LUMIX-ova poletna promocija vračila denarja – določila in pogoji

LUMIX-ova poletna promocija vračila denarja – določila in pogoji

Registrirajte svoj fotoaparat LUMIX S5M2X, S5M2, S1H, S1R, S1 pri Sodelujočem prodajalcu in prejmite do 300 EUR vračila denarja za fotoaparat, kupljen v obdobju med 22. majem 2023 in 2. oktober 2023.

Registrirajte svoj objektiv LUMIX pri Sodelujočem prodajalcu in prejmite do 500 EUR vračila denarja za objektive, kupljene v obdobju med 22. majem 2023 in 2. oktober 2023.

E-pošta: Panasonic@promotion-support.com

Promocijsko obdobje (obdobje nakupa): od 22. maja 2023 do 2. oktober 2023.

Obdobje vložitve zahtevka: od 22. maja 2023 do 2. november 2023.

1. ORGANIZATOR PROMOCIJE

Poletno promocijo vračila denarja LUMIX (v nadaljevanju: »Promocija«) organizira Panasonic Marketing Europe GmbH, organizačni složka Česka Republika, Križikova 34, 186 00 Praha 8, Češka Republika, kot podružnica Panasonic Marketing Europe GmbH, s sedežem v Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Nemčija (»Organizator«).

2. UPRAVIČENOST

2.1. Akcija velja za prebivalce naslednjih držav: Nemčija, Avstrija, Belgija, Luksemburg, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Madžarska, Italija, Litva, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švica, Srbija, Albanija, Bosna in Hercegovina, Latvija, Andora, Francija, Kosovo, San Marino (»Sodelujoče države«).

2.2. Udeleženec mora biti star vsaj 18 let (»Udeleženec«). Zaposleni pri Organizatorju, njegovih hčerinskih družbah, njihove družine, agenti in druge osebe, ki so neposredno vključene v to Promocijo, niso upravičene do sodelovanja. Promocija je odprta samo za Udeležence, ki kupujejo za lastno uporabo, tj. končne uporabnike. Organizator si pridržuje pravico, da preveri upravičenost Udeležencev in/ali izključi Udeležence po lastni presoji kadar koli in iz katerega koli razloga. Sodelujoči prodajalci ne smejo vlagati zahtevkov v imenu svojih strank. Registracija in zahtevki s strani sodelujočega prodajalca, zaposlenega sodelujočega prodajalca in družine zaposlenega nista dovoljeni.

2.3. Za sodelovanje v promociji mora udeleženec kupiti LUMIX S5M2 ali S5M2X ohišje fotoaparata, komplet (»Kvalificirani fotoaparat«) ali objektiv Panasonic (»Kvalificirani objektiv«), (skupaj: »Kvalificirani izdelek(i)«), kakor je opisano v Dodatku 1, od Sodelujočega prodajalca (»Sodelujoči prodajalec«) v Sodelujoči državi med Obdobjem promocije in prijaviti Kvalificirani fotoaparat ali Kvalificirani objektiv v skladu s temi Pogoji in določili na strani za prijavo, ki jo vodi naš partner, podjetje Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland, (»Benamic«) in pri tem nudi informacije, navedene v 4. členu. Vsi Sodelujoči prodajalci so navedeni na spletnem naslovu: https://www.panasonic.com/si/consumer/fotoaparati-in-kamkorderji-learn/lumix/lumix-s5ii-s5iix-i-s-objektivi-cash-back-promocija/participating-retailers-of-lumix-s5ii-s5iix-s-lenses-cash-back-promotion.html in v Dodatku 2. Prav tako pri svojem lokalnem distributerju preverite, ali sodeluje v tej Promociji.

2.4. Vsi Kvalificirani izdelki morajo biti novi in originalni Panasonicovi izdelki. Nakup rabljenih, obnovljenih ali predelanih izdelkov in izdelkov, uvoženih izven Držav udeleženk, ali izdelkov, ki so ponarejeni ali na kateri koli način kršijo pravice intelektualne lastnine Skupine podjetij Panasonic, se ne bodo kvalificirali za to promocijo. Izdelek, kupljen od Amazona, ne bo veljaven. Organizator bo sprejel zahtevke Amazon Marketplace samo, če je prodajalec naveden kot eden izmed Sodelujočih prodajalcev za to Promocijo. Zahtevek bo zavrnjen za katerega koli drugega prodajalca tretje osebe na platformi Amazon Marketplace. Organizator ne bo sprejel zahtevkov za izdelke, kupljene na eBayu (ne glede na to, ali so navedeni kot novi ali rabljeni).

3. Vračilo denarja

3.1. Pri sodelovanju v tej Promociji bo Udeleženec prejel povračilo denarja v višini do 300 EUR za vsak Kvalificirani fotoaparat in do 500 EUR za kateri koli Kvalificiran objektiv (»Vračilo denarja«).

3.2. Vračilo denarja, ponujeno v okviru te Promocije, je nezamenljivo, neprenosljivo in ne obstaja druga možnost v obliki gotovine ali kredita. Izplačilo Vračila denarja prek Sodelujočega prodajalca je izrecno prepovedano. Dvojni zahtevki za Vračilo denarja so izključeni.

3.3. Med Promocijo lahko vsak Udeleženec zahteva Vračilo denarja za največ 5 Kvalificiranih izdelkov. Za vsak posamezni Kvalificirani izdelek je mogoče oddati samo en zahtevek.

3.4. Če Vračilo denarja predstavlja obdavčljivo ugodnost, nosi davčno obveznost Udeleženec. V skladu s tem, če vam vaša banka zaračuna provizijo, bo to provizijo odštela od zneska Vračila denarja.

3.5. Vračilo denarja bo izvedeno v roku 28 dni od preverjanja vašega zahtevka.

4. PROCES VLOŽITVE ZAHTEVKA

4.1. Če želite zahtevati Vračilo denarja, preprosto prijavite kateri koli Kvalificirani izdelek on-line na strani za prijavo, ki jo Benamic vodi na https://panasonic-summer-cashback.benamic.com/si/?country_promotion=20000001.

4.2. Zahtevki, ki se nanašajo na Kvalificirane izdelke, kupljene pred ali po Obdobju promocije, se bodo dojemali za neveljavne.

4.3. Da lahko zahteva Vračilo denarja, Udeleženec mora posredovati naslednje obvezne podatke na strani za prijavo, navedeno v točki 4.1:

1) Osebni podatki (naziv, polno ime, poštni naslov, država prebivališča, e-poštni naslov, številka telefona). 

2) Podrobnosti o izdelku (naziv izdelka, maloprodajni kanal, naziv trgovine, država nakupa, datum nakupa, serijska številka Kvalificiranega izdelka, račun ali slika serijske številke in črtne kode). Dostavite dokument z računom, ki prikazuje naziv Sodelujočega prodajalca, datum nakupa im oznako modela izdelka.

3) Bančni podatki.

4.4. Po prijavi boste po elektronski pošti prejeli potrdilo o prejemu. Vsak zahtevek za Vračilo denarja je omejen na enkratno uporabo in ga ni mogoče uporabiti v povezavi s katerim koli drugim fotoaparatom LUMIX S5M2, S5M2X in promocijskim kuponom ali ponudbo za vračilo denarja.

4.5. Rok za prijavo vložitev zahtevka je Obdobje vložitve zahtevka. Prijave, oddane pred prijavnim Obdobjem ali po njem, ne bodo izpolnjevale pogojev za sodelovanja v Promociji. Udeleženec naj poskrbi, da bodo na računu navedeni naziv kupljenega izdelka (oznaka modela), naziv trgovine in datum nakupa.

4.6. Organizator ne bo odgovoren za kakršne koli tehnične, strojne, programske, strežniške okvare, okvare spletnega mesta ali druge okvare ali škodo kakršne koli vrste, če to Udeležencu preprečuje ali kako drugače onemogoča sodelovanje v Promociji. Če spletna registracija zaradi tehničnih razlogov ni mogoča, je naša ekipa za podporo dosegljiva na e-poštnem naslovu: Panasonic@promotion-support.com.

4.7. Zahtevki, poslani po faksu, telefonu, e-pošti ali pošti, ne bodo sprejeti. Nečitljivi, nepopolni ali spremenjeni obrazci zahtevkov ali ankete se bodo štele za nične, prav tako tudi obrazci zahtevkov, ki niso izpolnjeni v skladu s temi Pogoji in določili.

4.8. Benamic bo preveril, ali je zahtevek Udeleženca v skladu s temi Pogoji. Zahtevki niso veljavni za Kvalificirane izdelke, vrnjene Sodelujočemu prodajalcu, medtem ko Udeleženec zamenja Kvalificirani izdelek ali pa mu prodajalec vrne plačani znesek; v tem primeru bo Organizator upravičen zahtevati povračilo vseh izplačanih Vračil denarja.

4.9. Organizator zahtevka ne bo obravnaval, če Udeleženec ne predloži veljavne kopije računa, serijske številke izdelka ter slike serijske številke in črtne kode.

4.10. V primeru, da Udeleženec vrne Kvalificirani izdelek Sodelujočemu prodajalcu, Udeleženec ne bo upravičen do zahtevka za vračilo denarja in vsak kasnejši zahtevek bo zavrnjen. V izogib dvomu ta točka na noben način ne prepoveduje Udeleženčeve pravice do uveljavljanja veljavnih zakonskih ali garancijskih pravic.

5. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

5.1. Odgovorni vodja obdelave podatkov je Organizator, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Nemčija; data_protection@eu.panasonic.com.

5.2. Organizator bo spoštoval zakonske določbe veljavne zakonodaje o varstvu podatkov. Uporablja se Politika zasebnosti Organizatorja, ki je na voljo na: https://www.panasonic.com/si/obvestilo-o-zasebnosti.html.

5.3. Benamic bo zbiral in obdeloval osebne podatke v imenu Organizatorja. Benamic bo spoštoval pravne določbe veljavne zakonodaje o varstvu podatkov. Vrste zbranih podatkov vključujejo osebne podatke, podatke o izdelkih in bančne podatke, kot je določeno v točki 4.3.

5.4. Nameni zbiranja podatkov: Benamic bo podatke zbiral, obdeloval in hranil izključno za namene izvajanja Promocije. Za prijavo Kvalificiranega izdelka pri Organizatorju ali za e-poštni marketing s strani Organizatorja bo Organizator zbiral podatke, če se je Udeleženec s tem strinjal ob prijavi. Če je Udeleženec privolil v e-poštni marketing, se za ta namen zbirajo, obdelujejo in hranijo tudi osebni podatki iz točke 4.3. Podatki že obstoječih strank bodo primerjani in posodobljeni s predloženimi podatki te Promocije.

5.5. Za namene izvajanja promocije obdelava vaših osebnih podatkov temelji na 6. členu 1. odstavka točke (b) Splošne uredbe o varstvu podatkov (»GDPR«). Obdelava vaših osebnih podatkov za namen e-poštnega marketinga temelji na 6. členu 1. odstavka točke (a) GDPR-ja.

5.6. Vsi osebni podatki Udeleženca ne bodo posredovani tretjim osebam ali jim dani na voljo za uporabo brez njihove privolitve. Izjema so tretje osebe, med drugim tudi agencije, ki so pooblaščene za izvajanje Promocije ter bodo zbirale, hranile in uporabljale podatke za namene izvajanja Promocije. Tretje osebe so v skladu z GDPR-je in imajo potrebne varnostne ukrepe, kot so pisno dogovorjene z Organizatorjem, in imajo pogodbe o obdelavi podatkov.

5.7. Benamic bo osebne podatke Udeleženca hranil tako dolgo, kot je potrebno v skladu z zakonskimi zahtevami in za pravne namene, medtem ko bodo le-ti izbrisani najpozneje 12 mesecev po Koncu promocije.

5.8. Udeleženec lahko kadar koli prekliče svoje soglasje za e-poštni marketing in se odjavi od newsletterja. Prekliče ga lahko s klikom na povezavo »Center za upravljanje platform na newsletter«, ki jo najdete v vsakem e-poštnem sporočilu, prek vašega računa My Panasonic ali tako, da kontaktirate Organizatorja na e-poštni naslov: data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. Udeleženec ima kadar koli pravico do brezplačne informacije o shranjenih osebnih podatkih Udeleženca, njihovem izvoru in prejemniku ter namenu obdelave podatkov in, če je uporabno, pravico do popravka, blokiranja ali izbrisa teh podatkov v okviru veljavnih zakonskih določil tako, da pošlje zahtevo na e-poštni naslov: data_protection@eu.panasonic.com. Udeleženec ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu.

6. SPLOŠNI POGOJI

6.1. Z vložitvijo zahtevka za Vračilo denarja se šteje, da so udeleženci prebrali in sprejeli te Pogoje in določila.

6.2. Organizator si pridržuje pravico, da preveri upravičenost vseh zahtevkov, da se lahko zaščiti pred lažnimi, neveljavnimi ali podvojenimi zahtevki, vključno z, vendar neomejeno, zahtevo, da udeleženec dokaže, da ni vrnil Kvalificiranega izdelka v 28 dneh od datuma dostave. Slaba vera ali lažni vnosi ali zahtevki, ki sicer ne izpolnjujejo teh Pogojev ali določili, bodo razveljavljeni.

6.3. Organizator si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadar koli spremeni te Pogoje in določila ter kadar koli spremeni ali umakne to Promocijo.

6.4. Za odkrivanje lažnih zahtevkov si Organizator pridržuje pravico do navzkrižnega preverjanja vračil izdelkov pri ustreznih Sodelujočih prodajalcih glede na prejete zahtevke za Vračilo denarja. Organizator si pridržuje pravico, a zavrne Vračilo denarja, če obstaja sum, da je bil vložen lažni ali goljufivi zahtevek.

6.5. Te Pogoje in določila urejajo zakoni Republike Nemčije, razen mednarodnega kolizijskega prava, zlasti Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Vendar obvezne lokalne pravne določbe države vašega običajnega prebivališča ali registriranega sedeža ostanejo nespremenjene in bodo prevladale v primeru nasprotja z nemškimi pravnimi določbami. Sodišča v Wiesbadnu v Nemčiji imajo izključno pristojnost za reševanje kakršnih koli sporov ali zahtevkov, ki izhajajo iz te Promocije ali so povezani z njo.

6.6. Če je katera koli izmed določb teh določil in pogojev neveljavna, preostala določila in pogoji veljajo še naprej.

Dodatek 1 – Kvalificirani izdelki

DC-S1HE-K

€ 200

DC-S1RME-K

€ 200

DC-S1RE-K

€ 200

DC-S1ME-K

€ 200

DC-S1E-K

€ 200

DC-S5M2WE

€ 300

DC-S5M2KE

€ 200

DC-S5M2E

€ 100

DC-S5M2XWE

€ 300

DC-S5M2XKE

€ 200

DC-S5M2XE

€ 100

DC-S1KE-K

€ 200

S-X50E

€ 500

S-R70200E

€ 200

S-R24105E

€ 200

S-E2470E

€ 200

S-E70200E

€ 200

S-R1635E

€ 200

S-S85E

€ 50

S-R70300E

€ 100

S-S24E

€ 100

S-S35E

€ 50

S-S18E

€ 100

S-R1428E

€ 100

Dodatek 2 – Sodelujoči trgovci

FOTO BESENIČAR d.o.o.