Uslovi korištenja

 

Slijede uslovi korištenja Panasonic BA internet stranice www.panasonic.ba i Vaša kontinuirana upotreba ove stranice predstavlja prihvatanje ovih uslova.

 

Osim ako nije naznačeno suprotno, sadržaj ove internet stranice i stranica je zaštićen autorskim pravima i nijedan dio njih ne može se reprodukovati u bilo kojem obliku ili koristiti na bilo koji drugi način, osim uz prethodno pismeno odobrenje kompanije Panasonic ili u skladu sa uslovom koji je naveden u nastavku.

Možete da odštampate ili preuzmete tekst koji se nalazi na intenet stranici za lične nekomercijalne svrhe, uključujući ali ne ograničavajući se na strukturu, ukupni stil i programski kod.

 

Bilo koje informacije koje nam pružite iz bilo kojeg razloga će se zadržati isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka iz 1984. i 1998. godine. Za dodatne detalje pročitajte našu politiku privatnosti.

 

Dok se svaka pažnja poklanja informacijama sa intenet stranice www.panasonic.ba, Panasonic BA ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakve greške ili propuste. Dizajn, specifikacije i cijene su podložne promjenama bez prethodne najave.
Sve fotografije i video snimci ekrana i televizora su simulirane i služe isključivo za ilustrativne svrhe.

 

Registrovana kancelarija: