Panasonic представя уникални решения за справяне с климатичните промени

IFA 2022: Panasonic ще демонстрира решения за намаляване CO2 отпечатък за физически лица и фирми, като същевременно ще представи технологии и проекти за своята собствена въглеродна неутралност до 2030 г.

София, България, 31 август 2022 г. – На изложението IFA 2022, Panasonic ще представи не само най-новите си продукти за потребителска електроника, но също и цялостни и конкретни решения на компанията за справянето с един от най-сериозните обществени проблеми днес - изменението на климата. Със своя План за екологично въздействие GIP (Green Impact Plan) Panasonic има за цел да даде фундаментален принос в справянето с проблемите на околната среда, със специален фокус върху значително намаляване на въглеродните емисии и върху кръговата икономика. Ангажиментът на Panasonic към устойчивост, с двете си основни точки въглеродна неутралност и кръгова икономика, е представен на новия щанд на IFA в зала „HUB27“, която обхваща повече от 5000 квадратни метра.

В „Централната зона“ на новия щанд, Panasonic представя онези пилотни проекти за устойчивост и енергийни технологии, които подпомагат декарбонизацията на обществото и помагат за решаването на други екологични проблеми на нашата планета. С цел значително намаляване на въглеродния отпечатък, концепцията и дизайнът са разработени наново, което води до общо намаление от 140 тона емисии на CO2 в сравнение с 2019 г., или 71% намаление на емисиите. Тези редукции са постигнати чрез внимателен подбор на материалите, начина на представяне на продуктите и декорирането на стените. 140 милиона тона спестени и избегнати емисии, както показват изчисленията съгласно Протокола за парникови газове GHG (Green House Gas), са еквивалентни на емисиите на CO2 от среден автомобил с вътрешно горене, изминаващ приблизително 1 милион километра.

„Европа е много напреднала в действията по отношение на устойчивостта и следователно е ключов регион, който да оглави нашата екологична програма. За да интегрираме мисията за устойчивост в нашата бизнес стратегия, Panasonic Group стартира „GREEN IMPACT“, стратегическа визия, която очертава нашия ангажимент и действия за „Net Zero“ до 2050 г.“, обясни Масахиро Шинада, президент и главен изпълнителен директор на Panasonic Corporation.

На щанда на Panasonic на IFA ще бъдат изложени някои решения и пилотни проекти, които днес вече оказват екологично въздействие.

Въглеродна неутралност: екологично и достъпно отопление

Устойчивите и достъпни решения за отопление и охлаждане на частни домове, офиси и различни търговски площи са все по-необходими. С новата си система Aquarea EcoFleX, Panasonic свързва термопомпа въздух-вода Aquarea и въздуховоден модул с технология nanoe™ X – или с други думи, съчетава климатизация и пречистване на въздуха. Иновативната хибридна система осигурява енергийно ефективно отопление на помещения, охлаждане на помещения, пречистване на въздуха и оползотворяване на топлината от гореща вода. Патентованата технология nanoe™ X на Panasonic улавя пет вида замърсители, включително определени бактерии и вируси, както и миризми, осигурявайки идеално климатизирана атмосфера и по-чист въздух.

Системата за управление на Aquarea EcoFleX е стандартно оборудвана с Wi-Fi, с предоставени адаптери, за незабавно свързване чрез приложението Comfort Cloud на Panasonic, което позволява интелигентно управление и непрекъснат мониторинг на консумацията на енергия от потребителя. Дистанционна система за наблюдение и поддръжка Aquarea Service Cloud позволява на сервизния техник или монтажника да прегледа термопомпената система, още преди да се наложи престой. Когато работят със зелено електричество, термопомпите Aquarea въздух-вода практически не генерират емисии на CO2, тъй като до 80% от необходимата топлинна енергия се взема от околния въздух. Така системата Aquarea EcoFleX се превръща в един от акцентите в енергийните решения на Panasonic за отопление и охлаждане.

Намаляване на въглерода: по-малка зависимост от енергията от изкопаеми горива и по-малко CO2 емисии

Специален акцент в секцията за енергийни продукти и решения в централната зона на щанда на Panasonic на IFA 2022 ще бъде генераторът с горивна клетка с чист водород Pure Hydrogen Fuel Cell Generator, който работи със зелен водород. Като цяло зеленият водород се генерира чрез разделяне на водните молекули (H2O) на водород (H2) и кислород (O2). За целта се използва излишната енергия от възобновяеми източници (фотоволтаични панели или вятърни генератори).

Една горивна клетка с чист водород на Panasonic може да генерира до 5 kW електроенергия, което е достатъчно за захранване на малки търговски съоръжения. Освен това, свързването и управлението на множество горивни клетки може да увеличи изходната мощност, в зависимост от нуждите. Системата вече е в търговска употреба в Япония и се очаква да бъде въведена в Европа, след като бъдат осигурени инфраструктурни условия и наличие на чист водород.

99 модула от такава иновативна система за горивни клетки с чист водород са част от пилотно съоръжение, което стартира през април 2022 г. в завод на Panasonic в Япония. Целта е 100 процента от енергията, използвана за дейностите на обекта, да бъде генерирана от възобновяеми ресурси. Съоръжението „RE100“ [Renewable Energy 100% (100% възобновяема енергия)] е част от самоподдържаща се енергийна система, която съчетава производство на енергия от чист водород и фотоволтаични панели, както и съхранението й в батерии. Подобен вид автономия със зелена енергия за производствени обекти е уникална в световен мащаб. Panasonic вече получи много запитвания от частни индустриални сектори, както и от правителства, които се интересуват от подобна система.

Кръгова икономика: ново конструктивно мислене за удължаване на живота на нашите продукти

Panasonic подхожда от различни ъгли към въпроса за изграждане на кръгова икономика. Особено важно за Panasonic е да промени конструктивното си мислене, за да удължи живота на своите продукти. Един съвсем нов продукт, който беше пуснат в Европа през юли тази година, наистина олицетворява това мислене: модулното устройство за лична хигиена MULTISHAPE. Продуктът е изработен с модулна конструкция и използва сменяеми глави, позволяващи реализиране на пет различни устройства за лична хигиена чрез прикрепване на самобръсначка, тример, четка за зъби и други приставки.

Модулната конструкция елиминира необходимостта от електродвигател, акумулаторна батерия и адаптер за всеки продукт, спестявайки около 60% от ресурсите, в сравнение с конвенционалните продукти. Модулната конструкция също така означава, че потребителите сами могат да заменят отделни части в малко вероятния случай, когато се повредят, а самият продукт може да се използва много дълго време. Започвайки с продукти за лична хигиена в Европа, Panasonic постепенно ще възприеме тази философия за конструкция, базирана на кръговата икономика, и ще я разшири към други региони и продукти.

Екологично въздействие на Panasonic: устойчивостта като основа на дейностите на Panasonic

Panasonic Group пое ясни ангажименти за намаляване на CO2 емисии от собствените си дейности до нула до 2030 г. и постигане на общо над 300 милиона тона1 намалени и избегнати емисии до 2050 г. в своя сегмент и чрез иновации. Тези над 300 милиона тона емисии на CO2 до 2050 г. са еквивалентни на приблизително един процент2 от настоящите общи глобални емисии от 33 милиарда тона годишно.

Като крайъгълен камък по пътя към постигане на целите за 2030 г. и 2050 г., основните аспекти от Плана за екологично въздействие 2024 на Panasonic Group за 2024 г. (финансова 2025 г.) задават конкретни действия, които трябва да бъдат изпълнени дотогава. Panasonic Group има за цел да намали емисиите на CO2, особено от собствените си дейности. Таблицата по-долу дава няколко конкретни примера: 

Резултати за финансовата 2021 г.

Цели за финансовата 2025 г.

CO2/Енергия

Собствено въздействие: Намаляване на CO2 в нашия собствен VC3

16.34 Mt 4

- Цели 1 и 23: Заводи с нулев CO2

7 завода

37 завода

- Цели 1 и 23: Намаление на CO2

0.26 Mt 4

- Цел 33: Намаление на CO2 при използването на нашите продукти от клиенти

16.08 Mt 4

Въздействие на приноса: „Избегнати емисии“ за обществото

23.47 Mt

38.3 Mt 4

Ресурси/ CE5

Коефициент на рециклиране на фабрични отпадъци

98.7%

99% или повечеv

Използване на рециклирана смола (3-годишна сума6)

43.3 Kt

90 Kt

Базирани на CE бизнес модели/продукти

5 бизнеса

13 бизнеса

1 Свързани с енергията емисии на CO2 за 2019 г.: 33.6 милиарда тона (източник: IEA).
2 Емисионният фактор на CO2 е базиран на 2020 г.
3 Класификация, направена въз основа на протокола за парникови газове GHG (Green House Gas), международния стандарт за изчисление
4 Размерът на целите за намаляване на CO2, показани по-горе, са разликите от тези, направени през финансовата 2021 г.
5 CE: Circular Economy (Кръгова икономика)
6 „3-годишна сума“: кумулативни резултати за финансовата 2020-2022 г. / кумулативни цели за финансовата 2023-2025 г.

За повече информация относно Panasonic на IFA 2022, моля посетете www.panasonic.com/IFA2022 

За Panasonic Group

Световен лидер в разработването на иновативни технологии и решения за широкообхватни приложения в потребителската електроника, индустрията, жилищния, автомобилния, комуникационния и енергийния сектор по целия свят, Panasonic Group премина към оперативно обединение от компании на 1 април 2022 г., с Panasonic Holdings Corporation като холдингова компания и осем компании, позиционирани под нейната шапка. Основана през 1918 г., групата се стреми към подобряване на благосъстоянието на хората и обществото, и ръководи бизнеса си въз основа на основополагащи принципи, прилагани при генериране на нова стойност и предлагане на устойчиви решения за съвременния свят. Групата отчете консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 56.40 милиарда евро (7388.8 милиарда йени) за финансовата година, приключила на 31 март 2022 г. Посветена на подобряване на благосъстоянието на хората, Panasonic Group е обединена в предоставянето на превъзходни продукти и услуги, за да ви помогне да живеете най-добре.
За да научите повече за Panasonic Group, моля посетете: https://holdings.panasonic/global/

Препоръчани страници

Не бяха намерени релевантни на темата новини.