Privatumo politika

 „Panasonic“ pranešimas apie privatumo apsaugą

 

Šiame pranešime apie privatumo apsaugą pateikiama informacija apie tai, kaip naudojame Jus liečiančius duomenis („Asmens duomenis“, kurių sąvoka apibrėžiama toliau). Kompanijos veiksmai pateikiami trumpoje santraukoje, kurią panorėję galite išplėsti, pasinaudodami čia esančiomis nuorodomis.

 

Pranešimas apie privatumo apsaugą taikomas paslaugoms, prietaisams, produktams, svetainėms ar programoms, kurios mini arba pateikia nuorodą į pranešimą apie privatumo apsaugą (kartu vadinamoms „Paslaugomis“). Jis bus taikomas, kuomet Jūs naudositės mūsų Paslaugomis per kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį, televiziją ar kitą prietaisą.

 

Norėdami gauti išsamią informaciją apie mūsų kompanijos privatumo politiką, spauskite toliau pateiktas nuorodas.

 

1. Apie mus

 

2. Kas laikoma Asmens duomenimis?

 

3. Kokius Jūsų asmens duomenis kaupia „Panasonic“ kompanija?

    A. Tiesiogiai Jūsų pateikiami Asmens duomenys

    B. Informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų Paslaugomis

    C. Iš trečiųjų šalių surinkti Asmens duomenys

    D. Kiti būdai, kuriuos naudodami, galime kaupti Jūsų Asmens duomenis

 

4. Kokiu teisiniu pagrindu remdamiesi, tvarkome Jūsų Asmens duomenis?

 

5. Kaip naudojame Jūsų Asmens duomenis?

 

6. Kam ir kur perduodame Jūsų Asmens duomenis?

 

7. Kokiu būdu užtikriname Jūsų Asmens duomenų saugumą?

 

8. Kokios yra Jūsų teisės ir kaip galite jomis naudotis?

 

9. Duomenų ištrynimas – kiek laiko saugome Jūsų Asmens duomenis

 

10. Nuorodos į trečiąsias šalis ir mūsų produktus

 

11. Trečiųjų šalių funkcijos mūsų svetainėje

 

12. Slapukai

 

13. Jūsų pasirinkimas (pvz., rinkodara, susijusi su el. paštu ar kitaip siunčiama informacija)

 

14. Vaikų Asmens duomenys

 

15. Šio pranešimo apie privatumo apsaugą pataisos

 

16. Susisiekite su mumis / Išsamesnė informacija

 

1. Apie mus

 

I. Mes esame Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, buveinės adresas ul. Wołoska 9a, Nr. 0000352843, Mokesčių ID Nr. (NIP) 107-00-16-099, įgaliotojo atstovo biuras („Panasonic“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“);

 

II. Priklausome „Panasonic“ kompanijai, kurios buveinė įsikūrusi Kadoma mieste, Osakos prefektūroje, Japonijoje;

 

III. Kompanija turi daugybę filialų, kurių sąrašas pateikiamas čia http://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html#renketsu.

 

2. Kas laikoma Asmens duomenimis?

 

Šiame pranešime apie privatumo apsaugą „Asmens duomenimis“ laikoma bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (pavyzdžiui, apie Jus). Pavyzdžiui, Jūsų tapatybę nustatyti leidžianti informacija yra Jūsų vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, nuotraukos, informacija apie mokėjimus, Jūsų įsigyto konkretaus „Panasonic“ produkto arba prietaiso identifikacijos numeris, vietos duomenys, internetinis identifikatorius (pvz., slapukai ir Jūsų IP adresas). Informacija, kuri tiesiogiai nenurodo Jūsų, tačiau pateikia nuorodą į Jus, taip pat laikoma Asmens duomenimis.

 

3. Kokius Jūsų Asmens duomenis kaupia „Panasonic“ kompanija?

 

A. Tiesiogiai Jūsų pateikiami Asmens duomenys

 

Norėdami naudotis kai kurioms mūsų siūlomoms Paslaugoms, turite pateikti savo Asmens duomenis.

 

I. Jeigu norite sukurti „Panasonic“ paskyrą mūsų interneto svetainėse, programose arba internetinėse parduotuvėse

 

Kuomet kursite paskyrą „Panasonic“ interneto svetainėje arba programoje (pvz., „Mano „Panasonic“ arba internetinėje parduotuvėje), paprašysime Jus pateikti kai kuriuos Asmens duomenis (lytį, vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, gimimo datą ir šalį, kurioje gyv enate). Jūsų pasirinktoje Paslaugoje būtina informacija gali skirtis. Jeigu pirkdami „Panasonic“ produktus, kursite paskyrą internetinėje parduotuvėje, užsakymo įvykdymui paprašysime nurodyti Jūsų elektroninio pašto adresą [■ atsiskaitymo adresą ir mokėjimo duomenis]. Norėdami prisijungti prie paskyros, turėsite įvesti savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. 

 

Jeigu perkate „Panasonic“ produktus arba prietaisus „Panasonic“ interneto svetainėje

 

Jeigu įsigysite produktą arba prietaisą „Panasonic“ interneto svetainėje, Jūsų užsakymo įvykdymui kaupsime tokius Jūsų Asmens duomenis: Jūsų vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį. Nematome ir nekaupiame informacijos, susijusios su Jūsų mokėjimo kortele.

 

Jeigu registruosite „Panasonic“ produktą arba prietaisą

 

Jeigu norėsite užregistruoti mūsų produktą arba prietaisą tam, kad galėtumėte naudotis kai kuriomis jo savybėmis arba siekdami pasinaudoti pratęsta garantija ar akcija, registruodami Jūsų produktą arba prietaisą, kaupsime tokius Jūsų Asmens duomenis: vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir informaciją apie Jūsų įsigytą „Panasonic“ produktą ar prietaisą, t.y. jo serijos numerį (ar kitą produkto arba prietaiso identifikatorių) bei jo įsigijimo datą. Jeigu naudojatės „Panasonic Smart Home“ produktais ir paslaugomis, išsamesnę informaciją skaitykite Priede Nr. 1.

 

II. Jeigu susisiekiate su „Panasonic“

 

Jeigu susisiekiate su mumis per „Panasonic“ interneto svetainę arba bendraujate su klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojais, naudodamiesi elektroniniu paštu, pokalbiu internetu, telefonu ar asmeniškai, galime kaupti tokius Jūsų Asmens duomenis: vardą ir pavardę, pašto adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir pageidaujamą kontakto formą. Taip pat galime kaupti informaciją apie jūsų „Panasonic“ produktus ar prietaisus (jų serijos numerius ir įsigijimo datą). Galime kurti ir kaupti suvestines ar ataskaitas, kurios yra naudingos, renkant informaciją apie gaminio ar programos veikimą. Tokia informacija yra naudojama, teikiant su produktais susijusią techninę paramą klientams. Jūsų „Mano „Panasonic“ ar kitomis „Panasonic“ paskyromis galime naudotis, siekdami suteikti Jums būtiną ar pageidaujamą pagalbą ar paramą Jūsų prašymu. Galime įrašyti ir peržiūrėti Jūsų pokalbius su mūsų klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojais (pvz., Jums susisiekus telefonu), darbuotojų apmokymo ir skundų analizavimo tikslams. Taip pat galime peržiūrėti bet kokią informaciją, kurią pateikėte, atsakydami į savanorišką klientų apklausą (-as). Įrašysime ir (arba) peržiūrėsime tik tokius Jūsų pokalbius, kurie yra leidžiami pagal galiojančius įstatymus, o informacija apie vykdomą pokalbio įrašymą Jums bus pateikta ne vėliau kaip pokalbio pradžioje.

 

III. Skelbimų lentos ir forumai

 

Kai kuriose „Panasonic“ interneto svetainėse ir programose yra skelbimų lentos, forumai, pranešimų lentos, pokalbių kambariai, tinklaraščiai ir panašios funkcijos (toliau vadinamos „Bendruomenės pranešimais“), kuriomis naudodamiesi, galite skelbti informaciją, pranešimus ir kitą medžiagą. Būkite ypač atsargūs, pateikdami Asmens duomenis tokiu būdu, kadangi jie gali tapti viešąja informacija, prieinama mūsų interneto svetainių lankytojams bei plačiajai visuomenei. 

 

Norėdami skelbti informaciją Bendruomenės pranešimuose, turite pateikti tokius kaupiamus Asmens duomenis: savo vardą ir pavardę, vartotojo vardą, slaptažodį, elektroninio pašto adresą, gimimo datą ir informaciją kontaktams (pvz., elektroninio pašto adresą, telefono numerį), o kai kuriais atvejais informaciją apie produktą (modelio ir serijos numerį) bei kitą, Jūsų pasirinktą informaciją. 

 

IV. Akcijos, žaidimai, loterijos, konkursai

 

Jeigu dalyvausite totalizatoriuose, konkursuose, internetiniuose žaidimuose, loterijose ar kitose internetinėse akcijose, pvz., dalies pinigų grąžinimo akcijoje (toliau vadinamose „Reklamine veikla“), Jūsų pateiktus Asmens duomenis (vardą ir pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, gimimo datą ir šalį, kurioje gyvenate) galime naudoti Reklaminės veiklos administravimui.

 

Jeigu bet kokios akcijos sąlygos ir taisyklės, susijusios su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, prieštaraus šio pranešimo apie privatumo apsaugą nuostatoms, pirmenybė bus teikiama akcijos sąlygoms ir taisyklėms, todėl atidžiai perskaitykite visas konkrečios Reklaminės veiklos sąlygas ir taisykles.

 

V. Prenumeratos ir naujienlaiškiai

 

Jeigu prenumeruosite mūsų reklaminius pranešimus ir naujienlaiškius, kaupsime tokius Jūsų Asmens duomenis: elektroninio pašto adresą, vardą, pavardę ir lytį. Jums teiksime tik tokias prenumeratos paslaugas, kurios neprieštaraus galiojantiems įstatymams ir kurių Jūs aiškiai paprašysite.

 

VI. Jeigu įkelsite Asmens duomenis į „Panasonic“ interneto svetainę ar internetinę programą

 

Siekiant atlikti čia nurodytus veiksmus, galime kaupti į mūsų interneto svetaines ar internetines programas Jūsų įkeltus Asmens duomenis (pvz., videoįrašus ar nuotraukas). Tokiais atvejais įkelto turinio paskelbimui interneto svetainėje ar internetinėje programoje gali būti kaupiami tokie Asmens duomenys: Jūsų vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, sąskaitos – faktūros duomenys kaip produkto įsigijimo įrodymas (pvz., kai kurių akcijų metu) ir kiti Jūsų pasirinkti ir įkelti Asmens duomenys. Tokia informacija bus kaupiama tik, jeigu toks kaupimas neprieštaraus galiojantiems įstatymams.

 

B. Informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų Paslaugomis

 

Galime kaupti informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų Paslaugomis ir internetinėmis programomis „Panasonic“ prietaisų ir (arba) produktų programinės įrangos pagalba ir kitomis priemonėmis. Gali būti kaupiama tokia informacija:

 

I. Informacija apie produktą ir (arba) prietaisą: Jūsų prietaiso modelis, prietaiso belaidžio tinklo sąsajos MAC adresas, mobiliojo telefono numeris, kurį prietaisas naudoja kontaktams su „Panasonic“ Klientų aptarnavimo padaliniu, informacija apie mobilųjį tinklą, Jūsų mobiliojo telefono operacinė sistema, naudojamos mobiliosios naršyklės tipas, laiko juostos nustatymas ir kiti unikalūs prietaiso identifikatoriai, IP adresas, operacinės sistemos duomenys ir prietaiso, kuriuo naudojatės Paslaugų prieigai, nustatymai.

 

II. Informacija apie žurnalus: Jūsų naudojimosi Paslauga laikas ir trukmė, paieškos užklausos terminai, kuriuos įvedėte, naudodamiesi Paslauga, visa Jūsų prietaiso (kompiuterio, mobiliojo telefono ar planšetinio kompiuterio) arba mūsų programos slapukuose saugoma informacija.

 

III. Informacija apie vietą: Jūsų produkto ar prietaiso GPS signalas arba informacija apie netoliese esančius bevielio tinklo prieigos taškus ir mobiliųjų telefonų bokštus, kuri gali būti perduodama mums, Jums naudojantis konkrečiomis Paslaugomis. Kai kurioms Paslaugoms, kurių metu perduodama informacija apie vietą, Jūsų Asmens duomenys yra reikalingi tam, kad ši funkcija veiktų. Jei norėsite naudoti konkrečią funkciją, paprašysime Jus sutikti, kad Jūsų Asmens duomenys jų kaupimo metu būtų naudojami šiam tikslui. Tokį sutikimą galėsite bet kada atšaukti, pakeisdami įrenginio ir (arba) produkto nustatymus. 

 

IV. Informacija apie balsą: mūsų serveriuose gali būti kaupiami Jūsų balso įrašai, padaryti Jums naudojant komandas žodžiu.

 

V. Kita informacija: informacija, kaip naudojatės Paslaugomis (Jūsų naudojamos internetinės programos, lankomos interneto svetainės, sąveika su Paslaugų siūlomu turiniu).

 

C. Iš trečiųjų šalių surinkti Asmens duomenys

 

Jūsų Asmens duomenys gali būti gauti iš trečiųjų šalių (pvz., kitų kompanijų). Išsamesnės informacijos apie tai ieškokite čia:

 

I. Informacija iš viešai prieinamų šaltinių

 

Jūsų Asmens duomenys gali būti gauti iš viešai prieinamų šaltinių, jeigu tokios informacijos gavimas neprieštarauja galiojantiems įstatymams. Tokia informacija gali būti jungiama su kita iš Jūsų arba apie Jus gauta informacija. 

 

II. Jeigu prie paskyros jungiatės, naudodamiesi socialinių tinklų turimais įgaliojimais

 

Jeigu prie savo paskyros jungiatės, naudodamiesi socialinių tinklų paskyra, informaciją apie Jus galime gauti iš socialinių tinklų svetainių.

 

[„Panasonic“ paskyra] leidžia Jums prisijungti, naudojantis savo „Facebook“ [ar kitos socialinių tinklų svetainės, pvz. „Instagram“, „Youtube“] paskyra. Tokiu atveju Jūs leidžiate „Facebook“ [ar kitai socialinių tinklų svetainės, pvz., „Instagram“, „Youtube“ paskyrai] perduoti mums kai kuriuos joje sukauptus Jūsų Asmens duomenis. Tokie Asmens duomenys apima Jūsų vardą ir pavardę, lytį, vietą, nuorodą į Jūsų „Facebook“ paskyrą, laiko juostą, Jūsų gimimo datą, Jūsų paskyroje esančias nuotraukas, Jūsų „likes“ bei Jūsų paskyros „draugų“ sąrašą. Tokiems „Facebook“ kaip tvarkytojo kaupiamiems ir mums perduotiems Asmens duomenims taikomos šio pareiškimo apie privatumo apsaugą nuostatos [XX „Panasonic“ paskyra].

 

Susipažinkite su „Facebook“ (ar kitų socialinių tinklų) funkcionavimu tam, kad žinotumėte, kaip panaudojant Jūsų „Facebook“ paskyroje esančius privatumo nustatymus, kontroliuoti savo Asmens duomenis ir jų perdavimą.

 

 

4. Kokiu teisiniu pagrindu remdamiesi, tvarkome Jūsų Asmens duomenis?

 

Neturime teisės tvarkyti Jūsų Asmens duomenų, jeigu negalime remtis galiojančiais įstatymais. Jūsų Asmens duomenis tvarkysime tik, jeigu:

 

I. iš anksto gausime nedviprasmišką Jūsų sutikimą;

 

II. duomenų tvarkymas yra reikalingas, norint įvykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus Jums arba Jūsų prašymu imtis sutartyje numatytų veiksmų;

 

III. duomenų tvarkymas yra būtinas, laikantis teisinių ar reguliuojančiųjų įsipareigojimų;

 

IV. duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant apsaugoti savo ar kitų asmenų interesus; arba

 

V. duomenų tvarkymas yra būtinas mūsų tesėtiems interesams, nebent jeigu svarbesni yra Jūsų interesai ar pagrindinės Jūsų teisės ir laisvės. Tokie teisėti interesai tai:

 

    I. ekonomiškai naudingos paslaugos (pvz., galime pasirinkti tiekėjų siūlomas platformas);

 

    II. IT sistemų, struktūros ir tinklų sauga; ir

 

    III. įmonių ir socialinės atsakomybės tikslų siekimas.

 

 

5. Kaip naudojame Jūsų Asmens duomenis?

 

Sukaupti Jūsų Asmens duomenys gali būti naudojami tokiems tikslams:

 

I. Paskyros ir (arba) Prisijungimo paskyros mūsų interneto svetainėse, programose ar internetinėse parduotuvėse sukūrimui – leisti Jums sukurti savo profilį mūsų interneto svetainėse, programose ar elektroninėse parduotuvėse, galėsite prisijungti prie tokių tinklalapių, programų ar elektroninių parduotuvių;

 

II. Produktų ir (arba) prietaisų registravimui – Jūsų prietaiso ar bet kurios mūsų Paslaugos siūlomo produkto užregistravimui;

 

III. Pirkimui internetu – siekiant palengvinti mūsų Paslaugų įsigijimą internetu per mūsų internetinę parduotuvę ar kitą programą ir teikiant bet kokią Jums reikalingą pagalbą atsiskaitant, pavyzdžiui, padedant baigti pirkimą, atsiradus techniniams sunkumams;

 

IV. Paslaugų teikimui – teikiant mūsų Paslaugas arba konkrečią Jūsų prašomą funkciją, įskaitant mūsų įsipareigojimų vykdymą pagal bet kurią su Jumis sudarytą sutartį (pvz., bet kokio produkto ar prietaiso garantiją);

 

V. Apklausoms – siekiant paklausti Jūsų nuomonės arba paprašyti pastabų apie mūsų Paslaugas bei pravesti kitokias apklausas;

 

VI. Individualizuotam ir tiksliniam turiniui – individualizuoto turinio ir rekomendacijų teikimui, atsižvelgiant į Jūsų ankstesnę veiklą, naudojantis mūsų Paslaugomis. Galime naudoti Asmens duomenis tam, kad galėtume efektyviau taikyti mūsų Paslaugas, turinį, rekomendacijas, reklamas ir pranešimus (daugiau informacijos apie tai galite rasti mūsų „Slapukų“ politikoje);

 

VII. Rinkodarai – naujienlaiškių ir kitokiai reklaminei komunikacijai Jums paštu, elektroniniu paštu, telefonu ir (arba) trumposiomis žinutėmis, tačiau tik tuo atveju, jei tam davėte savo sutikimą arba jeigu mes turime teisę tai daryti pagal galiojančius įstatymus;

 

VIII. Profiliavimui – siekiant numatyti Jūsų interesus ir, remiantis tokia informacija, teikti Jums tiesioginę rinkodarą;

 

IX. Reklamoms – produktų reklamavimui, pvz., klientams pritaikytoms reklamoms ir rėmėjų turinio teikimui bei reklaminės informacijos siuntimui;

 

X. Analizei – mūsų rinkos, klientų, produktų, prietaisų ir kitų Paslaugų vertinimui ir analizei (įskaitant Jūsų nuomonės apie mūsų produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų atlikimą);

 

XI. Statistikai – kaupiant anoniminius, suvestinius statistinius duomenis apie naudojimąsi mūsų Paslaugomis. Šiais anoniminiais duomenimis galime dalintis su trečiosiomis šalimis;

 

XII. Paslaugų tobulinimui – plečiant ir tobulinant naujus ir esamus „Panasonic“ produktus ir Paslaugas, teikiant rekomendacijas, reklamą ar kitą informaciją bei siekiant gauti daugiau informacijos apie Jūsų pageidavimus;

 

XIII. Klientų aptarnavimo paslaugoms – teikiant paramą, susijusią su mūsų produktais ar prietaisais, arba sprendžiant kitus Jums kilusius klausimus (pvz., nagrinėjant skundus);

 

XIV. Verslo tikslams – verslo stebėjimui ir vidaus įrašų tvarkymui;

 

XV. Jūsų komentarų skelbimui – jeigu į mūsų interneto svetainę arba programą įkėlėte nuomonę apie produktą ar prietaisą, komentarą ar kitą turinį arba jeigu atsakėte į savanoriškos apklausos klausimus, galime pateikti nuorodą ar paskelbti Jūsų komentarus, taip pat galime juos panaudoti mūsų reklamose;

 

XVI. Saugai – saugant mūsų klientus (pvz., nuo nepageidaujamų elektroninių laiškų ar sukčiavimo per mūsų Paslaugas); mūsų Paslaugų saugumo užtikrinimui (pvz., užkertant kelią ar sustabdant mūsų sistemų ar tinklalapių atakavimą); arba saugant „Panasonic“ teises ar turtą, įskaitant bet kokių sąlygų ar sutarčių, reglamentuojančių mūsų Paslaugų naudojimą, vykdymą;

 

XVII. Teisinių įsipareigojimų vykdymui – mūsų teisinių įsipareigojimų pagal Europos Sąjungos valstybių narių įstatymus ar pagal Europos Sąjungos teisę vykdymui;

 

XVIII. Konkursams ir Akcijoms – Reklaminės veiklos vykdymui ir Jūsų dalyvavimo joje registravimui pagal galiojančius įstatymus bei Jūsų Asmens duomenų perdavimui mūsų partneriams bei tokios veiklos rėmėjams;

 

XIX. Mokymo tikslams – personalo mokymui ir kokybės užtikrinimui, visų pirma, teikiant paramą klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojams;

 

XX. Atnaujinimams – kontaktams su Jumis Jūsų paskyros, profilio ar sandorių klausimais, teikiant svarbią informaciją apie Jūsų produktus, prietaisus, programas ar kitas Paslaugas, siunčiant pranešimus apie bet kokias šio pranešimo apie privatumo apsaugą pataisas;

 

XXI. Asmens duomenų derinimui – jungiant iš Jūsų gautus Asmens duomenis, pavyzdžiui, tam, kad galėtume teikti geresnes pagalbos vartotojams paslaugas ir labiau individualizuotą turinį;

 

XXII. Įmonių sandoriams – įmonių sandorių valdymui, įskaitant mūsų kompanijos reorganizavimą, sujungimą, perdavimą, pardavimą, bendrą įmonę, viso „Panasonic“ verslo, turto, atsargų ar jų dalies išdalijimą ar kitokio likvidavimo, įskaitant ir atliekamą be teisinių apribojimų, susijusį su bankroto arba panašiomis procedūromis.

 

6. Kam ir kur perduodame Jūsų Asmens duomenis?

 

Be Jūsų sutikimo neatskleisime Jūsų Asmens duomenų trečiosioms šalims jų nepriklausomos rinkodaros ar verslo tikslams, tačiau Jūsų Asmens duomenis galime atskleisti toliau nurodytiems subjektams.

 

A. Trečiosios šalys – Asmens duomenų gavėjos

 

I. „Panasonic“ filialai

 

Jūsų Asmens duomenis galime perduoti kitiems „Panasonic“ filialams tam, kad galėtume teikti Jums reikalingas Paslaugas ar kitą Jūsų prašomą pagalbą ar paramą. Visi „Panasonic“ filialai privalo laikytis šio pranešimo apie privatumo apsaugą nuostatų.

 

II. Pasirinkti parneriai

 

Jūsų Asmens duomenimis galime dalintis su kruopščiai atrinktais verslo partneriais, įskaitant belaidžio ryšio tiekėjus. Šie partneriai gali naudoti Jūsų Asmens duomenis Jūsų prašomų „Panasonic“ paslaugų (pvz., vaizdo įrašų) teikimui, Jūsų interesų numatymui bei reklaminės medžiagos, reklamų ar kitos medžiagos siuntimui.

 

III. Paslaugų teikėjai

 

Mes naudojamės trečiųjų šalių paslaugomis kai kurių veiklos sričių ir Paslaugų mūsų vardu tvarkymui, visų pirma, pirkimams ir produktų pristatymui, Reklaminės veiklos administravimui, mokėjimams kreditinėmis kortelėmis, laiškų, elektroninių laiškų ir trumpųjų žinučių siuntimui, reklamoms, naudojimosi mūsų Paslaugomis analizei, rinkodaros kampanijų efektyvumo stebėjimui, vartotojų prisijungimui prie socialinio tinklo, apsaugos nuo sukčiavimo ir klientų aptarnavimo paslaugoms. Informaciją apie Jus galime perduoti trečiųjų šalių paslaugų teikėjams tik tam, kad jie teiktų paslaugas mūsų vardu. Jie veiks tik pagal mūsų nurodymus. Toliau pateikiami galimi trečiųjų šalių paslaugų teikėjai.

    a. Elektroninio pašto paslaugos teikėjai – nuotolinio išteklių valdymo paslauga [pvz., „Oracle“ siūloma „Eloqua“ ] naudojama elektroninių laiškų Jums siuntimui, laikantis Jūsų rinkodaros prioritetų;

    b. Analitinių paslaugų teikėjai – analitinių paslaugų teikėjai padeda mums suvokti mūsų produktų ir (arba) prietaisų ar kitų Paslaugų naudojimą tam, kad galėtume jas tobulinti. Šiuo metu naudojamės „Google Analytics“ paslaugomis. Daugiau informacijos rasite mūsų „Slapukų“ politikoje. 

 

IV. Socialinių tinklų teikėjai

 

Jūsų Asmens duomenis, pvz., Jūsų el. pašto adresą, galime perduoti kai kurių socialinių tinklų paslaugų teikėjams tam, kad jie padėtų mums rodyti reklamas apie mūsų Paslaugas Jūsų socialinio tinklo puslapiuose. Jūsų Asmens duomenis socialinių tinklų teikėjams perduosime, tik laikydamiesi Jūsų pasirinktų rinkodaros nustatymų ir visų galiojančiųjų įstatymų.

 

V. Trečiosios šalys, jeigu to reikalauja įstatymai arba tai būtina mūsų Paslaugų apsaugai

 

Jūsų Asmens duomenis galime atskleisti siekdami laikytis galiojančiųjų įstatymų arba reaguodami į teisinių procesus, įskaitant į teisėsaugos ar kitų valstybinių institucijų; siekdami apsaugoti savo klientus (pvz., norėdami užkirsti kelią nepageidaujamiems elektroniniams laiškams ar bandydami apsaugoti mūsų Paslaugų vartotojus nuo apgavysčių); mūsų Paslaugų valdymui ir saugos užtikrinimui (pvz., užkertant kelią mūsų sistemų ar tinklalapio užpuolimui); siekdami apsaugoti „Panasonic“ teises ar turtą, įskaitant bet kokių, naudojimąsi mūsų Paslaugomis reglamentuojančių sąlygų ar susitarimų vykdymą.

 

VI. Anoniminė statistika

 

Dėl įvairių priežasčių ruošiame ir kaupiame anoniminius, suvestinius ar bendrus statistinius duomenis (kaip nurodyta šiame pranešime apie privatumo apsaugą). Šie duomenys yra anoniminiai (t.y. jais remiantis, negali būti nustatyta Jūsų tapatybė), todėl jų nelaikome Asmens duomenimis. Jie gali būti perduoti bet kuriai trečiajai šaliai (pvz., mūsų filialams, partneriams, reklamdaviams ir pan.).

 

VII. Kitos šalys, Jums sutikus arba nurodžius

 

Jums paprašius arba sutikus, informaciją apie Jus galime perduoti trečiosioms šalims.

 

Kai kuriose „Panasonic“ Paslaugose Jums suteikiama galimybė įkelti ir dalytis tam tikra asmenine informacija, pvz., žinutėmis, nuotraukomis, vaizdo įrašais ir kitu turiniu. Bet kokia Jūsų įkelta ir viešai prieinamame profilyje paskelbta asmeninė informacija yra visiems matoma ir prieinama, todėl naudodamiesi „Panasonic“ Paslaugomis, visada turite būti atidūs. 

 

B. Tarptautinis duomenų perdavimas

 

Iš Jūsų renkami Asmens duomenys gali būti saugomi ir tvarkomi Jūsų regione arba perduodami, saugomi ar kitaip tvarkomi už Europos ekonominės erdvės ribų (toliau – EEE) esančioje teritorijoje, įskaitant, bet neapsiribojant, Kanadą ir Japoniją ar bet kurią kitą šalį, kuri negarantuoja tokios duomenų apsaugos, kurią pripažįsta Europos Komisija, ir kurioje yra „Panasonic“ kompanijos ar jos filialų, dukterinių įmonių ar paslaugų tiekėjų padaliniai. 

 

Jeigu Jūsų Asmens duomenys bus perduodami už EEE ribų, užtikrinsime, kad būtų taikomos atitinkamos apsaugos priemonės, tokios kaip perdavimo sutartys ir mechanizmai (pvz., ES standartinės sąlygos), garantuojantys, kad trečiųjų šalių paslaugų teikėjai užtikrins tinkamą Jūsų Asmens duomenų apsaugą. Jūs turite teisę gauti papildomą informaciją ir atitinkamų apsaugos priemonių sąrašą. Tokiu atveju siųskite užklausą kontaktiniam asmeniui, nurodytam šio pranešimo apie privatumo apsaugą skyriuje „Susisiekite su mumis / Išsamesnė informacija“.

 

7. Kokiu būdu užtikriname Jūsų Asmens duomenų saugumą?

 

A. Bendrosios taisyklės

 

Siekdama apsaugoti Jūsų Asmens duomenis, susijusius su mūsų Paslaugų teikimu, „Panasonic“ įdiegė atitinkamas fizines ir technines priemones. Jas taikant, atsižvelgiama į:

 

I. technologijos būklę;

 

II. taikymo kaštus;

 

III. duomenų pobūdį; ir

 

IV. duomenų tvarkymo riziką.

 

Šiomis priemonėmis siekiama apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto duomenų sunaikinimo ar pakeitimo, atsitiktinio praradimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos bei kitų neteisėtų duomenų tvarkymo formų.

 

Nepamirškite, kad nors siekdami apsaugoti Jūsų Asmens duomenis, imamės atitinkamų veiksmų, jokia interneto svetainė, produktas, prietaisas, internetinė programa ar duomenų perdavimas, kompiuterių sistema ar belaidžio ryšio perdavimo paslauga nėra visiškai saugi, todėl negalime garantuoti Jūsų asmens duomenų saugos.

 

B. Šifravimas

 

[Visi Jūsų pateikti Asmens duomenys yra saugomi saugiuose serveriuose. Visos mokėjimo operacijos, [kurias atliekame mes arba mūsų pasirinktas trečiosios šalies mokėjimo paslaugų tvarkymo teikėjas „WorldPay Ltd“ bus koduojamos, panaudojant SSL protokolo technologiją] ]. Jeigu gavote (arba pasirinkote) slaptažodį, leidžiantį prisijungti prie Paslaugų, pvz., „Mano „Panasonic“ arba internetinės parduotuvės profilio, Jūs atsakote už slaptažodžio saugą ir negalite jo atskleisti kitam asmeniui.

 

C. Kitos saugos priemonės

 

Informacinis saugumas, įskaitant Asmens duomenų apsaugą, yra organizuojamas pagal pasaulinę „Panasonic“ programą „Informacijos saugumo valdymas“ (ISM). Šios programos tikslas, standartai ir įgyvendinimo priemonės atitinka pasauliniu mastu galiojančią politiką, standartus ir gaires. Visos centrinės Europos IT sistemos yra išoriškai vertinamos. Joms taikomos informacijos saugumo valdymo taisyklės, atitinkančios ISO 27001 sertifikatą. Visose programos dalyse taikomas kasmetinis PDCA (ang.Plan-Do-Check-Act) metodas, kuriuo užtikrinamas visų duomenų (įskaitant Jūsų Asmens duomenis) konfidencialumas, vientisumas ir prieinamumas per visą informacijos tvarkymo ciklą (nuo surinkimo iki sunaikinimo). 

 

D. Naudojimasis socialiniais tinklais ir forumais

 

Kai kuriose Paslaugose yra socialinių tinklų, pokalbių svetainių ir forumų funkcija. Ja naudodamiesi, saugokite, kad nepateiktumėte Asmens duomenų, kurių atžvilgiu nenorite, kad juos matytų, kauptų ar naudotų kiti vartotojai.

 

8. Kokios yra Jūsų teisės ir kaip galite jomis naudotis?

 

A. Kokios yra Jūsų teisės?

 

„Panasonic“ kaups, saugos ir tvarkys Jūsų Asmens duomenis, atsižvelgdama į Jūsų teises pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus.

 

Jūsų teisės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą apima teisę gauti savo Asmens duomenų kopiją, teisę prašyti ištaisyti ar atnaujinti bet kokius netikslius Asmens duomenis ir teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymų galiojančių įstatymų nustatyta tvarka.

 

Jūs taip pat turite teisę paprašyti ištrinti savo Asmens duomenis, o jei sutikote, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, turite teisę bet kuriuo metu tokį sutikimą atšaukti (toks atšaukimas nedaro poveikio iki tokio atšaukimo vykdyto Asmens duomenų tvarkymo teisėtumui). Be to, tam tikrais atvejais Jūs turite teisę į duomenų perkėlimą. Tai yra teisė paprašyti grąžinti Asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums struktūrizuotu, dažniausiai naudojamu ir mašininiu būdu nuskaitomu formatu, ir teisė paprašyti perduoti tokius Asmens duomenis trečiajai šaliai, netaikant jokių kliūčių iš mūsų pusės ir atsižvelgiant į Jūsų konfidencialumo įsipareigojimus. 

 

B. Naudojimasis priklausančiomis teisėmis

 

Norėdami pasinaudoti bet kuria iš čia paminėtų teisių, susisiekite su mumis, naudodamiesi komunikacijos priemonėmis, nurodytomis šio pranešimo apie privatumo apsaugą dalyje „Susisiekite su mumis / Išsamesnė informacija“. 

 

C. Skundai

 

Jeigu Jums nepatinka, kaip yra tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, susisiekite su mumis, naudodamiesi komunikacijos priemonėmis, nurodytomis šio pranešimo apie privatumo apsaugą dalyje „Susisiekite su mumis / Išsamesnė informacija“. Be to, galite pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

 

9. Duomenų ištrynimas – kiek laiko saugome Jūsų Asmens duomenis

 

Jūsų Asmens duomenis saugosime per laikotarpį, kuris yra būtinas tikslų, kuriems šie duomenys buvo surinkti, įgyvendinimui, nebent jeigu pagal teisės aktus jų saugojimo laikotarpis turi būti ilgesnis. Kuomet Jūsų Asmens duomenys nebus reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, arba baigsis teisės aktuose nurodytas minimalus Asmens duomenų saugojimo laikotarpis, duomenys bus ištrinti ir (arba) grąžinti Jums pagal galiojančią teisę.

 

10. Nuorodos į trečiąsias šalis ir mūsų produktus

 

Mūsų svetainėse, programose ir produktuose gali būti nuorodos į trečiųjų šalių svetaines, kurios nepriklauso „Panasonic“. Taip pat mūsų svetainėse, Jūsų produktuose ir prietaisuose gali būti programų, kurias galite atsisiųsti iš trečiųjų šalių. Tokių svetainių ir programų „Panasonic“ nekontroliuoja ir todėl neatsako už jų privatumo politiką ar turinį. Jei naudositės trečiųjų šalių interneto svetainėmis ar programomis, trečiosios šalies svetainėje arba programoje sukauptiems Asmens duomenims bus taikoma trečiosios šalies privatumo politika. Primygtinai rekomenduojame susipažinti su trečiųjų šalių, kurioms pateikiate Asmens duomenis, privatumo politika.

 

11. Trečiųjų šalių funkcijos mūsų svetainėje

 

Mūsų svetainėse taip pat yra tokių funkcijų kaip įterptieji vaizdo įrašai, trečiųjų šalių teikiamų per jų API, kuriems privalomos API naudojimo sąlygos. Priklausomai nuo to, kaip jūs sąveikaujate su šiomis funkcijomis, šiems teikėjams gali būti perduota jūsų informacija. Norėdami gauti daugiau informacijos apie funkcijų naudojimo sąlygas, apsilankykite kiekvieno teikėjo svetainėje. 

 

A. „YouTube“

 

Vaizdo įrašų rodymui mūsų svetainėse yra naudojamos „YouTube“ API paslaugos. Daugiau informacijos apie paslaugas ir jų funkcijas galite rasti „YouTube“ paslaugų teikimo sąlygose, ir apie jūsų informacijos naudojimą -„Google“ privatumo politikoje.

 

12. Slapukai

 

A. Kas yra slapukai?

 

„Panasonic“ bei tam tikros trečiosios šalys, teikiančios informaciją, reklamą ar kitas funkcijas mūsų Paslaugose, kai kuriose jų srityse gali naudoti slapukus ir kitas technologijas. Slapukai yra maži stebėjimo kodai, kuriuos gali skaityti žiniatinklio serveris domene, įkeliančiame slapuką į Jūsų kietąjį diską. Slapukus galime naudoti, siekdami išsaugoti Jūsų nustatymus ir prioritetus, padėdami Jums prisijungti, teikdami tikslinius skelbimus ir analizuodami svetainės veikimą.

 

Atkreipkite dėmesį, kad galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad ji praneštų Jums, kuomet į ją siunčiami slapukai. Slapukų galite atsisakyti, įjungdami atitinkamus naršyklės nustatymus, tačiau atsisakius visų slapukų, kai kurios Paslaugų funkcijos gali būti neprieinamos arba veikti netinkamai. Taip pat galite ištrinti jau išsiųstus slapukus.

 

B. Išsamesnė informacija apie slapukus

 

Išsamesnė informacija apie slapukus, apie tai, kaip „Panasonic“ ir kitos trečiosios šalys jais naudojasi, kaip galima juos išjungti, pateikta „Slapukų“ politikoje.

 

13. Jūsų pasirinkimas (pvz., rinkodara, susijusi su el. paštu ar kitaip siunčiama informacija)

 

Mes ir kiti „Panasonic“ filialai galime naudoti Jūsų Asmens duomenis (pvz., Jūsų kontaktinę informaciją: vardą, pavardę, lytį, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį) rinkodaros informacijos, susijusios su „Panasonic“ gaminiais, prietaisais ir kitomis Paslaugomis Jūsų „Mano „Panasonic“ paskyroje (įkelti nuorodą) nurodytu elektroninio pašto adresu ar kitu Jūsų pasirinktu kontakto būdu, siuntimui paštu, elektroniniu paštu, telefonu ir (arba) trumposiomis žinutėmis.

 

Jeigu pirkdami „Panasonic“ produktus ar prietaisus, susisiekiate su mūsų klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojais, sukuriate vienos iš mūsų Paslaugų (pvz., „Mano „Panasonic“ arba internetinės parduotuvės) paskyrą ar profilį arba užsiprenumeruojate vieną iš mūsų Paslaugų, Jums gali būti suteikta galimybė pasirinkti gauti (o pagal galiojančius įstatymus leidžiamais atvejais atsisakyti) rinkodaros korespondenciją. 

 

Mes nesidaliname Asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis jų rinkodaros tikslams. 

 

Siekdami užtikrinti, kad visa rinkodaros korespondencija kuo geriau atitiktų Jūsų poreikius, Jūsų Asmens duomenis galime naudoti rinkodaros personalizavimo ir tikslingumo padidinimui.

 

Norėdami atsisakyti „Panasonic“ rinkodaros korespondencijos, atnaujinkite savo elektroninio pašto adresą ir kontaktinius nustatymus savo „Mano „Panasonic“ paskyroje arba spustelėkite „Atsisakyti prenumeratos“ bet kuriame iš mūsų gautame rinkodaros arba reklaminiame elektroniniame laiške. 

 

14. Vaikų Asmens duomenys

 

I. Kokie asmenys laikomi vaikais?

 

„Panasonic“ kompanija vaiku laiko jaunesnius nei 16 metų amžiaus asmenis bei asmenis, kurių amžius gali būti nurodytas kaupiamų duomenų apsaugą liečiančiuose teisės aktuose.

 

II. Ar kaupiame vaikų Asmens duomenis?

 

Sąmoningai nekaupiame ir nebandome kaupti vaikus liečiančių arba iš jų gaunamų Asmens duomenų be tėvų arba globėjų sutikimo. Tais atvejais, kuomet iš vaikų gauti Asmens duomenys yra kaupiami, visuomet efektyviai tikriname, ar vaiko tėvai arba globėjai davė atitinkamą sutikimą.

 

III. Kokių veiksmų imsimės, jeigu vaikai pateiks mums savo asmens duomenis?

 

Pastebėję, kad mums pateikti Asmens duomenys yra susiję su vaiku be jo tėvų arba globėjų sutikimo, dėsime visas pastangas:

 

• kuo greičiau ištrinti Asmens duomenis; arba

 

• jeigu jų ištrinti neįmanoma, užtikrinsime, kad tokie Asmens duomenys nebus naudojami jokiems tikslams ir nebus atskleisti jokioms trečiosioms šalims.

 

IV. Tėvų arba globėjų užduodami klausimai

 

Jeigu esate tėvais arba globėjais ir turite klausimų, susijusių su „Panasonic“ tvarkomais Jūsų vaiko Asmens duomenimis, kreipkitės į mus, panaudodami „Susisiekite su mumis / Išsamesnė informacija“ dalyje nurodytas ryšio priemones.

 

15. Šio pranešimo apie privatumo apsaugą pataisos

 

„Panasonic“ kompanija gali keisti šį pranešimą apie privatumo apsaugą. Puslapio apačioje esanti informacija „Paskutinio atnaujinimo data“ rodo, kada pranešimas buvo atnaujintas paskutinį kartą. Visos pataisos pradės galioti, paskelbus atnaujintą pranešimą apie privatumo apsaugą. 

 

Jus informuosime apie pataisas ir, jeigu to reikalaus taikomi teisės aktai, paprašysime Jūsų sutikimo. Pranešimo pataisas atsiųsime elektroniniu paštu, paskelbsime jas „Panasonic“ interneto svetainėje arba informuosime apie jas per kitas Paslaugas.

 

16. Susisiekite su mumis / Išsamesnė informacija

 

Kilus kokių nors su Jūsų Asmens duomenų kaupimu, tvarkymu ar naudojimu susijusių klausimų, norėdami savo Asmens duomenis taisyti, blokuoti, nesutikti, kad jie būtų naudojami, arba atšaukti sutikimą, susijusį su bet kokiu šio pranešimo apie privatumo apsaugą aspektu, arba norėdami ištrinti bet kokius savo Asmens duomenis, kreipkitės

 

I. Elektroniniu paštu:

 

Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, buveinė registruota adresu ul. Wołoska 9a, Varšuva, Lenkijos Respublika.

 

II. Telefonu:


Pirmadienis – penktadienis 9.00 – 17.00 val.

Telefono numeris: 00 37 0 5205 3155

 

Paskutinio atnaujinimo data : 2018 m.[kovo mėn.]