Skabelse af fremtidens levevis i dag Intelligent bydel  - Future Living® Berlin

Skabelse af fremtidens levevis i dag
Intelligent bydel  - Future Living® Berlin

Skabelsen af ‘intelligente byer’ for bedre og mere bæredygtig levevis er et centralt mål for lange over hele verden. Panasonic har dekabonisering af samfundet i spidsen for sin filosofi, og vi er stolte over at være involveret i Future Living® Berlin med vores intelligente energiløsninger og vores forbundne forbrugerelektronik.

Intelligent. Bæredygtig. Socialt inkluderende.

Future Living® Berlin er den første intelligente by i hjertet af Europa, der støttes af Panasonic. Den er blevet udformet med henblik på at opnå en næsten CO2-fri levevis for 90 husstande. Panasonics teknologier i Berlin leverer til begge dele - grøn og bæredygtig samt digital og forbundet levevis. En sådan bæredygtig levevis er blevet opnået gennem Panasonics omfattende og helhedsorienterede energiekspertise inden for energifremstilling gennem sine ekstremt effektive fotovoltaiske (PV) HIT-paneler, kombineret med akkumulatorer og dets lave energiforbrug af luft til vand-varmepumper til vandvarmepumper til varmt brugsvand og opvarmning, alt integreret i et intelligent energistyringssystem udviklet af Panasonic.

Kort fortalt om Future Living® Berlin:

  • Dækker et areal på 7.604m².
  • Ejeren af Future Living® Berlin-projektet er GSW Sigmaringen.
  • Indbygget i Tysklands ‘næste teknologi’ centrum Berlin-Adlershof med 1.200 virksomheder i umiddelbar nærhed.
  • Indeholder 90 boligenheder og 10 erhvervslejemål.
  • En banebrydende ceremoni blev afholdt i juli 2017.
  • Installationen af Panasonics HIT-solpanel blev afsluttet i juli 2019 og varmepumper i december 2019.
Bæredygtig grøn energi

Bæredygtig grøn energi
90% af lokalt produceret ren energi udnyttet af bydelens fotovoltaiske paneler på taget.

CO2-reduceret opvarmning

CO2-reduceret opvarmning
Rumopvarmning og varmt brugsvand er optimeret til at fungere næsten CO2-frit..

Intelligent hjemmeforbindelse

Intelligent hjemmeforbindelse
Automatisering i hjemmet kan opnås ved hjælp af stemmestyring eller “lejlighedsstyrings” -software.

Energiløsningen

Ifølge Eurostat anvendes ca. 80% af husholdningernes energiforbrug til rum- og varmtvandsopvarmning – så potentialet for kulstofreduktion er enormt. Det er grunden til at Panasonics primære fokus på en effektiv energiløsning i dette boligprojekt var at undersøge optimeringen af opvarmning til lejlighederne (rumopvarmning) og private varmt brugsvandsproduktion.

Energital – et overblik:

Panasonic luft-til-vand varmepumper: 17 enheder
Panasonic PV HIT-paneler: 600
PV-systemkapacitet: 195 KW
Akkumulatorkapacitet: 156 KW
PV til varmepumper: 35% af 160 MWh
Direkte anvendelse: 90%
Intelligente målerenheder: 150

Den tyske virksomhed, Polarstern, er ansvarlig for styringen af energien (elektricitet og varmeenergi) og sælger den direkte til beboerne i bygningerne: Lejerne opnår en prisfordel på mere end 15 procent på grund af besparelse i nettarifferne (tysk tilskud “Mieterstrom”).

Den vedvarende energi produceres ved hjælp af 600 Panasonic fotovoltaiske HIT-paneler. En sådan grøn energi, der anvendes til at køre Panasonic luft-til-vand varmepumper, giver mulighed for en næsten kulstoffri produktion. Panasonic solpaneler leverer en kapacitet på 195kWp. På grund af sin patenterede silikoneteknologi er det fotovoltaiske system 10% mere effektivt end konventionelle moduler. Akkumulatoren er et andet vigtigt aspekt af Panasonics energiløsning hos Future Living® Berlin, da den gemmer noget af den overskydende energi til tidspunkter, hvor sollys ikke er til rådighed til at producere varme og anvende elektriciteten til andre apparater. Den lagrede energi understøtter balancen mellem elproduktion og -forbrug og bidrager til et mere miljøvenligt og effektivt energiforbrug.

Intelligente hjemmesystemer for beboere

Panasonic Smart-tv’er er en integreret del af det digitale STROM Smart Home System, der anvendes i Future Living® Berlin. Tv'et og andre anordninger i lejligheden slukkes, når beboerne forlader lejligheden. Selv om dette er praktisk for lejeren, sparer det også energi og reducerer derved let kulstofemissioner. Vigtige meddelelser såsom dørklokker, advarsler om hårdt vejr eller brandalarmer kan også udsendes som en visuel alarm på Panasonic TV – især vigtigt for hørehæmmede lejere. Nogle af funktionerne udløses automatisk (belysning, røgalarm i forbindelse med højttalere og tv), og nogle kan udløses via intelligente afbrydere, stemmestyring eller “lejlighedsstyrings” -softwaren. Softwaren giver et overblik over lejlighedens aktuelle tilstand, giver mulighed for at styre de enkelte komplekse processer og viser alarmer og advarsler.

Intelligente hjemmesystemer for beboere

Det digitale døradgangssystem “myPORT” fra Schindler giver adgang til hus- og lejlighedsdøre ved hjælp af et chipkort eller en app. Systemet genkender beboerne via brugerprofiler og sikrer automatisk uhindret adgang (herunder elevatorerne). Kameraer foran hus- og lejlighedsdøre, sammenholdt med appen eller via midlertidig tilladelse via en gæstekode, giver adgang til tredjeparter, såsom besøgende eller omsorgspersoner.

FLERE OPLYSNINGER KAN INDHENTES VED AT KONTAKTE

Panasonic Europe B.V
Corporate Communications
corporate.communications@eu.panasonic.com

Pressemeddelelser og faktablade

Præsentationer og foredragsholdere

Billeder og infografik

Videoer og B-Rolls

Produkt- og partneroplysninger

Relaterede links

Panasonics intelligente byer
Panasonic gør den intelligente levevis til virkelighed fra Japan til Europa og Nordamerika.

Suita bæredygtig intelligent by
Fremme af flergenerationsinteraktion og optimering af den individuelle oplevelse i en intelligent by, der konstant udvikler sig.

Fujisawa bæredygtig intelligent by
Et boligprojekt, der bidrager til menneskers trivsel og udvider Panasonics forretning gennem bæredygtig byudvikling.

Harumi-flag
Harumi-flaget blev oprindeligt bygget som den olympiske landsby til Tokyo 2020-legene: Byen har Japans første omfattende hydrogeninfrastruktur.

Tsunashima bæredygtig intelligent by
At skabe innovationer gennem samskabelse mellem erhvervslivet, den akademiske verden, beboerne og lokalsamfundet.