Space Tune™

Space Tune™

Optimizira zvuk za različita postavljanja

Model HC410/412 je prvi u seriji HC s funkcijom Space Tune™ koja podešava frekvenciju tako da odgovara različitim postavljanjima.
Ova funkcija nudi unaprijed podešene postavke za tri položaja – blizu zida, na zidu ili blizu ćoška.

Space Tune™
Space Tune™
Space Tune™

Space Tune™ optimizira kvalitet zvuka na lokaciji uređaja

Na zvuk koji se emitira iz zvučnika u velikoj mjeri utiče lokacija i okruženje u koje je uređaj postavljen.

Muzika zvuči onako kako je zamišljeno kad se uređaj postavi na odgovarajuću udaljenost od zida, ali ako se zbog nedostatka prostora uređaj mora staviti blizu zida, postaviti na zid ili u ugao, zvuk se odbija od zida zbog čega se povećava pritisak zvuka i remete frekvencijske karakteristike do tačke u kojoj muzika više ne zvuči onako kako je zamišljeno.

Funkcija Space Tune™, koja je novost u ponudi u seriji HC410/412, ima 3 unaprijed definirane postavke – Blizu zida, Na zidu i Blizu ćoška – koje podešavaju frekvencijske karakteristike u skladu s mjestom na koje je uređaj postavljen tako da muzika zvuči onako kako je zamišljeno.

Space Tune™

Izaberite jednu od 3 unaprijed definirane postavke u skladu s mjestom na koje je uređaj postavljen.

 

Blizu zida

Podešava frekvencijske karakteristike u srednjem do visokom rasponu radi poništavanja poremećaja izazvanih reverberacijom zvukova od stražnji zid i površinu na koju je postavljen uređaj te pravilno uravnotežava srednji do visokog raspona s niskim rasponom. Rezultat su jasniji vokali i dodatno širenje.

Na zidu

Podešava većinu frekvencijskih karakteristika u visokom rasponu radi kompenziranja prigušivanja u srednjim do visokih tonskih visina izazvanog debljinom uređaja i zvukova koji se odbijaju od stražnji zid. Zvukovi su jasniji uz bolje širenje.

Blizu ćoška

Podešava frekvencijske karakteristike u niskom rasponu radi kompenziranja prigušivanja u malim tonskim visinama izazvanog odbijanjem zvukova od sva stražnja zida i površine na koju je postavljen uređaj. Uz otklanjanje uticaja u srednjem do visokom rasponu zvukovi su jasniji i širenje je bolje.

Promjena u nivou pritisku zvuka korištenjem načina rada Space Tune™

Način rada Space Tune™ ISKLJUČEN – Blizu zida –

Srednji do niskog raspona (100 – 300 Hz)

Kad je uređaj postavljen blizu zida, pritisak zvuka je prekomjerno pojačan u srednjem do visokom rasponu zvukovima koji se odbijaju od zid.
 

Space Tune™
Srednji do visokog raspona (2 – 8 kHz)

Tonske visine srednjeg do visokog nivoa javljaju se prigušeno i nejasno zbog poremećaja u frekvencijskim karakteristikama u srednjem do visokog opsega izazvanim odbijanjem zvukova od zida.

Space Tune™

Način rada Space Tune™ UKLJUČEN – Blizu zida –

Srednji do niskog raspona (100 – 300 Hz)

Kompenzira prekomjerni porast pritiska zvuka u srednjem do niskom opsegu izazvan postavljanjem zvučnika blizu zida.

Srednji do visokog raspona (2 – 8 kHz)

Ispravlja poremećaje u frekvencijskim karakteristikama srednjem do visokog nivoa i uravnotežava pritisak zvuka u srednjem do niskom opsegu.

Space Tune™