ช่วงเวลา

ผลการค้นหา

1-1 / 1

ประกาศผลการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 15

07-06-2013

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ประกาศผลการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2556 ตามประกาศของบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เรื่องการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 15 และได้เชิญชวนศิลปินส่งผลงานฯ เข้าร่วมในการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค นั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินได้ดำเนินการคัดเลือกตัดสินผลงานจิตรกรรมของ ศิลปินที่ส่งเข้าร่วมในการประกวดฯ ในครั้งนี้จำนวน 178 ชิ้น จากจำนวนศิลปินที่ส่งผลงานจำนวน 111 คน ผลการตัดสินมี รางวัลยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 จำนวน 1 คน รางวัลยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 จำนวน 2 คน รางวัลยอดเยี่ยม อันดับที่ 3 จำนวน 3 คน รางวัลดีเด่น จำนวน 10 คน และมีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้ร่วมเสดง จำนวน 37 คน ดังมีรายนาม ดังต่อไปนี้

Previous Page

Previous Page