MULTISHAPE PROMOTION - Általános Szerződési Feltételek

MULTISHAPE PROMOTION - Általános Szerződési Feltételek

Regisztrálja MULTISHAPE termékét és egy neszeszert kap ajándékba.

E-mail:Panasonic@promotion-support.com

Promóciós időszak (vásárlási időszak): 2023. március 15. - 2024. március 31.

Igénylési időszak: 2023. március 15 - 2024. április 15.

1. PROMÓTER

1.1. A MULTISHAPE neszeszer promóciót (a továbbiakban: "Promóció") a [Kérjük, adja meg az NSC teljes nevét és címét] mint a Panasonic Marketing Europe GmbH fióktelepe, amelynek székhelye: Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Németország (a "Promóter") promótálja.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1. A Promóció az Európai Unió alábbi országainak lakosaira vonatkozik: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Finnország, Franciaország (csak az EU régió, beleértve Korzika is), Hollandia, Írország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Hollandia, Lengyelország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Németország, Olaszország. ("Résztvevő országok").

2.2. A résztvevőnek legalább 18 évesnek kell lennie ("Résztvevő"). A Promóter, leányvállalatainak alkalmazottai, családtagjaik, képviselőik és más, a promócióban közvetlenül érintett felek nem jogosultak a részvételre. A Promócióban kizárólag saját használatra vásárló Résztvevők, azaz végfelhasználók vehetnek részt. A Promóter fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor, bármilyen okból ellenőrizze a résztvevők jogosultságát és/vagy kizárja a résztvevőket. A viszonteladók nem nyújthatnak be igényt ügyfeleik nevében. A kiskereskedő, a kiskereskedő alkalmazottai és az alkalmazottak családtagjai nem jogosultak regisztrálni és igényt benyújtani.

2.3. A promócióban való részvételhez a Résztvevőnek az 1. mellékletben leírtak szerint MULTISHAPE terméket kell vásárolnia a Promóciós időszakban egy Résztvevő országban lévő kiskereskedőtől egy MULTISHAPE terméket, azaz főegységet, kezdőkészletet vagy főegységet bármilyen tartozékkal kombinálva ("Jogosult termékek"), és a jelen feltételeknek megfelelően regisztrálnia kell a Jogosult termékeket a Résztvevő My Panasonic fiókján keresztül [Kérjük, illessze be az egyes országok My Panasonic regisztrációs céloldalának linkjét] , megadva a 3. pontban megadott kért információkat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyetlen MULTISHAPE termék-kiegészítő nem minősül Jogosult terméknek.

2.4. Minden Jogosult terméknek új és eredeti Panasonic terméknek kell lennie. Használt, felújított vagy átalakított termékek, valamint a Résztvevő országokon kívülről importált termékek, illetve olyan termékek vásárlása, amelyek hamisítottak vagy bármilyen módon sértik a Panasonic vállalatcsoport szellemi tulajdonjogait, nem jogosultak a Promócióra.

2.5 A jelen Promóció keretében felajánlott neszeszer nem cserélhető ki, nem ruházható át, és nem áll rendelkezésre készpénz vagy jóváírás alternatívája. A neszeszer kiskereskedőn keresztül történő igénybevétele kifejezetten tilos. A neszeszer kétszeri igénylése kizárt. Jogosult termékenként csak 1 igényt lehet benyújtani. A neszeszer a készlet erejéig kapható.

2.6 Amennyiben a neszeszer igénybevétele adóköteles juttatásnak minősül, az adókötelezettség a résztvevőt terheli.

3. IGÉNYLÉSI FOLYAMAT

3.1. A neszeszer igényléséhez egyszerűen hozza létre a My Panasonic fiókját. Ha már rendelkezik My Panasonic fiókkal, akkor kérjük, adja hozzá a megvásárolt Jogosult termékeket a termékregisztrációhoz. A Résztvevőnek a Jogosult terméket online kell regisztrálnia itt (az NSC-k kérjük, tegyék fel az egyes országok regisztrációs céloldalára mutató linket, amely a My Panasonic), miután a Jogosult terméket megvásárolta és Igénylési időszakban. A Résztvevőnek a Promócióban való részvételt a visszaigazoló e-mailben található linken keresztül is meg kell erősítenie. Ha nem erősíti meg a részvételt, nem vesz részt a Promócióban.

3.2. A Promóciós időszak előtt vagy után megvásárolt Jogosult Termékekre vonatkozó igényléseket érvénytelennek tekintjük.

3.3. A neszeszer igényléséhez a Résztvevőnek a 3.1 pontban megadott céloldalon meg kell adnia a következő kötelező adatokat:

1) Személyes adatok (Titulus, teljes név, postai cím, lakóhely szerinti ország, e-mail cím, telefonszám).

2) Termékadatok (Termék neve, kiskereskedelmi lánc, üzlet neve, a vásárlás országa, a vásárlás dátuma, feltöltött számla)

3.4 Miután regisztrálta a Jogosult termékét, kap egy e-mailt, amelyben megerősíti a regisztrációt. Kérjük, hogy a Promócióban való részvételt az e-mailben található megerősítő linkre kattintva erősítse meg, hogy megkapja a neszeszert. Minden egyes neszeszer igénylés egyszeri felhasználásra korlátozódik, és nem használható fel más MULTISHAPE promócióval együtt.

3.5. Az igénylés benyújtásának időszaka az Igénylési időszak. Az Igénylési időszak előtt vagy után benyújtott kérelmek nem jogosultak a Promócióra. A Résztvevőnek biztosítania kell, hogy a vásárlási bizonylaton szerepeljen a vásárolt termék neve (modellszám), az üzlet neve és a vásárlás dátuma.

3.6. A Promóter nem vállal felelősséget semmilyen technikai, hardver-, szoftver-, szerver-, weboldal- vagy egyéb hibáért vagy kárért, amennyiben ez megakadályozza vagy más módon akadályozza a Résztvevőt abban, hogy részt vegyen a Promócióban. Amennyiben az online regisztráció technikai okokból nem lehetséges, ügyfélszolgálatunk a Panasonic@promotion-support.com címen áll rendelkezésre. 

3.7. Faxon, telefonon, e-mailben vagy postai úton benyújtott igényléseket nem fogadunk el. Az olvashatatlan, hiányos vagy módosított igénylőlapok, vagy űrlapok érvénytelennek minősülnek, csakúgy, mint a nem a jelen feltételeknek megfelelően kitöltött igénylőlapok.

3.8. A Résztvevő igénylését a jelen feltételekkel összhangban ellenőrzik.

4. BEVÁLTÁSI FOLYAMAT

4.1. A neszeszert a Résztvevő által megadott, a My Panasonic fiókban regisztrált címre küldik el.

4.2. Ha a neszeszer nem kézbesíthető, mert a Résztvevő érvénytelen vagy helytelen címet adott meg, a Promóter nem köteles további vizsgálatot végezni.

4.3. A neszeszer megrongálódásának és véletlen elvesztésének kockázata a feladáskor a Résztvevőre száll át.

4.4. A neszeszer kiszállítása a Résztvevő által a Promóció feltételeinek teljesítésétől számított legfeljebb 3 hónapon belül történik meg. 

4.5. Abban az esetben, ha a Promóter a 4.4. pontban megadott szállítási határidőt olyan okból, amelyért a Promóter nem felelős, nem tudja tartani (neszeszer nem áll rendelkezésre), a Promóter erről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőt, és egyúttal értesíti a Résztvevőt a várható új szállítási határidőről. A neszeszer ilyen értelemben vett elérhetetlenségének minősül például, ha a Promóter szállítója nem szállít határidőre, ha a Promóter kongruens tranzakciót kötött, de sem a Promóter, sem a szállítója nem hibás, vagy a Promóter nem köteles az adott esetben a beszerzésre. A neszeszer hiánya előre nem látható körülmények, például vis maior esemény esetén is fennáll.

5. ADATVÉDELEM

5.1. A felelős adatkezelő a Promóter, a Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Németország, data_protection@eu.panasonic.com.

5.2. A Promóter betartja az alkalmazandó adatvédelmi törvényi rendelkezéseket. A Promóter adatvédelmi irányelvei érvényesek, amelyek a következő címen találhatók: https://www.panasonic.com/hu/consumer/testapolas-learn/ferfitestapolas/multishape-washbag-promotion.html

5.3. A gyűjtött adatok típusai: Titulus, keresztnév és vezetéknév, postai cím, lakóhely szerinti ország és e-mail cím, telefonszám, a Jogosult termék, a Jogosult termék megvásárlásának időpontja és helye.

5.4. Az adatgyűjtés céljai: Az adatok gyűjtése, feldolgozása és tárolása kizárólag a Promóció végrehajtása vagy közvetlen marketing céljából történik, amennyiben a Résztvevő a MyPanasonic fiók létrehozásával vagy a MyPanasonic fiókban hozzájárult ehhez. Ha a Résztvevő hozzájárult a direkt marketinghez, akkor a 3.3. pontban felsorolt adattípusok gyűjtése, feldolgozása és tárolása is ilyen célból történik. A már meglévő ügyfelek adatait összehasonlítják és frissítik a Promóció keretében megadott adatokkal.

5.5. A Promóció végrehajtása céljából az Ön személyes adatainak feldolgozása az általános adatvédelmi rendelet ("GDPR") 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul. Az Ön személyes adatainak e-mail marketing célú feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) (a) bekezdésén alapul.

5.6. A Résztvevő valamennyi személyes adatát nem adják át harmadik félnek, és nem teszik hozzáférhetővé számukra felhasználás céljából a Résztvevő hozzájárulása nélkül. Ez alól kivételt képeznek harmadik felek, többek között az állítások ellenőrzésével és a Promóció lebonyolításával megbízott ügynökségek, amelyek az adatokat a Promóció lebonyolítása céljából gyűjtik, tárolják és használják fel. A harmadik felek megfelelnek a GDPR-nak, és rendelkeznek a szükséges biztonsági intézkedésekkel, amelyekről a Promóterrel írásban állapodtak meg, és amelyekről adatfeldolgozási megállapodást kötöttek.

5.7. A Résztvevők személyes adatait a Promóter addig őrzi meg, ameddig az a jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez és jogi célokból szükséges, mint például a szavatossági igények és a kiterjesztett garanciával kapcsolatos igények, legfeljebb az igények elévüléséig.

5.8. Amennyiben a Résztvevő úgy döntött, hogy e-mail marketinget szeretne kapni, a Résztvevő bármikor visszavonhatja az e-mail marketinghez való hozzájárulását és leiratkozhat a hírlevélről. A hozzájárulás visszavonása a minden hírlevélben található "Hírlevél feliratkozási központ" linkre kattintva, a My Panasonic fiókján keresztül, vagy a Promóterrel való kapcsolatfelvétel lehetséges a data_protection@eu.panasonic.com címen.

5.9. A Résztvevő bármikor jogosult arra, hogy az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül a data_protection@eu.panasonic.com címre küldött kérelmének megküldésével ingyenes tájékoztatást kapjon a Résztvevő tárolt személyes adatairól, azok eredetéről, címzettjéről és az adatkezelés céljáról, valamint adott esetben az adatok helyesbítéséhez, zárolásához vagy törléséhez. 

6. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

6.1. A neszeszer igénybevételével a Résztvevők úgy tekintendők, hogy elolvasták és elfogadták ezeket az általános szerződési feltételeket.

6.2. A Promóter fenntartja magának a jogot, hogy a csaló, érvénytelen vagy ismétlődő igénylésekkel szembeni védelem érdekében ellenőrizze az összes igénylés jogosultságát, beleértve, de nem kizárólagosan, hogy a Résztvevőnek bizonyítania kell, hogy nem küldte vissza a jogosult terméket a kézbesítéstől számított 28 napon belül. A rosszhiszemű vagy csaló szándékkal benyújtott, illetve a jelen feltételeknek egyébként nem megfelelő igényeket érvénytelenítik.

6.3. A Promóter fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa a jelen feltételeket, és bármikor módosítsa vagy visszavonja a Promóciót.

6.4. A csaló igénylések ellenőrzése érdekében a Promóter fenntartja magának a jogot, hogy a termékvisszatérítéseket az érintett kiskereskedőknél összevesse a beérkezett igénylésekkel. A Promóter fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a neszeszer kiadását, ha felmerül a gyanú, hogy hamis igényt nyújtottak be.

6.5 Ezekre a feltételekre a Német Köztársaság joga az irányadó, a nemzetközi kollíziós jog, különösen az ENSZ áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének kizárásával. Az Ön szokásos tartózkodási helye vagy lakóhelye szerinti ország kötelező helyi jogi rendelkezései azonban érintetlenül maradnak, és a német jogi rendelkezésekkel való ütközés esetén azok az irányadóak. A jelen Promócióból eredő vagy azzal kapcsolatos viták vagy követelések rendezésére kizárólag a németországi Wiesbaden bíróságai rendelkeznek joghatósággal.

6.6. Amennyiben a jelen feltételek bármely pontja érvénytelen, a többi feltétel érvényessége nem változik.

1. melléklet - Jogosult termékek

ER-6CT01A303

A vásárlás csak az ER-CBL1-A301/A311 vagy az ER-CBN1-A301/311 termékkel együtt érvényes "Jogosult termékként"

ER-6CT02A303

A vásárlás csak az ER-CBL1-A301/A311 vagy az ER-CBN1-A301/311 termékkel együtt érvényes "Jogosult termékként"

ER-CBL1-A301

A vásárlás kiegészítő termék nélkül " Jogosult termékként" érvényes

ER-CBL1-A311

A vásárlás kiegészítő termék nélkül " Jogosult termékként" érvényes

ER-CBN1-A301

A vásárlás kiegészítő termék nélkül " Jogosult termékként" érvényes

ER-CBN1-A311

A vásárlás kiegészítő termék nélkül " Jogosult termékként" érvényes

ER-CKL1-A301

A vásárlás kiegészítő termék nélkül " Jogosult termékként" érvényes

ER-CKL2-A301

A vásárlás kiegészítő termék nélkül " Jogosult termékként" érvényes

ER-CKL2-A311

A vásárlás kiegészítő termék nélkül " Jogosult termékként" érvényes

ER-CKN1-A301

A vásárlás kiegészítő termék nélkül " Jogosult termékként" érvényes

ER-CKN1-A311

A vásárlás kiegészítő termék nélkül " Jogosult termékként" érvényes

ER-CKN2-A301

A vásárlás kiegészítő termék nélkül " Jogosult termékként" érvényes

ER-CNT1-A301

A vásárlás csak az ER-CBL1-A301/A311 vagy az ER-CBN1-A301/311 termékkel együtt érvényes "Jogosult termékként"

ER-CNT1-A311

A vásárlás csak az ER-CBL1-A301/A311 vagy az ER-CBN1-A301/311 termékkel együtt érvényes "Jogosult termékként"

ER-CSF1-A301

A vásárlás csak az ER-CBL1-A301/A311 vagy az ER-CBN1-A301/311 termékkel együtt érvényes "Jogosult termékként"

ER-CSF1-A311

A vásárlás csak az ER-CBL1-A301/A311 vagy az ER-CBN1-A301/311 termékkel együtt érvényes "Jogosult termékként"

ER-CTB1-A301

A vásárlás csak az ER-CBL1-A301/A311 vagy az ER-CBN1-A301/311 termékkel együtt érvényes "Jogosult termékként"

ER-CTB1-A311

A vásárlás csak az ER-CBL1-A301/A311 vagy az ER-CBN1-A301/311 termékkel együtt érvényes "Jogosult termékként"

ER-CTN1-A301

A vásárlás csak az ER-CBL1-A301/A311 vagy az ER-CBN1-A301/311 termékkel együtt érvényes "Jogosult termékként"

ER-CTN1-A311

A vásárlás csak az ER-CBL1-A301/A311 vagy az ER-CBN1-A301/311 termékkel együtt érvényes "Jogosult termékként"

ER-CTW1-A301

A vásárlás csak az ER-CBL1-A301/A311 vagy az ER-CBN1-A301/311 termékkel együtt érvényes "Jogosult termékként"

ER-CTW1-A311

A vásárlás csak az ER-CBL1-A301/A311 vagy az ER-CBN1-A301/311 termékkel együtt érvényes "Jogosult termékként"

XSHAPE PACK 1 EFSD

A vásárlás kiegészítő termék nélkül " Jogosult termékként" érvényes

XSHAPE PACK 1 IT

A vásárlás kiegészítő termék nélkül " Jogosult termékként" érvényes

XSHAPE PACK 1 CEEG

A vásárlás kiegészítő termék nélkül " Jogosult termékként" érvényes