Специални функции на LUMIX GH6

Специални функции на LUMIX GH6

Специални функции на LUMIX GH6

LUMIX GH6 удовлетворява нуждите на професионалните режисьори за превъзходно качество на изображението, мобилност, мащабируемост и всички аспекти на видеопроизводството.

В подкрепа на иновативно изразяване

Много адаптивна мобилност и оперативност

Наистина полезна надеждност и мащабируемост за видеопроизводство