Personvernerklæring

 

PersonvernerklæringGjeldende lokale og europeiske lover om personvern pålegger oss å informere deg om vår praksis når det gjelder personvern og bruk av informasjonskapsler («cookies») på følgende Internettsider fra Panasonic. Vær oppmerksom på at Panasonic kan drive noen av eller alle Internettsidene i ditt land (heretter kalt "nettstedet"):

    • Lumix G Experience

    • Panasonic eShop

    • My Panasonic

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn, behandler, bruker og beskytter informasjon om personlige eller materielle forhold som angår deg som identifisert eller identifiserbart individ i tilknytning til nettstedet («Personlige opplysninger»).

Denne erklæringen og våre regler for informasjonskapsler («cookies») gjelder for alle personlige opplysninger du gir oss med ditt samtykke eller som samles inn ved bruk av nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vilkårene i denne erklæringen.

Nettstedet drives av Panasonic Nordic, Filial till Panasonic Marketing Europe GmbH Germany («Panasonic,» «vi», «vår» og «oss»), og Panasonic ivaretar kontrollen over personlige opplysninger.

1.
Vi beskytter dine opplysninger

Vi iverksetter de organisatoriske, tekniske og administrative tiltak som trengs for å beskytte personlige opplysninger under vår kontroll, deriblant tilgangskontroll, overføring, innlegging og oppdeling av slike opplysninger.  Dessverre er det umulig å garantere 100 % sikkerhet for overføring av opplysninger via Internett eller i datalagringssystemer. Hvis du har mistanke om at din samhandling med oss ikke lenger er sikker (for eksempel hvis du mistenker at sikkerheten for en konto du har hos oss ikke lenger er ivaretatt), ber vi deg ta kontakt med oss og beskrive problemet (se Ta kontakt med oss  nedenfor).

2.
Lagring av innsamlede data

Vi vil kun lagre dine personlige opplysninger i den tiden som trengs for å oppnå det respektive formålet som enten er angitt i denne erklæringen eller i annen kommunikasjon med deg, med mindre en lengre lagringsperiode er lovpålagt, men aldri lenger enn den lagringsperioden som er tillatt ved lov. Deretter vil dine personlige opplysninger slettes og/eller bli sendt tilbake i samsvar med gjeldende lovpålagte krav eller som angitt i våre Regler for informasjonskapsler («cookies»).

3.
Barns bruk

Nettstedet er ikke rettet mot og skal ikke besøkes av personer under femten (15) år, og vi ber om at slike personer ikke sender opplysninger via nettstedet.

Mindreårige må ha sine foreldres eller foresattes uttrykkelige samtykke før de får tilgang til eller sender inn personlige opplysninger.

4.
Innsamling av personlige opplysninger

Ved siden av den automatiske innsamlingen av personlige opplysninger på grunnlag av våre Regler for informasjonskapsler («cookie»)
samler vi inn personlige opplysninger

• For å behandle dine forespørsler. Panasonic samler inn de personlige opplysninger du gir i form av kontaktskjemaer på nettstedet, inkludert navn, adresse eller andre personlige opplysninger du angir i skjemaet. Brukere kan til enhver tid be om at de personlige opplysningene skal slettes.

• Panasonic samler også inn e-postadresser og postnumre hvis du uttrykkelig ønsker å abonnere på vår kampanjekommunikasjon og våre nyhetsbrev, og etter vi har mottatt din uttrykkelige bekreftelse (derfor ber vi om dobbelt bekreftelse) om at Panasonic kan sende deg kampanjekommunikasjon og nyhetsbrev. Brukere kan til enhver tid velge å avslå å motta kampanjekommunikasjon og nyhetsbrev. Panasonic tilbyr deg flere muligheter til å avslå, for eksempel kan du følge instruksjonene om å avbryte abonnementet som oppgis i vår kampanjekommunikasjon og våre nyhetsbrev.

• Panasonic samler inn personlige opplysninger du gir ved å sende inn bidrag i et av våre nettsamfunn («community») (f.eks. i form av en chat, et forum, kommentarfelt e.l.). I slike tilfeller blir følgende personlige opplysninger innsamlet:

  ○  Registreringsinformasjon for å muliggjøre deltakelse i og bidrag til nettsamfunnene, bestående av navn, brukernavn, passord, e-postadresse, fødselsdato og kontaktopplysninger.
  ○ Informasjon som du frivillig velger å dele for å muliggjøre offentliggjøring av bidrag i nettsamfunn.

• Panasonic samler inn personlige opplysninger du gir i sammenheng med deltakelsen i nettspill, loddtrekninger, konkurranser, tevlinger eller liknende kampanjeaktiviteter («Aktiviteter») som tilbys på nettstedet. (For visse aktiviteter som krever behandling av opplysninger, vil det bli innhentet et ekstra samtykke). I slike tilfeller blir følgende personlige opplysninger innsamlet:

  ○ Registreringsinformasjon for å muliggjøre deltakelse i nettspill, loddtrekning, konkurranse eller liknende kampanjeaktiviteter, bestående av navn, brukernavn, passord, e-postadresse, fødselsdato og kontaktopplysninger.

•  Personlige opplysninger du gir for å delta i nettspill, loddtrekninger, konkurranser eller liknende kampanjeaktiviteter kan deles med følgende mottakere:

  ○ Tredjepart-sponsorer for konkurranser, tevlinger, loddtrekninger og liknende kampanjeaktiviteter som er identifiserbare i hver enkelt konkurranse, tevling, loddtrekning og liknende kampanjeaktivitet.

•  Panasonic kan samle inn personlige opplysninger du gir ved å laste opp innhold (f.eks. video eller bilder) på nettstedet. I slike tilfeller vil følgende personlige opplysninger samles inn for å kunne publisere innholdet på nettstedet:

  ○ Ditt navn
  ○ Din e-postadresse
  ○ Innholdet du velger å laste opp

•  Hvis du kjøper Panasonic-varer på vårt (eShop)-nettsted, vil vi lagre alle økonomiske opplysninger på en sikker måte. Kortinformasjon er kryptert på vår sikre webserver. Tilgang til vår sikre webserver er underlagt strenge restriksjoner.

5. Formål med innsamling av personlige opplysninger

I henhold til ditt uttrykkelige samtykke brukes dine personlige opplysninger til følgende formål:

• Å sende deg viktig informasjon angående nettstedet, endringer i våre generelle vilkår og regler, samt annen administrativ informasjon.

• Å administrere slike aktiviteter, som kan ha regler som innebærer ytterligere informasjon om hvordan vi bruker og deler dine personlige opplysninger, vi ber deg derfor lese reglene nøye.

•  For våre forretningsmessige formål, som dataanalyser, kontroller, utvikling av nye produkter og tjenester, optimalisering av vårt nettsted, forbedring av våre tjenester, identifisering av brukertrender og evaluering av effektiviteten i våre kampanjeaktiviteter.

• For følgende formål (a) i henhold til gjeldende lov; (b) å rette oss etter rettslige prosedyrer; (c) å svare på henvendelser fra offentlige og statlige myndigheter; (d) å håndheve våre generelle vilkår ; (e) å sikre vår egen eller våre partneres drift ("Partnere")); (f) å beskytte våre og/eller våre partneres, dine eller andres rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, og (g) å gjøre det mulig for oss å iverksette tilgjengelige løsningstiltak eller begrense skader vi kan påføres.

• Lumix G

  ○ Registrering – besøkende på Panasonics «Lumix G Experience» nettsted som eier et Lumix G-kamera har muligheten til å registrere seg med sine opplysninger. Fordelen ved registreringen er at man mottar informasjon fra Panasonic om nye produktlanseringer, ny teknologi, konkurranser eller andre tilbud som kan være av interesse.
  ○ I tillegg til opplysningene man angir under registreringen, vil vi også samle inn informasjon når det sendes inn galleribilder, og hvis det sendes inn spørsmål eller tilbakemeldinger, vil vi lagre korrespondansen i forbindelse med dette.  Vi kan også samle inn din Facebook-ID og profil-URL og annen informasjon via Facebook.
  ○ Lumix G Experience gir deg muligheten til å registrere deg og logge deg inn ved hjelp av din Facebook-konto. Hvis du logger deg inn via Facebook, vil Facebook be om tillatelse til å dele visse opplysninger fra din Facebook-konto med Lumix G Experience. Det inkluderer fornavn, etternavn, kjønn, generell plassering, lenke til din Facebook-profil, tidssone, fødselsdag, profilbilde, "liker"-klikk og venneliste. Denne informasjonen samles inn av Facebook og deles med oss i henhold til vilkårene i Facebooks personvernregler. Du kan kontrollere informasjonen vi mottar fra Facebook ved å bruke personverninnstillingene på din Facebook-konto.
  ○ Hvis du registrerer deg på Lumix G Experience ved hjelp av Facebook, vil din Lumix G Experience-konto automatisk kobles opp mot din Facebook-konto, og informasjon om din aktivitet på Lumix G Experience vil deles med Facebook og publiseres på din tidslinje og på nyhetsoppdateringen hos dine Facebook-venner. Hvis du ikke ønsker å dele din aktivitet på Lumix G Experience med Facebook-vennene dine, kan du stille inn dette på profilsiden på Lumix G Experience-nettstedet.

Hvis formålet du har samtykket i er fullført eller ikke lenger følges opp, vil dine personlige opplysninger bli slettet.

6.
Sensitive personlige opplysninger

Vi ber deg ikke om sensitive personlige opplysninger (f.eks. personnummer eller sosiale ytelser, informasjon om etnisk opprinnelse, seksuell orientering, politiske meninger, religiøse eller andre overbevisninger, helse, kriminell bakgrunn eller fagforeningsmedlemskap), verken via nettstedet eller på andre måter. Panasonic vil kun samle inn og behandle sensitive personlige opplysninger i sammenheng med din bankkontoinformasjon såfremt dette er påkrevet for fakturering og kun dersom det oppgis frivillig av brukeren.

7.
Kategorier av mottakere

• Databehandlere som arbeider på vegne av oss omtales heretter som tjenesteleverandører. Tjenesteleverandører behandler personlige opplysninger i henhold til våre instrukser og på grunnlag av individuelle databehandlingsavtaler for å sikre at de er i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Tjenestetilbydere utfører tjenester som nettstedvertskap, dataanalyser, tilrettelegging av infrastruktur, IT-tjenester, kundeservice, leveringstjenester for e-post, evalueringstjenester og andre liknende tjenester. Hvis en tjenestetilbyder er lokalisert i et land utenfor EU/EØS og loven i dette landet ikke har et personvernnivå som tilsvarer nivået i EU/EØS, vil vi sikre at tjenestetilbyderen følger et personvernnivå som tilsvarer EU/EØS ved å avtale spesielle modellklausuler i henhold til standarder fra EU-kommisjonen («EU-modellvilkår»).

• Du kan også dele personlige opplysninger på våre kommentarfelter, chatter, profilsider, blogger og andre tjenester vi tilbyr og der du har anledning til å poste informasjon og materialer. Vær oppmerksom på at all informasjon du poster eller deler via slike tjenester vil være offentlig tilgjengelige for besøkende på nettstedet og for et generelt publikum. Vi ber deg derfor være forsiktig med å dele personlige opplysninger eller annen informasjon på nettstedet.

8.
Landspesifikke regler

Du har når som helst rett til å be om og å få informasjon om behandlingen av dine personopplysninger eller å komme med innvending mot eller avslutte innsamling, bearbeiding eller bruk av dine personopplysninger, inklusive å be om at personopplysninger slettes, gjennom å sende en anmodning til følgende addresse:

Panasonic Nordic, Filial till Panasonic
Marketing Europe GmbH Germany
Box 6060
SE-141 06 Kungens Kurva
SWEDEN

Det er dog ikke mulig å utføre brukerundersøkelser uten å samle inn, bearbeide eller anvende dine personopplysninger.

Om du finner feil i dine personopplysninger, om disse er ufullstendige eller misvisende, kommer vi til å endre opplysningene på din anmodning.

Lenker til tredjeparts nettsider

Denne erklæringen omfatter ikke – og vi avskriver oss ethvert ansvar for – personvern, informasjon og annen praksis fra tredjeparter, inkludert tredjeparter som driver nettsteder som dette nettstedet lenker til. Lenker på dette nettstedet innebærer ikke at vi eller våre partnere går god for nettstedet lenkene viser til.

Endringer i denne erklæringen

Vi kan foreta endringer i denne erklæringen fra tid til annen. Vi anbefaler deg derfor å lese denne erklæringen regelmessig med henblikk på endringer. Før det gjøres vesentlige endringer i erklæringen vi vil informere deg, og ved behov vil vi be deg om ditt uttrykkelige samtykke til å fortsette å behandle dine personlige opplysninger. De siste endringene i denne erklæringen ble gjort i september 2014.

Ta kontakt med oss


Hvis du har spørsmål angående innsamling, behandling eller bruk av dine personlige opplysninger, eller hvis du ønsker å korrigere, blokkere, komme med innvendinger, få tilgang til, tilbakekalle ditt samtykke eller slette noen av dine personlige opplysninger, ber vi deg ta kontakt med:

Panasonic Nordic, Filial till Panasonic
Marketing Europe GmbH Germany
Box 6060
SE-141 06 Kungens Kurva
SVERIGE

Eller på e-post: support.se@eu.panasonic.com