Intelligente byer: Bæredygtig og komfortabel levevis

Pause
Panasonics bæredygtige intelligente byer

Panasonics bæredygtige intelligente byer

Med dekarbonisering af samfundet i spidsen for vores filosofi er vi stolte over at være med til eller endda lede udviklingen af intelligente byprojekter verden over. Vi har bevist vores ekspertise inden for intelligente byløsninger – lige fra sikkerhed, energi, sundhedspleje og velvære, mobilitet og tilslutningsmuligheder.

Future Living Berlin

Future Living Berlin  

Future Living® Berlin - et fyrtårnsprojekt og en model for en sammenkoblet og digital flergenerationsudvikling og inklusiv byudvikling, der er designet til at reducere kulstofemissioner drastisk ved at producere, opbevare og anvende energi på innovative og næsten CO2-frie måder.

Hvor det hele begyndte: Fujisawa SST

Hvor det hele begyndte: Fujisawa SST

I 2014 åbnede Panasonic sammen med sine partnere sit første intelligente byprojekt, Fujisawa Sustainable Smart Town (SST). Med udviklingen af denne by var målet at bygge den første ¨intelligente by¨ fra bunden i Japan på stedet for en tidligere Panasonic-fabrik.

Energi

Sikkerhed

Sikkerhed

Mobilitet

Mobilitet

Velvære

Velvære

Fællesskab

Fællesskab

Energi

Sikkerhed

Sikkerhed

Mobilitet

Mobilitet

Velvære

Velvære

Fællesskab

Fællesskab

Intelligent levevis i hjertet af vores forretning

For Panasonic i Europa er dekarboniseringen af samfundet et centralt forretningsfokus, samtidigt med at det understøtter det løfte, vi giver som et brand om at bidrage til “et bedre liv og en bedre verden”.  En anden motivation for at arbejde hen imod en grønne verden er, at EU i 2050 sigter mod at blive en klimaneutral økonomi i takt med befolkningstætheden og større urbanisering. Som hjælp til disse bestræbelser er Panasonic aktivt involveret i at udvikle løsninger, der understøtter følgende intelligente byservices: grøn energi og bæredygtighed, sikkerhed og sikkerhed for indbyggerne, samfundstjenester, mobilitet, sundhedspleje og velvære samt som en sammenkoblet og digital infrastruktur.

Intelligente byer har brug for intelligent robotteknologi

Intelligente byer har brug for intelligent robotteknologi
Et centralt kendetegn ved intelligente byer er automatiseringen af daglige opgaver og fremkomsten af robotteknologi. Læs mere om de seneste anvendelsesområder, der skaber et bedre samfund i dagens og morgendagens intelligente byer.

Læs mere her

Internet of Things (IoT) for livskvalitet

Internet of Things (IoT) for livskvalitet
Future Living® Berlin er en enestående samlet løsning i Europa. Projektet har til formål at løse nogle af de store udfordringer, som vores samfund står over for ved hjælp af arkitektur, da demografi ændrer sig, energiomstilling og skiftende mobilitet betyder noget.

Læs mere her

Bæredygtig og intelligent energi

Bæredygtig og intelligent energi
Som en næste generation af intelligente byer, hvor forskellige faciliteter skaber en synergistisk effekt, har Tsunashima SST etableret en CCP, der skal optimere tildelingen og anvendelsen af energi, information, arbejdskraft og forsyninger.

Læs mere her

Levevis og velvære i flere generationer

Levevis og velvære i flere generationer
Suita bæredygtig intelligent by (Suita SST), i nærheden af Osaka i Japan, overvejer en fremadrettet tilgang til et samfunds medicinske og sundhedsmæssige behov i et aldrende samfund gennem et koncept kaldet KENTO: Knowledge (viden), Excercise (motion), Nutrition (ernæring), Town (by).

Læs mere her

Mobilitet og sikkerhed

Mobilitet og sikkerhed
Panasonic leverer sikkerheds- og mobilitetsløsninger såsom push-meddelelser til intelligente tv’er med henblik på at levere katastrofe- eller nødoplysninger til beboere til fælles services, herunder el-biler og el-cykler.

Læs mere her

Panasonic intelligente byer over hele verden

Berlin

Fujisawa

Tsunashima

USA

Relaterede links

Future Living Berlin
Udviklingen af boligkvarterer i Berlin ved hjælp af intelligente løsninger til fremtidig levevis.

Suita bæredygtig intelligent by
Et byanlægsprojekt organiseret af 14 virksomheder i Japan.

Fujisawa bæredygtig intelligent by
En intelligent by i Japan med 1.000 husstande baseret på livsstil.

Intelligente byer/infrastrukturprojekter (USA)
Panasonics leverer sine verdensomspændende ekspertise i intelligente byer og infrastruktur til Nordamerika.

Tsunashima bæredygtig intelligent by
Et byanlægsprojekt organiseret af 13 virksomheder i Japan.

Den nye olympiske landsby Japan (Harumi-flaget)
Dækning af byudvikling, herunder brintkraftproduktion og energistyring.