Využívame súbory cookie tretích strán k vylepšenie našich služieb a zostavovanie anonymných analýz. Podľa predvoleného nastavenie sú povolené všetky súbory cookie. Súbory cookie si môžete sami povoliť alebo zakázať. Viac informácií pre nastavenie súborov cookie nájdete tu. OK Zobraziť viac

https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=en_GB&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Nasledujúce sú všeobecné obchodné podmienky používania webových stránok společnosti Panasonic Marketing Europe GmbH, se sídlem Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Spolková republika Německo, registrační číslo: HRB 13178, jednající prostřednictvím své pobočky Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha 8 – Karlín, Thámova 289/13, PSČ 186 00, IČ: 246 55 121, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 71469 (dále jen „Panasonic“), na internetovej adrese www.panasonic.com/sk a vaše pokračujúce používanie týchto stránok zakladá váš súhlas s týmito podmienkami.

Ak nie je uvedené inak, obsah tohto webu a stránok je chránený autorskými právami a žiadna časť z nich nesmie byť reprodukovaná v žiadnej forme ani nieje možné ji používať žiadnym iným spôsobom, s výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Panasonic alebo v súlade s nasledovnými podmienkami uvedenými nižšie.

Môžete vytlačiť alebo stiahnuť viditeľný text na stránkach pre osobné nekomerčné účely, a to bez obmedzenia štruktúry, štýlu a celkového programového kódu.

Aj keď všetka starostlivosť je venovaná informáciám uvedeným na webových stránkach www.panasonic.com/sk, spoločnosť Panasonic neprijíma žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia. Dizajn, ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Využívame súbory cookie tretích strán k vylepšenie našich služieb a zostavovanie anonymných analýz. Podľa predvoleného nastavenie sú povolené všetky súbory cookie. Súbory cookie si môžete sami povoliť alebo zakázať. Viac informácií pre nastavenie súborov cookie nájdete tu. OK Zobraziť viac