Akcija „Išmoka už įsigytą „Lumix S“ objektyvą“. Akcijos sąlygos ir taisyklės

Akcija „Išmoka už įsigytą „Lumix S“ objektyvą“. Akcijos sąlygos ir taisyklės

Užregistruokite „LUMIX S“ objektyvą, įsigytą iš Akcijoje dalyvaujančiojo mažmenininko, ir gaukite 300,00 EUR išmoką

El. paštas: Panasonic@promotion-support.com

Akcijos laikotarpis (objektyvo įsigijimo laikotarpis): 2022 m. rugpjūčio 1 d. – 2023 m. mars 31 d.
Paraiškų pateikimo laikotarpis: 2022 m. rugpjūčio 15 d. - 2023 m. balandžio 30 d.

1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS

1.1. AkcijąIšmoka už įsigytą „Lumix S“ objektyvą“ (toliau „Akcija“) vykdo PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH apylinkės teismas dėl šv. Warszawy w Warszawie, teismo registro XIII regioninė administracinė įstaiga, kurios numeris KRS 0000352843, NIP 107-00-16-099, REGON 142346837, kaip „Panasonic Marketing Europe GmbH“ filialas, kurios registruotas adresas yra Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Vokietija (toliau „Akcijos organizatorius“).

2. TAISYKLĖS

2.1. Akcijoje gali dalyvauti šių šalių gyventojai: Belgijos, Liuksemburgo, Vokietija, Austrija, Bulgarijos, Kroatijos, Čekijos, Estijos, Vengrijos, Italijos, Lietuvos, Nyderlandų, Lenkijos, Portugalijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Ispanijos, Šveicarijos, Serbijos, Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Latvijos, Andoros (toliau „Dalyvaujančios šalys“).

2.2. Dalyviais gali būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus asmenys (toliau „Dalyvis“). Akcijos organizatoriaus ir jo dukterinių įmonių darbuotojai, jų šeimos nariai, agentai ir kitos šalys, tiesiogiai susijusios su šia Akcija, negali joje dalyvauti. Akcija taikoma tik Dalyviams, įsigyjantiems nurodytą gaminį savo reikmėms, t. y. galutiniams vartotojams. Organizatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties patikrinti Dalyvių tinkamumą ir (arba) pašalinti Dalyvius savo nuožiūra. Perpardavėjai negali teikti paraiškų savo klientų vardu. Neleidžiama Akcijoje dalyvaujančio mažmenininko, dalyvaujančio mažmenininko darbuotojų ir darbuotojo šeimų registracija ir paraiškos.

2.3. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, Akcijos laikotarpiu Dalyvis turi įsigyti vieną iš „LUMIX S“ objektyvų (toliau „Akcija apimti produktai“), kaip nurodyta Priede Nr. 1, iš Akcijoje dalyvaujančiojo mažmenininko (toliau „Akcijoje dalyvaujantis mažmenininkas“) Akcijoje dalyvaujančioje šalyje ir užregistruoti Akcija apimtus produktus pagal šias sąlygas ir taisykles registracijos puslapyje, tvarkomame mūsų partnerio „Benamic, IDA Business & Technology Park“, Ring Road, Kilkenny, Airija, ( toliau „Benamic“), pateikdamas 4 punkte nurodytą informaciją. Visi Akcijoje dalyvaujantys mažmenininkai yra išvardyti https://www.panasonic.com/lt/consumer/fotoaparatai-ir-filmavimo-kameros/skaitmeniniai-aparatai-suzinoti/straipsniai/lumix-s-lens-cashback-promotion.html ir Priede Nr.2. Paklauskite vietinio platintojo, ar jis dalyvauja šioje Akcijoje.

2.4. Visi Akcija apimti produktai turi būti nauji, originalūs „Panasonic“ gaminiai. Ši Akcija netaikoma naudotiems, atnaujintiems, modifikuotiems, iš Akcijoje nedalyvaujančių šalių importuotiems arba padirbtiems ar bet kokiu būdu „Panasonic“ įmonių grupės intelektinės nuosavybės teises pažeidžiantiems produktams. Akcija neapima per „Amazon“ įsigytus produktus. Akcijos organizatorius priims paraiškas iš „Amazon Marketplace“ tik tuo atveju, jei perpardavėjas bus vienas iš šioje Akcijoje dalyvaujančių mažmenininkų. Bet kurio kito trečiosios šalies perpardavėjo „Amazon Marketplace“ platformoje paraiška bus atmesta. Akcijos organizatorius nepriims paraiškų už produktus, įsigytus per „eBay“ (neatsižvelgiant į tai, ar jie yra nauji, ar naudoti). Ši Akcija neapima jokių objektyvų, kurie yra fotoaparato paketo, rinkinio ar komplekto dalis. Paraišką pateikti galima, tik įsigijus pavienį reikalavimus atitinkantį produktą.

3. Išmoka

3.1. Dalyvaudamas šioje Akcijoje, Dalyvis gaus toliau nurodytą grynųjų pinigų išmoką: (toliau „Išmoka“).

S-X50E

€ 300,00

S-R70200E

€ 200,00

S-R24105E

€ 100,00

S-E2470E

€ 300,00

S-E70200E

€ 300,00

S-R1635E

€ 150,00

S-S85E

€ 50,00

S-R70300E

€ 150,00

S-S24E

€ 100,00

S-S35E

€ 50,00

S-S18E

€ 100,00

3.2. Pagal šią Akciją siūloma Išmoka yra nekeičiama, neperleidžiama ir nėra jokios alternatyvos grynaisiais ar kreditu. Išmokos išmokėjimas per Akcijoje dalyvaujantįjį mažmenininką yra aiškiai draudžiamas. Dviguba paraiška Išmokai bus atmesta.

3.3 Akcijos metu vienas Dalyvis gali pateikti paraišką už ne daugiau kaip 5 Akcija apimtus produktus. Už vieną produktą gali būti pateikta tik 1 paraiška.

3.4 Jei Išmoka yra apmokestinama, mokestinė prievolė tenka Dalyviui, t.y. jei Jūsų bankas apmokestins Jus, jis tokius mokesčius išskaičiuos iš Išmokos sumos.

3.5 Išmoka bus pervesta per 28 dienas nuo Jūsų paraiškos patvirtinimo.

4. PARAIŠKOS PATEIKIMAS

4.1. Norėdami gauti Išmoką, tiesiog užregistruokite Akciją apimtą produktą, prisijungę prie registracijos puslapio, kurį tvarko „Benamic“, spustelėdami čia https://panasonic-lumixs-lens.benamic.com/lt/?country_promotion=32 ,

4.2. Paraiškos, susijusios su Akciją apimtais produktais, įsigytais prieš Akcijos laikotarpį arba jam pasibaigus, bus laikomos negaliojančiomis.

4.3. Pateikdamas paraišką Išmokai, Dalyvis registracijos puslapyje, nurodytame 4.1 punkte, turi pateikti šią privalomą informaciją:

1) asmens duomenis (lytį, vardą ir pavardę, pašto adresą, gyvenamąją šalį, el. pašto adresą, telefono numerį),

2) informaciją apie gaminį (gaminio pavadinimą, mažmenininko kanalą, parduotuvės pavadinimą, įsigijimo šalį, pirkimo datą, Akcija apimto produkto serijos numerį, įkeltą sąskaitą faktūrą arba serijos numerio ir brūkšninio kodo nuotrauką); pateikite sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas Dalyvaujančio mažmenininko pavadinimas, pirkimo data ir gaminio modelio numeris,

3) banko sąskaitos duomenis.

4.4 Užregistravę gaminį, el. paštu gausite patvirtinimą. Kiekviena paraiška Išmokai gali būti pateikta tik vieną kartą ir negali būti naudojama kartu su jokiu kitu „S“ objektyvo reklaminiu kuponu ar grynųjų pinigų grąžinimo pasiūlymu.

4.5. Paraiškas Išmokai galima pateikti per Paraiškų pateikimo laikotarpį. Akcija neapims paraiškų, pateiktų prieš arba pasibaigus Paraiškų pateikimo laikotarpiui. Dalyvis turi užtikrinti, kad pirkimo kvite būtų nurodytas įsigyto gaminio pavadinimas (modelio numeris), parduotuvės pavadinimas ir pirkimo data.

4.6. Akcijos organizatorius neatsako už jokius techninius, įrangos, programinės įrangos, serverio, interneto svetainės ar kitokius gedimus ar bet kokios rūšies žalą, trukdančią ar neleidžiančią Dalyviui dalyvauti Akcijoje. Jei registracija internetu neįmanoma dėl techninių priežasčių, kreipkitės į mūsų pagalbos tarnybą adresu Panasonic@promotion-support.com.

4.7. Paraiškos, pateiktos faksu, telefonu, elektroniniu paštu ar paštu, nebus priimamos. Negaliojančiomis bus laikomos neįskaitomos, neišsamios arba pakeistos paraiškos formos ar apklausos bei paraiškos formos, kurios nebus užpildytos pagal šias sąlygas ir taisykles.

4.8. „Benamic“ patikrins Dalyvio paraišką pagal šias sąlygas ir taisykles. Negaliojančiomis bus laikomos paraiškos, susijusios su Akciją apimtais produktais, kurie buvo grąžinti Akcijoje dalyvaujančiam mažmenininkui, o Dalyvis pakeis Akciją apimtą gaminį arba gaus visą sumokėtą sumą. Tokiu atveju Akcijos organizatorius turės teisę reikalauti grąžinti bet kokią išmokėtą Išmoką.

4.9. Akcijos organizatorius nenagrinės paraiškos, jei Dalyvis nepateiks galiojančios pirkimo kvito kopijos, produkto serijos numerio ir serijos numerio bei brūkšninio kodo nuotraukos.

4.10 Jei Dalyvis grąžins Akcija apimtą produktą Akcijoje dalyvaujančiam mažmenininkui, Dalyvis neturės teisės reikalauti Išmokos, o bet kokia jo pateikta paraiška bus atmesta. Kad būtų išvengta abejonių, ši sąlyga jokiu būdu neriboja Dalyvio teisės naudotis taikomuose įstatymuose ar garantijoje nurodytomis teisėmis.

5. PRIVATUMAS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

5.1. Atsakingas asmens duomenų valdytojas yra Akcijos organizatorius, „Panasonic Marketing Europe GmbH“, Hagenauer Str. 43, 65203 Vysbadenas, VOKIETIJA; data_protection@eu.panasonic.com

5.2. Akcijos organizatorius laikysis galiojančių asmens duomenų apsaugos įstatymų nuostatų. Organizatoriaus taikomą privatumo politiką galite rasti adresu:

https://www.panasonic.com/lt/privatumo-politika.html

5.3. Asmens duomenis Akcijos organizatoriaus vardu kaups ir tvarkys „Benamic“. „Benamic“ laikysis galiojančių duomenų apsaugos įstatymų nuostatų. Kaupiami duomenys apims asmens duomenis, informaciją apie produktą ir banko sąskaitos duomenis, kaip nurodyta 4.3 pkt.

5.4. Duomenų kaupimo tikslai: duomenis „Benamic“ kaups, apdoros ir saugos tik Akcijos vykdymo tikslu. Registruojant produktą pas Akcijos organizatorių arba duodant sutikimą rinkodarai el. paštu, Akcijos organizatorius kaups duomenis tiek, kiek lies Dalyvio sutikimas, duotas registracijos metu. Jei Dalyvis davė sutikimą rinkodarai el. paštu, 4.3 punkte nurodyti asmens duomenys taip pat bus kaupiami, tvarkomi ir saugomi šiuo tikslu. Jau esamų klientų duomenys bus lyginami ir atnaujinami, panaudojant šios Akcijos metu pateiktus duomenis.

5.5. Akcijos vykdymo tikslais duomenų tvarkymas grindžiamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau BDAR) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Rinkodaros el. paštu tikslais duomenų tvarkymas grindžiamas BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu.

5.6. Jokie Dalyvio asmens duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims, joms nebus suteikta galimybė jais naudotis be sutikimo. Išimtis daroma trečiosioms šalims, inter alia agentūroms, kurioms buvo pavesta vykdyti Akciją ir kurios kaups, saugos ir naudos duomenis Akcijos vykdymo tikslais. Trečiosios šalys laikysis BDAR ir taikys būtinas saugos priemones, kaip raštu susitarta su Akcijos organizatoriumi, sudarant Duomenų tvarkymo sutartis.

5.7. Dalyvių asmens duomenis „Benamic“ saugos tol, kol būtina, laikantis teisės aktų reikalavimų ir teisiniais tikslais. Jie bus ištrinti ne vėliau kaip po 12 mėnesių nuo Akcijos pabaigos.

5.8. Dalyvis gali bet kada atšaukti duotą sutikimą rinkodarai el. paštu bei atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos. Tai galima padaryti, spustelėjus kiekviename naujienlaiškio el. laiške esančią nuorodą į „Naujienlaiškio prenumeratos valdymo centrą“, per „Mano Panasonic“ paskyrą arba susisiekus su Akcijos organizatoriumi adresu data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. Dalyvis turi teisę bet kuriuo metu gauti nemokamą informaciją apie saugomus Dalyvio asmens duomenis, jų kilmę ir gavėją bei duomenų tvarkymo tikslą ir, jei taikoma, teisę šiuos duomenis taisyti, blokuoti ar ištrinti, laikantis taikomų teisinių nuostatų, siunčiant prašymą el. pašto adresu: data_protection@eu.panasonic.com.

6. BENDROSIOS SĄLYGOS

6.1. Pateikdami paraišką Išmokai, Dalyviai pareiškia, kad perskaitė šias Sąlygas ir taisykles ir su jomis sutinka.

6.2. Siekdamas apsisaugoti nuo nesąžiningų, negaliojančių ar pasikartojančių paraiškų, Akcijos organizatorius pasilieka teisę patikrinti visų paraiškų teisingumą, įskaitant, be apribojimų, reikalavimą, kad Dalyvis įrodytų, kad jis negrąžino Akcija apimto produkto per 28 dienas nuo jo pristatymo datos. Nesąžiningos ir melagingus įrašus turinčios, kitaip šių taisyklių ir sąlygų neatitinkančios paraiškos bus pripažintos negaliojančiomis.

6.3. Akcijos organizatorius pasilieka teisę ir savo nuožiūra gali bet kuriuo metu taisyti šias sąlygas, jas pakeisti arba šią Akciją atšaukti.

6.4 Siekdamas nustatyti apgaulingas paraiškas, Akcijos organizatorius pasilieka teisę tikrinti produktų grąžinimą atitinkamiems Akcijoje dalyvaujantiems mažmenininkams ir gautas paraiškas Išmokai. Akcijos organizatorius pasilieka teisę neleisti išmokėti Išmokos, jei įtariama, kad buvo pateikta melaginga ar nesąžininga paraiška.

6.5 Šias Sąlygas ir taisykles reglamentuoja Vokietijos Respublikos įstatymai, išskyrus tarptautinę kolizinę teisę, visų pirma JT konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. Tačiau valstybės, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba registruota buveinė, privalomos vietinės teisės nuostatos lieka nepakitusios ir bus taikomos, jei prieštaraus Vokietijos įstatymų nuostatoms. Vysbadeno (Vokietija) teismai turi išimtinę jurisdikciją spręsti bet kokius dėl šios Akcijos kilusius arba su ja susijusius ginčus ar reikalavimus.

6.6. Jei kuri nors šių Sąlygų ir taisyklių nuostata nustos galioti, likusių sąlygų galiojimas nepasikeis.

Priedas Nr. 1 – Akcija apimti produktai

S-X50E

S-R70200E

S-R24105E

S-E2470E

S-E70200E

S-R1635E

S-S85E

S-R70300E

S-S24E

S-S35E

S-S18E

Preidas Nr. 2 – Akcijoje dalyvaujantys mažmeninkai

UAB "ADDMORE"

UAB "Fotoprekyba"

UAB Hannu Pro Vilnius

www.fotoaparatas.lt

www.fotofabrikas.lt

www.fotofoto.lt