Využívame súbory cookie tretích strán k vylepšenie našich služieb a zostavovanie anonymných analýz. Podľa predvoleného nastavenie sú povolené všetky súbory cookie. Súbory cookie si môžete sami povoliť alebo zakázať. Viac informácií pre nastavenie súborov cookie nájdete tu. OK Zobraziť viac

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI PANASONIC

1. Spoločnosť Panasonic Marketing Europe GmbH, reg. č.: HRB 13178, so sídlom Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Spolková republika Nemecko, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Panasonic Marketing Europe GmbH, oganizačná zložka Česká republika, IČO: 246 55 121, so sídlom Praha 8 - Karlín, Thámova 289/13, PSČ 186 00, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Městským soudem v Praze, oddiel A, vložka 71469 (ďalej len ako „Panasonic“) plne rešpektuje dôležitosť Vášho súkromia. Osobné údaje a prevod týchto údajov zhromaždených spoločnosťou Panasonic sú spracovávané spoločnosťou Panasonic, ktorá je prevádzkovateľom osobných údajov zhromaždených na týchto webových stránkach a to v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov). Spoločnosť Panasonic je jediným vlastníkov údajov zhromažďovaných na tejto webovej stránke. Osobné údaje, ktoré poskytujete, budú spracovávané výhradne spoločnosťou Panasonic a jej pridružených spoločností. Všetky informácie, ktoré ste nám poskytli budú uchované a poskytnuté len v súlade so zákonom č. 122/2023 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2. Registrácia – návštevníci webových stránok Panasonic majú možnosť registrovať sa viacerými spôsobmi:
- Výhody registrácie zahŕňajú možnosti prihlásiť sa k odberu rôznych Panasonic bulletinov, ktoré obdržíte prostredníctvom e-mailu
- Môžete nám povedať o nákupe určitých produktov a teda registrovať záruku. Môžete mať tiež možnosť súčasného zakúpenia predĺženej záruky.
- V súvislosti s údajmi zadanými pri registrácii Panasonic môže zhromažďovať informácie o Vašom vkuse a preferenciách na základe používania tejto stránky alebo informačných bulletinov. Zhromažďovanie informácií môže zahŕňať analýzu použitia webovej stránky a správania kupujúceho, vrátane používania cookies. Panasonic môže použiť tieto informácie a informácie Vami poskytnuté pri registrácii na to, aby Vás informoval o nových produktoch uvádzaných na trh, nových technológiách, súťažiach alebo ponukách, ktoré môžete považovať za zaujímavé.

3. Panasonic neodovzdá Vaše údaje žiadnej tretej strane alebo spoločnosti s výnimkou tých, ktoré používame na vykonanie štatistickej analýzy, riadenie komunikácie alebo ktoré konajú v našom mene.

4. Panasonic bude z času na čas zostavovať súhrnné štatistiky o službách a môže ich zdieľať s renomovanými tretími stranami. Tieto štatistiky neobsahujú informácie, ktoré by umožnili akejkoľvek tretej strane Vašu osobnú identifikáciu.

5. Panasonic si vyhradzuje právo na prístup a poskytnutie individuálnych identifikačných informácií v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi a zákonnými požiadavkami zo strany príslušných orgánov k správnej prevádzke svojich systémov alebo pre svoju vlastnú ochranu alebo ochranu ich ďalších používateľov.

6. Panasonic uchováva všetky údaje bezpečne. Ochrana registračnej stránky je celá chránená SSL certifikátom/mi. Stránky pre vkladanie údajov sú so zreteľom na osobné informácie a informácie o produktoch na úrovni iFrames a preto nie je možné zobraziť ikony zvyčajne spojené so zabezpečením webových stránok. Platobný proces pre predĺženú záruku v prípade, ak bola učinená ponuka akceptovaná, je bezpečný a ikony potvrdzujúce zabezpečenie stránok sú plne zobrazené.

7. Panasonic používa na týchto webových stránkach Sitestat 4.0 od Nedstat – u za účelom merania a analýzy návštevnosti týkajúce sa našich webových stránok. Za týmto účelom sú zhromažďované na základe Vašej IP adresy internetové prevádzkové údaje a údaje vo Vašom prehliadači a počítači. Nebudeme používať údaje na identifikáciu Vašej osoby, na našich webových stránkach sú cookies používané tiež v súlade s vyššie uvedeným. Cookie je malý kúsok informácie uložený na Vašom počítači v podobe súboru. Údaje získané prostredníctvom cookies nebudeme používať na identifikáciu Vašej osoby. Vzhľadom na cookies máte viaceré možnosti: zmenou nastavenia Vášho prehliadača sa môžete rozhodnúť prijať cookies, aby ste boli informovaní, keď sa súbor cookie umiestni vo Vašom počítači, alebo môžete odmietnuť všetky cookies. Prosím zvážte použitie aplikácie pomocníka vo Vašom prehliadači. Pokiaľ zvolíte odmietnutie cookies, nebudete mať prístup k určitej oblasti našich webových stránok. Používame informácie Nedstat-u na zariadenie našich stránok obsahom a funkciami, ktoré sú predmetom záujmu a použitia pre našich návštevníkov. Ak by ste chceli získať viac informácií o Nedstat-e, a druhoch informácií zhromažďovaných a spracovávaných Sitestat-om 4.0, odkazujeme Vás na webové stránky Nedstat a ich zásady ochrany osobných údajov na danej webovej stránke (www.nedstat.com).

8. Na základe zákona o ochrane osobných údajov máte právo na prístup k zhromažďovaným informáciám o Vás. Pokiaľ požadujete prístup k informáciám, ktoré má o Vás Panasonic Marketing Europe GmbH, prosím píšte na adresu spoločnosti, pričom v liste uveďte označenie: „K rukám právneho oddelenia - žiadosť o prístup k zhromažďovaným informáciám“. Takúto žiadosť spoločnosť Panasonic vybaví bezplatne okrem žiadosti o zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania v zmysle § 28 ods. 1 písm. d, pričom v takomto prípade budú účtované len úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe
 
9. Zákon o ochrane osobných údajov Vám zaručuje právo na opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, a ďalej likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona alebo ktorých účel spracúvania sa skončil.

10. Užívateľ webových stránok prečítaním a akceptáciou týchto zásad ochrany osobných údajov dáva spoločnosti Panasonic výslovný súhlas so spracovávaním a predávaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä podľa § 32 ods. 1 tohto zákona, a to po celú dobu, po ktorú užívateľ bude oprávneným užívateľom týchto webových stránok. Užívateľ webových stránok prečítaním a akceptáciou týchto zásad ochrany osobných údajov dáva spoločnosti Panasonic výslovný súhlas so spracovávaním osobných údajov v nasledujúcom rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, obec, PSČ, krajina, dátum narodenia a telefón.

11. Ďalej užívateľ webových stránok súhlasí tiež so zasielaním reklamy týkajúce sa spoločnosti Panasonic podľa § 3 ods. 7 a 8 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie.

12. V súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. a, zákona o ochrane osobných údajov sú všetky osobné údaje užívateľa webových stránok zhromažďované a spracovávané najmä pre interné účely spoločnosti Panasonic, pre komunikáciu s užívateľom, ako aj pre obchodné účely spoločnosti Panasonic

13. V prípade zmeny týchto zásad o ochrane osobných údajov, revidované zásady budú zverejnené na tejto stránke. Odporúčame Vám kontrolovať pravidelne túto stránku za účelom sledovania nových aktualizácií.


Sídlo spoločnosti:
Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika
IČ: 246 55 121
Praha 8 - Karlín, Thámova 289/13, PSČ 186 00, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 71469

Využívame súbory cookie tretích strán k vylepšenie našich služieb a zostavovanie anonymných analýz. Podľa predvoleného nastavenie sú povolené všetky súbory cookie. Súbory cookie si môžete sami povoliť alebo zakázať. Viac informácií pre nastavenie súborov cookie nájdete tu. OK Zobraziť viac