Насладете се на музика от различни източници с мрежовия Super Audio CD плейър Grand Class SL-G700

• Висококачествено музикално възпроизвеждане с оригинални технологии на Technics, елиминиращи смущенията и шума
• Специални елементи и схемни решения осигуряват прецизна обработка на сигналите за превъзходна музикалност
• Изключителна функционалност за максимално музикално развлечение от всички източници

София, България, 7 януари 2019 г. – Днес Technics представи новия си мрежов Super Audio CD плейър SL-G700. SL-G700 е мултифункционален цифров плейър, който е съвместим с повечето съвременни цифрови аудио носители, от традиционните CD/SACD дискове до най-новите звукоизточници с висока резолюция и музикални услуги за поточно предаване, като ги възпроизвежда с възможно най-високото качество.

Конструктивни решения за висококачествен, Grand Class звук

Бързодействащо тихо хибридно електрозахранване

Електрозахранването е изключително важно за възпроизвеждане на висококачествен звук. Шумът, генериран от електрозахранването и стабилността на електрозахранването влияят директно върху качеството на звука, възпроизвеждан от аудио сигналите, особено при използване на аналоговия аудио изход. SL-G700 е оборудван със специален захранващ блок за аналоговите аудио стъпала. Той е реализиран с импулсно захранване, без обратна връзка и без промяна на честотата на импулсите. В комбинация с оригиналната стабилизирана верига за захранване, този специален захранващ блок осигурява стабилно електрозахранване с нисък шум. Веригата е изградена с дискретни елементи, без интегрални схеми с общо предназначение и е прецизно настроена, за да осигури оптималното захранване на аналоговите стъпала. По този начин е постигнато високо съотношение сигнал/шум и превъзходно възпроизвеждане, отличителен белег на звука на Technics.

Първокласен, високопрецизен цифрово-аналогов преобразувател с двойна моно конфигурация

За аналоговия аудио изход, един от най-важните компоненти е цифрово-аналоговият преобразувател, тъй като той преобразува информацията от цифровия източник, например CD, в аналогов звуков сигнал. За левия и десния канал са използвани отделни, изолирани цифрово-аналогови преобразуватели от най-висок клас Asahi Kasei Microdevices DAC AK4497, които се характеризират с много високо съотношение сигнал/шум и изключително ниски изкривявания. Електрозахранването за цифрово-аналоговите преобразуватели е разделено на пет модула с различно предназначение и се подава поотделно. Тактовият генератор е с батерийно захранване, реализирано по оригинална технология, за да се осигури максимално прецизно цифрово-аналогово преобразуване. Двойната моно конфигурация и симетричната схемотехника спомагат за елиминиране на взаимните смущения между левия и десния канал, придавайки ново измерение на качеството и прецизността на възпроизвеждания звук.

Усилвателно стъпало, реализирано с дискретни елементи

Голямо влияние върху качеството на звука, извеждан от аналоговия аудио изход, оказва също и филтърът след цифрово-аналоговия преобразувател. При SL-G700 филтърът е реализиран не с операционни усилватели (интегрални схеми), а с оригинална конфигурация от дискретни елементи. Чрез използването на нискошумящи транзистори и тънкослойни резистори се потискат шумовете, генерирани вътре в схемите. Чрез прецизни фини настройки, като увеличаване на работния ток и др., е повишено бързодействието, увеличено е съотношението сигнал/шум и са намалени изкривяванията. В резултат на това, SL-G700 осигурява изключително точно и прецизно възпроизвеждане на звука, без да пропуска дори и най-малките нюанси от звукозаписа.

Тактов генератор с батерийно захранване

При обработката на цифровите аудио сигнали, качеството на тактовия генератор до голяма степен влияе върху качеството на звука. Захранването на деликатните вериги, като например тактовия генератор в цифрово-аналоговия преобразувател и системния тактов генератор, трябва да бъде напълно изолирано от шумовете и колебанията в основното електрозахранване. Technics има богат в използването на батерия за изолиране на захранването. Благодарение на тази технология, цифровите аудио стъпала, включително цифрово-аналоговите преобразуватели, се характеризират с изключително нисък шум. В допълнение, тактовите сигнали за системата се доставят от тактов генератор с изключително нисък джитер. Нискошумящото електрозахранване и високопрецизната схема на тактовия генератор осигуряват звучене с възможно най-високо качество и прозрачност.

Архитектура за изолиране на цифровия шум

Усилвателните стъпала, обслужващи USB входовете, са оборудвани със стабилизатори, използващи немагнитни въглеродни слойни резистори със силна устойчивост към магнитни смущения, и кондензатори от висококачествена рубинена слюда с отлични характеристики, като ниски диелектрични загуби, висока температурна стабилност и висока стабилност на напрежението.

Също така, за високото звуково качество допринасят и различни мерки за противодействие на шума. Например, в захранването на LAN терминала са използвани кондензатори с ниско последователно еквивалентно съпротивление, а цифровият изходен сигнал е изолиран чрез импулсен трансформатор.

Система за оптимално активиране на схемите

Системата за оптимално активиране на схемите позволява спиране на работата на различни цифрови модули, например дисплея, аналоговите и цифровите интерфейси, с цел минимизиране на шумовете и смущенията във възпроизвежданата музика.

Висококачествен изход за слушалки

Обикновено, сигналите за аналоговия аудио изход (балансиран/небалансиран) и изходът за слушалки се генерират от един и същи цифрово-аналогов преобразувател. Но, SL-G700 е оборудван с отделен цифрово-аналогов преобразувател за слушалки, който е независим от аналоговия аудио изход. Той използва оригинален чип на Technics за обработка на звуковите сигнали, наречен JENO Engine (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimization). Чрез пълното разделяне на аналоговия аудио изход и изхода за слушалки се елиминират взаимните смущения между тези две вериги, които имат различно предназначение. Също така, всяка от двете вериги е прецизно настроена и звуково оптимизирана. В резултат на това, и двата изхода осигуряват възможно най-високото качество на звука.

Нещо повече, SL-G700 е оборудван със система за оптимизиране на работата, която автоматично включва JENO Engine, когато бъдат свързани слушалки. Така се елиминират смущенията върху звуковото качество през времето, когато не са свързани слушалки.

Освен това, усилвателното стъпало за слушалките е от Клас АА и използва отделни схеми за усилване на аудио сигнала по напрежение и по ток. Усилването по напрежение се извършва от висококачествен операционен усилвател, а усилването по ток – от отделен операционен усилвател с висока мощност. Това позволява високопрецизно преобразуване на PWM сигнала с висока резолюция, извеждан от JENO Engine, в аналогов аудио сигнал. Възможността за оптимална работа с различни слушалки в голям обхват на входния им импеданс осигурява звуковъзпроизвеждане с ниски изкривявания в широк честотен диапазон.

Съвместимост с повечето съвременни цифрови аудио носители

Възпроизвеждане на MQA

Плейърът е оборудван с MQA декодер. Когато MQA декодерът е включен, се декодират и възпроизвеждат MQA файлове и MQA-CD дискове.

SACD/CD режим

Плейърът е оборудван със специализиран режим за възпроизвеждане на SACD/CD. При този режим се изключват всички захранващи модули, освен необходимите за възпроизвеждането на SACD/CD. Така значително се подобрява качеството на възпроизвеждания звук.

Директно възпроизвеждане на DSD

Плейърът извършва директно цифрово-аналогово преобразуване и възпроизвеждане на DSD сигналите от SACD записите, без те да бъдат конвертирани в PCM сигнали. По този начин се извлича пълният потенциал от DSD сигналите.

Обработка с висока резолюция (функция High-Res Remaster)

За да бъде осигурено високо звуково качество, посредством цифрова обработка на сигналите се извършва преобразуване на 44.1-kHz/16-bit музикални данни от CD дисковете и аудио източниците от типа на MP3, използващи компресия със загуби, в сигнали с висока резолюция до 192-kHz/32-bit. Така можете да изпитате нови емоции от познатата ви музика, която ще звучи по-богато и с повишено качество.

Поддръжка на голямо разнообразие от музикални източници и широки възможности за свързване

SL-G700 поддържа Bluetooth, Wi-Fi и Apple AirPlay, с широки възможности за свързване. Плейърът също така е съвместим с услуги за поточно предаване, като Spotify, TIDAL и Internet Radio, и други полезни функции, като Google Chromecast и Google Assistant.*

* Гласово активиран Google говорител трябва да бъде включен в същата мрежа.

Висококачествена конструкция на Technics

Конфигурация от четири блока

В цифровия аудио плейър има голямо разнообразие от схеми, като импулсно електрозахранване, което се характеризира с висока мощност, цифров интерфейс, който работи с високочестотни сигнали, а също така и множество аналогови схеми и стъпала.

Конструкцията на SL-G700 е конфигурирана в четири блока, които са оптимално изолирани посредством съответни прегради, в зависимост от типа им и от нивата на използваните сигнали.

По този начин се елиминират взаимните смущения между отделните блокове и се постига възпроизвеждане на чист и качествен звук. Високата устойчивост на шасито, осигурена от тази конструкция, също спомага за потискане на вибрациите в електронните компоненти, с което се предотвратява влошаване на качеството на звука.

Четящ механизъм с висока стабилност

При възпроизвеждане на диск, точността на прочитането на данните от диска е определяща за звуковото качество. Четящият механизъм за дискове е с тройна структура на шасито, за да се гарантира точно прочитане и да се предотврати предаването на външните вибрации към механизма. Освен това, SL-G700 има стабилна платформа за дисковете, отлята от алуминий с висока степен на поглъщане на вибрации, за да се осигури максималното им прецизно възпроизвеждане.

- КРАЙ -

За повече информация моля посетете technics.com или последвайте technics.global във Facebook или @technics в Twitter.

За връзки с медиите:
Илиана Джамбазова
PR консултант
Имейл: iliana_dzh@abv.bg
Мобилен: 0896 786 735