rendelkezésünkre Facebook saját adatvédelmi szabályzata alapján. A Facebooktól általunk átvett adatokat Facebook fiókjának beállításai útján ellenőrizheti.

 

   - amennyiben a Lumix G Experience oldalon a Facebook fiókján keresztül regisztrál, az Ön Lumix G Experience fiókja automatikusan összekapcsolódik Facebook fiókjával, és a Lumix G Experience oldalon folytatott tevékenységével kapcsolatos információk megosztása kerülnek Facebookkal, és így ezek az adatok megjelennek az Ön idővonalán és Facebook ismerősei hírcsatornájában is. Ha a Lumix G Experience oldalon folytatott tevékenységét nem kívánja megosztani Facebook ismerőseivel, ezt beállíthatja a Lumix G Experience Honlap profil oldalán.

 

Amennyiben a Személyes Adatok felhasználásának Ön által engedélyezett célja teljesült, vagy az feleslegessé vált, Személyes Adatait töröljük.

 

6. Különleges adatok

Különleges adatok (pl. taj-számával, a kapott szociális segélyekkel, faji hovatartozásával, származásával, szexuális orientációjával, politikai véleményével, vallásával vagy egyéb meggyőződésével, egészségével, esetleges bűnügyi előtörténetével, szakszervezeti tagságával kapcsolatos) adatot sem a Honlapon keresztül, sem más módon nem gyűjtünk.

 

7. Adattovábbítás

 

• a Személyes Adatokat megbízásunk alapján feldolgozó harmadik személyek az Szolgáltatók. A Szolgáltatók a Személyes Adatokat utasításainknak megfelelően dolgozzák fel, mégpedig az általunk velük kötött egyedi adatfeldolgozási szerződések rendelkezési alapján, melyek biztosítják, hogy a Szolgáltatók tevékenységüket az irányadó jog rendelkezéseivel összhangban végezzék. A Szolgáltatók olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint pl. a Honlap hosztolása, adatanalízis, biztosítják az infrastruktúrát, az ügyfélszolgálatot, az IT-, email-, audit- és más hasonló szolgáltatásokat. Amennyiben a Szolgáltató székhelye az EU/EGT területén kívül található, és a székhelye szerinti ország joga nem nyújt az EU/EGT területén érvényes adatvédelmi szabályokkal egyenrangú védelmet, gondoskodunk arról, hogy a Szolgáltató az Európai Bizottság által jóváhagyott mintaszerződés feltételeinek megfelelő adatvédelmi szint biztosítását vállalja („EU modellszerződés”).

 

• Személyes Adatainak megadására üzenőfalakon, csevegő szobákban, saját profiloldalain, blog-bejegyzéseiben és egyéb, általunk biztosított olyan szolgáltatásokon keresztül is sor kerülhet, ahol lehetőség van arra, hogy információkat vagy anyagokat töltsön fel és tegyen közzé. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy minden, az említett szolgáltatások valamelyikén keresztül feltöltött vagy közzétett információ nyilvános lesz, és az mind a Honlap látogatói, mind a nagyközönség számára elérhetővé válik. Kérjük, legyen óvatos, amikor arról dönt, hogy Személyes Adatait vagy más információkat a Honlapon keresztül nyilvánosságra hozza.

 

8. Speciális magyarországi szabályok

 

• a Személyes Adatait megbízásunkból és utasításaink szerint feldolgozó Szolgáltatók a következők:

   - _____________________________________, _______________________

   - _____________________________________, _______________________

   - _____________________________________, _______________________

 

• a jelen Adatvédelmi Szabályzatra, továbbá az Ön Személyes Adatainak kezelésére és feldolgozására az alábbi jogszabályok az irányadók:

 

   - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

   - a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,

   - az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,

   - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és

   - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

 

• Személyes Adatait és az igényelt szolgáltatások körét Ön külön-külön, illetve akár részben, akár teljes egészében bármikor, korlátozás és indokolás nélkül ingyenesen módosíthatja, törölheti, a kért szolgáltatásokat felfüggesztheti és visszamondhatja, beleértve azt is, hogy megtiltja Személyes Adatai akár részünkről, akár harmadik fél (ideértve kereskedelmi partnereinket is) részéről a megadott cél(ok)ra (beleértve a direkt marketing céljára történő használatát is) történő felhasználását;

 

• az Ön adatainak esetleges jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével okozott kárt (beleértve az adatfeldolgozó által okozott kárt is) kötelesek vagyunk megtéríteni;

 

• amennyiben Ön jogainak megsértését észleli, és e jogsértés kiküszöbölése vagy következményei tekintetében közöttünk vita merülne fel, jogorvoslatért bírósághoz fordulhat;

• a fentieken túlmenően Önt az Adatvédelmi Törvény 14-23. §-ai, illetve 52-53. §-ai szerinti jogok illetik meg;

 

• Az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően Önnek joga van ingyenesen bármikor írásbeli tájékoztatást kérni az általunk kezelt, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott Személyes Adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön Személyes Adatait. Ilyen jellegű kérését annak kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesítjük.

 

9. Harmadik személyek honlapjára mutató linkek

 

Tekintettel arra, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzat nem terjedt ki a harmadik személyek által kezelt adatokra, illetve az általuk követett titoktartási és egyéb gyakorlatra (beleértve ebbe azokat a harmadik személyeket is, akik olyan honlapokat üzemeltetnek, melyekre a Honlapon elhelyezett valamelyik link mutat), e harmadik személyek tevékenységéért felelősséget nem vállalunk. Bármilyen link Honlapra történő felvétele nem jelenti azt, hogy azt akár mi, akár bármelyik Leányvállalatunk jóváhagyta volna.

 

10. A jelen Adatvédelmi Szabályzat módosítása

 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései időről-időre módosítása kerülhetnek, ezért azt tanácsoljuk, hogy rendszeresen keresse fel ezt az oldalt. A jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételeinek jelentős módosítása előtt minden esetben értesítjük Önt, és kifejezett hozzájárulását kérjük Személyes Adatainak további kezeléséhez. A jelen Adatvédelmi Szabályzat utolsó módosítására 2014 szeptemberében került sor.

 

11. Kapcsolatfelvétel

 

Amennyiben Személyes Adatai kezelésével, feldolgozásával vagy felhasználásával kapcsolatos kérdése lenne, vagy Személyes Adatait módosítani, kiegészíteni, kijavítani, letiltani vagy töröltetni szeretné, avagy az azok felhasználásához adott hozzájárulását vissza kívánja vonni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk az alábbi elérhetőségeink valamelyikén:

 

Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Fióktelep

 

HU-1117 Budapest, Neumann János utca 1.

 

telefon: +36 80 201 006 Ingyenesen hívható zöld szám.

 

email: (http://eng.faq.panasonic.com/app/ask/p/5?_ga=1.263836876.113361631.1407770635)

 

A fenti Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései elfogadom.