Streaming uživo

Streaming uživo

Streaming uživo

Bežični streaming uživo (RTMP/RTMPS protokol)

Uživajte u bežičnom streamingu uživo u zatvorenom ili na otvorenom uz lako rukovanje koje vam omogućava aplikacija LUMIX Sync (Android/iOS). Prenosite događaje uživo bilo kada, bilo gdje uz kvalitet koji može pružiti samo digitalni fotoaparat bez ogledala sa jednim objektivom.

• Streaming uživo na platforme koje su u skladu sa RTMP / RTMPS je u osnovi moguć (ne garantuje se kompatibilnost sa svim platformama.) Moguće su situacije kada prenos uživo nije moguć ako se promijeni usluga platforme. Dodatne informacije potražite u uslovima i pravilima konkretne platforme.
• Android i Google Play su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije Google Inc.
• IOS je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak kompanije Cisco u SAD-u i drugim zemljama i koristi se po licenci.

Streaming uživo pomoću LUMIX Sync aplikacije

Streaming uživo pomoću LUMIX Sync aplikacije

Aplikacija LUMIX Sync (Android/iOS) podržava streaming uživo. Jednostavno povežite LUMIX GH5M2 sa pametnim telefonom i prijavite se na Facebook ili YouTube iz menija aplikacije LUMIX Sync. Takođe možete ručno uspostaviti RTMP / RTMPS vezu.

• YouTube” and the “YouTube logotip” su zaštitni znaci kompanije Google Inc.
• Facebook” je zaštitni znak kompanije Facebook, Inc.

Streaming uživo pomoću softvera LUMIX Network Setting

Streaming uživo pomoću softvera LUMIX Network Setting

Postavke za streaming prebacite na SD karticu iz softvera LUMIX Network Setting, a zatim umetnite karticu u fotoaparat kako biste omogućili da uređaj uveze ove postavke.

LUMIX Tether za streaming (Beta)

Povezivanjem LUMIX GH5M2 sa računarom pomoću USB kabla, sliku kamere možete koristiti za web konferencije.

https://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/lumixtether.html

LUMIX Webcam softver (Beta)

Povezivanjem LUMIX GH5M2 sa računarom pomoću USB kabla, sliku kamere možete koristiti za web konferencije.

https://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/lumix_webcam_software.html