Политика на „бисквитките”

Последно обновяване: 18.10.2021

Тази Политика за бисквитките („Политика“) Ви предоставя информация за използването на технологии, които съхраняват или имат достъп до информация на Вашето устройство, като бисквитки, пиксели и приставки и т.н. от Panasonic Marketing Europe GmbH
Central and South-East Europe, 36, Dragan Tsankov Blvd., WTC-Interpred, office B-205, BG-1040 Sofia (наричани „ние“, „нас“ или „Panasonic“) и някои разрешени трети лица, които предоставят съдържание, реклами или други функции, когато посещавате нашия уебсайт. За удобство всички тези технологии се наричат „бисквитки“.

Тази Политика обяснява какво представляват бисквитките, какви видове бисквитки използваме и какви са нашите правни основания. Също така Ви предоставя информация за това, как се използват Вашите лични данни (ако има такива), какви са Вашите права по отношение на бисквитките съгласно Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) и как може да се свържете с нас, ако искате да упражните правата си или имате оплакване. Тази Политика описва какви бисквитки се поставят и използват, за какви цели и с каква продължителност. В допълнение, тази Политика описва как може да управлявате и изтривате бисквитки.

Моля, щракнете върху връзките по-долу за допълнителна информация относно нашите практики за поверителност:

1. Какво представляват бисквитките?
2. Какво е нашето правно основание?
3. Как ние и някои разрешени трети лица използваме бисквитки и обработваме личните Ви данни и какви са Вашите права?
4. Как може да управлявате и изтривате бисквитки?
5. Връзка с нас
6. Промени в тази Политика
7. Списъкът с бисквитки, използвани на нашия уебсайт

1. Какво представляват бисквитките?
„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашето устройство, когато посещавате нашия уебсайт и действат като идентификатор. Те позволяват на нашия уебсайт да разпознава Вашето устройство, когато взаимодейства с и се връща към нашия уебсайт, особено когато използвате същия браузър, както при последното си посещение на нашия уебсайт.
В зависимост от тяхната функция и предназначение, бисквитките се класифицират като строго необходими, за ефективност, функционални и рекламни бисквитки. За повече информация относно това, вижте раздел 7.

Освен това бисквитките се класифицират или като бисквитки на първа страна, или като бисквитки на трети страни.  Бисквитките на първа страна се поставят от нас, докато бисквитките на трети страни се поставят от уебсайт на трето лице, докато посещавате нашия уебсайт.  За повече информация относно съответните трети лица, вижте раздел 7.

Бисквитките могат да бъдат сесийни или постоянни бисквитки, в зависимост от тяхната продължителност. Сесийните бисквитки са временни бисквитки, които са валидни само докато посещавате нашия уебсайт и се изтриват, когато затворите браузъра си. За разлика от това, постоянните бисквитки се създават при посещението Ви в нашия уебсайт и остават на Вашето устройство след като затворите браузъра или рестартирате устройството си, до зададената им дата на изтичане, освен ако не ги изтриете преди датата на изтичане; те са активни, когато се връщате на нашия уебсайт.

2. Какво е нашето правно основание?
Ние разчитаме на нашите законни интереси за обработване на лични данни, събрани чрез нашите основни бисквитки на първа страна. Тези бисквитки са строго необходими за работата на нашия уебсайт и ни позволяват да предоставяме на посетителите услугите, които те изискват, да направим комуникациите възможни или да спазваме задълженията за сигурност съгласно приложимия закон за защита на данните.

Всички други несъществени бисквитки ще се използват само с Ваше съгласие.

3. Как ние и някои разрешени трети лица използваме бисквитки и обработваме личните Ви данни и какви са Вашите права?
3.1 Бисквитки, притежавани и поставени от Panasonic
Доколкото нашите собствени бисквитки и данните, които събираме чрез тях, се квалифицират като лични данни, ние определяме средствата и целите на такова обработване и сме администратор на данните, както е определено в GDPR.  Такова обработване се извършва в съответствие с нашата Политика за поверителност, която се прилага в допълнение към тази Политика за бисквитките. Препоръчваме Ви да прочетете нашата Политика за поверителност, където може да намерите повече например за следното:

- как използваме и защитаваме Вашите лични данни, събрани чрез бисквитки (ако има такива);
- Вашите права за защита на данните; ако се намирате в ЕС/ЕИП, те включват правото на достъп до личните Ви данни и получаване на копие от тях, правото да поискате коригиране или актуализиране на неточни лични данни, правото да възразите или да ограничите обработването на Вашите лични данни при условията, посочени в GDPR и правото да поискате изтриване на личните Ви данни при определени условия;
- как може да подадете жалба до компетентния надзорен орган, ако се намирате в ЕС/ЕИП https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en;
- колко дълго ще съхраняваме/пазим Вашите лични данни;
- на кого и къде разкриваме Вашите лични данни; и
- съществуването на автоматизирано вземане на решения и, когато случаят е такъв, полезна информация за използваната логика и значението и последствията от обработването.

3.2 Бисквитки, притежавани и поставени от разрешени трети лица
На нашия уебсайт имаме интегрирани връзки към уебсайтове на трети лица, приставки и приложения, напр. за маркетингови цели, както и за да Ви позволят лесно да споделяте съдържание в социалните мрежи. Ние нямаме контрол върху използването на тези бисквитки от тези уебсайтове на трети лица и препращаме към техните политики за поверителност за допълнителна информация как те използват тези бисквитки. За повече информация относно третите лица, вижте раздел 7.

4. Как може да управлявате и изтривате бисквитки?
4.1. С изключение на основните бисквитки, може да промените предпочитанията си и да оттеглите съгласието си за бисквитки по всяко време, като отидете в “настройки на бисквитките.
4.2. Може да управлявате и изтривате несъществени бисквитки, като променяте настройките на браузъра си. Методите за това варират според браузъра. Моля, имайте предвид, че ако блокирате всички бисквитки, някои функции и услуги на нашия уебсайт може да не Ви бъдат предоставени и ще виждате реклами, съобразени в по-малка степен с Вашите интереси.

Можете да получите информация за това как да управлявате и как да изтривате бисквитки за най-популярните браузъри, като последвате тези връзки:

- Chrome
- Edge
- Firefox
- Internet Explorer
- Opera
- Safari

За допълнителна информация как да управлявате и изтривате бисквитки посетете https://www.allaboutcookies.org/

5. Връзка с нас
Ако имате въпроси относно това как ние, като администратор на Вашите лични данни (ако има такива), използваме бисквитки на нашия уебсайт или бихте искали да упражните Вашите права, може да се свържете с нас на https://support-bg.panasonic.eu/.

Може също да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните на Panasonic Marketing Europe GmbH, Data Protection Officer, Hagenauerstrasse 43, D-65203 Wiesbaden; email: Data_Protection@eu.panasonic.com.

6. Промени в тази Политика
Понякога може да правим промени в тази Политика, която беше публикувана за първи път на 18.10.2021. Промените в тази Политика ще бъдат публикувани на нашия уебсайт и ще влязат в сила от датата на публикуване. Тази политика е актуализирана последно през 18.10.2021. Ако промените съществено изменят начина, по който използваме бисквитки, ние ще публикуваме известие на нашия уебсайт и ще поискаме отново Вашето съгласие за използването на бисквитки. Моля, проверявайте често всички актуализации или промени в нашата Политика за бисквитки.