Uporedna studija performansi Panasonic električnog brijača

Uporedna studija performansi Panasonic električnog brijača

Uporedni test performansi između vještački ostarelih i fabrički novih brijača

Brijte se kvalitetno kao prvog dana – 5 godina kasnije

Panasonic je angažovao ipi Institute für Produkt-Markt-Forschung GmbH (Institut za istraživanje proizvoda na tržištu) da izvrši objektivna mjerenja kvaliteta brijanja sa brijačima starim 3,5 i 5 godina u odnosu na nove brijače (testirani model Panasonic ES-LV67). Studijom se zaključilo da se ne mogu naći razlike između fabrički novih i vještački ostarjelih brijača ni u jednom od provedenih mjerenja: vrijeme brijanja, blizina tokom brijanja, nježnost kože i iritacija kože.

Rezultati studije su takođe primjenljivi na ES-LV69, ES-LV97, ES-LV6U, ES-LV9U, ES-LS6A i ES-LS9A zbog identične konstrukcije i materijala (odnosi se na sječiva brijača).

Aspekti studije performansi
Starenje folija za brijanje, glava i motora za brijanje pomoću ipi postolja za ispitivanje izdržljivosti

Aspekti studije performansi Starenje folija za brijanje, glava i motora za brijanje pomoću ipi postolja za ispitivanje izdržljivosti

Simulacija 3,5 godine svakodnevne upotrebe
Dnevno vrijeme brijanja otprilike 5 minuta x 360 dana x 3,5 godine
Ukupni sati korištenja = 105 sati // jednako 1.260 ciklusa brijanja

Aspekti studije performansi Starenje folija za brijanje, glava i motora za brijanje pomoću ipi postolja za ispitivanje izdržljivosti

Simulacija 5 godina svakodnevne upotrebe
Dnevno vrijeme brijanja otprilike 5 minuta x 360 dana x 5 godina
Ukupni sati korištenja = 150 sati // jednako 1.800 ciklusa brijanja

Starenje plastičnih dijelova aparata za brijanje pomoću klimatske komore

Tokom perioda od 100 sati, plastični dijelovi aparata za brijanje bili su izloženi konstantnoj temperaturi od 60 °C.

Starenje plastičnih dijelova aparata za brijanje pomoću klimatske komore
Starenje plastičnih dijelova aparata za brijanje pomoću klimatske komore

Izvedba testa na centralnoj lokaciji, ipi Institut

Panel korisnika vrhunskih električnih aparata za brijanje Panasonic i konkurentskih marki (N = 28) obrijao se i vještački ostarjelim i fabrički novim brijačima, koristeći metodu podijeljenog lica.

Objektivna mjerenja vremena brijanja, blizine (prije i nakon brijanja), nježnosti kože i iritacije kože na četiri označena mjesta: obraz, vrat, brada i ugao usana.

Izvedba testa na centralnoj lokaciji, ipi Institut
Izvedba testa na centralnoj lokaciji, ipi Institut
Izvedba testa na centralnoj lokaciji, ipi Institut

Sva prava za slike pripadaju ipi Institute für Produkt-Markt-Forschung GmbH.