WARM JAPAN

แนวคิดเรื่อง Kodawari ของญี่ปุ่น เป็นแนวคิดชั้นเยี่ยมในการผลิตสินค้า รวมไปถึงการแสวงหา พัฒนา และปรับปรุงสินค้าอย่างไมสิ้นสุด มารู้จักแนวคิด Kodawari ตัวคุณเองจาก Warm Japan