Dyrk frukt og grønnsaker selv i tøffe miljøer med Panasonics IT-drivhus

Et datastyrt drivhus hvor man kan dyrke landbruksprodukter selv i tøffe klima

Som en del av et prosjekt finansiert av landbruks-, skogbruks- og fiskeridepartementet, utvikler Panasonic avanserte jordbruksløsninger for å gjøre det mulig å dyrke frukt og grønnsaker året rundt, selv i tøffe klima. Selskapets nyeste prosjekt kalles IT-drivhus. For å demonstrere levedyktigheten til prosjektet, dyrkes det tomater og jordbær i et IT-drivhus på et testanlegg på øya Ishigaki i Okinawa. Ishigaki har et subtropisk klima med gjennomsnittlig 2000 millimeter (78,7 tommer) nedbør per år, samt hyppige byger og tyfoner.  

Bilde: Flyfoto av IT-drivhusets testanlegg på øya Ishigaki i Okinawa.

Datasystemer inne i IT-drivhuset kontrollerer temperaturen og fuktigheten for å opprettholde et konsistent klima døgnet rundt. De gjør det også mulig å kvantifisere disse dataene for analyser for å bestemme hvordan de skal skape det optimale vekstmiljøet.

Panasonic tilfører en rekke teknologier til dette prosjektet, inkludert de selskapet har utviklet mens de produserte grønnsaksdyrkningssystemer og landbruksanlegg. Flere løsninger, som for eksempel sensing, dataoverføring og målingsteknologier har oppstått som resultat av samarbeid med andre selskaper.

IT-drivhuset innlemmer også Panasonics infrarødabsorberende gardiner. Denne teknologien, som er ervervet gjennom utviklingen av plasma-TV-apparater, brukes for å kontrollere temperaturen inne i drivhuset på en effektiv måte. Gardinene blokkerer infrarøde stråler, noe som forhindrer at temperaturen inne i drivhuset stiger, samtidig som de også beskytter tomater og jordbær mot direkte sollys. Sprinkleranlegget – en luftkjølende vanndampløsning utviklet til Panasonics grønne klimaanlegg – sprayer ut en ekstremt fin damp som hjelper til med å stabilisere intern temperatur og fuktighet på optimale nivåer.  

Bilde: IT-drivhusets infrarødabsorberende gardiner
Bilde: IT-drivhusets damptype temperatur- og fuktighetsstabilisator

Klimakontrollsystemet, kjent som Smart Saiens (grønnsakshage) Cloud, kontrollerer automatisk – og til og med eksternt – lys, temperatur, fuktighet og damp inne i IT-drivhuset. Dette skybaserte styringssystemet overvåker og opprettholder registreringer av sensingsdata, og oppdaterer periodisk klimakontrollprogrammet for bedre miljøstyring.

Bilde: Driftsskjerm for Smart Saiens (grønnsakshage) Cloud som brukes i IT-drivhuset

Videreføring av viktige landbrukskunnskaper

For dette prosjektet har Panasonic også utnyttet det skybaserte landbruksstyringssystemet Cultivation Navi. Selskapet kvantifiserer og visualiserer landbrukskunnskap – med fokus på styring av dyrkingsoperasjoner, inkludert gode landbruksprotokoller – og gjør disse dataene tilgjengelig som programvare. Panasonic håper at denne løsningen vil tjene som en videreformidling av landbrukskunnskap til utviklingsland og fremtidige generasjoner.  

Bilde: Driftsskjermbilde av det skybaserte landbruksstyringssystemet Cultivation Navi i bruk i IT-drivhuset

Panasonic har lang erfaring som hjemmebygger og som fabrikant av byggematerialer, og utnyttet denne kompetansen fullt ut under byggingen av drivhuset. De sterke materialene som brukes er av høy kvalitet og er i stand til å motstå vindhastigheter på opptil 50 meter per sekund (111,8 miles per time).

IT-drivhuset er del av en større Panasonic-strategi for å utvikle landbruksløsninger som bidrar til å oppnå FNs bærekraftige utviklingsmål.

17 bærekraftige utviklingsmål (SDG)

Bilde: Bærekraftige utviklingsmål. Mål 1: Ingen fattigdom, mål 2: Ingen sult, mål 3: God helse og velvære, mål 4: Kvalitetsutdanning, mål 5: Likestilling, mål 6: Rent vann og sanitet, mål 7: Rimelig og ren energi, mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur, mål 10: Reduserte ulikheter, mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn, mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, mål 13: Klimahandling, mål 14: Livet under vann, mål 15: Livet på land, mål 16: Fred, rettferdighet og sterke institusjoner, mål 17: Partnerskap for målene. Disse utviklingsmålene vil det fortsatt være enighet om i hele verden mens vi fortsetter mot 2030.

Panasonic har til hensikt å utnytte erfaringene fra IT-drivhusprosjektet i sin landbruksløsningsvirksomhet. Det langsiktige målet er å kunne dyrke frukt og grønnsaker året rundt, i alle deler av verden, uavhengig av det lokale klimaet.

 

* Dette prosjektet støttes av tilskudd fra Project of the NARO Bio-oriented Technology Research Advancement Institution (FoU-samsvarende midler på «Felt for kunnskapsintegrering og innovasjon»).

Image: A Better Life, A Better World

Kontakt

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontakt [Global side]