LUMIX téli Cash Back promóció - A promóció részvételi feltételei

LUMIX téli Cash Back promóció - A promóció részvételi feltételei

Regisztrálja részt vevő kiskereskedőnél vásárolt LUMIX S5 vagy GH6 fényképezőgépét, és kapjon 80.000 HUF készpénz-visszatérítést

E-mail:Panasonic@promotion-support.com

Promóciós időszak (vásárlási időszak): 2022. október 11. - 2023. január 31.

Igénylési időszak:2022. október 11. - 2023. február 28.

1. A SZERVEZŐ

1.1 A LUMIX téli promóciót (a továbbiakban: "Promóció") a [Panasonic Marketing Europe GmbH, organizačni složka Česka republika, Križikova 34, 186 00 Prag 8, Češka Republika teljes nevét és címét] („Szervező”) szervezi, mint a Panasonic Marketing Europe GmbH fióktelepe, amelynek bejegyzett címe: Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Németország.

2. RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG

2.1. A Promócióban az alábbi országok lakosai vehetnek részt: Németország, Ausztria, Belgium, Luxemburg, Bulgária, Horvátország, Csehország, Észtország, Magyarország, Olaszország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svájc, Szerbia, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Lettország, Andorra. („Részt vevő országok").

2.2. A Promócióban 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt („Résztvevő”). A Szervező vagy leányvállalatainak ügynökei, alkalmazottai és azok családtagjai, illetve a promócióban közvetlenül érintett egyéb személyek nem vehetnek részt a promócióban. A promócióban csak a saját felhasználásra vásárló Résztvevők, azaz a végfelhasználók vehetnek részt. A Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor, bármilyen okból ellenőrizze a résztvevők jogosultságát és/vagy kizárjon a résztvevőket. A viszonteladók nem nyújthatnak be igényt ügyfeleik nevében. A Részt vevő kiskereskedő, a Részt vevő kiskereskedő alkalmazottai és az alkalmazottak családtagjai nem regisztrálhatnak és nem nyújthatnak be igényt.

2.3. A promócióban való részvételhez a Résztvevőnek az 1. mellékletben leírt LUMIX S5 vagy GH6 fényképezőgépek vagy szettek („Részt vevő termékek") egyikét kell megvásárolnia egy Részt vevő kiskereskedőtől („Részt vevő kiskereskedő") egy Részt vevő országban a Promóciós időszakon belül, és a jelen feltételeknek megfelelően regisztrálnia kell a Részt vevő termékeket a Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írország, ("Benamic") által üzemeltetett regisztrációs oldalon, megadva a 4. pontban kért információkat. A részt vevő kiskereskedők listája a [https://panasonic-winter-cashback.benamic.com/hu/?country_promotion=38] oldalon és a 2. mellékletben található. Kérjük, ellenőrizze helyi kereskedőjénél is, hogy részt vesz-e ebben a promócióban.

2.4. A Részt vevő terméknek új és eredeti Panasonic terméknek kell lennie. Másodkézből vásárolt, felújított állapotú, a Részt vevő országokon kívülről importált, hamisított termékek vagy olyan termékek, amelyek bármilyen formában sértik a Panasonic Group szellemi tulajdonjogát, nem vehetnek részt a Promócióban. Amazonról vásárolt termék nem vehet részt a promócióban. Amazon Marketplace-en leadott rendelés esetén a Szervező csak akkor fogad el igénylést, ha a viszonteladó szerepel a promócióban részt vevő kiskereskedők között. Az Amazon Marketplace platformon árusító bármely más, harmadik félként működő viszonteladó esetében az igényt elutasítjuk. A Szervező nem fogadja el az eBayről vásárolt termékekkel kapcsolatos igényeket (függetlenül attól, hogy újként vagy használtként szerepelnek-e a listán).

3. Cash Back (készpénz-visszatérítés)

3.1. A promócióban való részvétel esetén a résztvevő minden egyes jogosult termék után 80.000 HUF összegű készpénz-visszatérítést kap („Cash Back").

3.2. A jelen promóció keretében felajánlott Cash Back nem cserélhető ki, nem ruházható át, és nem áll rendelkezésre készpénz- vagy áruházi kreditalternatíva. A Cash Back kifizetése kifejezetten tilos a részt vevő kiskereskedőn keresztül. Kétszeres Cash Back-igénylésre nincs lehetőség.

3.3 A promóció során Résztvevőnként legfeljebb 5 jogosult termékhez lehet igénylést benyújtani. Jogosult termékenként csak 1 igényt lehet benyújtani.

3.4 Amennyiben a készpénz-visszatérítés adóköteles juttatásnak minősül, az adókötelezettség a résztvevőt terheli. Ennek megfelelően, ha a bankja díjat számít fel Önnek, az ilyen díjakat a bankja levonja a készpénz-visszatérítés összegéből.

3.5 A készpénz-visszatérítést az Ön igényének érvényesítését követő 28 napon belül utalják át.

4. IGÉNYLÉSI FOLYAMAT

4.1. A Cash Back igényléséhez egyszerűen regisztrálja online a Részt vevő terméket a Benamic által üzemeltetett regisztrációs oldalon, itt (https://www.panasonic.com/hu/consumer/fenykepezogepek-es-videokamerak/lumix-g-dslm-fenykepezogepek-learn/cikkek/lumix-winter-cash-back-promotion.html).

4.2. A Promóció időszaka előtt vagy után vásárolt Részt vevő termékek tulajdonosainak igényei nem érvényesek.

4.3. A Cash Back igénybevételéhez a résztvevőnek a 4.1. pontban említett regisztrációs céloldalon kötelező megadnia a következő adatokat:

1) Személyes adatok (megszólítás, teljes név, postai cím, lakóhely szerinti ország, e-mail cím, telefonszám)

2) A termék adatai (a termék neve, a kiskereskedő neve, az üzlet neve, a vásárlás országa, a vásárlás dátuma, a jogosult termékek sorozatszáma, a feltöltött számla vagy a sorozatszám és a vonalkód képe). Kérjük, nyújtson be egy olyan számladokumentumot, amelyen szerepel a részt vevő kiskereskedő neve, a vásárlás dátuma és a termék modellszáma.

3) Banki adatok

4.4 A regisztrációt követően e-mailben visszaigazolást kap a regisztráció beérkezéséről. Minden Cash Back igénylés egyszeri felhasználásra korlátozódik, és nem használható fel más LUMIX S5 és GH6 fényképezőgép promóciós utalvánnyal vagy cash back ajánlattal együtt.

4.5. Az igénylésre biztosított időszak az Igénylési időszak. Az Igénylési időszak előtt vagy után benyújtott kérelmek nem jogosultak a promócióban való részvételre. A Résztvevőnek gondoskodnia kell róla, hogy a nyugta tartalmazza a vásárolt termék nevét (típusszám), a bolt nevét és a vásárlás dátumát.

4.6. A Szervező nem felelős semmilyen műszaki, hardveres, szoftveres, szerver vagy honlap meghibásodásért vagy kárért, amely hátráltatja vagy megakadályozza a Résztvevőt abban, hogy jelentkezzen a Promócióra. Amennyiben az online regisztráció technikai okokból nem lehetséges, ügyfélszolgálatunk a Panasonic@promotion-support.com címen áll rendelkezésre.

4.7. Faxon, telefonon, e-mailen vagy postán benyújtott igényeket nem fogad el a Szervező. Érvénytelenek az olvashatatlan, hiányos vagy módosított igénylőlapok illetve azok az igénylőlapok, amelyeket nem a részvételi feltételeknek megfelelően töltöttek ki.

4.8. A résztvevő igényét a Benamic jelen részvételi feltételeknek megfelelően ellenőrzi. Az igénylés nem érvényes azokra a jogosult termékekre, amelyeket a részt vevő kiskereskedőhöz visszaküldenek, és a résztvevő kicseréli a jogosult terméket, vagy teljes visszatérítést kap, amely esetben a Szervező jogosult a nyújtott készpénz-visszatérítést visszakövetelni.

4.9. A Szervező nem dolgoz fel olyan igénylést, amelynél a Résztvevő nem mellékelte a vásárlási nyugta érvényes másolatát, a termék sorozatszámát és a képet a termék sorozatszámáról és vonalkódjáról.

4.10 Abban az esetben, ha a résztvevő visszaküldi a jogosult terméket a részt vevő kiskereskedőnek, a résztvevő nem jogosult készpénz-visszatérítésre, és ezt követően minden igényét elutasítják. A félreértések elkerülése végett ez a záradék semmilyen módon nem korlátozza a Résztvevő jogát a vonatkozó törvényes vagy szavatossági jogok gyakorlására.

5. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

5.1. A felelős adatkezelő a Szervező, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Germany, data_protection@eu.panasonic.com.

5.2. A Szervező betartja az adatok védelméről szóló, idevonatkozó jogszabályok rendelkezéseit. A Szervező adatvédelmi nyilatkozata itt érhető el:

https://www.panasonic.com/hu/adatvedelem.html

5.3. A személyes adatokat a Benamic gyűjti és dolgozza fel a Szervező nevében. A Benamic betartja az adatok védelméről szóló idevonatkozó jogszabályok rendelkezéseit. Az összegyűjtött adatok a 4.3 pontban felsorolt típusokat tartalmazzák: személyes adatok, termékadatok és banki adatok.

5.4. Az adatgyűjtés rendeltetése: Az adatokat a Benamic kizárólag a promóció végrehajtása céljából gyűjti, dolgozza fel és tárolja. Amennyiben a Résztvevő a regisztráció során ehhez hozzájárult, a Szervező a részt vevő termék Szervezőnél történő regisztrációjához vagy a Szervező által végzett e-mailes marketinghez adatokat gyűjt. Amennyiben a Résztvevő hozzájárult az e-mailes marketinganyagok fogadásához, a 4.3 pontban felsorolt személyes adatokat ebből a célból is gyűjtik, feldolgozzák és tárolják. A már meglévő ügyféladatokat összehasonlítják a Promóció során adott új adatokkal, és annak megfelelően frissítik azokat.

5.5. A promóció végrehajtása céljából az Ön személyes adatainak feldolgozása az általános adatvédelmi rendelet ("GDPR") 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul. Az Ön személyes adatainak az e-mailes marketing céljából történő feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) (a) bekezdésén alapul.

5.6. A Résztvevő személyes adatait a Résztvevő beleegyezése nélkül nem továbbítják harmadik fél részére, illetve azok nem válnak harmadik fél által felhasználhatóvá. Kivétel ez alól olyan harmadik fél, többek között olyan ügynökség, amelyet a Promóció kivitelezésével bíztak meg, és amely a Promóció kivitelezése érdekében gyűjti, tárolja és használja a személyes adatokat. A harmadik felek is a GDPR-nek megfelelően járnak el, és Szervezővel egyeztetett biztonsági intézkedéseket alkalmaznak, ahogyan erről a Szervezővel írásban megállapodtak, továbbá adatfeldolgozási megállapodással rendelkeznek.

5.7. A Benamic a résztvevők személyes adatait a jogi követelményeknek való megfeleléshez és a jogi célokhoz szükséges ideig őrzi meg, és, amennyiben nincs szükség hosszabb megőrzésre, akkor legkésőbb a promóció lezárását követő 12 hónap elteltével törli azokat.

5.8. A Résztvevő bármikor visszavonhatja az e-mailes marketinghez való hozzájárulását és leiratkozhat a hírlevélről. A hozzájárulás visszavonása a minden hírlevélben megtalálható "Hírlevél feliratkozási központ" linkre kattintva, a My Panasonic fiókján keresztül, vagy a Szervezővel való kapcsolatfelvétel útján a data_protection@eu.panasonic.com címen lehetséges.

5.9. A Résztvevőnek bármikor jogában áll szabadon megismerni a Résztvevőről tárolt adatokat, azok eredetét, átvevőjét és az adatfeldolgozás célját, és adott esetben, joga van azokat módosítani, letiltani vagy törölni az idevonatkozó jogszabályok keretein belül. Az ilyen jellegű igényeket a data_protection@eu.panasonic.com e-mail címre kell eljuttatnia. A résztvevőnek joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

6. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

6.1. A Cash Back igénylésének benyújtása feltételezi, hogy a Résztvevő elolvasta és elfogadta ezen részvételi feltételeket.

6.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze az igények jogosságát, hogy kivédje az esetleges csalásokat, érvénytelen vagy ismételt igényléseket, korlátozás nélkül beleértve azt, hogy a Résztvevő igazolja, hogy nem vitte vissza a Részt vevő Terméket az értékesítőnek az átvételétől számított 28 napon belül. A rosszhiszeműen vagy csalással benyújtott igényeket illetve az olyan igényeket, amelyek valamilyen szempontból nem felelnek meg a részvételi feltételeknek, érvénytelenítik.

6.3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy bármikor, tetszőlegesen módosíthassa a részvételi feltételeket, vagy, hogy módosíthassa vagy visszavonhassa a Promóciót.

6.4 A csalárd igények kiszűréséhez a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a promócióban Részt vevő kiskereskedőkhöz beérkező visszaküldött termékeket összevesse a benyújtott igénylésekkel. A Szervező fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a készpénz-visszatérítést, ha felmerül a gyanú, hogy hamis vagy csalárd igényt nyújtottak be.

6.5 A részvételi feltételekre a Német Köztársaság törvényei vonatkoznak kivéve azokat a részeket, amelyekre nemzetközi törvények vonatkoznak, különösen az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésről szóló ENSZ-egyezmény. Az Ön szokásos tartózkodási helye vagy székhelye szerinti állam kötelező helyi jogi rendelkezései azonban nem érintettek, és a német jogi rendelkezésekkel való ütközés esetén azok az irányadók. A németországi, wiesbadeni bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a Promócióra vonatkozó vagy abból származó viták vagy követelések esetében.

6.6. A részvételi feltételek valamely pontjának érvénytelenítése nem érinti a részvételi feltételek többi pontjának érvényességét.

1. melléklet - Részt vevő termékek

DC-S5E-K

DC-S5KE-K

DC-S5EME-K

DC-S5KS85KIT

DC-S5KR73KIT

DC-GH6E

DC-GH6LE

DC-GH6ME

2. melléklet - Részt vevő kiskereskedők

220volt - www.alza.hu

Alza - www.220volt.hu

Digitcam - www.digitcam.hu

Extreme Digital-Emag - www.emag.hu

Fotoplus - www.fotoplus.hu

Media Markt - www.mediamarkt.hu

Tripont - www.tripont.hu

Videopart - www.videopart.hu