Уведомление за защита на личните данни

| Принтирай | Запази |

 

Приложимото местно и европейско законодателство за защита на личните данни изисква от нас да Ви информираме относно нашите практики за защита на личните данни и използването на бисквитки на следните интернет страници на Панасоник. Моля, да имате предвид, че Панасоник може да оперира някои или всички от интернет страниците във Вашата държава (наричани по долу за краткост „Уебсайт“):

 

• Lumix G Experience
• Panasonic eShop
• My Panasonic

Настоящото уведомление за защита на личните данни описва как ние събираме, обработваме, използваме и защитаваме всяка информация, събрана чрез Уебсайта, относно лични или материални обстоятелства за Вас, като лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано („Лични данни“).

 

Всички Лични данни, които Вие ни предоставяте с Вашето съгласие или които са събрани, при използването на Уебсайта, са предмет на настоящото Уведомление и нашата Политика за бисквитките. Използвайки този Уебсайт, Вие се съгласявате с условията на това Уведомление.

 

Уебсайтът се оперира от Панасоник Маркетинг Юръп ГмбХ, дружество с адрес на управление във Федерална Република Германия, гр. Висбаден 65203, ул. „Хагенауер“ № 43, регистрационен № HRB 13178, действащо чрез Търговското представителство „Панасоник Маркетинг Юръп ГмбХсъс седалище и адрес на управление в Република България, гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Съборна“ № 2а, ет. 4, вписано в Търговски регистър към Българската търговско–промишлена палата под № 0000150789, БУЛСТАТ 175859977 („Панасоник“, „ние“, „нашият“ или „нас“), като Панасоник действа като администратор на лични данни, по отношение на Личните данни.

 

1.  Ние защитаваме Вашите данни


Ние използваме необходимите организационни, технически и административни мерки, за да защитим Личните данни под наш контрол, като например контрол на достъпа, преноса, въвеждането, достъпността и отделянето на данни. За съжаление, при пренос на данни чрез интернет или система за съхранение на данни не може да се гарантира 100 % сигурност. Ако считате, че връзката Ви с нас не е вече сигурна (например, ако смятате, че сигурността на Ваш акаунт, който имате към нас, е била изложена на риск), моля уведомете ни относно проблема незабавно, като се свържете с нас (виж Свържи се с нас по-долу).

 

2. Съхранение на събраните данни

 

Ние съхраняваме Вашите Лични данни само срока, който е необходим за изпълнение на съответната цел, посочена в настоящото уведомление, или в друга комуникация осъществена с Вас, освен ако по-дълъг срок се изисква по закон, но във всеки случай за срок, не по-дълъг от законоустановения. Впоследствие, Вашите Лични данни ще бъдат заличени и/или върнати съгласно изискванията на приложимото законодателство или както е описано в Политиката за бисквитките.

 

3. Използване от деца

 

Уебсайтът не е насочен и не следва да бъде посещаван от лица под 18 (осемнадесет) години, като ние молим тези лица да не предоставят Лични данни чрез Уебсайта.

 

Непълнолетните трябва да притежават изричното съгласие на родителите си или на техните законни представители преди да осъществят достъп или да предоставят Лични данни.

 

4. Събиране на Лични данни

 

В допълнение на автоматизираното събиране на Лични данни съгласно нашата Политика за бисквитките, ние събираме Лични данни

 

• За да обработи Вашите запитвания и за да отговори на Вашите искания, Панасоник събира Лични данни, които Вие предоставяте чрез формите за контакт на Уебсайта, включително Вашето име, адрес или други Лични данни, които посочвате в съответната форма. Потребителите може по всяко време да изискат заличаване на своите Лични данни.

 

• Панасоник също така събира адресите на електронна поща и пощенските кодове, ако Вие специално се абонирате за нашите рекламни съобщения и информационни бюлетини и след като ние получим Вашето изрично потвърждение (чрез двукратно съгласие), че Панасоник може да Ви предоставя своите рекламни съобщения и информационни бюлетини. Потребителите може по всяко време да се откажат от получаването на рекламни съобщения и информационни бюлетини. Панасоник предоставя няколко възможности за отказ, като например Вие може да следвате инструкциите за отказ от получаване на кореспонденция („unsubscribe”), които се съдържат в нашите рекламни съобщения и информационни бюлетини. 

 

• Панасоник събира Лични данни, които Вие предоставяте чрез участие в общностни споделения (например чат, форум или бюлетини). В този случай, се събират следните Лични данни:

 

   - Информация при регистрация, с цел предоставяне на участие в общностни споделения, съдържаща Вашето име, потребителско име, парола, адрес на електронна поща, дата на раждане и данни за контакт;

 

   - Информация, която Вие доброволно решавате да споделите, за да позволите публикуването в тези общностни споделения.

 

• Панасоник събира Лични данни, които Вие предоставяте във връзка с участието си в онлайн игри, тегления за безплатни награди, състезания, лотарии, състезания или други промоции („Дейности“), които се предлагат на Уебсайта. (За определени дейности ще е необходимо допълнително съгласие за обработване на данни). В този случай, се събират следните Лични данни:

 

   - Информация при регистрация, с цел предоставяне на участие в онлайн игри, лотарии, състезания или други подобни промоции, съдържаща Вашето име, потребителско име, парола, адрес на електронна поща, дата на раждане и данни за контакт.

 

• Вашите Лични данни, предоставени за участие в онлайн игри, лотарии, състезания или други подобни промоции, могат да бъдат разкривани на следните Получатели:

 

   - Трети лица спонсори на лотарии, състезания, тегления за безплатни награди и други подобни промоции, които могат да бъдат идентифицирани по време на всяка лотария, състезание, теглене за безплатни награди или друга подобна промоция.

 

• Панасоник може да събира Лични данни, които Вие предоставяте чрез качване („ъплоуд“) на съдържание (например видео или снимки) на Уебсайта. В този случай, се събират следните Лични данни, за да може да публикувате съдържанието на Уебсайта:

 

   - Вашето име;
   - Вашия адрес на електронна поща;
   - Съдържание, което Вие изберете да качите („ъплоуднете“).

 

• Ако закупите стоки на Панасоник от нашия Уебсайт (eShop), ние ще съхраним по сигурен начин всички финансови данни. Данните на картата остават криптирани на нашия защитен уеб сървър. Достъпът до нашия уеб сървър е стриктно контролиран.

 

5. Цели на събирането на Лични данни

 

С Вашето изрично съгласие Личните данни се използват за следните цели:

 

• Изпращане на важна информация относно Уебсайта, промени в нашите условия и политики, както и административна информация;

 

• Администриране на тези Дейности, които могат да имат правила, които да съдържат допълнителна информация относно това как ние използваме и разкриваме Вашите Лични данни. Поради това, ние препоръчваме да прочетете съответните правила внимателно;

 

• За нашите бизнес цели, като например анализ на данни, одити, разработване на нови продукти и услуги, подобряване на нашия Уебсайт, подобряване на нашите услуги, установяване на тенденциите на употреба, както и определяне на ефективността на нашите рекламни кампании;

 

• За следните цели: (а) съгласно приложимото право; (b) в съответствие със съдебни производства; (c) в отговор на искания от държавни и правителствени органи; (d) при прилагане на нашите Общи условия; (e) за защита на нашата работа или тази на свързаните ни лица („Свързани лица“); (f) за защита на нашите права, поверителност, сигурност, имущество и/или тези на Свързаните ни лица, на Вас, или на трети лица; и (g) да имаме възможността да търсим обезщетение или да ограничим вредите, които могат да ни бъдат причинени.

 

Lumix G

 

   - Регистрация – посетители на уебсайта на Панасоник “Lumix G Experience”, които притежават камера Lumix G, имат възможността да се регистрират или да запишат своите детайли. Ползата от регистрирането ще се състои в това да получавате уведомление от Панасоник с информация относно новите продукти, които излизат на пазара, новите технологии, състезания или други оферти, които биха били интересни за Вас.

 

   - В допълнение към детайлите, които предоставяте, при регистрация, ние ще събираме информация, когато галерия със снимки бъде предоставена от Вас или ако зададете въпрос или предоставите обратна връзка, можем да запазим запис на тази кореспонденция. Ние може да събираме данни и относно потребителското Ви име във Фейсбук и URL на профила Ви, както и друга информация чрез Фейсбук.

 

   - Lumix G Experience може да Ви позволи да се регистрирате и впишете, като използвате Вашия профил във Фейсбук. Ако се регистрирате, използвайки Фейсбук, Фейсбук ще поиска да разрешите определена информация от Вашия профил във Фейсбук да бъде споделена с Lumix G Experience. Това включва Вашето име и фамилия, пол, местонахождение, препратка към профила Ви във Фейсбук, Вашата часова зона, дата на раждане, профилна снимка, Вашите „харесвания“, както и списъка Ви с приятели. Тази информация се събира от Фейсбук и се предоставя на нас съгласно условията на Политиката за поверителност на Фейсбук. Можете да управлявате информацията, която ние получаваме от Фейсбук, като използвате настройките за поверителност във Вашия Фейсбук профил.

 

   - Ако се регистрирате в Lumix G Experience чрез Фейсбук, Вашият профил в Lumix G Experience автоматично ще се свърже към Вашия профил във Фейсбук и информацията относно дейността Ви в Lumix G Experience ще бъде споделена с Фейсбук и ще бъде публикувана във Вашия дневник и на стените на приятелите Ви. Ако не желаете да споделяте дейността си в Lumix G Experience с приятелите си във Фейсбук, може да управлявате това от страницата на профила си на уебсайта на Lumix G Experience.

 

Ако целта, за която сте предоставили Вашето съгласие, е изпълнена или тази цел повече не се преследва, Вашите Лични данни ще бъдат заличени.

 

6.  Чувствителни Лични данни

 

Молим да не ни предоставяте каквито и да било чувствителни Лични данни (например номера на социални осигуровки или социални помощи, информация относно етнически или расов произход, сексуална ориентация, политически убеждения, религиозни или други възгледи, здраве, съдебно минало или членство в синдикални организации), на или чрез Уебсайта или по друг начин. Панасоник събира и обработва чувствителни Лични данни единствено относно данни за Вашата банкова сметка до степен, необходима за целите на фактурирането и само ако такива доброволно бъдат предоставени от потребителя.

 

7. Категории Получатели


• Обработващите Личните данни, които действат от наше име, са наречени Доставчици на услуги. Доставчиците на услуги ще обработват Личните данни в съответствие с нашите инструкции и въз основата на индивидуални споразумения за обработка на лични данни, за да се осигури съответствие с приложимите закони за защита на личните данни. Доставчиците на услуги предоставят услуги като например, хостинг на уебсайтове, анализиране на данни, предоставяне на оборудване, IT услуги, обслужване на клиенти, обслужване на електронна поща, проверка, както и други подобни услуги. В случай че Доставчик на услуги се намира в държава извън ЕС/ЕИП и законите на съответната държава не осигуряват ниво на защита на личните данни, сравнимо с нивото на защитата в ЕС/ЕИП, ние ще гарантираме, че Доставчикът на услуги ще се придържа към нивото на защита на личните данни, приложимо в ЕС/ЕИП чрез договаряне на стандартни клаузи, предоставени по образец от Европейската комисия („Стандартни договорни клаузи“).

 

• Лични данни може да бъдат разкривани и от Вас на нашите табла за съобщения, чат, профилни страници, блогове и други услуги, предоставени от нас, чрез които Вие можете да споделяте информация и материали. Моля, имайте предвид, че всяка информация, която споделяте или разкривате чрез тези услуги, ще стане публична и може да бъде достъпна за посетители на Уебсайта и за обществеността. Призоваваме Ви да бъдете много внимателни в решението си да разкриете Вашите Лични данни или друга информация на Уебсайта.

 

8. Правила за конкретната държава

 

Република България

 

Настоящото Уведомление се предоставя на основание чл. 19 от българския Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД“).

 

Чрез използването на Уебсайта Вие предоставяте Вашето изрично и информирано съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, Вашите Лични данни да бъдат събирани и обработвани съгласно условията на това Уведомление.

 

В случай, че сте ползвател на Уебсайта, намиращ се на територията на Република България, чрез използването на Уебсайта Вие предоставяте Вашето изрично и информирано съгласие Панасоник да предоставя Личните Ви данни на администратори на лични данни и/или лица, обработващи лични данни намиращи се в страни извън Европейския съюз/Европейското икономическо пространство, които страни не осигуряват адекватно ниво на защита по смисъла на чл. 36а, ал. 2 от ЗЗЛД.

 

Чрез използването на Уебсайта Вие декларирате, че сте: (а) надлежно уведомени за целите на обработване на Личните Ви данни; (b) запознати с правото си да поискате достъп до Личните данни, там където сте идентифицирани в тези данни, в съответствие с чл. 26 и следващите от ЗЗЛД, и с правото да поискате изтриване, коригиране или блокиране на Личните данни, ако обработването им не отговаря на изискванията на действащото законодателство или надхвърля целите, за които тези лични данни се обработват; и (c) уведомени за срока на обработване и съхранение на Личните данни.

 

Препратки към уебсайтове на трети лица

 

Настоящото Уведомление не се отнася и ние не сме отговорни за поверителността, информацията или други процедури на което и да е трето лице, включително трето лице, управляващо който и да е уебсайт, препратка към който има в този Уебсайт. Включването на препратка на Уебсайта не означава, че ние или което и да е от нашите Свързани лица сме обвързани със съответния уебсайт.

 

Изменение на Уведомлението

 

Може да изменяме съдържанието на настоящото Уведомление регулярно. Поради това нашият съвет е да преглеждате редовно Уведомлението за възможни промени. Преди Уведомлението да бъде действително променено, ние ще Ви информираме и ако е необходимо, ще отправим запитване за Вашето изрично съгласие относно продължаващото обработване на Вашите Лични данни. Последните изменения на Уведомлението са направени през м. септември 2014.

 

За връзка с нас

 

Ако имате каквито и да било въпроси относно събирането, обработването или използването на Вашите Лични данни или ако желаете да коригирате, блокирате, поправите, възразите, получите достъп, оттеглите съгласието си, дадено посредством настоящото Уведомление или да заличите Вашите Лични данни, моля да се свържете с нас на:

 

Търговско представителство „Панасоник Маркетинг Юръп ГмбХ“

 

Република България, гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Съборна“ № 2а, ет. 4

 

Или чрез електронна поща: