Lumix S Lens Cash Back Promotion – Pogoji in določbe promocije

Lumix S Lens Cash Back Promotion – Pogoji in določbe promocije

Prijavite svoj LUMIX S objektiv pri prodajalcu, ki sodeluje in dobili boste povrnjeno do 300 EUR gotovine

E-poštni naslov: Panasonic@promotion-support.com

Obdobje promocije (obdobje nakupa): 01. avgust 2022 - 31. marca 2023.

Obdobje vložitve zahtevka: 15. avgust 2022 - 30. aprila 2023.

1. PROMOTER

1.1. LUMIX Cash Back Promotion (nadalje v besedilu:"Promocija") promovira Panasonic Marketing Europe GmbH, organizacijska enota Češka republika, s sedežem v Pragi 8 - Karlín, Křižíkova 148/34, poštna številka 186 00, IČ: 24655121, vpisana v Poslovni register, ki ga vodi Občinsko sodišče v Pragi, oddelek A, vložek 71469, kot podružnica Panasonic Marketing Europe GmbH, katerega registriran naslov je Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Nemčija ("Promotor").

2. USTREZNOST

2.1.Promocija velja za prebivalce naslednjih držav: Belgija, Luksemburg, Nemčija, Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Madžarska, Italija, Litva, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švica, Srbija, Albanija, Bosna in Hercegovina, Latvija, Andora. (“Države udeleženke”).

2.2. Udeleženec mora biti star najmanj 18 let (“Udeleženec”). Zaposleni pri Promotorju, pri njegovi podružnici, člani njihove družine, zastopniki in druge osebe, ki so neposredno vključene v to promocijo, nimajo pravice do sodelovanja. Promocija je odprta samo za Udeležence, ki kupujejo za lastno uporabo, torej za končne uporabnike. Promotor pridržuje pravico, da kadarkoli iz kakršnega koli razloga preveri izpolnjevanje pogojev udeležencev in/ali izključi udeležence po lastni presoji. Distributerji ne smejo oddati zahtev v imenu svojih strank. Registracija in oddaja zahtevkov s strani sodelujočih prodajalcev, zaposlenih pri sodelujočih prodajalcih in družin zaposlenih ni dovoljena.

2.3. Da bi sodeloval v Promociji, Udeleženec mora kupiti enega od LUMIX S objektivov (“Kvalificirani izdelkii”), kot je opisano v Aneksu 1 od Prodajalca, ki sodeluje(„Prodajalec, ki sodeluje”) v državi, ki sodeluje v Obdobju promocije in mora opraviti prijavo Kvalificiranih izdelkov v skladu s temi pogoji in določbami za prijavo, ki jo gostuje naš partner za sodelovanje Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland, ("Benamic"), pri čemer zagotovi zahtevane informacije, določene v 4.. členu. Vsi Prodajalci, ki sodelujejo so navedeni na https://www.panasonic.com/si/consumer/fotoaparati-in-kamkorderji-learn/lumix/lumix-s-lens-cashback-promotion.html in v Aneksu 2. Preverite tudi pri lokalnem prodajalcu, ali sodeluje v tej promociji.

2.4. Vsi kvalificirani izdelki morajo biti novi in ​​originalni izdelki Panasonic. Nakupi rabljenih ali obnovljenih izdelkov, uvoženih izven sodelujočih držav, ali izdelkov, ki so ponarejeni ali kakor koli kršijo pravice intelektualne lastnine skupine Panasonic, ne bodo upravičeni do te promocije. Izdelek, kupljen pri Amazonu, ne bo veljaven. Promotor bo sprejel zahteve iz Amazon Marketplace - samo, če je prodajalec naveden kot eden od trgovcev, ki sodeluje v tej promociji. Zahteva bo zavrnjena za katerega koli drugega preprodajalca tretje osebe na Amazon Marketplace. Promotor ne bo sprejel zahtev za izdelke, kupljene na eBayu (ne glede na to, ali so navedeni kot novi ali rabljeni). Objektivi, ki so del paketa/kompleta fotoaparata, niso veljavni za to promocijo. Do sodelovanja so upravičeni samo posamično kupljeni ustrezni izdelki.

3. Vračilo denarja

3.1. Ob sodelovanju v tej promociji bo udeleženec prejel povračilo v znesku, kot sledi: (“Vračilo denarja”).

S-X50E

€ 300,00

S-R70200E

€ 200,00

S-R24105E

€ 100,00

S-E2470E

€ 300,00

S-E70200E

€ 300,00

S-R1635E

€ 150,00

S-S85E

€ 50,00

S-R70300E

€ 150,00

S-S24E

€ 100,00

S-S35E

€ 50,00

S-S18E

€ 100,00

3.2. Vračilo denarja, ponujeno v okviru te promocije, je nenadomestljivo, neprenosljivo in ne obstaja nobena gotovinska ali kreditna alternativa. Vračilo gotovine prek sodelujočega prodajalca je izrecno prepovedano. Dvojni zahtevek za vračilo gotovine je izključen.

3.3 Med promocijo je mogoče zahtevati največ 5 kvalificiranih izdelkov na udeleženca. Za vsak kvalificiran izdelek je mogoče oddati samo 1 zahtevek.

3.4 V primeru, da vračilo predstavlja obdavčljivo korist, davčno obveznost nosi Udeleženec. V skladu s tem, če vam vaša banka zaračuna provizijo, bo vaša banka te stroške odštela od zneska denarnega vračila.

3.5. Vračilo bo nakazano v 28 dneh po potrditvi vašega zahtevka.

4. PROCES dostave zahteve

4.1. Da bi zahtevali vračilo denarja, prijavite kvalificirani izdelek, na strani za prijavo, ki jo gostuje Benamic tukaj https://panasonic-lumixs-lens.benamic.com/si/?country_promotion=20000001,

4.2. Zahtevki v zvezi s kvalificiranimi izdelki, kupljenimi pred ali po promocijskem obdobje, se bodo šteli za neveljavne.

4.3. Za zahtevo za vračilo denarja vračilu mora udeleženec na ciljni strani, navedeni v klavzuli 4.1, zagotoviti naslednje obvezne podatke:

1) Osebne podatke (Naziv, polno ime, poštni naslov, država prebivališča, e-poštni naslov, telefonska številka)

2) Podrobnosti o izdelku (naziv izdelka, kanal prodajalca, ime prodajalne, država nakupa, datum nakupa, serijska številka kvalificiranega izdelka, poslani račun ali slika serijske številke in črtne kode). Predložite dokument z računom, ki prikazuje ime sodelujočega prodajalca, datum nakupa in številko modela izdelka.

3) Bančne podatke

4.4 Po prijavi boste prejeli potrdilo o prejemu po elektronski pošti. Vsak zahtevek za vračilo denarja je omejen na enkratno uporabo in ga ni mogoče uporabiti v povezavi s katerim koli drugim promocijskim bonom S Lens ali ponudbo za vračilo denarja.

4.5. Časovni rok za oddajo zahtevka je Rok za oddajo zahtevka. Prijave, oddane pred ali po roku za oddajo zahtevka, ne bodo upravičene do promocije. Udeleženec mora zagotoviti, da račun za nakup vsebuje ime kupljenega izdelka (številka modela), ime trgovine in datum nakupa.

4.6. Promotor ne odgovarja za kakršne koli tehnične, strojne, programske, strežniške, napake spletne strani ali druge okvare ali kakršno koli škodo, v kolikor to udeleženca onemogoča ali kako drugače onemogoča sodelovanje v promociji. Če spletna registracija iz tehničnih razlogov ni mogoča, je naša tehnična podpora na voljo na Panasonic@promotion-support.com.

4.7. Zahteve, poslane po faksu, telefonu, e-pošti ali pošti, ne bodo sprejete. Nečitljivi, nepopolni ali spremenjeni obrazci ali ankete se bodo štele za neveljavne, kakor tudi obrazci, ki niso izpolnjene v skladu s temi pogoji.

4.8. Benamic bo potrdil zahtevo udeleženca v skladu s temi pogoji. Zahteve ne glede na kvalificirane izdelke, vrnjene sodelujočemu prodajalcu, a Udeleženec zamenja Kvalificirani izdelek ali prejme celotno povračilo denarja, v tem primeru ima Promotor pravico zahtevati vračilo kakršnega koli vračila denarja.

4.9. Promotor reklamacije ne bo obdelal, če Udeleženec ne predloži veljavne kopije računa o nakupu, serijske številke izdelka ter slike serijske številke in črtne kode.

4.10.V primeru, da Udeleženec vrne Kvalificirani izdelek sodelujočemu Prodajalcu Udeleženec ni upravičen zahtevati vračila denarja in vsak zahtevek se nato zavrne. Da bi se izognili dvomu, ta klavzula na noben način ne prepoveduje pravice Udeleženca, da uveljavlja svoje veljavne zakonske pravic ali garancijske pravice.

5. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

5.1. Upravljavec podatkov je Promotor, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Nemčija, data_protection@eu.panasonic.com.

5.2. Promotor bo ravnal v skladu z zakonskimi določili veljavne zakonodaje o varstvu podatkov. Velja pravilnik o zasebnosti Promotorja, ki ga najdete na:

https://www.panasonic.com/si/obvestilo-o-zasebnosti.html

5.3. Osebne podatke bo zbiral in obdeloval Benamic v imenu Promotorja. Benamic bo ravnal v skladu z zakonskimi določili veljavne zakonodaje o varstvu podatkov. Vrste zbranih podatkov vključujejo osebne podatke, podatke o izdelku in bančne podatke, kot so navedeni pod 4.3.

5.4. Namen zbiranja podatkov: Benamic bo podatke zbiral, obdeloval in hranil izključno za namene izvedbe Promocije. Za prijavo kvalificiranega izdelka pri Promotorju ali za e-poštno trženje s strani Promotorja, bo promotor zbiral podatke, če je Udeleženec v to privolil med registracijo. Če udeleženec strinja s trženjem po e-pošti, se v ta namen prav tako zbirajo, obdelujejo in hranijo Osebni podatki, navedeni pod 4.3. Podatki obstoječih kupcev bodo primerjani in posodobljeni s podatki, podanimi v tej Promociji.

5.5. Za namene izvajanja promocije obdelava vaših osebnih podatkov temelji na členu 6 (1) (b) Splošne uredbe o varstvu podatkov (»GDPR«). Obdelava vaših osebni podatkov z namenom trženja prek e-pošte temelji na členu 6 (1) (a) GDPR.

5.6. Osebni podatki Udeležencev brez njihove privolitve ne bodo posredovani tretjim osebam ali jim dani na voljo za uporabo . Izjema so tretje osebe, vključno z agencijami, pooblaščenimi za izvajanje promocije, ki bodo zbirale, hranile in uporabljale podatke za izvedbo promocije. Tretje osebe so usklajene z GDPR in imajo s Promotorjem pisno dogovorjene potrebne varnostne ukrepe ter imajo sklenjene pogodbe o obdelavi podatkov.

5.7. Benamic bo osebne podatke Udeležencev hranil tako dolgo, kot je potrebno za izpolnjevanje zakonskih zahtev in za pravne namene in bodo izbrisani najkasneje 12 mesecev po koncu promocije.

5.8. Udeleženec v vsakem trenutku prekliče svoje soglasje za trženje po e*pošti in se odjavi od prejemanja novic. Odstopite lahko s klikom na povezavo do "Center za upravljanje naročnine na novice", ki se nahaja v vsakem glasilu, prek svojega računa Moj Panasonic ali tako, da se obrnete na Promotorja na data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. Udeleženec ima v vsakem trenutku pravico do brezplačnih informacij o shranjenih osebni podatkih Udeleženca, njihovem izvoru in prejemniku ter namenu obdelave podatkov in, če je primerno, pravico do popravka, blokiranja ali izbrisa teh podatkov v skladu z veljavnimi zakonskimi določili s pošiljanjem na data_protection@eu.panasonic.com.

6. SPLOŠNI POGOJI

6.1. Z oddajo zahtevka za vračilo se šteje, da so udeleženci prebrali in sprejeli te določbe.

6.2. Promotor si pridržuje pravico, da preveri upravičenost vseh zahtev, da bi se zavaroval pred goljufivimi, neveljavnimi ali ponavljajočimi se zahtevami, vključno z, brez omejitve, zahtevanjem od udeležencev, da dokažejo, da niso vrnili kvalificiranega izdelka v 28 dneh od dostave. Zlonamerni ali goljufivi vnosi ali zahtevki, ki sicer niso v skladu s temi pogoji in določili, bodo diskvalificirani.

6.3. Promotor si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadar koli spremeni te pogoje in določila ter kadar koli spremeni ali umakne to promocijo.

6.4 sledenje lažnim zahtevkom si Organizator pridržuje pravico, da v zvezi pri prejetimi zahtevki navzkrižno preveri vračila izdelkov pri ustreznih prodajalcih. Promotor si pridržuje pravico, da zavrne Vračila denarja, če obstaja sum, da je bila podana zahteva lažna.

6.5 Te pogoje in določile urejajo zakoni Republike Nemčije, kar izključuje mednarodno pravico, zlasti Konvencijo ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Vendar obvezno določbe lokalne zakonodaje države, v kateri imate Vaše prebivališče ali sedež, ostanejo nespremenjene in bodo imele prednost v primeru nasprotja z določbami nemškega prava. Sodišča v Wiesbadnu v Nemčiji so izključno pristojna za reševanje morebitnih sporov ali zahtevkov, ki izhajajo iz ali v zvezi s to promocijo.

6.6. Če je katera koli določba teh pogojev neveljavna, veljavnost preostalih pogojev in pogojev ostaja nespremenjena.

Aneks 1 – Izdelki za kvalifikacijo

S-X50E

S-R70200E

S-R24105E

S-E2470E

S-E70200E

S-R1635E

S-S85E

S-R70300E

S-S24E

S-S35E

S-S18E

Aneks 2 – Trgovci na drobno, ki sodelujejo

FOTO BESENIČAR d.o.o. - www.besenicar.si