Využíváme soubory cookie třetích stran ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Ve výchozím nastavení jsou povoleny všechny soubory cookie. Soubory cookie si můžete sami povolit či zakázat. OK Zobrazit více

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI PANASONIC

1. Společnost Panasonic Marketing Europe GmbH, se sídlem Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Spolková republika Německo, registrační číslo: HRB 13178, jednající prostřednictvím své pobočky Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha 8 - Karlín, Thámova 289/13, PSČ 186 00, Česká republika, IČ: 246 55 121, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 71469 (dále jen „Panasonic“) plně respektuje důležitost Vašeho soukromí. Osobní údaje shromážděné na webových stránkách www.panasonic.com/cz (dále jen „Webové stránky“) v souladu s těmito zásadami jsou zpracovávány společností Panasonic, která je správcem osobních údajů ve smyslu ustanovení § 4 písm. j) zákona č. . 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném  znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“). Osobní údaje, které poskytujete, budou zpracovávány výhradně společností Panasonic a jejími dceřinými společnostmi. Všechny informace, které jste nám poskytli, budou uchovány a poskytnuty pouze v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů.

2. Registrace - návštěvníci Webových stránek mají možnost registrovat se více způsoby:
- Výhody registrace zahrnují možnosti přihlásit se k odběru různých bulletinů společnosti Panasonic, které obdržíte prostřednictvím e-mailu;
- Můžete nám říct o nákupu určitých produktů a tedy registrovat záruku. Můžete mít také možnost současného zakoupení prodloužené záruky;
- V souvislosti s údaji zadanými při registraci může Panasonic shromažďovat informace o Vašem vkusu a preferencích na základě užívání této stránky nebo informačních bulletinů. Shromažďování informací může zahrnovat analýzu použití webové stránky a chování kupujícího, včetně používání cookies. Panasonic může použít tyto informace a informace Vámi poskytnuté při registraci k tomu, aby Vás informoval o nových produktech uváděných na trh, nových technologiích, soutěžích nebo nabídkách, které můžete považovat za zajímavé.

3. Panasonic nepředá Vaše údaje žádné třetí straně nebo společnosti s výjimkou těch, které používáme k provedení statistické analýzy, řízení komunikace nebo jednají naším jménem.

4. Panasonic čas od času sestavuje souhrnné statistiky o službách a může je sdílet s renomovanými třetími stranami. Tyto statistiky neobsahují informace, které by umožnily jakékoli třetí straně Vaši osobní identifikaci.

5. Panasonic si vyhrazuje právo na přístup a poskytnutí individuálních identifikačních informací v souladu se všemi platnými právními předpisy a zákonnými požadavky ze strany příslušných orgánů s ohledem na správný provoz svých systémů nebo pro svou vlastní ochranu nebo ochranu jejich další uživatele.

6. Panasonic uchovává všechny údaje bezpečně. Ochrana registrační stránky je kompletně chráněna SSL certifikátem/y. Stránky pro vkládání údajů jsou s ohledem na osobní informace a informace o produktech na úrovni iFrames a proto není možné zobrazit ikony obvykle spojené se zabezpečením webových stránek. Platební proces pro prodlouženou záruku v případě, že byla učiněná nabídka akceptována, je bezpečný a ikony potvrzující zabezpečení stránek jsou plně zobrazeny.

7. Panasonic používá na těchto webových stránkách Sitestat 4.0 od společnosti Nedstat za účelem měření a analýzy návštěvnosti týkající se našich webových stránek. Za tímto účelem jsou shromažďovány na základě Vaší IP adresy internetové provozní údaje a údaje z Vašeho prohlížeče a počítače. Údaje nebudou použity k identifikaci Vaší osoby. Na našich webových stránkách jsou cookies používány také v souladu s výše uvedeným. Cookie je informace uložená ve Vašem počítači v podobě souboru, údaje získané prostřednictvím cookies však nebudou používány k identifikaci Vaší osoby. Změnou nastavení Vašeho prohlížeče máte možnost rozhodnout se cookies přijmout, vyžadovat informaci o umístění cookies do Vašeho počítače nebo můžete odmítnout všechny cookies. Zvažte, prosím, použití aplikace pomocníka ve Vašem prohlížeči. Vezměte, prosím, na vědomí, že pokud zvolíte odmítnutí cookies, nebudete mít přístup k určitým oblastem našich webových stránek. Používáme informace společnosti Nedstat k vybavení našich stránek obsahem a funkcemi, které jsou předmětem zájmu našich návštěvníků. Pokud byste chtěli získat více informací o společnosti Nedstat, a druzích informací shromažďovaných a zpracovávaných Sitestatem 4.0, odkazujeme Vás na webové stránky společnosti Nedstat a jejich zásady ochrany osobních údajů na dané webové stránce (www.nedstat.com).

8. Uživatel webových stránek přečtením a akceptací těchto zásad ochrany osobních údajů dává společnosti Panasonic výslovný souhlas se zpracováním a shromažďováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to po celou dobu, po kterou bude subjekt údajů oprávněným uživatelem těchto webových stránek. Uživatel webových stránek přečtením a akceptací těchto zásad ochrany osobních údajů dává společnosti Panasonic výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v následujícím rozsahu: titul, jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, obec, PSČ, stát, datum narození a telefon. Uživatel webových stránek bere na vědomí, že veškeré osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně.

9. Dále uživatel webových stránek souhlasí také se zasíláním obchodních sdělení týkajících se společnosti Panasonic podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, prostřednictvím prostředků elektronické komunikace.

10. Panasonic bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat výhradně k interním účelům společnosti Panasonic, pro komunikaci s uživatelem a pro obchodní účely společnosti Panasonic.

11. Panasonic zpracovává osobní údaje za využití elektronických prostředků. Systémy pro zpracování osobních údajů mohou používat pouze oprávněné osoby a Panasonic uplatňuje bezpečnostní opatření zabraňující neoprávněnému přístupu k shromážděným osobním údajům.

12. Na základě Zákona o ochraně osobních údajů mají uživatelé právo na přístup k shromažďovaným osobním údajům dle ustanovení § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Veškeré požadavky na přístup k informacím, které má o Vás společnost Panasonic shromažďuje, zasílejte, prosím, na adresu společnosti Panasonic, s označení: „K rukám právního oddělení - žádost o přístup k shromažďovaným informacím“. Společnost Panasonic má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

13. Zákon o ochraně osobních údajů zaručuje uživatelům v případě zpracování jejich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování právo požádat o vysvětlení a opravu, doplnění či jiné odstranění závadného stavu v souladu s ustanovením § 21 Zákona o ochraně osobních údajů.

14. V případě změny těchto zásad o ochraně osobních údajů , revidované zásady budou zveřejněny na této stránce . Doporučujeme Vám kontrolovat pravidelně tuto stránku za účelem sledování nových aktualizací

Sídlo společnosti:
Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika
IČ: 246 55 121
Praha 8 - Karlín, Thámova 289/13, PSČ 186 00, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 71469

Využíváme soubory cookie třetích stran ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Ve výchozím nastavení jsou povoleny všechny soubory cookie. Soubory cookie si můžete sami povolit či zakázat. OK Zobrazit více