Panasonic Marketing Europe GmbH, Organizační složka Česká republika, Křižíkova 148/34, 186 00 Praga 8, Češka republika (v nadaljevanju PCS) jamči za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku ter omogoča servisiranje pri pooblaščenih servisih Panasonic, navedenih v tem garancijskem listu, v spodaj predpisanem roku od datuma izročitve blaga brez obveznosti plačila za delo, nadomestne dele in material, pod naslednjimi pogoji:

2 leti: TV, avdio oprema, DVD predvajalniki in snemalniki, kamere, digitalni fotoaparati, pralni stroji, hladilniki, sesalniki, mikrovalovne pečice, aparati za osebno nego, LCD projektorji, telekomunikacijski proizvodi in mobilni telefoni

(1) Izdelek mora biti predan neposredno pooblaščenemu servisu, pooblaščenemu s strani PCS za zagotavljanje garancijskega servisa za ta izdelek, ali točki predaje skupaj s tem garancijskim listom in z originalnim računom.
Garancijski list mora biti pravilno in popolno izpolnjen v času prodaje.

(2) Garancija bo neveljavna v primerih:

a) nesreč, ki nastanejo pri pakiranju in transportu ter poškodb, ki nastanejo pri tem.
b) nedelovanja ali škode, nastale z napačno uporabo izdelka, nemarnostjo kupca, s kakršnokoli uporabo, ki ni v skladu z navodili za uporabo oziroma uporabo aparata v komercialne, profesionalne, industrijske oziroma druge dobičkonosne dejavnosti.
c) nedelovanja ali škode, nastale med požarom, potresom, poplavo, udarom strele ali kakršnokoli drugo naravno nesrečo oz. v primeru nenormalnosti delovanja sistema, v katerega je izdelek vključen, v primeru vojne ali drugih nemirov (revolucij, protestov…), nepredvidene nesreče ali vpliva katerihkoli zunanjih dejavnikov.
d) ko je izdelek predelan, obnovljen ali popravljen s strani katerekoli nepooblaščene osebe, enako velja v primeru vgradnje, prilagoditve ali uporabe, ki je v nasprotju s tehnično specifikacijo in/ali varnostnimi pravili.
e) izdelek, čigar serijske številke so spremenjene, predelane ali odstranjene.
f) za dele, ki služijo za opremljanje, namizne dele, luči, baterije, okrasne elemente, antene, zaščitne zaslone, vreče za enkratno uporabo, filtre, pasove, ščetke, brivnike, britvice in druge dele z omejenim rokom servisiranja.

(3) Garancijski rok se podaljša za čas, ko je izdelek v servisnem popravilu. Na tej osnovi lahko podaljšanje roka izvrši le pooblaščeni servis. Odpravljanje pomanjkljivosti, ki sodijo v garancijo, se mora izvršiti v roku 45 dni od dneva predaje izdelka na popravilo.

(4) V primeru, da izdelek ni popravljen v navedenem roku, ima kupec pravico do nadomestnega izdelka ali povračila plačanega zneska.

(5) Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate zagotavljamo 3 leta po preteku garancijskega roka.

(6) Stroške transporta do najbližjega pooblaščenega servisa ali do točke predaje krije servis. Izračunajo se na osnovi računa pošte, železnice ali dostavne službe (stroškov nadstandardnih storitev ne krijemo, izbran mora biti najcenejši način).

(7) Garancija za žarnico projektorja je 90 dni oziroma 200 delovnih ur od prve uporabe aparata (do česar prej pride).

(8) Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Opozorilo: garancija bo neveljavna, če so zgoraj navedene informacije nepopolne ali če je vsebina spremenjena v kakršnemkoli pogledu.

Garancija je dodatek k zakonskim ali drugim pravicam potrošnikov ob nakupu in na nikakršen način ne posega vanje.
 

Ta garancija je veljavna le v državah EU / EEA, Turčiji, Makedoniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Švici. Velja za proizvode kupljene in uporabljene zgolj v teh državah. Če je država, kjer se izdelek uporablja druga od države kjer ste izdelek kupili, se za uveljavljanje garancijskih pogojev uporabljajo pogoji države, kjer se izdelek uporablja in ne države, kjer ste izdelek kupili, razen v primeru, da je trajanje garancije krajše v državi kjer se izdelek uporablja - v tem primeru velja trajanje garancijske dobe kot v državi nakupa. Če imate dodatna vprašanja o naših izdelkih, nas prosim pokličite ali nam pišite.

V kolikor imate vprašanja glede pogojev garancije, nas lahko kontaktirate na spodnji povezavi.