Panasonic Environment Vision 2050

Panasonic Environment Vision 2050

5. juni 2017 – verdens miljødag – annonserte Panasonic sitt nye Environment Vision for 2050.

Siden firmaet ble grunnlagt i 1918, har Panasonic implementert forretningsaktiviteter basert på dens firmafilosofi om å forbedre liv og samfunnet som en helhet. Beskyttelse av miljøet og bærekraftighet har alltid vært svært viktig for gruppen. ….

Panasonic fokuserer for øyeblikket på fire forretningsområder: forbrukerelektronikk, hus, bil og B2B, under merkeslagordet "A Better Life, A Better World". For oss, betyr en "bedre verden" å jobbe med å takle ulike sosiale utfordringer inkludert, miljø, energi og sikkerhet, mens vi bidrar med å realisere et bærekraftig samfunn ved å løse slike utfordringer.

Fokus på innovasjon for grønn energi

Fokus på innovasjon for grønn energi

Som et firma har vi jobbet hardt mot våre Green Plan 2018 mål. Nå som miljø- og energiproblemer har blitt stadig mer seriøse på et globalt nivå, ser vi over bidraget vårt mens vi går inn i firmaets neste århundre.

Over de neste 50 årene er fokuset nå spesielt på ren energi. Årsaken til dette er at vi tar sikte på å hjelpe til med implementering av både et "bedre liv" og et "bærekraftig samfunn" ved å bruke alle våre teknologier i alle forretningsområder. Med tanke på dette har vi nå formulert Panasonic Environment Vision 2050, en langsiktig visjon for et bærekraftig miljø.

 

Energi generert av Panasonic vil overstige mengde brukt energi

Energi generert av Panasonic vil overstige mengde brukt energi

Som et generelt mål vil vi hos Panasonic jobbe mot skapelse og mer effektiv bruk av energi som overstiger mengde brukt energi. I denne forbindelsen betyr "brukt" energi energien som brukes i våre forretningsaktiviteter (produksjon) og energi brukt for Panasonic-produkters levetid. Energi "skapt" eller generert betyr såkalt ren energi, energi som genereres og/eller gjøres tilgjengelig av produkter og tjenester fra Panasonic, som fotovoltaisk strømgenereringssystemer, lagringsbatterier og energiløsninger.

For øyeblikket, relativ til mengde energi brukt av Panasonic, er mengde energi "skapt" kun én tiende del. For å redusere energiforbruket, utvikler vi teknologier for forbedret produktenergiytelse og innovative produksjonsprosesser. Med energien generert, utvider vi vår energigenerering og lagringsforretninger samt bidrag til sosiale systemer som hydrogensamfunn, øker mengde generert ren energi.

Men det er ikke alt. Vi hos Panasonic har alltid sett på firmaet som en bidragsyter til samfunnets vekst som en helhet. Som både en del av samfunnet og en stor produsent, leter vi etter to nøkkelområder når det gjelder implementering av vårt 2050 Environment Vision.

Panasonic skaper et trygt og sikkert samfunn med ren energi

Hos Panasonic er vi svært involverte i design av miljøbevisste, smarte leveområder og infrastruktur hvor energi genereres fra elektrisitet og/eller hydrogen. Slike leveområder har ikke bare muligheter til å skape deres egen energi, men energi som genereres der kan også transporteres. Og "leveområder" betyr ikke bare private hjem, men alle slags områder som er nødvendige for arbeid, studie og fritid. Kort sagt, alle slags bygninger du kan tenke på når det gjelder forbedring av det sosiale miljøet.

Se, for eksempel, på skapelse av energi. Vi utvikler drivstoffcelleteknologier som bruker nestegenerasjons solceller og hydrogen avledet fra ren energi som energikilder. Når det gjelder energilagring jobber Panasonic med teknologi knyttet til lagring og/eller forsyning av hydrogen, og lagringsbatterier. Dette lar oss øke mulighetene for bruk av ren energi i samfunnet.

 

Samtidig jobber vi også med å utvikle miljømessig teknologi for miljøbevisst, smart reise og transport. Etter hvert som teknologien for lagringsbatterisystemer i elektroniske kjøretøy utvikles, bidrar vi med å fremme byttet fra fossildrivstoff til ren energi. Og for et trygt, mobilt samfunn, utvikles det ytterligere støttesystemer for autonom kjøring med IoT-teknologi. Dette er hvordan vi tar sikte på å implementere nestegenerasjons logistikk og transportløsninger for å hjelpe til med å bidra til å redusere trafikkorker og forurensning.

 

Panasonic fremmer forretninger som ønsker et bærekraftig samfunn

Som en del av vår innsats for å fremme effektiv bruk av ressurser, ser Panasonic mot bærekraftig bruk av ressurser gjennom gjenbruk av deler og materialer og produktresirkulering.

For eksempel, i firmaets søk etter å skape fabrikker med null CO2-utslipp, planlegges bytting av lys til LED å være fullført innen slutten av finansåret 2019 for alle egnede områder. Samtidig utvides bruk av avanserte energistyringssystemer som FEMS (Factory Energy Management System) og smart produksjon. Ytterligere ønsker vi å fullføre tilpasning av fotovoltaiske strømgenereringssystemer på alle egnede forretningsområder innen 2020.