Проектът за устойчива морска храна поставя околната среда на предно и централно място

Корпоративните заведения за хранене на Panasonic предлагат риби, отглеждани вземайки предвид устойчивостта

Морските ресурси са заплашени от изчерпване поради нарастващото население на земята. Корпоративните заведения за хранене на Panasonic се използват като място за осведомяване на хората по различни начини, включително въвеждането в своите менюта на „устойчива морска храна“, произвеждана с помощта на устойчиви практики, което цели също да допринесе за постигането на Цел 14 (Животът под водата) от целите за устойчиво развитие на ОН (ЦУР).

17 цели за устойчиво развитие (ЦУР)

Изображение: Цели за устойчиво развитие. Цел 1: Изкореняване на бедността, Цел 2: Без глад, Цел 3: Здравословен начин на живот и благосъстояние, Цел 4: Качествено образование, Цел 5: Равенство на половете, Цел 6: Чиста вода и канализация, Цел 7: Финансово достъпна и чиста енергия, Цел 8: Достоен труд и икономически растеж, Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура, Цел 10: Намаляване на неравенствата, Цел 11: Устойчиви градове и общности, Цел 12: Отговорно потребление и производство, Цел 13: Действия в областта на климата, Цел 14: Животът под водата, Цел 15: Животът на сушата, Цел 16: Мир, справедливост и силни институции, Цел 17: Партньорство във връзка с целите, тези цели за развитие ще продължават да бъдат съгласувани по целия свят, докато продължаваме напред към 2030 г.

Прекомерният риболов и аквакултурите допринасят за непрекъснатото увеличаване на консумацията на морски ресурси. Ако не се вземат ответни мерки, бъдещите поколения може да нямат възможност да се наслаждават на рибите и ракообразните. За да запази тези дарове на океаните и реките за бъдещите поколения, от март 2018 г. Panasonic представя устойчива морска храна в своите менюта в корпоративните заведения за хранене. Тази инициатива е първа по рода си за компания със седалище в Япония.  

Устойчива морска храна се отнася до морски продукти, за които производителите в секторите на рибарството и аквакултурите са използвали устойчиви методи на производство, отчитайки управлението на ресурсите, околната среда и обществото. От януари 2020 г. устойчива морска храна е включена в менютата на 30 корпоративни заведения за хранене и Panasonic цели да завърши въвеждането й преди края на финансовата 2020 г. във всички 100 заведения за хранене, които обслужват повече от 100 000 служители в Япония.  

Снимка: Вход на корпоративно заведение за хранене на Panasonic. Изложени са плакати и банери на устойчива морска храна. Много хора се редят на опашка.
Снимка: Част от меню с устойчива морска храна. Стриди, пържени във фритюрник, от префектура Миаги. Бял ориз и супа мисо, сервирани върху поднос.
Снимка: Служители на Panasonic, консумиращи храна от менюто с устойчива морска храна в корпоративното заведение за хранене.

Сертифициране на устойчива морска храна за консумация

Една от инициативите за защита на морските ресурси, която е промотирана по цял свят, е процесът на подбор на устойчива морска храна. Съветът за стопанисване на морето (MSC) и Съветът за стопанисване на аквакултурите (ASC) са създадени като системи за сертифициране. Ако потребителите започнат да избират морски продукти със сертификационен етикет от една от тези системи, броят на операторите в риболовния сектор, желаещи да получат сертифициране, ще се увеличи. Това ще доведе до защита на изобилието в моретата.

Изображение: Сертификационната марка на MSC. Сертифицирането от MSC се удостоверява от Съвета за стопанисване на морето за устойчиво и правилно управлявано рибарство. Марката изглежда по следния начин. “CERTIFIED SUSTAINABLE SEAFOOD, MSC, www.msc.org”
Изображение: Сертификационна марка на ASC. Сертифицирането от ASC се регулира от Съвета за стопанисване на аквакултурите за отговорно отглеждане на риба, за да се намали натоварването върху околната среда и обществото. Марката изглежда по следния начин. „Farmed Responsibly, asc certified, ASC-AQUA.ORG“

Panasonic се изправи пред обезкуражаващи препятствия в производството на устойчива морска храна. За да може да заяви, че предложенията в менюто на корпоративните заведения за хранене използват устойчива морска храна, всички включени компании – не само доставчиците на морски продукти, но и вносители, търговци на едро, лица, отговорни за обработката, дистрибутори и кетъринг доставчици – трябва да съответстват по цялата верига за доставки. Системата за проследяване (CoC) гарантира, че проследяемостта е сигурна, изискваща тези компании да отговорят на редица условия, за да получат сертифициране.

Поток за снабдяване на сертифицирани морски продукти

Изображение: „Сертифициране от системата за проследяване (CoC) се изисква за всички процеси с морски продукти.“ Диаграмата показва потока за снабдяване на сертифицирани морски продукти. Сертифициране от MSC или ASC се изисква за доставчиците на морски продукти. Сертифициране от CoC се изисква за вносители, търговци на едро, лица, отговорни за обработката, дистрибутори и кетъринг доставчици. След получаване на всички тези сертификати, корпоративните заведения за хранене могат да предлагат устойчива морска храна.

За да увеличи влиянието на тази инициатива, Panasonic увеличава усилията си извън компанията. Компанията активно подкрепя други компании, окуражава ги да въвеждат устойчива морска храна в своите корпоративни заведения за хранене, за да разширят драстично приемането на този продукт. Също така помага на членовете на кетъринг индустрията за получаването на сертифициране от CoC.

Panasonic се надява, чрез дейности за повишаване на осведомеността, да вдъхнови основна промяна в консуматорското поведение. Основната идея е нейните служители да опитат и оценят устойчивата морска храна и да разкажат на други за нея. Чрез непрекъснато развиване на тази и подобни инициативи компанията възнамерява да допринесе за запазването на морските ресурси и да реализира устойчиво общество.

Снимка: Място за обслужване в корпоративно заведение за хранене на Panasonic. Изложение са плакати с информация за устойчива морска храна. Те описват „Специалното дневно меню с устойчива морска храна!“
Снимка: Общ изглед на корпоративно заведение за хранене на Panasonic. Голям брой хора, които се хранят.
Изображение: A Better Life, A Better World

Контакт

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Контакт [Глобален сайт]